Filologia SAN w Warszawie

Filologia – Społeczna Akademia Nauk w Warszawie

Być może banalnym wydaje się stwierdzenie, że znajomość języków obcych ułatwia funkcjonowanie na rynku pracy, lecz jest to fakt, którego nie można podważyć. Coraz więcej pracodawców zwraca uwagę na kompetencje językowe, szukając kandydatów nie tylko o szerokiej wiedzy, ale i o wysokiej jakości komunikacji. Dzisiejszy świat mówi przede wszystkim w języku angielskim i umiejętności z nim związane wydają się być niezbędne do tego, aby prawidłowo zarządzać swoją drogą zawodową. Chcąc pozyskać jak najwyższe kwalifikacje językowe należy wybrać kierunek Filologia w Społecznej Akademii Nauk w Warszawie, który prowadzony jest na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Kierunek Filologia w Społecznej Akademii Nauk w Warszawie zakłada pozyskanie wiedzy o języku, literaturze i kulturze z zakresu języka angielskiego oraz języków dodatkowych, takich jak włoski i niemiecki, a także nabycie umiejętności wykorzystywania tej wiedzy w praktyce. Program kształcenia sformułowany został według nowoczesnych standardów i daje możliwość zdobycia praktycznych umiejętności, wykraczających poza tradycyjne granice filologii, ponieważ studenci zapoznają się z językiem biznesu i marketingu, zasadami redagowania przekazów medialnych, czy też tłumaczenia dokumentów.

Studia na kierunku Filologia w Społecznej Akademii Nauk w Warszawie dzielą się na następujące specjalności:

 • Filologia angielska,
 • Filologia angielska z rozszerzonym drugim językiem obcym.

Dodatkowo, studenci otrzymują wybór konkretnych specjalizacji. Są to: Komunikacja międzykulturowa w biznesie i reklamie, Specjalizacja tłumaczeniowa, Nauczycielska. Jakie przedmioty składają się na program nauczania? Na przykład: historia literatury angielskiej, historia literatury amerykańskiej, gramatyka opisowa, gramatyka kontrastywna, techniczne podstawy tłumaczeń, tłumaczenie pisemne, komunikacja międzykulturowa, komunikacja medialna, pragmatyka przekładu, zarys nauki o literaturze obszaru, tłumaczenie konferencyjne symultaniczne, zarys lingwistyki stosowanej, metodyka nauczania języka angielskiego, emisja głosu, najnowsze technologie w dydaktyce języków obcych, sztuka argumentacji.

Dzięki bogatemu programowi realizowanemu na omawianym przez nas kierunku, studenci otrzymują szansę osiągnięcia poziomu specjalisty, którzy nieprzerwanie poszukiwani są na rynku pracy. Będą oni charakteryzować się umiejętnością posługiwania się co najmniej dwoma obcymi językami specjalistycznymi, jak również umiejętnością posługiwania się skorelowanymi ze studiowanymi językami systemami tzw. komunikacji niewerbalnej. Absolwenci Filologii w Społecznej Akademii Nauk w Warszawie znajdą zatrudnienie w międzynarodowym środowisku biznesowym, organizacjach państwowych i pozarządowych, agencjach reklamowych, biurach tłumaczeń, wydawnictwach, branży turystycznej, instytucjach kulturalnych i edukacyjnych.

Zdana matura i co dalej? Dokąd na studia? Podobnych pytań, osoby które poważnie zastanawiają się nad wyższą edukacją, zadają sobie setki. Oferty dydaktyczne rodzimych uczelni powiększają się, stają się coraz ciekawsze i niektórym niełatwo jest wybrać jedną, ostateczną przestrzeń kształcenia. Studia w Warszawie dają bardzo duży wybór, więc niektórym na pewno zakręci się w głowie od edukacyjnych propozycji. Ale skupmy się na omawianym kierunku.

 

Jakie ma Społeczna Akademia Nauk w Warszawie opinie?

Marta, studentka Filologii mówi:

„To, co najbardziej podoba mi się w Społecznej Akademii Nauk w Warszawie to przede wszystkim nacisk kładziony na kształcenie praktyczne oraz pozyskanie znajomości języka specjalistycznego.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Filologię w Społecznej Akademii Nauk w Warszawie:

Absolwent kierunku Filologia w Społecznej Akademii Nauk w Warszawie posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • wykorzystywania języka w zakresie różnych rodzajów komunikacji językowej,
 • komunikowania się w różnych sytuacjach społecznych,
 • interpretacji gramatycznej dowolnego tekstu,
 • komunikacji medialnej,
 • metodyki nauczania języka angielskiego,
 • emisji głosu,
 • sztuki argumentacji.

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Filologia:

Absolwent kierunku Filologia w Społecznej Akademii Nauk w Warszawie znajdzie zatrudnienie w:

 • międzynarodowym środowisku biznesowym,
 • organizacjach państwowych i pozarządowych,
 • agencjach reklamowych,
 • biurach tłumaczeń,
 • wydawnictwach,
 • branży turystycznej,
 • instytucjach kulturalnych i edukacyjnych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

W procesie rekrutacji na kierunek Filologia w Społecznej Akademii Nauk w Warszawie nie obowiązują przedmioty kwalifikacyjne.

*wymagania rekrutacyjne czasem się zmieniają, dokładne informacje znajdziesz tutaj

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia filologiczne wybrać

Studia na kierunku Filologia - wszystko co musisz wiedzieć

Studia filologiczne w Warszawie

Społeczna Akademia Nauk w Warszawie kierunki

Jakie są kierunki filologiczne w Warszawie

Co zdawać na maturze

Komentarze (0)