ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

Dodaj do ulubionych

ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE studia-kierunek studiów

Studia na kierunku administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia na kierunku administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne
Rok akademicki 2022/2023
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne rozpocznie się 29 marca 2022 r. i potrwa do 15 października 2022 r. | administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne - terminy rekrutacji >

Uczelnie

Studia na kierunku lub specjalności administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne możesz podjąć na 1 niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym (zaocznym) | administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne - uczelnie >

Opis kierunku

Studia administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne mają charakter interdyscyplinarny. Studenci poznają więc zagadnienia związane z administracją i uczą się jednocześnie, jak te zdobycze wykorzystywać w sektorze związanym z bezpieczeństwem wewnętrznym. Uczą się więc praktycznego posługiwania się normami i regułami prawnymi. Poza tym poznają tajniki zarządzania zasobami ludzkimi. Poznają również metody wskazywania zagrożeń występujących w obrębie bezpieczeństwa.

 

Specjalności

Współczesne studia z administracji i bezpieczeństwa wewnętrznego charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia.

Popularne specjalności na kierunku administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne: administracja i finanse samorządowe, cyberbezpieczeństwo i ochrona danych, kryminologia i kryminalistyka, służba celno-skarbowa i cywilna w administracji, służby mundurowe i bezpieczeństwo państwa.

 

Praca po studiach

Absolwenci kierunków takich jak administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne mogą szukać zatrudnienia nie tylko w służbach mundurowych, lecz także w instytucjach, które odpowiedzialne są za utrzymanie bezpieczeństwa państwa.

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku administracji i bezpieczeństwa wewnętrznego:
 • WOS
 • Historia
 • Język polski
 • Język obcy

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

Województwo
Miejscowość
Poziom studiów
Forma studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i tryb studiów

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

WIEDZA, KTÓRĄ ZDOBĘDZIESZ, STUDIUJĄC ADMINISTRACJĘ I BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE:

Czego nauczysz się na kierunku administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne?
Jako student tego niezwykle przyszłościowego kierunku, zdobędziesz wiedzę z wielu dziedzin. Przede wszystkim,dowiesz się, jak funkcjonuje administracja państwowa i samorządowa zajmująca się bezpieczeństwem wewnętrznym.
Ponadto, będziesz uczestniczył w zajęciach oscylujących tematycznie wokół prawa cywilnego, gospodarczego oraz konstytucyjnego, na których dowiesz się jak interpretować przepisy i wykorzystywać je podczas swojej pracy.
Rozwiniesz także swoje umiejętności z zakresu przeciwdziałaniu przemocy oraz poznasz sposoby ochrony danych osobowych. Co więcej, kadra akademicka przekaże Ci informacje, o tym, jak zarządzać zasobami ludzkimi w czasie kryzysu. Część zajęć będzie prowadzonych przez pracowników instytucji bezpieczeństwa wewnętrznego, którzy podzielą się z tobą swoim doświadczeniem.
Niekwestionowaną zaletą tych studiów jest możliwość uczestnictwa w wizytach studyjnych, podczas których będziesz miał możliwość zapoznania się z realiami panującymi w działach administracji i bezpieczeństwa.
Dowiesz się jak wygląda codzienna praca w sądzie i w policji. Będzie to cenna lekcja, która niewątpliwie zaprocentuje w twoim przyszłym życiu zawodowym. W toku studiów będziesz musiał zdecydować się na wybór specjalizacji.
Jeżeli chciałbyś związać swoją przyszłość zawodową z pracą w policji, to powinieneś rozważyć wybór ścieżki: służby mundurowe i bezpieczeństwo państwa, której ukończenie wpłynie na skrócenie kursu wstępnego do służb mundurowych. Inne, równie ciekawe specjalizacje to: administracja i finanse samorządowe, bezpieczeństwo cyberprzestrzeni i ochrona danych, a także kryminologia i kryminalistyka.
 
W programie studiów na kierunku administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne znajdziesz takie przedmioty jak np.:
 • Systemy i instytucje bezpieczeństwa wewnętrznego
 • Zwalczanie przestępczości i terroryzmu
 • Kontrola zarządcza i audyt w administracji publicznej
 • Psychologiczne aspekty cyberprzemocy
 • Teoria i podstawy bezpieczeństwa
 • Legislacja administracyjna
 • Psychologia ogólna
 • Stany nadzwyczajne i sytuacje kryzysowe
 • Prawo administracyjne
 • Podstawy komunikacji społecznej
 
Absolwent administracji i bezpieczeństwa wewnętrznego powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • praktycznego wykorzystywania przepisów prawnych
 • obszaru ochrony danych osobowych
 • zarządzania zasobami ludzkimi
 • zarządzania w czasie kryzysu
 • posługiwania się narzędziami elektronicznymi
 • realizowania zadań wynikających z audytu i kontroli zarządczej
 • uwarunkowań dotyczących bezpieczeństwa
 • tworzenia i weryfikacji dokumentacji dotyczącej bezpieczeństwa
 • organizacji i funkcjonowania administracji rządowej i samorządowej

Jak wyglądają studia kierunku administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne?

1. Tryb i typ studiów

Kierunek administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne dostępny jest w ramach studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych. W praktyce oznacza to, że zajęcia niestacjonarne będą realizowane na zjazdach, odbywających się w wybrane weekendy semestru. Zaoczny tryb nauki skierowany jest do wszystkich osób, które cenią sobie swobodę i możliwość połączenia codziennych obowiązków ze zdobywaniem wyższego wykształcenia. Studia stacjonarne natomiast odbywają się od poniedziałku do piątku.

 

Studia na kierunku administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Studia stacjonarne tzw. dzienne realizowane są bezpłatnie (w uczelniach publicznych), a program kształcenia realizowany jest od poniedziałku do piątku w siedzibie uczelni.

Studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym (one czasami tylko z nazwy są wieczorowe, ale w praktyce zajęcia odbywają się przez cały dzień) realizowane są od poniedziałku do piątku.

Zanim wybierzesz jednak studia niestacjonarne, pamiętaj, że wiążą się one z uiszczaniem opłat za czesne, oraz przed rekrutacją sprawdź w jakiej formie realizowane są studia zaocznej czy wieczorowej.

 

2. Program studiów i przedmioty

Program nauczania na studiach prawniczych oscyluje głównie wokół kwestii związanych z naukami ekonomicznymi, administracyjnymi czy społecznymi. Studenci, którzy zdecydują się aplikować na kierunek administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne zdobędą specjalistyczną wiedzę z zakresu różnorodnych dziedzin prawa i nauczą się zastosowania konkretnych przepisów i regulacji w praktyce, szczególnie w obszarach bezpośrednio związanych z bezpieczeństwem wewnętrznym kraju.

W siatce zajęć przewidziano także rozwijające warsztaty praktyczne, dzięki którym zyskasz cenną umiejętność zarządzania kryzysowego oraz podejmowania działań zapobiegających przestępczości i innym czynnikom zagrażającym stabilnej sytuacji wewnętrznej. W ramach programu kształcenia, przewidziano także realizacje obieralnych modułów specjalizacyjnych, których aktualną ofertę znajdziesz na oficjalnych stronach internetowych wybranych uczelni.

W planie zajęć na kierunku administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne znajdzie się wiele warsztatów praktycznych, case studies i wizyt studyjnych w firmach i instytucjach, które wpłyną na podniesienie twoich kwalifikacji zawodowych, co z pewnością wyróżni Cię spośród innych kandydatów na obecnym rynku pracy.

 

3. Dla kogo ten kierunek

W dzisiejszym, niezwykle dynamicznie zmieniającym się świecie, pojawia się wiele nowych, nieznanych dotąd zagrożeń. Przeciwdziałanie wszystkiemu, co mogłoby mieć negatywny wpływ na zaburzenie stabilnej sytuacji państwowej, stało się priorytetem.
Dlatego niezwykle ważne jest kształcenie specjalistów w tym zakresie. Jako odpowiedź na te potrzeby, powstał kierunek administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Studia te skierowane są dla wszystkich, którzy w przyszłości chcą pracować w organach ścigania lub w administracji.
Ich niezwykle nowatorski program nastawiony jest przede wszystkim, na naukę umiejętności praktycznych, których poznanie jest niezbędne do podjęcia pracy w zawodzie. Jeżeli chcesz się przekonać, że studia to nie tylko długie wykłady i godziny spędzone w bibliotece, lecz także wspaniała przygoda, to nie wahaj się i aplikuj na administrację i bezpieczeństwo wewnętrzne!
 
4. Gdzie studiować administrację i bezpieczeństwo wewnętrzne

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne:

Ile trwają studia ?

Studia na kierunku administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne trwają 3 lata (studia I stopnia).

Na realizacje kierunku administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne w ramach studiów pierwszego stopnia będziesz musiał poświęcić trzy lata, czyli sześć semestrów. Po upływie tego czasu i obronie pracy dyplomowej uzyskasz tytuł licencjata. Po ukończeniu studiów licencjackich możesz kontynuować kształcenie lub rozpocząć karierę zawodową.

JAKA PRACA, CZYLI GDZIE BĘDZIESZ PRACOWAŁ PO KIERUNKU ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE:

Jaka praca po studiach?
Podczas studiów, zdobędziesz gruntowną wiedzę z zakresu wielu dziedzin. Będziesz miał wszelkie niezbędne kwalifikacje do podjęcia pracy w sektorze administracji rządowej i samorządowej. Z powodzeniem znajdziesz zatrudnienie w: Policji, Straży Granicznej, Straży Miejskiej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, czy w Biurze Ochrony Rządu.
Jako absolwent tego innowacyjnego kierunku będziesz mógł realizować się na stanowisku, specjalisty od ochrony danych osobowych. W zależności od tego, na jaką specjalizacje zawodową się zdecydujesz, znajdziesz zatrudnienie w: urzędach, biurach poselskich, w sądach, bankach lub firmach ubezpieczeniowych.

 

Po ukończeniu studiów na kierunku administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne będziesz mógł pracować w:
 • służbach mundurowych (policja, straż miejska, straż pożarna)
 • agencjach detektywistycznych
 • specjalista do spraw ochrony danych osobowych
 • urzędach
 • biurach poselskich
 • Agencjach Bezpieczeństwa Wewnętrznego
 • Biurze Ochrony Rządu
 • służbie celnej
 • służbie więziennej
 • zespołach reagowania kryzysowego

Zobacz inne kierunki Ekonomiczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Zobacz inne kierunki Ekonomiczne - podyplomowe

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

Komentarze (0)

Popularne

studia

matura 2022

 

Teraz najważniejsze

wyniki matur 2022

matura poprawkowa 2022

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia