Bezpieczeństwo narodowe

Bezpieczeństwo narodowe

Bezpieczeństwo narodowe – Społeczna Akademia Nauk w Warszawie 2021

Studia na kierunku bezpieczeństwo narodowe w Społecznej Akademii Nauk w Warszawie to studia licencjackie i magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnymStudia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku bezpieczeństwo narodowe znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • projektowanie i zarządzanie bezpieczeństwem
 • bezpieczeństwo informacyjne
 • gotowość obronna państwa
 • podstawy strategii i bezpieczeństwa
 • edukacja obronna
 • obrona terytorialna
 • procedury reagowania kryzysowego

 

Na temat bezpieczeństwa dyskutuje się coraz częściej, a sam termin „bezpieczeństwo” poddawane jest różnorodnym i szczegółowym analizom. Niezależnie od definicji, określeń, czy też wyników wspomnianych analiz dobrze wiemy, że bezpieczeństwo to poczucie pewności, brak zagrożenia, czy też ochrona przed potencjalnym zagrożeniem. Stanowi również jedną z podstawowych potrzeb człowieka, odznaczając się całkowitym brakiem ryzyka utraty czegoś. Kierunki kształcenia związane z bezpieczeństwem cieszą się wzrostem popularności i oferowane są przez liczne szkoły wyższe. Czy w Warszawie również? Oczywiście, że tak. Chcąc pozyskać dogłębną wiedzę na temat bezpieczeństwa warto wybrać kierunek Bezpieczeństwo narodowe, w Społecznej Akademii Nauk w Warszawie, gdzie prowadzony jest na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Kierunek Bezpieczeństwo narodowe w Społecznej Akademii Nauk w Warszawie posiada charakter interdyscyplinarny i wielowymiarowy. Założeniem kształcenia jest zdobycie szerokiej wiedzy z zakresu nauk społecznych, jak również nabycie umiejętności wykorzystywania jej w pracy zawodowej z zachowaniem zasad etycznych. Studenci uczą się analizować i stosować zasady prawne oraz procedury bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego w skali globalnej, regionalnej, narodowej i lokalnej. Ponadto, poznają reguły funkcjonowania podmiotów bezpieczeństwa, zasady gromadzenia i przetwarzania informacji, jak również aspekty bezpieczeństwa międzynarodowego i formy zwalczania terroryzmu. Bezpieczeństwo narodowe w SAN to przygotowanie do podjęcia zadań w przyszłej pracy zawodowej w służbach mundurowych, administracji publicznej oraz innych organizacjach działających na rzecz bezpieczeństwa.

Jakie przedmioty składają się na program nauczania? Na przykład: projektowanie i zarządzanie bezpieczeństwem, bezpieczeństwo informacyjne, gotowość obronna państwa, podstawy strategii i bezpieczeństwa, edukacja obronna, obrona terytorialna, procedury reagowania kryzysowego, system bezpieczeństwa narodowego, logistyka w sytuacjach kryzysowych, negocjacje w bezpieczeństwie, służby specjalne, bezpieczeństwo zasobów cyfrowych, armia w społeczeństwie demokratycznym, zagrożenia i wyzwania dla bezpieczeństwa.

Bezpieczeństwo narodowe w Społecznej Akademii Nauk w Warszawie to dziedzina, która pozwala na rozpoznanie wyzwań i zagrożeń dla bezpieczeństwa z różnych perspektyw. W ramach realizowanych zajęć i specjalności studenci poznają współczesne systemy bezpieczeństwa, zasady zarządzania kryzysowego, procedury związane z procesami decyzyjnymi, formy współpracy cywilno- wojskowej, zagrożenia wymierzone w bezpieczeństwo informacji. Z tak bogatym bagażem wiedzy absolwenci omawianego przez nas kierunku znajdą zatrudnienie w siłach zbrojnych, policji, straży pożarnej, ośrodkach doradczych, komórkach do spraw bezpieczeństwa portów lotniczych i morskich, administracji rządowej i samorządowej, służbie więziennej, straży miejskiej, organizacjach pozarządowych, straży granicznej.

Studia w Warszawie to dobry wybór edukacyjnej drogi. Propozycji kształcenia jest bardzo wiele i naturalnie jedną z nich jest omawiane przez nas Bezpieczeństwo narodowe. Kierunek ten można studiować w warszawskiej SAN.

 

Jakie ma Społeczna Akademia Nauk w Warszawie opinie?

Wiktor, student Bezpieczeństwa narodowego mówi:

„Wybrałem studia w Społecznej Akademii Nauk w Warszawie ze względu na interesujące specjalności, które odpowiadają moim zainteresowaniom i mogą być podstawą przyszłego zawodu. Tutaj każdy odnajdzie kierunek dla siebie.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Bezpieczeństwo narodowe w Społecznej Akademii Nauk:

Absolwent kierunku Bezpieczeństwo narodowe w Społecznej Akademii Nauk w Warszawie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • funkcjonowania systemu bezpieczeństwa państwa,
 • zasad bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni,
 • współczesnych systemów politycznych,
 • negocjacji w bezpieczeństwie,
 • zasad współpracy cywilno- wojskowej,
 • zarządzania kryzysowego,
 • bezpieczeństwa informacji i danych osobowych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Bezpieczeństwo narodowe:

Absolwent kierunku Bezpieczeństwo narodowe w Społecznej Akademii Nauk w Warszawie może znaleźć zatrudnienie w:

 • administracji rządowej i samorządowej,
 • policji,
 • straży pożarnej,
 • straży miejskiej,
 • siłach zbrojnych,
 • ośrodkach doradczych,
 • komórkach do spraw bezpieczeństwa portów lotniczych i morskich,
 • służbie więziennej,
 • organizacjach pozarządowych,
 • straży granicznej.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Społeczna Akademia Nauk w Warszawie

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia prawnicze wybrać

Studia na kierunku Bezpieczeństwo narodowe - wszystko co musisz wiedzieć

Studia wojskowe w Warszawie

Społeczna Akademia Nauk w Warszawie kierunki

Jakie są kierunki wojskowe w Warszawie

Co zdawać na maturze

Komentarze (0)