Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna - Warszawa

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna - Warszawa

Studia na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w Warszawie możesz podjąć na 4 uczelniach publicznych oraz 7 niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym.

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Status uczelni
Typ uczelni
Poziom studiów
Forma studiów
Więcej filtrów
Czas trwania
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
forma: stacjonarne, niestacjonarne
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
forma: stacjonarne, niestacjonarne
Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie

Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
forma: stacjonarne, niestacjonarne
Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie

Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
forma: stacjonarne, niestacjonarne
Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych

Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych "Varsovia" w Warszawie

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
forma: stacjonarne, niestacjonarne
Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
forma: stacjonarne

Specjalności na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Uniwersytet WSB Merito Warszawa

Uniwersytet WSB Merito Warszawa

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
forma: stacjonarne, niestacjonarne
Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Warszawski

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
forma: stacjonarne, niestacjonarne
Warszawska Uczelnia Ekonomiczna

Warszawska Uczelnia Ekonomiczna

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
forma: stacjonarne, niestacjonarne

15.01.2024

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna studia Warszawa 2024 | woj. mazowieckie

Studia na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w Warszawie to studia jednolite magisterskiektórych program kształcenia trwa 5 lat (jednolite magisterskie) i kończy się uzyskaniem dyplomu magistraStudia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym.

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna - Warszawa
Studia na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w Warszawie
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia jednolite magisterskie
Czas trwania 5 lat (studia jednolite magisterskie)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w Warszawie rozpocznie się 27 marca 2024 r. i potrwa do 16 października 2024 r. | Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna Warszawa - terminy rekrutacji >

Uczelnie

Studia w Warszawie 2024/2025 na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna możesz podjąć na 4 uczelniach publicznych: Uniwersytecie Warszawskim (Wydział Pedagogiczny UW), Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (Wydział Nauk Pedagogicznych UKSW), Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie (Wydział Nauk Społecznych CHAT) oraz 3 niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych: Collegium Humanum - Szkole Głownej Menedżerskiej w Warszawie, Menedżerskiej Akademii Nauk Stosowanych w Warszawie oraz Wyższej Szkole Bankowej w Warszawie.
 

Opis kierunku

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna to kierunek zadedykowany osobom, które czują powołanie do wykonywania odpowiedzialnego zawodu nauczyciela, wychowawcy czy opiekuna dzieci. W trakcie kształcenia studenci otrzymują rozbudowaną wiedzę pedagogiczną i psychologiczną ukierunkowaną przede wszystkim na najmłodszych. Studenci uczą się efektywnej pracy z dziećmi, poznają różnorodne metody ich nauczania oraz aktywizacji. Rozwijają również kompetencje miękkie niezbędne w codziennej świadomej pracy nauczyciela.

 

Praca po studiach

Studia na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej. Na absolwentów czeka praca w sektorze edukacji, zarówno w publicznych, jak i prywatnych przedszkolach oraz szkołach podstawowych. Dobrze odnajdą się w świetlicach środowiskowych czy poradniach terapeutycznych. Zatrudnienie znajdują również na stanowiskach doradców zawodowych, koordynatorów programów edukacji przedszkolnej. Ponadto, czekać na nich będzie praca w organizacjach non-profit, a także w instytucjach rządowych.

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w Warszawie?

Jeżeli chciałbyś rozpocząć studia na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, to swoje przygotowania do egzaminów maturalnych powinieneś rozpocząć od zorientowania się, jak wyglądają poszczególne wymogi rekrutacyjne.

W przypadku kierunków pedagogicznych największe znaczenie mają przedmioty humanistyczne i społeczne. Mogą się znaleźć wśród nich: geografia, WOS, historia, czy nawet historia sztuki i filozofia. Pamiętaj, by część wybranych przez siebie przedmiotów zdawać na poziomie rozszerzonym. Dzięki temu twoje szanse na znalezienie się na listach osób przyjętych znacznie wzrosną.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA?

Dziś ogromną wagę przykładamy do edukacji najmłodszych. Dzieje się tak w myśl zasady: „czym skorupka za młodu nasiąknie”, chcemy mieć bowiem pewność, że dzieci otaczane są najlepszą opieką już na pierwszych etapach swojej intelektualnej drogi. Czas edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej jest niezwykle istotny – to wtedy dzieci rozwijają swoje pasje, kształtują wyobraźnię, odkrywają świat. Największe znaczenie ma oczywiście czas, jaki poświęcają dzieciom rodzice, ich nauczyciele powinni być także kompanami w odkrywaniu świata.

Studia na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna zadedykowane są przede wszystkim dla osób, które chciałby zajmować się przede wszystkim pracą z dziećmi. To taki dział pedagogiki, który nacisk kładzie na aspekty związane z edukacją i rozwojem psychofizycznym najmłodszych. Jeśli jesteś zatem osobą empatyczną, otwartą, tolerancyjną i czujesz powołanie do wykonywania tego odpowiedzialnego zawodu, to studia na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna czekają właśnie na ciebie.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku pedaogika przedszkolna i wczesnoszkolna w Warszawie możemy podzielić na:

1. Typ

  • Studia jednolite (jednolite magisterskie)

2. Tryb:

  • studia stacjonarne
  • studia niestacjonarne

 

Studia na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w Warszawie realizowane są w ramach jednolitych studiów magisterskich, których program kształcenia trwa 5 lat (10 semestrów).

Uczelnie w Warszawie umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku. Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

2. Program studiów i przedmioty

Dziś polskie ośrodki akademickie dostrzegają, jak ważna jest obecnie rola pedagogów, którzy zajmują się edukacją przedszkolną i wczesnoszkolną. Studia na tym kierunku rozpoczniesz w Warszawie na uczelniach, które znajdziesz w dziale poniżej. Przeanalizuj, która z tych ofert najpełniej odzwierciedli twoje oczekiwania.

Kierunki studiów takie jak pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna mają bardzo dobrze sprecyzowany program kształcenia, by twoja wiedza i umiejętności obejmowały wiele aspektów. Rozwijać będziesz swoje kwalifikacje z zakresu psychologii, pedagogiki, czy dydaktyki. Jeżeli zaczniesz analizować programy kształcenia, to okaże się że w siatkach kształcenia uczelnie w Warszawie zawarły przedmioty takie jak:

  • wstęp do psychologii
  • metody zabawowe w wychowaniu przedszkolnym 
  • metodyka edukacji matematycznej w przedszkolu 
  • rozpoznanie potrzeb dziecka

Uczelnie w Warszawie - kierunek pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie stacjonarne, niestacjonarne jednolite więcej
Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie (Wydział Nauk Społecznych) stacjonarne jednolite więcej
Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie stacjonarne, niestacjonarne jednolite więcej
Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych "Varsovia" w Warszawie stacjonarne, niestacjonarne jednolite więcej
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (Wydział Nauk Pedagogicznych) stacjonarne, niestacjonarne jednolite więcej
Uniwersytet Warszawski (Wydział Pedagogiczny UW) stacjonarne, niestacjonarne jednolite więcej
Uniwersytet WSB Merito Warszawa stacjonarne, niestacjonarne jednolite więcej
Warszawska Uczelnia Ekonomiczna stacjonarne, niestacjonarne jednolite więcej
Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie stacjonarne, niestacjonarne jednolite więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Ile trwają studia na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w Warszawie?

Studia na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w Warszawie trwają 5 lat (studia jednolite magiterskie).

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w Warszawie - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
jednolite magisterskie 5 lat magister

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA?

Uczelnie w Warszawie starają się zapewnić swoim studentom takie wykształcenie, dzięki któremu będą mogli oni znaleźć trwałe i stabilne zatrudnienie w branży, odzwierciedlającej ich profesję. Studia pedagogiczne dają taką szansę, ponieważ w sektorze edukacji nieustannie potrzebni są specjaliści, którzy dbać będą o zbilansowany rozwój przyszłych pokoleń.

Jako pedagog przedszkolny i wczesnoszkolny znajdziesz zatrudnienie przede wszystkim w różnego rodzaju placówkach edukacyjnych. Czeka na ciebie także praca w:

  • świetlicach środowiskowych
  • domach kultury
  • ośrodkach dziennego pobytu

 

Możesz rozpocząć także pracę animatora, który dbać będzie o zbilansowaną zabawę najmłodszych podczas różnego rodzaju eventów. Współczesny rynek edukacji jest wyjątkowo rozległy, ponieważ dziś niezwykle ważna jest inwestycja w specjalistów, którzy wiedzą, jak świadomie wpłynąć na rozwój dzieci.

Gdzie studiować na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w Warszawie?

Studia możesz podjąć na uczelniach publicznych: Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Uniwersytecie Warszawskim, Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie oraz kilku niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych: Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie, Europejskiej Uczelni Informatyczno-Ekonomicznej w Warszawie, Pedagogium Wyższej Szkole Nauk Społecznych w Warszawie, Uczelni Korczaka w Warszawie, Uczelni Społeczno-Medycznej w Warszawie, Wyższej Szkole Nauk Pedagogicznych w Warszawie.

Uczelnie na których można studiować kierunek pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w Warszawie

czytaj dalej uczelnie w Warszawie

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w Warszawie?

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna Warszawa studia jednolite magisterskie


Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w Warszawie

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w Warszawie

Zobacz, co wybierają inni

Pokaż wszystkie

59 Uczelni w Warszawie

Warszawa przyciąga młodych ludzi z całego kraju. Przyjeżdżają tu na studia lub do pracy, w nadziei na zdobycie wykształcenia, doświadczenia zawodowego i wysoko płatnej pracy z perspektywami. Liczą na prestiż, sukces.

Warszawa ma wiele do zaoferowania dla studentów i kandydatów, ale także wiele od nich wymaga – progi punktowe oraz liczba chętnych na studia są tu wysokie. Również liczba studentów jest największa w Polsce: 15 uczelni publicznych i ponad 40 niepublicznych. Największą popularnością cieszą się Uniwersytet Warszawski, Politechnika Warszawska oraz Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.

Warszawskie uczelnie są uznawane za prestiżowe nie tylko w Polsce ale i za granicą. Cenione są za profesjonalną kadrę naukową i szerokie perspektywy rozwoju.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Warszawie# MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia pedagogiczne wybrać

Studia na kierunku pedagogika - wszystko co musisz wiedzieć

Studia pedagogiczne w Warszawie

Jakie są kierunki pedagogiczne w Warszawie

Co zdawać na maturze

 

Pozostałe uczelnie w Warszawie na których jest kierunek PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA

komentarze (0)

Teraz najważniejsze

kalkulator maturalny

matura 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2024

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia