Studia dziennikarskie

Studia dziennikarskie

Studia dziennikarskie

Największy wybór studiów

dziennikarskich w Polsce

Odkryj ponad 50 kierunków dziennikarskich i sprawdź gdzie możesz studiować 

 

 

2024/2025

Dodaj do ulubionych

Studia dziennikarskie 2024

Studia dziennikarskie w Polsce to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym) lub onlineSpecyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

W procesie rekrutacji na studia dziennikarskie w roku akademickim 2024/2025 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: język polski, język obcy, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, biologia, chemia, filozofia, fizyka, fizyka i astronomia, informatyka, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

*Wymagania mogą się różnić w zależności od kierunku, uczelni oraz trybu studiów.

 

Studia dziennikarskie każdego roku przyciągają nowe rzesze kandydatów marzących o wejściu do ciekawego i charakterystycznego świata mediów. Na studiach dziennikarskich poznasz nie tylko tajniki dobrego pióra, ale także prasy, telewizji, radio i internetu. 

Popularne kierunki dziennikarskie: dziennikarstwo, informacja w środowisku cyfrowym, dziennikarstwo i nowe media, dziennikarstwo międzynarodowe, filmoznawstwo i kultura mediów, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, public relations oraz dziennikarstwo i kultura mediów.

 

Absolwenci studiów na kierunkach dziennikarskich przygotowni są do pracy m. in.: w serwisach i portalach internetowych, biurach prasowych, wydawnictwach, w działach marketingu, agencjach reklamowych i public relations, firmach producenckich, wydziałach promocji i komunikacji instytucji publicznych i samorządowych.

 

Chyba nikt nie wątpi w to, że studia dziennikarskie to ważny obszar kształcenia, gdyż uczy tych, którzy już niedługo będą przekazywać nam najświeższe wiadomości. Chyba nikt nie wątpi również w to, że gdyby tych osób zabrakło moglibyśmy pogubić się we współczesnym świecie. Najważniejsze, że kandydaci na studia dziennikarskie nie wątpią w ich przydatność i wybierają je na profil swojej wyższej edukacji. 

czytaj dalej wszystko o studiach dziennikarskich

 

 

KIERUNKI DZIENNIKARSKIE

Miasto
Uczelnia
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwaniaKierunki studiów Poziom studiów Forma studiów
Architektura informacji I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Architektura przestrzeni informacyjnych I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Dziennikarstwo I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - studia online I stopnia online
Dziennikarstwo i kultura mediów I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Dziennikarstwo i medioznawstwo I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Dziennikarstwo i nowe media I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Dziennikarstwo i zarządzanie mediami II stopnia stacjonarne
Dziennikarstwo międzynarodowe I stopnia stacjonarne
Dziennikarstwo, media i projektowanie komunikacji I stopnia, II stopnia stacjonarne
E-edytorstwo i techniki redakcyjne I stopnia, II stopnia stacjonarne
Elektroniczne przetwarzanie informacji I stopnia, II stopnia stacjonarne
English in public communication I stopnia stacjonarne
Filmoznawstwo i kultura mediów I stopnia, II stopnia stacjonarne
Filmoznawstwo i wiedza o mediach audiowizualnych I stopnia stacjonarne
Global communication I stopnia stacjonarne
Hr w mediach i organizacjach międzynarodowych I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Informacja w środowisku cyfrowym I stopnia stacjonarne
Journalism and social communication I stopnia stacjonarne
Kulturoznawstwo i wiedza o mediach I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Kultury mediów I stopnia, II stopnia stacjonarne
Logistyka i administrowanie w mediach I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Managment instytucji publicznych i public relations I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Marketing i komunikacja rynkowa I stopnia stacjonarne
Media - studia online I stopnia, II stopnia online
Media and communication in business I stopnia niestacjonarne
Media i dziennikarstwo I stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
Media i dziennikarstwo - studia online I stopnia online
Media i komunikacja w biznesie I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Medioznawstwo I stopnia stacjonarne
Nowe media I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Nowe media w komunikacji II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Produkcja audiowizualna II stopnia stacjonarne
Public relations I stopnia, II stopnia stacjonarne
Publikowanie cyfrowe i sieciowe I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Publikowanie współczesne I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Społeczeństwo informacyjne I stopnia, II stopnia stacjonarne
Sztuka pisania I stopnia stacjonarne
Zarządzanie informacją I stopnia, II stopnia stacjonarne
Zarządzanie kulturą i mediami I stopnia stacjonarne
Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa - studia podyplomowe podyplomowe online
Dziennikarstwo - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Dziennikarstwo i public relations - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Fotografia dziennikarska, promocyjna i użytkowa - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Komunikacja korporacyjna - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Nowoczesne rzecznictwo prasowe z elementami neurokomunikacji - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Polityka wydawnicza i księgarstwo - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
 

Grupa kierunku na uczelniach

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA - KIERUNKI DZIENNIKARSKIE

Miasto
SORTOWANIE:
A
B
C
D
E
F
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
W
Z
Rozwiń

ZOBACZ, NA JAKICH UCZELNIACH SĄ STUDIA DZIENNIKARSKIE

Miasto
SORTOWANIE:

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Wrocławski

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie

Kierunki dziennikarskie:

DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie

Kierunki dziennikarskie:

DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA

Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Kierunki dziennikarskie:

DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA

ZOBACZ, CO WYBIERAJĄ INNI

Miasto
SORTOWANIE:

Pokaż wszystkie

STUDIA DZIENNIKARSKIE - PODYPLOMOWE

Miasto
SORTOWANIE:

Grupa kierunków podyplomowych na uczelniach

 

Trzeba wiedzieć

Jak wyglądają studia na kierunkach dziennikarskich

Jak wyglądają studia na kierunkach dziennikarskich

Studia dziennikarskie to zarazem wąska, jak i szeroka dziedzina, gdyż ich zadaniem jest przekazanie wiedzy teoretycznej, jak i rozwinięcie praktycznych umiejętności. Ich istotą jest dostarczenie wiedzy o organizacji i funkcjonowaniu mediów masowych w Polsce i na świecie, o dziennikarstwie oraz kreowaniu wizerunku, oraz nauczenie tworzenia tekstów różnego rodzaju.

 

Studia dziennikarskie możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)
 • Studia podyplomowe

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne
 • studia online

 

Warto zaznaczyć, że kształcenie dziennikarskie prowadzi do zdobycia konkretnych zawodów, na dodatek takich, które wydają się być wieczne, gdyż chyba nikt nie wyobraża sobie świata bez mediów, a nawet istnieją opinie, które określają media „czwartą władzą”.

Wraz z rozwojem technologii, źródeł i form przekazu informacji, uczelnie oferujące omawiany obszar kształcenia wprowadzają do programów nauczania specjalności. Znajdziemy:

 • Dziennikarstwo i krytykę medialną, 
 • Reklamę, design i komunikację wizualną, 
 • Research medialny.

 

Przyglądając się planom zajęć możemy wywnioskować, iż studia dziennikarskie składają się z pewnej mieszanki różnych dyscyplin, gdyż znajdziemy na nich elementy:

 • socjologii,
 • politologii,
 • prawa,
 • filozofii.

 

Proces kształcenia to także pewna droga, rozpoczynająca się zazwyczaj od nauki o komunikowaniu, współczesnych systemów politycznych, kultury języka. Następnie studenci wprowadzani są szczegółowo w gatunki dziennikarskie, systemy medialne, dziennikarskie źródła informacji oraz zajęcia mające na celu rozwijać warsztat; prasowy, radiowy, telewizyjny.

Co ważne, w programach nauczania znajdują się także takie zajęcia jak dykcja i emisja głosu, co stanowi świetne ćwiczenie i wprowadzenie do pracy praktycznej i wystąpień publicznych.

Mówiąc o formie tych studiów możemy nadmienić, że w ofertach dydaktycznych szkół wyższych występuje zazwyczaj kierunek o nazwie Dziennikarstwo i komunikacja społeczna i realizowana poprzez podział na studia licencjackie i magisterskie. 

 

Popularne uczelnie gdzie można studiować kierunki dziennikarskie

 

 

 

Ile trwają studia kierunkach dziennikarskich

Ile trwają studia kierunkach dziennikarskich

Studia dziennikarskie prowadzone są na zasadach systemu, czy też procesu bolońskiego, czyli przebiegają według podziału 3+2, zatem dzielą się na pierwszy i drugi stopień. Łącznie nauka trwa pięć lat.

 

Można spotkać także kierunki bazujące na dziennikarstwie, na przykład Dziennikarstwo międzynarodowe, ale zazwyczaj realizowane są one tylko na jednym stopniu, zazwyczaj licencjackim.

Pięć lat studiowania rzeczywiście kończy naukę w tym obszarze, a wszelakie praktyki zawodowe odbywane są jeszcze w toku kształcenia, zazwyczaj pod jego koniec. Zatem, osoby wybierające się na te właśnie studia nie muszą się martwić o konkursy aplikacyjne, egzaminy dodatkowe, czy kursy przygotowujące do zawodu.

Zazwyczaj podjęcie pracy w redakcji stanowi właśnie takowy kurs – nie oszukujmy się, nikt od razu nie zostaje ogłoszony redaktorem naczelnym. Jeśli pięć lat studiowania kończy rzeczywistą naukę na studiach, tak należy pamiętać o tym, że nie kończy tej nauki w ogóle.

Dziennikarstwo to taka sfera, w której dokształcanie się, samokształcenie, poszerzanie horyzontów, bądź mówiąc inaczej, bycie na bieżąco, jest czymś obowiązkowym, niezbędnym do tego, by pełnić jakąś rolę w świecie mediów bądź branży z nią związanej. Dlatego nie warto osiadać na laurach po otrzymaniu dyplomu. Świat się zmienia, a wraz z nim dziennikarstwo i jego odbiorcy. 

 
 
Jakie wymagania / co zdawać na maturze

Jakie wymagania / co zdawać na maturze

Omawiając przedmioty, które stanowią podstawę rekrutacji na studia dziennikarskie należy zaznaczyć, podkreślić i zakreślić czerwonym flamastrem – język polski. To zdecydowanie najważniejszy przedmiot, bez którego przede wszystkim niełatwo będzie otrzymać indeks, a potem wytrwać na zajęciach bez większych męczarni.

 

Mnogość informacji oraz fakt, iż coraz szybciej należy je przekazywać sprawia, że nierzadko łapiemy się za głowę czytając wiadomości.

Każdy kandydat na studia powinien zdawać sobie sprawę z tego, że jego zadaniem będzie nie tylko przedstawiać prawdę, ale czynić to także poprawnie, ładnie, zgodnie z zasadami ojczystego języka. Naturalnie, można się tego nauczyć, można to wyćwiczyć. Warto poznawać nowe wyrazy, synonimy, dużo czytać, oglądać, słuchać.

Samemu badać w jaki sposób można o czymś opowiedzieć. Jak zbudować historię, aby była ona interesująca. Jak zwrócić uwagę na jakąś sytuację.

Wytrenowanie pewnych umiejętności nie potrzebuje żadnych pomocy naukowych, podręczników i encyklopedii – wystarczy ruszyć głową. Skoro język polskie jest przedmiotem dominującym w procesie rekrutacji, to jakie inne przedmioty brane są pod uwagę? Tutaj istnieje już pewna dowolność. Zazwyczaj, szkoły wyższe oferujące studia dziennikarskie zwracają uwagę na:

 • język obcy,
 • wiedzę o społeczeństwie,
 • historię,
 • geografię,

 

ale zawsze warto dokładnie sprawdzić kwalifikacyjne zasady, gdyż mogą się one różnić w zależności od konkretnej uczelni.  

Kierunki dziennikarskie zobacz co zdawać na maturze
 
 
Jaka praca po studiach kierunkach dziennikarskich

Jaka praca po studiach kierunkach dziennikarskich

Jak już wspomnieliśmy wcześniej, kształcenie na studiach dziennikarskich ma na celu poprowadzenie do konkretnej sfery zawodowej. Znaczna większość studentów, po ukończeniu nauki, widzi siebie w mediach.

 

Oczywiście, ktoś znajdzie zatrudnienie w redakcji radiowej, telewizyjnej, redakcji prasowej, redakcji portalu internetowego, ktoś zostanie tzw. wolnym strzelcem, a ktoś rzecznikiem prasowym. Ale to oczywiście nie wszystkie propozycje pracy, które czekają na absolwentów.

 

Public affairs, public relations, reklama, promocja,  instytucje prowadzące edukację medialną. Wiedza i umiejętności pozyskane na studiach dziennikarskich dają możliwość wykonywania kilku zawodów na raz i takie przypadki nie są odosobnione.

Rano można prowadzić audycję w telewizji, podesłać felieton do redakcji prasowej, a wieczorem poprowadzić audycję w rozgłośni radiowej.

 

 

Możliwe ścieżki twojej przyszłej kariery zawodowej:

 • menedżer Public Relations
 • specjalista ds. komunikacji zewnętrznej
 • specjalista ds. reklamy
 • redaktor
 • dziennikarz
 • rzecznik prasowy
 • specjalista ds. kampanii wizerunkowych
 • doradca ds. stosunków międzynarodowych
 • organizator mediów lokalnych i internetowych
 • specjalista ds. polityki informacyjnej

 

Wielu dziennikarzy i osobistości mediów trudni się także szkoleniami z zakresu wystąpień publicznych i autoprezentacji, a także realizuje się w roli konferansjerów, czy scenarzystów wydarzeń scenicznych. Tak naprawdę, tylko od nas zależy ile obowiązków będziemy w stanie przyjąć i realizować. Warto pamiętać o tym, że zdobyte wykształcenie otwiera przed nami różne drzwi kariery zawodowej. 

 

Interesuje cię ile zarabia się w poszczególnych branżach sprawdź wynagrodzenia w Polsce | pracodawcy w Polsce
 
 
Czy warto iść na studia kierunkach dziennikarskich

Czy warto iść na studia kierunkach dziennikarskich

Dyskusje na temat studiowania prawdopodobnie będą ciągnąć się do końca świata. Niemal od zawsze budują się obozy „za i przeciw”, które przekrzykują się argumentami.

 

Ale na studia iść warto. Jeśli mamy na siebie pomysł i dobrze wiemy co chcemy dzięki wybranym studiom osiągnąć, to nawet byłoby szkoda zmarnować drzemiącą w nas energię na coś innego.

 

A jak to się ma do studiów dziennikarskich?

Studia dziennikarskie mogą dać ciekawe wykształcenie – to banał, chociaż istotny. Ale studia dziennikarskie mogą być także świetną zabawą. Tworzenie własnych audycji, programów, pisanie artykułów, przeprowadzanie wywiadów, sond, spotkania z różnymi ludźmi.

Słowem, ciągle coś się dzieje i tylko od nas zależy czy poczujemy nudę. Należy zdać sobie sprawę z tego, że dziennikarstwo się zmienia, a zmiany te wynikają, między innymi, z postępu technicznego, jak również zmian zachodzących w społeczeństwie.

Kto wie czy za kilkanaście lat jedną z form dziennikarskich nie będzie przedstawianie plików graficznych w mediach społecznościowych. Już teraz podobne platformy służą przekazom informacji i nie jest wykluczone, że ich ranga w przekazach medialnych znacznie wzrośnie.

 

Popularne kierunki studiów dziennikarskich

 • dziennikarstwo i komunikacja społeczna
 • dziennikarstwo i nowe media
 • dziennikarstwo międzynarodowe
 • dziennikarstwo z językiem i kulturą francuską
 • filmoznawstwo i wiedza o mediach audiowizualnych
 • informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
 • informacja w środowisku cyfrowym
 • nowe media i kultura cyfrowa

czytaj dalej wszystkie kierunki studiów dziennikarskie

 

Studia dziennikarskie to inwestycja

Można się nawet założyć, że ludzie zawsze będą szukali informacji. Być może nie będą rozumieć, ale będą czytać i słuchać.

Gdy będą zasiadali przed telewizorem, aby obejrzeć wydarzenie sportowe, będą czekać na komentatora, który ułatwi im odbiór – a to tylko jeden, najprostszy przykład. Kiedyś, studia dziennikarskie odbierane były jako misja. Warto wrócić do takiego stanu rzeczy i uprawiać szlachetny zawód, który ma wpływ na opinię publiczną. 

Myśląc o studiach należy postawić sobie kilka pytań: Po co chcę iść na studia? Czego chcę się na nich nauczyć?

Sprawdź czy warto iść na studia

 

Co dadzą ci studia kierunkach dziennikarskich

Co dadzą ci studia kierunkach dziennikarskich

Każdy, kto choć troszkę obcuje z mediami dobrze wie, że występuje ono w różnych sferach. W polityce, sporcie, kulturze, rolnictwie…po prostu wszędzie. Na tej podstawie możemy powiedzieć, że studia dziennikarskie mogą poszerzyć nasze horyzonty w różnych dziedzinach.

 

Jeśli planujemy związać naszą przyszłość z dziennikarstwem sportowy, na pewno zapoznamy się z zasadami gry w hokeja na lodzie, jak również z historią igrzysk olimpijskich. Jeśli będziemy chcieli zająć się dziennikarstwem w sferze kultury, na pewno zaznajomimy się z twórczością Krzysztofa Kieślowskiego i dyskografią zespołu Pink Floyd. Wszystkie zainteresowania rozbudowują nasze wiadomości i poszerzają światopogląd – i to wydaje się najcenniejsze w aspekcie studiów dziennikarskich. Czy coś jeszcze?

Kształcenie w tym obszarze nauczy nas oddzielać informacje istotne od nieważnych, rzeczy pierwszoplanowe od drugoplanowych, potrzebne od zupełnie zbędnych. Co równie istotne, studia dziennikarskie nauczą nas patrzeć nieco sceptycznie na niektóre sytuacje, słowa i otaczające działania. Nauczą nas zadawać pytania i wyciągać wnioski.

 

Czy to wszystko?

Oczywiście, że nie. Nauka na studiach wyćwiczy w nas umiejętność przykuwania uwagi, czyli opowiadania o czymś w taki sposób, aby zainteresować i zmusić do myślenia. Ważną umiejętnością, którą również możemy nabyć podczas nauki to praca pod presją czasu – a ta cecha właśnie bardzo często pojawia się w ogłoszeniach o pracę. 

 

 

Czego nie dadzą ci studia kierunkach dziennikarskich

Czego nie dadzą ci studia kierunkach dziennikarskich

Studia dziennikarskie mogą nie dać przerwy od nauki. Chociaż brzmi to dość mgliście, to chodzi o to, że każdego dnia stykamy się z informacjami, obrazami, dźwiękami, transparentami, sygnałami – i kształcąc się właśnie w tym obszarze będziemy zwracali na nie baczniejszą uwagę i analizowali ich treści.

Wszelakie minusy studiów dziennikarskich mogą brać się z tego, iż wybraliśmy ten obszar kształcenia przez przypadek, z nudów, albo innych nie do końca trafionych powodów.

Niektóre osoby mogą poczuć się nieco rozczarowane nauką, jak i przyszłym zawodem, gdy zdadzą sobie sprawę z tego, że opisują wydarzenia, zamiast w nich aktywnie uczestniczyć. 

 

 

Co warto sprawdzić idąc na studia kierunkach dziennikarskich

Co warto sprawdzić idąc na studia kierunkach dziennikarskich

Nie będzie zaskakującym stwierdzenie, że warto wiedzieć jak najwięcej o studiach, na które chcemy się wybrać. Dobrze jest poczytać jaką wiedzę oferują, jakie proponują umiejętności, i jak wygląda profil absolwenta.

 

Można przejrzeć programy nauczania, plany zajęć oraz efekty kształcenia, aby jak najlepiej wyobrazić sobie proces nauki. Mówiąc wciąż o studiach ogólnie, warto sprawdzić zasady rekrutacji i zapoznać się z tym, jakie przedmioty brane są pod uwagę, aby móc jeszcze przed przystąpieniem do procesu kwalifikacyjnego popracować nad swoją wiedzą.

Skupiając się na studiach dziennikarskich warto zadać sobie kilka pytań, aby wiedzieć jaka forma dziennikarstwa najbardziej nam się podoba i potem, w toku nauki, właśnie w niej rozwijać umiejętności. Prawdą jest, że niemała grupa młodych ludzi wybiera kierunek studiów bez głębszego namysłu.

Startuje na studia, bo musi, bo wypada, bo co powiedzą rodzice… I osoby z takim podejściem do kształcenia również spotkamy na studiach dziennikarskich. Oczywiście, brak pasji i zainteresowanie tematem nie sprawia, że nie da się ukończyć takich studiów i otrzymać dyplomu.

Oczywiście, że się da, ale zabiera to pewną radość, frajdę i satysfakcję z uczestnictwa w procesie edukacyjnym. Dlatego warto też zastanowić się nad tym, co nas interesuje i w jakim kierunku chcemy zmierzać, zarówno w sferze dydaktycznej, jak i później, zawodowej.  

Sprawdź jakie są zasady rekrutacji na studia
 
 
Studia kierunkach dziennikarskich – zaoczne

Studia kierunkach dziennikarskich – zaoczne

Gdybyśmy sferę kształcenia wyższego chcieli porównać do zawodów sportowych, to powinniśmy wyobrazić sobie mecz, w którym naprzeciw stoją dwie drużyny: studia dzienne i studia zaoczne.

 

Nie od dzisiaj studenci polemizują ze sobą, wymieniając się argumentami, która forma studiowania jest lepsza, wygodniejsza i bardziej wydajna. Co najciekawsze, wszyscy mogą mieć rację. Jak wiemy, studia dzienne to system, w którym zajęcia prowadzone są „w tygodniu”, czyli od poniedziałku do piątku.

Studia zaoczne zaś realizowane są w ramach tzw. zjazdów, które odbywają się w weekendy, zazwyczaj co dwa tygodnie. Niemożliwym jest przyznanie wyższości konkretnemu trybowi studiów, bo tak naprawdę istotne jest to, która z nich najbardziej odpowiada studentom.

 

Jeśli chcemy podjąć naukę na studiach dziennikarskich i prowadzić ją w trybie zaocznym, to nie musimy się niczym martwić, gdyż kierunki z tego obszaru kształcenia prowadzone są w tej formie. Natomiast, musimy dokładnie sprawdzić, czy na wybranej przez nas uczelni istnieje taka możliwość i to na dwóch stopniach kształcenia.

 

 

Czy dzienikarstwo zaocznie możemy studiować na obu stopniach?

Nierzadko zdarza się, że studia dziennikarskie prowadzone są w trybie zaocznym, ale tylko na jednym stopniu, na przykład licencjackim.

Poza tym, nic nie stoi na przeszkodzie, aby podjąć kształcenie w takiej formie. Różnice wynikają tylko z czasu, który spędza się na uczelni oraz rozłożenia konkretnego tematu w siatce godzin.

Wiadomo, że studenci dzienni spędzają więcej czasu z wykładowcom i mają więcej okazji do zadawania pytań, a studenci zaoczni muszą mocniej przyłożyć się do samokształcenia i samodzielnego zdobywania wiadomości. 

Sprawdź jakie są studia dziennikarskie zaoczne
 
 
 
Studia kierunkach dziennikarskich – opinie

Studia kierunkach dziennikarskich – opinie

Opinie o studiach wydają nie tylko studenci i wykładowcy. Czynią to także ci, którzy nigdy nie przekroczyli progu uczelni. Dlatego rozmowy o studiach potrafią wzbudzić emocje i czasami zejść na zaskakujące tory.

 

Mówiąc o studiach dziennikarskich można wspomnieć, że słyszy się o nich różne, czasami bardzo skrajne opinie. Niektórzy mówią, że studia dziennikarskie wybierają osoby, które nie mają konkretnego pomysłu na siebie, a inni, że to niezwykle szlachetny zawód i kształcenie w tym obszarze to powód do dumy. A jak jest naprawdę? Jak wyglądają studia dziennikarskie w oczach tych, którzy kształcą się w ich zakresie?

 

Patrycja, studentka II roku Dziennikarstwa z Poznania mówi:

Lubię te studia i uważam, że można się nimi pochwalić. Każdy zna osoby z ekranów telewizorów, czy audycji radiowych, więc są to bardzo potrzebne studia, a także dające ciekawe perspektywy. To studia ludzi ambitnych, którzy wiedzą czego chcą od życia.”

 

Karol, student III roku Dziennikarstwa i komunikacji społecznej z Łodzi dodaje:

„Świat mediów to bardzo wciągająca sprawa. Ale dostać się do niego mogą tylko ci najbardziej ambitni i pracowici. Żeby zostać prawdziwym dziennikarzem trzeba dużo wiedzieć, najlepiej o wszystkim. Nigdy nie wiadomo o czym będziemy musieli opowiedzieć, albo gdzie rzuci nas wiatr profesji. Studia dziennikarskie to studia dla ludzi o szerokich horyzontach i wielu zainteresowaniach. Jeśli kompletnie nic cię nie interesuje, to wybierz jakiś inny kierunek. Na dziennikarskie nie wytrzymasz.” 

 

Komentarze (5)

Cynthia odpowiedz

Gdzie jest ogłoszona upadłość konsumencka? Magnificent goods from you, man. I've be aware your stuff previous to and you're just extremely great. I actually like what you have acquired right here, certainly like what you're stating and the best way by which you say it. You're making it enjoyable and you still care for to stay it wise. I can't wait to read much more from you. This is really a great site. Gdzie składa się wniosek o ogłoszenie upadłości?

DoradcaOnlineVistula odpowiedz pokaż odpowiedzi (2)

Witam! W ramach kampanii informacyjnej mam zaszczyt zostać Waszym Doradcą Online. Chętnie odpowiem na wszystkie nurtujące pytania dotyczące studiowania na naszej uczelni. Zachęcam do podjęcia dyskusji. Pozdrawiam, Daria, Doradca Online, Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Madzia W odpowiedzi do: DoradcaOnlineVistula odpowiedz

Czy jest możliwość studiowania zaocznie czy to tylko kierunek dla studentów dziennych?

DoradcaOnlineVistula W odpowiedzi do: Madzia odpowiedz

Witaj, Madzia! Studia licencjackie na kierunku Dziennikarstwo są prowadzone zarówno w trybie stacjonarnym (dziennym) jak i niestacjonarnym (zaocznym). Czy jesteś zainteresowana tym kierunkiem? Pozdrawiam, Daria, Doradca Online, Akademia Finansów i Biznesu Vistula

elfi odpowiedz

tak sobie myślę,że ..na moim przykładzie...po matematce uniwersyteckiej plus podyplomowych z tej dziedziny ...mam jakąś wiedzę na temat tejże matematyki ,,,a jaką wiedzę na temat tejże dziedziny ma student po ukończeniu dziennikarstwa??? czy może ze mną dyskutowć o tej dziedzinie i pisać o niej???