Prawo i finanse

Prawo i finanse

Prawo i finanse – Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie 2021

Studia na kierunku prawo i finanse w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie to studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 5 lat (studia jednolite) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra).

Studia możesz podjąć w trybie  stacjonarnym. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku prawo i finanse znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • Prawo konstytucyjne
 • Tradycje i systemy prawne
 • Prawo administracyjne
 • Prawo międzynarodowe publiczne
 • Prawo cywilne – część ogólna
 • Prawo karne
 • Interpretacja sprawozdań finansowych
 • Podstawy rachunkowości zarządczej
 • Podejmowanie decyzji w działalności gospodarczej
 • Wycena i zarządzanie wartością przedsiębiorstwa
 • Rachunkowość podatkowa
 • Sprawozdawczość instytucji finansowych

 

W dzisiejszych czasach coraz więcej osób zdaje sobie sprawę z tego, że aby liczyć na sukces należy wyróżniać się szeroką wiedzą i wieloma umiejętnościami. Zasada wydaje się zrozumiała: im więcej potrafimy oraz im zakres naszych działań jest szerszy, tym mamy większe szanse na powodzenie. Istnieją dyscypliny, które połączone ze sobą stanowią silną, nierozerwalną całość. Przykładem mogą być finanse i prawo, które w wiele elementach zazębiają się, tworząc niemal jednolity organizm. Przydatne jest stosowanie zasad prawa, jak i przydatne jest stosowanie zasad z zakresu finansów, a połączenie tych umiejętności w jedną materię daje nam konkretne zawody, czy też wytycza nam określoną ścieżkę zawodową. Dlatego powstał elitarny kierunek o nazwie Prawo i finanse. A w której uczelni można go studiować? W Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, gdzie prowadzony jest na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Kierunek Prawo i finanse w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie to unikatowe połączenie, prowadzące do przygotowania do wybranej aplikacji prawniczej, a co za tym idzie do jednego z klasycznych zawodów prawniczych oraz do pozyskania wiedzy i umiejętności z zakresu finansów i rachunkowości, które są niezbędne we współczesnym biznesie. Co ważne, absolwenci tego kierunku otrzymują dwa dyplomy ukończenia studiów – dyplom magistra prawa i licencjata finansów i rachunkowości. Od pierwszego roku nauki studenci otrzymują wsparcie i opiekę pracownika naukowo- dydaktycznego, czyli tzw. tutora. Tutor pomaga we wszystkich sprawach związanych z organizowaniem i koordynacją toku studiów i wspiera studentów w wyborze przedmiotów uwzględniających nie tylko indywidualne predyspozycje i preferencje, ale także plany dotyczące kariery zawodowej.

Studia na kierunku Prawo i finanse w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie charakteryzują się innowacyjną formą prowadzenia zajęć. Już od pierwszego roku znaczna ich część to seminaria, konserwatoria, symulacje oraz warsztaty. A jakie przedmioty znajdują się w programie nauczania? Na przykład: prawo konstytucyjne, informatyka prawnicza, logika prawnicza, prawo handlowe, rachunkowość, matematyka, ekonometria, rachunkowość finansowa, interpretacja sprawozdań finansowych, prawo zobowiązań, analiza finansowa, prawo rodzinne i opiekuńcze, bankowość, prawo prywatne międzynarodowe, postępowanie karne, sprawozdawczość instytucji finansowych.

Ukończenie elitarnego kierunku jakim jest Prawo i finanse daje niewątpliwą przewagę na wymagającym rynku pracy. Można zostać prawnikiem doskonale rozumiejącym zasady działania przestrzeni biznesowej, jak i przedsiębiorcą, dla którego przepisy prawne nie stanowią żadnej tajemnicy.

Kierunki studiów w Warszawie tworzą razem ogromną przestrzeń edukacyjnych możliwości, ale nie równa się to temu, że każda stołeczna szkoła wyższa oferuje kandydatom kierunki elitarne i wyjątkowe. Prawo i finanse to dyscyplina innowacyjna, zatem można ją odnaleźć w innowacyjnej uczelni.

 

Jakie ma Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie opinie?

Paweł, student Prawa i finansów mówi:

„Dzisiaj młodzi ludzie wymagają znacznie więcej od studiów i kierunków kształcenia. Powinny być nowoczesne, a ich programy dostosowane do potrzeb i wymagań, jakie stawia nie tylko współczesny rynek, ale w ogóle dzisiejszy świat. Takie studia gwarantowane są w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Prawo i finanse w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie:

Absolwent kierunku Prawo i finanse w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • dyscyplin prawa oraz funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości,
 • zasad analizy finansowej,
 • rachunkowości podatkowej,
 • zasad wyceny i zarządzania wartością przedsiębiorstwa,
 • prawa finansów publicznych,
 • prawa gospodarczego funkcjonującego w Unii Europejskiej,
 • zarządzania ryzykiem,
 • podejmowania decyzji w działalności gospodarczej,
 • zasad rachunkowości zarządczej.

 

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Prawo i finanse:

Absolwent kierunku Prawo i finanse w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie może znaleźć zatrudnienie w:

 • instytucjach i organizacjach publicznych i niepublicznych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia prawnicze wybrać

Studia prawnicze w Warszawie

Akademia Leona Koźmińskiego kierunki

Jakie są kierunki prawnicze w Warszawie

Co zdawać na maturze

 

Komentarze (0)