Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

22.04.2022

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie 2022

Studia na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie to studia jednolite magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 5 lat (studia jednolite) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra).

Studia na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w CHAT WARSZAWA
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia jednolite magisterskie
Czas trwania 5 lat (studia jednolite magisterskie)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym). Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • wczesna edukacja z pedagogiką opiekuńczą
 • wczesna edukacja z językiem angielskim

 

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna to, wedle definicji, dyscyplina pedagogiki zajmująca się teorią edukacji wczesnoszkolnej i kształceniem zintegrowanym oraz oddziaływaniami wychowawczymi na dziecko w pierwszych klasach szkoły podstawowej. Zdajemy sobie sprawę z tego, że praca nauczyciela najmłodszych uczniów to niezwykle szlachetna praca, ale również wymagająca. Wymagająca nie tylko określonej wiedzy i umiejętności, ale także konkretnych cech osobowości. To swego rodzaju misja i powołanie, którego nie każdy doświadczy. Współczesna pedagogika musi sprostać wymaganiom, jakie stawia przed nią rzeczywistość XXI wieku. Jednym z nich jest kształcenie w omawianym zakresie. Chcąc kompleksowo przygotować się do zawodu nauczyciela, należy wybrać kierunek Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, gdzie prowadzony jest na jednolitych studiach magisterskich.

 

Nabywane Umiejętności

Kierunek Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie realizowany jest na Wydziale Nauk Społecznych ChAT. Założeniem kształcenia jest przygotowanie pedagogiczno- psychologiczne oraz dydaktyczne, niezbędne do wykonywania obowiązków nauczyciela przedszkola oraz klas I-III szkoły podstawowej. Studenci rozwijają umiejętności w zakresie komunikacji społecznej, posługiwania się warsztatem diagnostycznym, a także poszerzają kompetencje w obszarze praktycznego działania oraz tworzenia własnego warsztatu metodycznego.

Studia na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie posiadają dwie specjalności: Wczesna edukacja z pedagogiką opiekuńczą, Wczesna edukacja z nauczaniem języka angielskiego w przedszkolu i klasach I – III.

Specjalność Wczesna edukacja z pedagogiką opiekuńczą zakłada dogłębne przygotowanie do pełnienia roli nauczycielskiej i wychowawczej oraz opiekuńczej w przedszkolu i klasach I-III szkoły podstawowej. Studenci rozwijają umiejętności metodyczne w obszarze działań plastycznych, muzycznych, teatralno-literackich i ruchowych, językowych, matematycznych, przyrodniczych i społecznych, a także w zakresie wczesnego nauczania języka obcego, wymaganych nową podstawą programową kształcenia dzieci w przedszkolu i na I etapie edukacyjnym.

Specjalność Wczesna edukacja z nauczaniem języka angielskiego w przedszkolu i klasach I – III zakłada pozyskanie wiedzy oraz umiejętności w zakresie rozwoju i edukacji dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Studenci nabywają kompetencji niezbędnych do nauczania języka angielskiego dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, a także przygotowuje do pracy w zawodzie nauczyciela na pierwszym etapie kształcenia.

A co po studiach? Absolwenci Pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie znajdą zatrudnienie w przedszkolach, szkołach podstawowych, świetlicach szkolnych, czy też alternatywnych formach opieki przedszkolnej.

Jeśli zdecydowaliśmy się studiować Pedagogikę przedszkolną i wczesnoszkolną, to teraz należy wybrać miejsce naszego kształcenia. Uczelnie w Warszawie stanowią długą listę, co wśród niektórych kandydatów na studia może wywołać zawrót głowy i niemałe zagubienie. Zanim podejmiemy ostateczną decyzję, warto pokusić się o kilka pytań.

 

Jakie ma Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie opinie?

Karolina, studentka Pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej mówi:

„Wybrałam naukę w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, ponieważ w uczelni tej wiedzę przekazują doświadczeni praktycy. To dla mnie najważniejsze.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Pedagogikę przedszkolną i wczesnoszkolną w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie:

Absolwent kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • rozwoju i edukacji dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym,
 • działań plastycznych,
 • działań muzycznych,
 • działań teatralnych i literackich,
 • działań językowych,
 • działań matematycznych,
 • działań przyrodniczych,
 • działań społecznych,
 • wczesnego nauczania języka obcego.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna:

Absolwent kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie znajdzie zatrudnienie w:

 • przedszkolach,
 • szkołach podstawowych,
 • świetlicach szkolnych,
 • domach kultury,
 • internatach.

 

 

 

STUDIA W WARSZAWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Warszawie

Studia w Warszawie

 

 

PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA - ważne informacje

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna studia Warszawa

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna studia

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna studia online

 

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

W procesie rekrutacji na kierunek Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie obowiązują następujące przedmioty kwalifikacyjne: język polski, matematyka, język obcy nowożytny, a także przedmiot dowolny.

*dokładne informacje znajdziesz tutaj

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia pedagogiczne wybrać

Studia na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna - wszystko co musisz wiedzieć

Studia pedagogiczne w Warszawie

Jakie są kierunki pedagogiczne w Warszawie

Co zdawać na maturze

 

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Komentarze (0)