Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

23.03.2022

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna – Społeczna Akademia Nauk w Warszawie rekrutacja 2022/2023

Studia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna w Społecznej Akademii Nauk w Warszawie to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna w SAN WARSZAWA
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • nauka o komunikowaniu
 • polski system medialny
 • dziennikarskie źródła informacji
 • systemy medialne na świecie
 • prawo mediów
 • etyka dziennikarska
 • marketing mediów
 • technologie informacyjne mediów

 

Media to szeroka przestrzeń, która przyciąga niejedną osobę. Niektórzy marzą o pracy przed kamerą, niektórzy chcieliby spróbować swoich sił przed mikrofonem, a jeszcze inni chcieliby pisać artykuły do najbardziej poczytnego dziennika. Wraz z postępem technologicznym oraz zmianami zachodzącymi w społeczeństwie zmienia się dziennikarstwo, a także sposoby przekazywania informacji. Czym charakteryzuje się współczesny świat mediów, dzisiejsze dziennikarstwo i w jaki sposób wejść do medialnej przestrzeni? Tego wszystkiego można dowiedzieć się wybierając kierunek Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, w Społecznej Akademii Nauk w Warszawie, gdzie prowadzony jest na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Kierunek Dziennikarstwo i komunikacja społeczna w Społecznej Akademii Nauk w Warszawie zakłada przygotowanie do pracy w zawodzie dziennikarza oraz innych zawodów związanych z działalnością medialną i mediami. Studenci zaznajamiają się z zasadami funkcjonowania współczesnych mediów, a także poznają istotne procesy życia politycznego, społecznego, gospodarczego i kulturalnego, zarówno w skali lokalno- regionalnej, jak i krajowo- międzynarodowej.

Jakie przedmioty składają się na program nauczania? Na przykład: nauka o komunikowaniu, polski system medialny, dziennikarskie źródła informacji, systemy medialne na świecie, prawo mediów, etyka dziennikarska, marketing mediów, technologie informacyjne mediów, stylistyka i kultura języka, opinia publiczna, warsztat dziennikarski, media społecznościowe a środki przekazu, prawo autorskie w Internecie.

 

Sprawdź

Społeczna Akademia Nauk w Warszawie kierunki studiów

Społeczna Akademia Nauk w Warszawie rekrutacja

Rekrtuacja na studia w Warszawie

 

Znaczną część programu kształcenia na kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna w Społecznej Akademii Nauk w Warszawie wypełniają zajęcia praktyczne. Studenci uczestniczą w nich w kilkuosobowych podgrupach. Jakie dokładnie to zajęcia? Warsztaty telewizyjne, radiowe, prasowe, fotograficzne oraz marketingu medialnego i Public Relations. Dzięki nim studenci nabywają umiejętności zbierania materiału dziennikarskiego i pracy z mikrofonem, uczą się samodzielnie realizować różne formy telewizyjne, poznają zasady analizy tekstów dziennikarskich, uczą się obsługi sprzętu fotograficznego, poznają procesy tworzenia kampanii marketingowych. Z tak szerokim wachlarzem umiejętności absolwenci omawianego przez nas kierunku znajdą zatrudnienie w mediach, agencjach prasowych, agencjach reklamowych, firmach Public Relations, instytucjach kultury, biurach prasowych.

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna to jeden z najczęściej wybieranych kierunków, zatem bardzo często figuruje w ofertach szkół wyższych. Która uczelnia będzie najlepsza i spełni nasze edukacyjne oczekiwania?

 

Jakie ma Społeczna Akademia Nauk w Warszawie opinie?

Agnieszka, studentka Dziennikarstwa i komunikacji społecznej mówi:

„Zawsze pasjonował mnie świat mediów i zawód dziennikarza. Od początku studiów moje plany nabrały konkretniejszego wyrazu i teraz wiem, że najbardziej chciałabym zostać korespondentem zagranicznym. Dlatego studiuję w Społecznej Akademii Nauk. Ta uczelnia to gwarancja solidnego przygotowania do zawodu.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Dziennikarstwo i komunikację społeczną:

Absolwent kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna w Społecznej Akademii Nauk w Warszawie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • dziennikarstwa informacyjnego w Polsce i na świecie,
 • zarządzania organizacją i produktem medialnym,
 • zasad etyki dziennikarskiej,
 • warsztatu dziennikarskiego,
 • stylistyki i kultury języka,
 • tworzenia materiałów dziennikarskich przy użyciu urządzeń mobilnych,
 • projektowania stron internetowych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna:

Absolwent kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna w Społecznej Akademii Nauk w Warszawie może znaleźć zatrudnienie w:

 • mediach,
 • agencjach prasowych,
 • agencjach reklamowych,
 • firmach Public Relations,
 • instytucjach kultury,
 • biurach prasowych.

 

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Społeczna Akademia Nauk w Warszawie

Komentarze (0)