Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna - Warszawa

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna - Warszawa

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna - Warszawa

Studia w Warszawie

pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Odkryj kierunek pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w Warszawie i sprawdź, gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

14.02.2023

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna studia Warszawa 2023 | woj. mazowieckie

Studia na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w Warszawie to studia jednolite magisterskiektórych program kształcenia trwa 5 lat (jednolite magisterskie) i kończy się uzyskaniem dyplomu magistraStudia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym.

Studia na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w Warszawie
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia jednolite magisterskie
Czas trwania 5 lat (studia jednolite magisterskie)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w Warszawie rozpocznie się 3 kwietnia 2023 r. i potrwa do 16 października 2023 r. | Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna Warszawa - terminy rekrutacji >

Uczelnie

W Warszawie pedagogikę przedszkolną i wczesnoszkolną możesz studiować w ramach kierunku na 4 uczelniach publicznych: Uniwersytecie Warszawskim (Wydział Pedagogiczny UW), Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (Wydział Nauk Pedagogicznych UKSW), Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie (Wydział Nauk Społecznych CHAT) oraz 3 niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych: Collegium Humanum - Szkole Głownej Menedżerskiej w Warszawie, Menedżerskiej Akademii Nauk Stosowanych w Warszawie oraz Wyższej Szkole Bankowej w Warszawie.
 

Opis kierunku

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna to kierunek zadedykowany osobom, które czują powołanie do wykonywania odpowiedzialnego zawodu nauczyciela, wychowawcy czy opiekuna dzieci. W trakcie kształcenia studenci otrzymują rozbudowaną wiedzę pedagogiczną i psychologiczną ukierunkowaną przede wszystkim na najmłodszych.

 

Praca po studiach

Studenci uczą się efektywnej pracy z dziećmi, poznają różnorodne metody ich nauczania oraz aktywizacji. Rozwijają również kompetencje miękkie niezbędne w codziennej świadomej pracy nauczyciela. Na absolwentów pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej czeka praca w sektorze edukacji, świetlicach środowiskowych czy poradniach terapeutycznych.

Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

czytaj dalej wszystko o Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna - Warszawa

Zobacz, na jakich uczelniach w Warszawie jest kierunek PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska w Warszawie

Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska w Warszawie

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Uczelnia WSB Merito w Warszawie

Uczelnia WSB Merito w Warszawie

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie

Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Warszawski

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w Warszawie?

Jeżeli chciałbyś rozpocząć studia na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, to swoje przygotowania do egzaminów maturalnych powinieneś rozpocząć od zorientowania się, jak wyglądają poszczególne wymogi rekrutacyjne.

W przypadku kierunków pedagogicznych największe znaczenie mają przedmioty humanistyczne i społeczne. Mogą się znaleźć wśród nich: geografia, WOS, historia, czy nawet historia sztuki i filozofia. Pamiętaj, by część wybranych przez siebie przedmiotów zdawać na poziomie rozszerzonym. Dzięki temu twoje szanse na znalezienie się na listach osób przyjętych znacznie wzrosną.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w Warszawie

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA?

Dziś ogromną wagę przykładamy do edukacji najmłodszych. Dzieje się tak w myśl zasady: „czym skorupka za młodu nasiąknie”, chcemy mieć bowiem pewność, że dzieci otaczane są najlepszą opieką już na pierwszych etapach swojej intelektualnej drogi. Czas edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej jest niezwykle istotny – to wtedy dzieci rozwijają swoje pasje, kształtują wyobraźnię, odkrywają świat. Największe znaczenie ma oczywiście czas, jaki poświęcają dzieciom rodzice, ich nauczyciele powinni być także kompanami w odkrywaniu świata.

Studia na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna zadedykowane są przede wszystkim dla osób, które chciałby zajmować się przede wszystkim pracą z dziećmi. To taki dział pedagogiki, który nacisk kładzie na aspekty związane z edukacją i rozwojem psychofizycznym najmłodszych. Jeśli jesteś zatem osobą empatyczną, otwartą, tolerancyjną i czujesz powołanie do wykonywania tego odpowiedzialnego zawodu, to studia na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna czekają właśnie na ciebie.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku pedaogika przedszkolna i wczesnoszkolna w Warszawie możemy podzielić na:

1. Typ

  • Studia jednolite (jednolite magisterskie)

2. Tryb:

  • studia stacjonarne
  • studia niestacjonarne

 

Studia na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w Warszawie realizowane są w ramach jednolitych studiów magisterskich, których program kształcenia trwa 5 lat (10 semestrów).

Uczelnie w Warszawie umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku. Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

2. Program studiów i przedmioty

Dziś polskie ośrodki akademickie dostrzegają, jak ważna jest obecnie rola pedagogów, którzy zajmują się edukacją przedszkolną i wczesnoszkolną. Studia na tym kierunku rozpoczniesz w Warszawie na uczelniach, które znajdziesz w dziale poniżej. Przeanalizuj, która z tych ofert najpełniej odzwierciedli twoje oczekiwania.

Kierunki studiów takie jak pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna mają bardzo dobrze sprecyzowany program kształcenia, by twoja wiedza i umiejętności obejmowały wiele aspektów. Rozwijać będziesz swoje kwalifikacje z zakresu psychologii, pedagogiki, czy dydaktyki. Jeżeli zaczniesz analizować programy kształcenia, to okaże się że w siatkach kształcenia uczelnie w Warszawie zawarły przedmioty takie jak:

  • wstęp do psychologii
  • metody zabawowe w wychowaniu przedszkolnym 
  • metodyka edukacji matematycznej w przedszkolu 
  • rozpoznanie potrzeb dziecka

Ile trwają studia na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w Warszawie?

Studia na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w Warszawie trwają 5 lat (studia jednolite magiterskie).

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w Warszawie - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
jednolite magisterskie 5 lat magister

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA?

Uczelnie w Warszawie starają się zapewnić swoim studentom takie wykształcenie, dzięki któremu będą mogli oni znaleźć trwałe i stabilne zatrudnienie w branży, odzwierciedlającej ich profesję. Studia pedagogiczne dają taką szansę, ponieważ w sektorze edukacji nieustannie potrzebni są specjaliści, którzy dbać będą o zbilansowany rozwój przyszłych pokoleń.

Jako pedagog przedszkolny i wczesnoszkolny znajdziesz zatrudnienie przede wszystkim w różnego rodzaju placówkach edukacyjnych. Czeka na ciebie także praca w:

  • świetlicach środowiskowych
  • domach kultury
  • ośrodkach dziennego pobytu

 

Możesz rozpocząć także pracę animatora, który dbać będzie o zbilansowaną zabawę najmłodszych podczas różnego rodzaju eventów. Współczesny rynek edukacji jest wyjątkowo rozległy, ponieważ dziś niezwykle ważna jest inwestycja w specjalistów, którzy wiedzą, jak świadomie wpłynąć na rozwój dzieci.

Gdzie studiować na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w Warszawie?

Studia możesz podjąć na uczelniach publicznych: Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Uniwersytecie Warszawskim, Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie oraz kilku niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych: Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie, Europejskiej Uczelni Informatyczno-Ekonomicznej w Warszawie, Pedagogium Wyższej Szkole Nauk Społecznych w Warszawie, Uczelni Korczaka w Warszawie, Uczelni Społeczno-Medycznej w Warszawie, Wyższej Szkole Nauk Pedagogicznych w Warszawie.

Uczelnie na których można studiować kierunek pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w Warszawie

czytaj dalej uczelnie w Warszawie

Uczelnie w Warszawie - kierunek pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie stacjonarne, niestacjonarne studia jednolite więcej
Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie (Wydział Nauk Społecznych) stacjonarne studia jednolite więcej
Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska w Warszawie stacjonarne, niestacjonarne studia jednolite więcej
Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie stacjonarne, niestacjonarne studia jednolite więcej
Uczelnia WSB Merito w Warszawie stacjonarne, niestacjonarne studia jednolite więcej
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (Wydział Nauk Pedagogicznych) stacjonarne, niestacjonarne studia jednolite więcej
Uniwersytet Warszawski (Wydział Pedagogiczny UW) stacjonarne, niestacjonarne studia jednolite więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w Warszawie?

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna Warszawa studia jednolite magisterskie


Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w Warszawie

Zobacz, co wybierają inni

Pokaż wszystkie

Kierunki pedagogiczne w Warszawie

Rozwiń

59 Uczelni w Warszawie

Warszawa przyciąga młodych ludzi z całego kraju. Przyjeżdżają tu na studia lub do pracy, w nadziei na zdobycie wykształcenia, doświadczenia zawodowego i wysoko płatnej pracy z perspektywami. Liczą na prestiż, sukces.

Warszawa ma wiele do zaoferowania dla studentów i kandydatów, ale także wiele od nich wymaga – progi punktowe oraz liczba chętnych na studia są tu wysokie. Również liczba studentów jest największa w Polsce: 15 uczelni publicznych i ponad 40 niepublicznych. Największą popularnością cieszą się Uniwersytet Warszawski, Politechnika Warszawska oraz Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.

Warszawskie uczelnie są uznawane za prestiżowe nie tylko w Polsce ale i za granicą. Cenione są za profesjonalną kadrę naukową i szerokie perspektywy rozwoju.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Warszawie# MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia pedagogiczne wybrać

Studia na kierunku pedagogika - wszystko co musisz wiedzieć

Studia pedagogiczne w Warszawie

Jakie są kierunki pedagogiczne w Warszawie

Co zdawać na maturze

 

POZOSTAŁE UCZELNIE W WARSZAWIE NA KTÓRYCH JEST KIERUNEK PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA

Komentarze (0)

wsaib

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia