Bachelor in Management

Bachelor in Management

Bachelor in Management – Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie 2021

Studia na kierunku bachelor in management w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia możesz podjąć w trybie  stacjonarnymStudia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku bachelor in management znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • podstawy zarządzania
 • etyka w biznesie
 • prawo cywilne
 • metody ilościowe
 • nauka o organizacji
 • zarządzanie strategiczne
 • zarządzanie projektami
 • zarządzanie zasobami ludzkimi

 

Wszyscy dobrze wiemy, że zarządzanie należy do najważniejszych dyscyplin, nie tylko istotnych w przestrzeni biznesowej. Zarządzać trzeba niemal wszystkim, począwszy od finansów, kończąc na zespołach pracowników. Jeszcze lepiej, gdy potrafimy działać używając języków obcych, a zwłaszcza języka angielskiego, stanowiącego uniwersalny język w świecie działalności gospodarczej. Chcąc pozyskać zarówno umiejętności zarządcze, jak i umiejętności językowe najlepiej wybrać kierunek Bachelor in Management, w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, gdzie prowadzony jest na studiach pierwszego stopnia.

Kierunek Bachelor in Management w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie przeznaczony jest dla osób, które planują swoją karierę w obszarze zarządzania i przedsiębiorczości na międzynarodowym rynku. Studenci uzyskują solidne podstawy w zakresie zarządzania i innych dziedzin pokrewnych, takich jak finanse, rachunkowość, zarządzanie zasobami ludzkimi, które są niezbędne, by sprostać wyzwaniom współczesnego świata i wykorzystać oferowane przezeń możliwości. Przez cały okres studiów studenci mogą wzbogacać wiedzę biznesową, wybierając dodatkowe wykłady z zakresu finansów, zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania strategicznego i innych pokrewnych dziedzin. Obowiązkowym elementem programu są trzytygodniowe praktyki zawodowe.

Jakie przedmioty znajdują się w programie nauczania? Na przykład: podstawy zarządzania, etyka w biznesie, prawo cywilne, metody ilościowe, nauka o organizacji, zarządzanie strategiczne, zarządzanie projektami, zarządzanie zasobami ludzkimi, sporządzanie sprawozdań finansowych, rachunkowość zarządcza, socjologia organizacji, prawo handlowe i gospodarcze, badania jakościowe, negocjacje, technologie informacyjne, komunikacja interpersonalna.

Studenci poznają zasady przygotowywania nowego przedsięwzięcia biznesowego, funkcjonowania rodzinnych przedsiębiorstw,, funkcjonowania i budowania przewagi strategicznej na rynkach międzynarodowych, realizowania strategii marketingowych, czy zarządzania międzynarodowego i międzykulturowego. Z tak bogatym bagażem wiedzy absolwenci kierunku Bachelor in Management w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie znajdą zatrudnienie w międzynarodowych firmach, departamentach planowania i rozwoju strategicznego, agencjach konsultingowych, instytucjach administracji oraz organizacjach pozarządowych.

Studia w Warszawie to niezwykle szeroka przestrzeń, w której każdy kandydat zainteresowany nauką w języku angielskim znajdzie coś dla siebie. Czy każda stołeczna uczelnia oferuje studia po angielsku? Omawiana przez nas na pewno tak.

 

Jakie ma Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie opinie?

Dawid, student Bachelor in Management mówi:

„To, co najbardziej podoba mi się w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie to atmosfera, jaka panuje między studentami a wykładowcami. Wszystko oparte jest na dialogu, współpracy, wymianie opinii. To świetna uczelnia.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując kierunek Bachelor in Management w Akademii Leona Koźmińskiego:

Absolwent kierunku Bachelor in Management w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • stosowania teorii zarządzania w różnych kontekstach kulturowych,
 • zarządzania międzynarodowego i międzykulturowego,
 • specyfiki funkcjonowania rodzinnych przedsiębiorstw, a także przygotowania do sukcesji w firmie rodzinnej,
 • rozwiązywania konkretnych problemów związanych z konceptualizacją pomysłu, pozyskiwaniem środków finansowych, tworzeniem biznesplanu, rejestracją i uruchomieniem działalności gospodarczej.

 

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Bachelor in Management:

Absolwent kierunku Bachelor in Management w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie może znaleźć zatrudnienie w:

 • biurach marketingu,
 • międzynarodowych firmach,
 • instytucjach administracji,
 • agencjach konsultingowych,
 • departamentach planowania i rozwoju strategicznego.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia zarządzania wybrać

Studia na kierunku Bachelor in Management - wszystko co musisz wiedzieć

Studia zarządzania w Warszawie

Akademia Leona Koźmińskiego kierunki

Jakie są kierunki zarządzania w Warszawie

Co zdawać na maturze

 

Komentarze (0)