Pielęgniarstwo

Pielęgniarstwo

Pielęgniarstwo – Społeczna Akademia Nauk w Warszawie

Od średniowiecza obowiązki pielęgniarskie wykonywały zakony, a pielęgniarstwo jako zawód świecki stworzyła Florence Nightingale, która sformułowała jego cele i zadania, a 1860 roku założyła w Londynie przy Szpitalu św. Tomasza pierwszą szkołę pielęgniarstwa. Od tego czasu dziedzina ta rozwijała się i opracowywano nowe metody działalności mającej na celu pielęgnację chorych i opiekę nad nimi. Jak wygląda współczesne pielęgniarstwo? Tego można się dowiedzieć studiując tę dyscyplinę w Społecznej Akademii Nauk w Warszawie, gdzie prowadzona jest na studiach pierwszego stopnia.

Kierunek Pielęgniarstwo w Społecznej Akademii Nauk w Warszawie skierowany jest osób zainteresowanych obszarem nauk medycznych, jak również promocją zdrowia, bezpieczeństwem i opieką zdrowotną. Założeniem kształcenia jest pozyskanie wielu umiejętności, w gronie których wymienić można: udzielanie świadczeń w zakresie promowania, zachowania zdrowia i zapobiegania chorobom, sprawowania całościowej i zindywidualizowanej opieki nad chorym, czy też wspierania działań społeczności lokalnej na rzecz zdrowia. Pielęgniarstwo w Społecznej Akademii Nauk w Warszawie to praktyczne kształcenie, wzbogacone o liczne praktyki, między innymi, w szpitalach, klinikach i prywatnych ośrodkach leczniczych, które pozwalają zdobyć doświadczenie zawodowe jeszcze w toku nauki.

Studia na kierunku Pielęgniarstwo w Społecznej Akademii Nauk w Warszawie obejmują nauki podstawowe, nauki społeczne, nauki w zakresie podstaw opieki pielęgniarskiej oraz nauki w zakresie opieki specjalistycznej. Jakie przedmioty widnieją w programie nauczania? Na przykład: anatomia, fizjologia, patologia, genetyka, biochemia i biofizyka, mikrobiologia i parazytologia, farmakologia, radiologia, psychologia, socjologia, pedagogika, prawo, zdrowie publiczne, promocja zdrowia, podstawowa opieka, dietetyka, badania fizykalne, badania naukowe w pielęgniarstwie, choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne, pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne, chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne, położnictwo, ginekologia i pielęgniarstwo położniczo-ginekologiczne, psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne, anestezjologia i pielęgniarstwo w zagrożeniu życia.

Kształcenie w ramach omawianego przez nas kierunku ma na celu rozwinięcie umiejętności wykorzystywania aktualnej wiedzy dla zapewnienia bezpieczeństwa i wysokiego poziomu opieki, udzielania świadczeń w zakresie promowania, zachowania zdrowia i zapobiegania chorobom, czy też inicjowania i wspierania działań społeczności lokalnej na rzecz zdrowia. Z tak szerokim wachlarzem umiejętności absolwenci Pielęgniarstwa w Społecznej Akademii Nauk w Warszawie będą mogli pracować w przychodniach, szpitalach, niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, gabinetach rehabilitacyjnych, domach pomocy społecznej, szkołach, hospicjach.

Studia w Warszawie dają wiele możliwości edukacyjnych, dlatego w stołecznym mieście każdy zainteresowany zdobyciem wiedzy znajdzie coś dla siebie. W zakresie omawianej przez nas dziedziny także.

 

Jakie ma Społeczna Akademia Nauk w Warszawie opinie?

Ewelina, studentka Pielęgniarstwa mówi:

„Podczas studiów w Społecznej Akademii Nauk zrozumiałam, że Pielęgniarstwo to coś więcej niż kierunek kształcenia i zawód z nim związany. To misja, do której nie każdy się nadaje. Studia w SAN dają przygotowanie do wykonywania tego szlachetnego, aczkolwiek niełatwego zawodu.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Pielęgniarstwo w Społecznej Akademii Nauk w Warszawie:

Absolwent kierunku Pielęgniarstwo w Społecznej Akademii Nauk w Warszawie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • neurohormonalnej regulacji procesów fizjologicznych,
 • diagnostyki radiologicznej,
 • mikrobiologii i parazytologii,
 • interpretowania dostępnych wyników w badaniu fizykalnym,
 • dokumentowania przeprowadzonego badania,
 • zasad farmakoterapii,
 • wystawiania recept w ramach realizacji zleceń lekarskich,
 • czynników warunkujących zdrowie publiczne,
 • wyjaśniania psychologicznych uwarunkowań zdrowia i choroby.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Pielęgniarstwo:

Absolwent kierunku Pielęgniarstwo w Społecznej Akademii Nauk w Warszawie może znaleźć zatrudnienie w:

 • przychodniach,
 • szpitalach,
 • niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej,
 • gabinetach rehabilitacyjnych,
 • domach pomocy społecznej,
 • szkołach,
 • hospicjach.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Społeczna Akademia Nauk w Warszawie

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia medyczne wybrać

Studia na kierunku Pielęgniarstwo - wszystko co musisz wiedzieć

Studia medyczne w Warszawie

Społeczna Akademia Nauk w Warszawie kierunki

Jakie są kierunki medyczne w Warszawie

Co zdawać na maturze

Komentarze (0)