Bezpieczeństwo narodowe SAN w Warszawie

Bezpieczeństwo narodowe – Społeczna Akademia Nauk w Warszawie

Na temat bezpieczeństwa dyskutuje się coraz częściej, a sam termin „bezpieczeństwo” poddawane jest różnorodnym i szczegółowym analizom. Niezależnie od definicji, określeń, czy też wyników wspomnianych analiz dobrze wiemy, że bezpieczeństwo to poczucie pewności, brak zagrożenia, czy też ochrona przed potencjalnym zagrożeniem. Stanowi również jedną z podstawowych potrzeb człowieka, odznaczając się całkowitym brakiem ryzyka utraty czegoś. Kierunki kształcenia związane z bezpieczeństwem cieszą się wzrostem popularności i oferowane są przez liczne szkoły wyższe. Czy w Warszawie również? Oczywiście, że tak. Chcąc pozyskać dogłębną wiedzę na temat bezpieczeństwa warto wybrać kierunek Bezpieczeństwo narodowe, w Społecznej Akademii Nauk w Warszawie, gdzie prowadzony jest na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Kierunek Bezpieczeństwo narodowe w Społecznej Akademii Nauk w Warszawie posiada charakter interdyscyplinarny i wielowymiarowy. Założeniem kształcenia jest zdobycie szerokiej wiedzy z zakresu nauk społecznych, jak również nabycie umiejętności wykorzystywania jej w pracy zawodowej z zachowaniem zasad etycznych. Studenci uczą się analizować i stosować zasady prawne oraz procedury bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego w skali globalnej, regionalnej, narodowej i lokalnej. Ponadto, poznają reguły funkcjonowania podmiotów bezpieczeństwa, zasady gromadzenia i przetwarzania informacji, jak również aspekty bezpieczeństwa międzynarodowego i formy zwalczania terroryzmu. Bezpieczeństwo narodowe w SAN to przygotowanie do podjęcia zadań w przyszłej pracy zawodowej w służbach mundurowych, administracji publicznej oraz innych organizacjach działających na rzecz bezpieczeństwa.

Studia na kierunku Bezpieczeństwo narodowe w Społecznej Akademii Nauk w Warszawie posiadają następujące specjalności:

 • Zarządzanie kryzysowe,
 • Bezpieczeństwo państwa,
 • Bezpieczeństwo informacji i danych osobowych (na pierwszym stopniu),
 • Zarządzanie logistyką w systemie bezpieczeństwa państwa,
 • Zarządzanie bezpieczeństwem,
 • Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni (na drugim stopniu).

Jakie przedmioty składają się na program nauczania? Na przykład: projektowanie i zarządzanie bezpieczeństwem, bezpieczeństwo informacyjne, gotowość obronna państwa, podstawy strategii i bezpieczeństwa, edukacja obronna, obrona terytorialna, procedury reagowania kryzysowego, system bezpieczeństwa narodowego, logistyka w sytuacjach kryzysowych, negocjacje w bezpieczeństwie, służby specjalne, bezpieczeństwo zasobów cyfrowych, armia w społeczeństwie demokratycznym, zagrożenia i wyzwania dla bezpieczeństwa.

Bezpieczeństwo narodowe w Społecznej Akademii Nauk w Warszawie to dziedzina, która pozwala na rozpoznanie wyzwań i zagrożeń dla bezpieczeństwa z różnych perspektyw. W ramach realizowanych zajęć i specjalności studenci poznają współczesne systemy bezpieczeństwa, zasady zarządzania kryzysowego, procedury związane z procesami decyzyjnymi, formy współpracy cywilno- wojskowej, zagrożenia wymierzone w bezpieczeństwo informacji. Z tak bogatym bagażem wiedzy absolwenci omawianego przez nas kierunku znajdą zatrudnienie w siłach zbrojnych, policji, straży pożarnej, ośrodkach doradczych, komórkach do spraw bezpieczeństwa portów lotniczych i morskich, administracji rządowej i samorządowej, służbie więziennej, straży miejskiej, organizacjach pozarządowych, straży granicznej.

Studia w Warszawie to dobry wybór edukacyjnej drogi. Propozycji kształcenia jest bardzo wiele i naturalnie jedną z nich jest omawiane przez nas Bezpieczeństwo narodowe. Kierunek ten można studiować w warszawskiej SAN.

 

Jakie ma Społeczna Akademia Nauk w Warszawie opinie?

Wiktor, student Bezpieczeństwa narodowego mówi:

„Wybrałem studia w Społecznej Akademii Nauk w Warszawie ze względu na interesujące specjalności, które odpowiadają moim zainteresowaniom i mogą być podstawą przyszłego zawodu. Tutaj każdy odnajdzie kierunek dla siebie.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Bezpieczeństwo narodowe w Społecznej Akademii Nauk w Warszawie:

Absolwent kierunku Bezpieczeństwo narodowe w Społecznej Akademii Nauk w Warszawie posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • funkcjonowania systemu bezpieczeństwa państwa,
 • zasad bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni,
 • współczesnych systemów politycznych,
 • negocjacji w bezpieczeństwie,
 • zasad współpracy cywilno- wojskowej,
 • zarządzania kryzysowego,
 • bezpieczeństwa informacji i danych osobowych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Bezpieczeństwo narodowe:

Absolwent kierunku Bezpieczeństwo narodowe w Społecznej Akademii Nauk w Warszawie znajdzie zatrudnienie w:

 • administracji rządowej i samorządowej,
 • policji,
 • straży pożarnej,
 • straży miejskiej,
 • siłach zbrojnych,
 • ośrodkach doradczych,
 • komórkach do spraw bezpieczeństwa portów lotniczych i morskich,
 • służbie więziennej,
 • organizacjach pozarządowych,
 • straży granicznej.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

W procesie rekrutacji na kierunek Bezpieczeństwo narodowe w Społecznej Akademii Nauk w Warszawie nie obowiązują przedmioty kwalifikacyjne.

*wymagania rekrutacyjne czasem się zmieniają, dokładne informacje znajdziesz tutaj

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia prawnicze wybrać

Studia na kierunku Bezpieczeństwo narodowe - wszystko co musisz wiedzieć

Studia wojskowe w Warszawie

Społeczna Akademia Nauk w Warszawie kierunki

Jakie są kierunki wojskowe w Warszawie

Co zdawać na maturze

*Wymagania rekrutacyjne czasem się zmieniają, dokładne informacje znajdziesz tutaj.Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Społeczna Akademia Nauk w Warszawie

Komentarze (0)