Administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne

Administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne

Administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne

Administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne – Wyższa Szkoła Bankowa w Opolu

Bezpieczeństwo posiada różne definicje, natomiast pewne jest to, że nie ogranicza się wyłącznie do kwestii militarnych i politycznych. Bezpieczeństwo wynika także z zależności ekonomicznych i społecznych i egzystuje na bazie współpracy instytucji rządowych z pozarządowymi, efektywnego gospodarowania środkami samorządów, czy rozwiązywania problemów przestępczości i cyberprzestępczości. Prawdą jest, że nie jest to najłatwiejsza dyscyplina i aby ją zrozumieć, należy poznać różne jej elementy i czynniki, które na nią wpływają. Służy do tego kierunek Administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne, które można odnaleźć w Wyższej Szkole Bankowej w Opolu, gdzie prowadzony jest na studiach pierwszego stopnia.

Kierunek Administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne w Wyższej Szkole Bankowej w Opolu to propozycja dla tych, którzy chcą pracować w organach ścigania, służbach mundurowych lub administracji. Zajęcia prowadzą przedstawiciele policji, straży miejskiej, administracji rządowej i samorządowej, sądownictwa, specjaliści z obszaru zarządzania kryzysowego i ratownictwa. Dzięki temu, w zależności od wybranej ścieżki doskonalenia, studenci uczą się, jak podejmować trudne i szybkie decyzje w sytuacjach kryzysowych, planować działania i zapobiegać zagrożeniom czy zarządzać organizacją pozarządową.

Jakie przedmioty składają się na program nauczania? Na przykład: podstawy nauki o państwie i prawie z elementami wstępu do prawoznawstwa, elementy prawa cywilnego i gospodarczego, teoria i podstawy bezpieczeństwa, organizacja i zarządzanie w administracji publicznej i bezpieczeństwie, ochrona informacji niejawnych i danych osobowych, kontrola zarządcza i audyt w administracji publicznej, zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji publicznej i służbach mundurowych, legislacja administracyjna, patologie społeczne z elementami profilaktyki, polityka rozwoju regionalnego oraz pozyskiwanie i wykorzystanie środków unijnych, gospodarowanie nieruchomościami samorządowymi, stany nadzwyczajne i sytuacje kryzysowe.

Kierunek Administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne w Wyższej Szkole Bankowej w Opolu to innowacyjne połączenie wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu nauk prawnych, społecznych, praw człowieka, bezpieczeństwa i funkcjonowania państwa, funkcjonowania służb mundurowych i cywilnych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i administrację. Na tej podstawie absolwenci znajdą zatrudnienie w urzędach wojewódzkich, urzędach marszałkowskich, biurach poselskich, firmach ubezpieczeniowych, policji, straży granicznej, sądach, żandarmerii wojskowej, inspekcji transportu drogowego.

Opole jako ośrodek akademicki może bardzo wiele zaoferować studentom. Wszyscy zainteresowani kształceniem znajdą w mieście sporo interesujących ofert dydaktycznych, wśród których wyróżniają się te, stworzone na bazie nowoczesnego myślenia o studiach.

 

Jakie ma Wyższa Szkoła Bankowa w Opolu opinie?

Wiktor, student Administracji i bezpieczeństwa wewnętrznego mówi:

„W Wyższej Szkole Bankowej w Opolu znalazłem ciekawe podejście do kształcenia. Tutaj najważniejsza jest praktyka oraz umiejętności, które można wykorzystać w życiu zawodowym. Nie ma zbędnych informacji oraz zapychaczy wolnych miejsc w planie. To konkretna uczelnia.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Administrację i bezpieczeństwo wewnętrzne:

Absolwent kierunku Administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne w Wyższej Szkole Bankowej w Opolu może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • regulacji prawnych organizujących administrację i finanse samorządowe,
 • struktur i kompetencji instytucji społecznych, politycznych i ekonomicznych, działających na różnych szczeblach administracji,
 • metod oraz narzędzi pozyskiwania, utrwalania, przetwarzania i usuwania danych osobowych i informacji niejawnych,
 • zasad bezpieczeństwa systemów informatycznych i teleinformatycznych,
 • technik i narzędzi służących do ujawniania, utrwalania i zabezpieczania różnego rodzaju śladów kryminalistycznych,
 • analizy kryminalnej.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne:

Absolwent kierunku Administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne w Wyższej Szkole Bankowej w Opolu może znaleźć zatrudnienie w:

 • urzędach wojewódzkich,
 • urzędach marszałkowskich,
 • biurach poselskich,
 • firmach ubezpieczeniowych,
 • policji,
 • straży granicznej,
 • sądach,
 • żandarmerii wojskowej,
 • inspekcji transportu drogowego.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Bankowa w Opolu

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia prawnicze wybrać

Studia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne - wszystko co musisz wiedzieć

Studia prawnicze w Opolu

Wyższa Szkoła Bankowa w Opolu kierunki

Jakie są kierunki prawnicze w Opolu

Co zdawać na maturze

Komentarze (0)