Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie - kierunki studiów

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie 2021

Studia na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie to studia jednolite magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 5 lat (studia jednolite) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym). Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • wczesna edukacja z pedagogiką opiekuńczą
 • wczesna edukacja z językiem angielskim

 

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna to, wedle definicji, dyscyplina pedagogiki zajmująca się teorią edukacji wczesnoszkolnej i kształceniem zintegrowanym oraz oddziaływaniami wychowawczymi na dziecko w pierwszych klasach szkoły podstawowej. Zdajemy sobie sprawę z tego, że praca nauczyciela najmłodszych uczniów to niezwykle szlachetna praca, ale również wymagająca. Wymagająca nie tylko określonej wiedzy i umiejętności, ale także konkretnych cech osobowości. To swego rodzaju misja i powołanie, którego nie każdy doświadczy. Współczesna pedagogika musi sprostać wymaganiom, jakie stawia przed nią rzeczywistość XXI wieku. Jednym z nich jest kształcenie w omawianym zakresie. Chcąc kompleksowo przygotować się do zawodu nauczyciela, należy wybrać kierunek Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, gdzie prowadzony jest na jednolitych studiach magisterskich.

 

Nabywane Umiejętności

Kierunek Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie realizowany jest na Wydziale Pedagogicznym. Założeniem kształcenia jest przygotowanie pedagogiczno- psychologiczne oraz dydaktyczne, niezbędne do wykonywania obowiązków nauczyciela przedszkola oraz klas I-III szkoły podstawowej. Studenci rozwijają umiejętności w zakresie komunikacji społecznej, posługiwania się warsztatem diagnostycznym, a także poszerzają kompetencje w obszarze praktycznego działania oraz tworzenia własnego warsztatu metodycznego.

Studia na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie posiadają dwie specjalności: Wczesna edukacja z pedagogiką opiekuńczą, Wczesna edukacja z nauczaniem języka angielskiego w przedszkolu i klasach I – III.

Specjalność Wczesna edukacja z pedagogiką opiekuńczą zakłada dogłębne przygotowanie do pełnienia roli nauczycielskiej i wychowawczej oraz opiekuńczej w przedszkolu i klasach I-III szkoły podstawowej. Studenci rozwijają umiejętności metodyczne w obszarze działań plastycznych, muzycznych, teatralno-literackich i ruchowych, językowych, matematycznych, przyrodniczych i społecznych, a także w zakresie wczesnego nauczania języka obcego, wymaganych nową podstawą programową kształcenia dzieci w przedszkolu i na I etapie edukacyjnym.

Specjalność Wczesna edukacja z nauczaniem języka angielskiego w przedszkolu i klasach I – III zakłada pozyskanie wiedzy oraz umiejętności w zakresie rozwoju i edukacji dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Studenci nabywają kompetencji niezbędnych do nauczania języka angielskiego dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, a także przygotowuje do pracy w zawodzie nauczyciela na pierwszym etapie kształcenia.

A co po studiach? Absolwenci Pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie znajdą zatrudnienie w przedszkolach, szkołach podstawowych, świetlicach szkolnych, czy też alternatywnych formach opieki przedszkolnej.

Jeśli zdecydowaliśmy się studiować Pedagogikę przedszkolną i wczesnoszkolną, to teraz należy wybrać miejsce naszego kształcenia. Uczelnie w Warszawie stanowią długą listę, co wśród niektórych kandydatów na studia może wywołać zawrót głowy i niemałe zagubienie. Zanim podejmiemy ostateczną decyzję, warto pokusić się o kilka pytań.

 

Jakie ma Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie opinie?

Karolina, studentka Pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej mówi:

„Wybrałam naukę w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, ponieważ w uczelni tej wiedzę przekazują doświadczeni praktycy. To dla mnie najważniejsze.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Pedagogikę przedszkolną i wczesnoszkolną w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie:

Absolwent kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • rozwoju i edukacji dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym,
 • działań plastycznych,
 • działań muzycznych,
 • działań teatralnych i literackich,
 • działań językowych,
 • działań matematycznych,
 • działań przyrodniczych,
 • działań społecznych,
 • wczesnego nauczania języka obcego.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna:

Absolwent kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie znajdzie zatrudnienie w:

 • przedszkolach,
 • szkołach podstawowych,
 • świetlicach szkolnych,
 • domach kultury,
 • internatach.

 

 

 

STUDIA W WARSZAWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Warszawie

Studia w Warszawie

 

 

PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA - ważne informacje

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna studia Warszawa

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna studia

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna studia online

 

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

W procesie rekrutacji na kierunek Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie obowiązują następujące przedmioty kwalifikacyjne: język polski, matematyka, język obcy nowożytny, a także przedmiot dowolny.

*dokładne informacje znajdziesz tutaj

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia pedagogiczne wybrać

Studia na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna - wszystko co musisz wiedzieć

Studia pedagogiczne w Warszawie

Jakie są kierunki pedagogiczne w Warszawie

Co zdawać na maturze

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Komentarze (0)