Psychologia w biznesie

Psychologia w biznesie

Psychologia w biznesie

07.02.2022

 

Psychologia w biznesie – Wyższa Szkoła Bankowa w Gdyni 2022

Studia na kierunku psychologia w biznesie w Wyższej Szkole Bankowej w Gdyni to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia na kierunku psychologia w biznesie w WSB GDYNIA
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku psychologia w biznesie znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • psychologia sukcesu
 • kultura organizacyjna
 • komunikacja i negocjacje
 • społeczna odpowiedzialność biznesu
 • pozyskiwanie pracowników
 • psychologia przywództwa i kierowania w organizacji

 

Psychologia coraz bardziej poszerza obszar, w której jest wykorzystywana, a najlepszym przykładem takiego procesu jest przestrzeń biznesowa. Przedsiębiorcy coraz częściej zwracają się do specjalistów, którzy potrafią przewidzieć reakcje i tendencje panujące wśród konsumentów, potrafią określić zachowania klientów, czy też wskazać, jakie metody marketingowe będą najbardziej efektywne. Psychologia dochodzi do głosu i świat biznesu, oprócz umiejętności związanych z prawidłowym zarządzaniem, czy planowaniem kampanii będzie potrzebował profesjonalistów właśnie z tej dziedziny. Na fundamencie nowych potrzeb powstał kierunek Psychologia w biznesie, który można odnaleźć w Wyższej Szkole Bankowej w Gdyni, gdzie prowadzony jest na studiach pierwszego stopnia.

Kierunek Psychologia w biznesie w Wyższej Szkole Bankowej w Gdyni to zwrócenie uwagi na wzrost znaczenia współczesnych badań psychologicznych. Cechą charakterystyczną kierunku jest umiejętne połączenie wiedzy teoretycznej z zakresu psychologii z umiejętnościami praktycznymi z obszarów takich jak coaching, mentoring, negocjacje czy zachowania konsumenckie. Studenci uczą się prowadzić szkolenia i prezentacje biznesowe, sprawnie zarządzać jednostkami i zespołami, dokonywać skutecznej analizy psychologicznej w biznesie, przeprowadzić proces rekrutacyjny, wykorzystywać mechanizmy wywierania wpływu, między innymi do prowadzenia negocjacji. Zajęcia w ramach Psychologii w biznesie, w Wyższej Szkole Bankowej w Gdyni, prowadzą praktycy biznesu z różnych dziedzin, m.in. z psychologii, ekonomii, zarządzania czy marketingu.

Studia na kierunku Psychologia w biznesie w Wyższej Szkole Bankowej w Gdyni posiadają następujące specjalności:

 • Psychologia menedżera,
 • Negocjacje i mediacje w biznesie,
 • Coaching i mentoring,
 • Psychologia zachowań konsumenckich,
 • Psychologia w zarządzaniu zasobami ludzkimi,
 • Psychologia w Public Relations.

 

Nabywane umiejętności

Jakie przedmioty składają się na program nauczania? Na przykład: psychologia sukcesu, kultura organizacyjna, komunikacja i negocjacje, społeczna odpowiedzialność biznesu, pozyskiwanie pracowników, psychologia przywództwa i kierowania w organizacji, narzędzia zarządzania zasobami ludzkimi, prawo pracy, psychologia ekonomiczna, psychologia reklamy, strategie marketingowe, strategie budowania marki organizacji, formy wspierania rozwoju i zmiany, zarządzanie karierą, wybrane zagadnienia prawa cywilnego.

Psychologia w biznesie w Wyższej Szkole Bankowej w Gdyni jest kierunkiem, który ma na celu przedstawić studentom wiele dróg, jakimi mogą podążać w życiu zawodowym. Przed wybraniem odpowiedniej należy rozwinąć konkretne umiejętności, na bazie których możliwe będzie zbudowanie fundamentu karieru. Dlatego studenci pozyskują szeroką wiedzę o praktycznym wymiarze. Dzięki realizowanym specjalnościom dowiadują się jak być przedsiębiorczym i kreatywnym i stać się skutecznym menadżerem, jak zarządzać biznesem i tworzyć biznesplan, jak zbudować długofalowe strategie public relations, jak kształtować pozytywne kontakty z mediami, jak wspierać rozwój pracowników, a także pozyskiwać nowych. Z tak bogatym bagażem wiedzy absolwenci Psychologii w biznesie w Wyższej Szkole Bankowej w Gdyni znajdą zatrudnienie w firmach konsultingowych, agencjach marketingowych, agencjach Public Relations, biurach pośrednictwa pracy, firmach doradztwa biznesowego, firmach szkoleniowych, administracji publicznej.

Nie będzie niczym oryginalnym przyznanie, że dziedziny związane zarówno z biznesem, jak i psychologią zawsze będą niezwykle istotne i nauka w ich zakresie może być dobrą inwestycją. Ale w której szkole wyższej się uczyć?

 

Jakie ma Wyższa Szkoła Bankowa w Gdyni opinie?

Weronika, studentka Psychologii w biznesie mówi:

„Wybrałam studia w Wyższej Szkole Bankowej w Gdyni, ponieważ tutaj uczymy się praktycznie, konkretnie, a zajęcia prowadzą ludzie ze świata biznesu, którzy najlepiej wiedzą, na czym polega prowadzenie działalności.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Psychologię w biznesie w Wyższej Szkole Bankowej w Gdyni:

Absolwent kierunku Psychologia w biznesie w Wyższej Szkole Bankowej w Gdyni posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • procedur mediacyjnych w procesie rozwiązywania sporów,
 • technik wywierania wpływu społecznego,
 • kierowania ludźmi w zespołach,
 • dobierania pracowników i przeprowadzania procesów rekrutacyjnych,
 • zasad budowania publicznego i wewnętrznego wizerunku organizacji,
 • planowania i przeprowadzania szkoleń dla pracowników.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Psychologia w biznesie:

Absolwent kierunku Psychologia w biznesie w Wyższej Szkole Bankowej w Gdyni znajdzie zatrudnienie w:

 • firmach konsultingowych,
 • agencjach marketingowych,
 • agencjach Public Relations,
 • biurach pośrednictwa pracy,
 • firmach doradztwa biznesowego,
 • firmach szkoleniowych,
 • administracji publicznej.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

W procesie rekrutacji na kierunek Psychologia w biznesie w Wyższej Szkole Bankowej w Gdyni nie obowiązują przedmioty kwalifikacyjne.

*wymagania rekrutacyjne czasem się zmieniają, dokładne informacje znajdziesz tutaj

 

 

STUDIA W GDYNI - ważne informacje

Kierunki studiów w Gdyni

Studia w Gdyni

 

 

PSYCHOLOGIA W BIZNESIE - ważne informacje

Psychologia w biznesie studia Gdynia

Psychologia w biznesie studia

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia psychologiczne i społeczne wybrać

Studia na kierunku Psychologia w biznesie - wszystko co musisz wiedzieć

Studia psychologiczne i społeczne w Trójmieście

Wyższa Szkoła Bankowa w Gdyni kierunki

Jakie są kierunki psychologiczne i społeczne w Trójmieście

Co zdawać na maturze

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Bankowa w Gdyni

Komentarze (0)