ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

Studia na kierunku administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne możesz podjąć na 3 niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Województwo
Miejscowość
Status uczelni
Typ uczelni
Więcej filtrów
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz

Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz

Administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne stopień: (II), czas trwania: 2 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne

Uniwersytet WSB Merito w Opolu

Uniwersytet WSB Merito w Opolu

Uniwersytet WSB Merito w Toruniu

Uniwersytet WSB Merito w Toruniu

Administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne stopień: (II), czas trwania: 2 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne

ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE studia-kierunek studiów

Studia na kierunku administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne rozpocznie się 3 kwietnia 2023 r. i potrwa do 16 października 2023 r. | administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne - terminy rekrutacji >

Uczelnie

Studia na kierunku administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne możesz podjąć na 3 niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym | administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne - uczelnie >

Opis kierunku

Studia administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne mają charakter interdyscyplinarny. Studenci poznają więc zagadnienia związane z administracją i uczą się jednocześnie, jak te zdobycze wykorzystywać w sektorze związanym z bezpieczeństwem wewnętrznym. Uczą się więc praktycznego posługiwania się normami i regułami prawnymi. Poza tym poznają tajniki zarządzania zasobami ludzkimi. Poznają również metody wskazywania zagrożeń występujących w obrębie bezpieczeństwa.

 

Specjalności

Współczesne studia z administracji i bezpieczeństwa wewnętrznego charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia.

Popularne specjalności na kierunku administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne: administracja i finanse samorządowe, cyberbezpieczeństwo i ochrona danych, kryminologia i kryminalistyka, służba celno-skarbowa i cywilna w administracji, służby mundurowe i bezpieczeństwo państwa.

 

Praca po studiach

Absolwenci kierunków takich jak administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne mogą szukać zatrudnienia nie tylko w służbach mundurowych, lecz także w instytucjach, które odpowiedzialne są za utrzymanie bezpieczeństwa państwa.

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

 • Ceny

WIEDZA, KTÓRĄ ZDOBĘDZIESZ, STUDIUJĄC ADMINISTRACJĘ I BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE:

Czego nauczysz się na kierunku administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne?
Jako student tego niezwykle przyszłościowego kierunku, zdobędziesz wiedzę z wielu dziedzin. Przede wszystkim,dowiesz się, jak funkcjonuje administracja państwowa i samorządowa zajmująca się bezpieczeństwem wewnętrznym.
Ponadto, będziesz uczestniczył w zajęciach oscylujących tematycznie wokół prawa cywilnego, gospodarczego oraz konstytucyjnego, na których dowiesz się jak interpretować przepisy i wykorzystywać je podczas swojej pracy.
Rozwiniesz także swoje umiejętności z zakresu przeciwdziałaniu przemocy oraz poznasz sposoby ochrony danych osobowych. Co więcej, kadra akademicka przekaże Ci informacje, o tym, jak zarządzać zasobami ludzkimi w czasie kryzysu. Część zajęć będzie prowadzonych przez pracowników instytucji bezpieczeństwa wewnętrznego, którzy podzielą się z tobą swoim doświadczeniem.
Niekwestionowaną zaletą tych studiów jest możliwość uczestnictwa w wizytach studyjnych, podczas których będziesz miał możliwość zapoznania się z realiami panującymi w działach administracji i bezpieczeństwa.
Dowiesz się jak wygląda codzienna praca w sądzie i w policji. Będzie to cenna lekcja, która niewątpliwie zaprocentuje w twoim przyszłym życiu zawodowym. W toku studiów będziesz musiał zdecydować się na wybór specjalizacji.
Jeżeli chciałbyś związać swoją przyszłość zawodową z pracą w policji, to powinieneś rozważyć wybór ścieżki: służby mundurowe i bezpieczeństwo państwa, której ukończenie wpłynie na skrócenie kursu wstępnego do służb mundurowych. Inne, równie ciekawe specjalizacje to: administracja i finanse samorządowe, bezpieczeństwo cyberprzestrzeni i ochrona danych, a także kryminologia i kryminalistyka.
 
W programie studiów na kierunku administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne znajdziesz takie przedmioty jak np.:
 • Systemy i instytucje bezpieczeństwa wewnętrznego
 • Zwalczanie przestępczości i terroryzmu
 • Kontrola zarządcza i audyt w administracji publicznej
 • Psychologiczne aspekty cyberprzemocy
 • Teoria i podstawy bezpieczeństwa
 • Legislacja administracyjna
 • Psychologia ogólna
 • Stany nadzwyczajne i sytuacje kryzysowe
 • Prawo administracyjne
 • Podstawy komunikacji społecznej
 
Absolwent administracji i bezpieczeństwa wewnętrznego powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • praktycznego wykorzystywania przepisów prawnych
 • obszaru ochrony danych osobowych
 • zarządzania zasobami ludzkimi
 • zarządzania w czasie kryzysu
 • posługiwania się narzędziami elektronicznymi
 • realizowania zadań wynikających z audytu i kontroli zarządczej
 • uwarunkowań dotyczących bezpieczeństwa
 • tworzenia i weryfikacji dokumentacji dotyczącej bezpieczeństwa
 • organizacji i funkcjonowania administracji rządowej i samorządowej

Jak wyglądają studia kierunku administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne?

1. Tryb i typ studiów

Kierunek administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne dostępny jest w ramach studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych. W praktyce oznacza to, że zajęcia niestacjonarne będą realizowane na zjazdach, odbywających się w wybrane weekendy semestru. Zaoczny tryb nauki skierowany jest do wszystkich osób, które cenią sobie swobodę i możliwość połączenia codziennych obowiązków ze zdobywaniem wyższego wykształcenia. Studia stacjonarne natomiast odbywają się od poniedziałku do piątku.

 

Studia na kierunku administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne możemy podzielić na:

1. Poziom:

 

2. Forma:

 

Studia stacjonarne tzw. dzienne realizowane są bezpłatnie (w uczelniach publicznych), a program kształcenia realizowany jest od poniedziałku do piątku w siedzibie uczelni.

Studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym (one czasami tylko z nazwy są wieczorowe, ale w praktyce zajęcia odbywają się przez cały dzień) realizowane są od poniedziałku do piątku.

Zanim wybierzesz jednak studia niestacjonarne, pamiętaj, że wiążą się one z uiszczaniem opłat za czesne, oraz przed rekrutacją sprawdź w jakiej formie realizowane są studia zaocznej czy wieczorowej.

 

2. Program studiów i przedmioty

Program nauczania na studiach prawniczych oscyluje głównie wokół kwestii związanych z naukami ekonomicznymi, administracyjnymi czy społecznymi. Studenci, którzy zdecydują się aplikować na kierunek administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne zdobędą specjalistyczną wiedzę z zakresu różnorodnych dziedzin prawa i nauczą się zastosowania konkretnych przepisów i regulacji w praktyce, szczególnie w obszarach bezpośrednio związanych z bezpieczeństwem wewnętrznym kraju.

W siatce zajęć przewidziano także rozwijające warsztaty praktyczne, dzięki którym zyskasz cenną umiejętność zarządzania kryzysowego oraz podejmowania działań zapobiegających przestępczości i innym czynnikom zagrażającym stabilnej sytuacji wewnętrznej. W ramach programu kształcenia, przewidziano także realizacje obieralnych modułów specjalizacyjnych, których aktualną ofertę znajdziesz na oficjalnych stronach internetowych wybranych uczelni.

W planie zajęć na kierunku administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne znajdzie się wiele warsztatów praktycznych, case studies i wizyt studyjnych w firmach i instytucjach, które wpłyną na podniesienie twoich kwalifikacji zawodowych, co z pewnością wyróżni Cię spośród innych kandydatów na obecnym rynku pracy.

 

3. Dla kogo ten kierunek

W dzisiejszym, niezwykle dynamicznie zmieniającym się świecie, pojawia się wiele nowych, nieznanych dotąd zagrożeń. Przeciwdziałanie wszystkiemu, co mogłoby mieć negatywny wpływ na zaburzenie stabilnej sytuacji państwowej, stało się priorytetem.
Dlatego niezwykle ważne jest kształcenie specjalistów w tym zakresie. Jako odpowiedź na te potrzeby, powstał kierunek administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Studia te skierowane są dla wszystkich, którzy w przyszłości chcą pracować w organach ścigania lub w administracji.
Ich niezwykle nowatorski program nastawiony jest przede wszystkim, na naukę umiejętności praktycznych, których poznanie jest niezbędne do podjęcia pracy w zawodzie. Jeżeli chcesz się przekonać, że studia to nie tylko długie wykłady i godziny spędzone w bibliotece, lecz także wspaniała przygoda, to nie wahaj się i aplikuj na administrację i bezpieczeństwo wewnętrzne!
 
4. Gdzie studiować administrację i bezpieczeństwo wewnętrzne

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne:

Ile trwają studia ?

Studia na kierunku administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Na realizacje kierunku administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne w ramach studiów pierwszego stopnia będziesz musiał poświęcić trzy lata, czyli sześć semestrów. Po upływie tego czasu i obronie pracy dyplomowej uzyskasz tytuł licencjata. Po ukończeniu studiów licencjackich możesz kontynuować kształcenie lub rozpocząć karierę zawodową.

JAKA PRACA, CZYLI GDZIE BĘDZIESZ PRACOWAŁ PO KIERUNKU ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE:

Jaka praca po studiach?
Podczas studiów, zdobędziesz gruntowną wiedzę z zakresu wielu dziedzin. Będziesz miał wszelkie niezbędne kwalifikacje do podjęcia pracy w sektorze administracji rządowej i samorządowej. Z powodzeniem znajdziesz zatrudnienie w: Policji, Straży Granicznej, Straży Miejskiej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, czy w Biurze Ochrony Rządu.
Jako absolwent tego innowacyjnego kierunku będziesz mógł realizować się na stanowisku, specjalisty od ochrony danych osobowych. W zależności od tego, na jaką specjalizacje zawodową się zdecydujesz, znajdziesz zatrudnienie w: urzędach, biurach poselskich, w sądach, bankach lub firmach ubezpieczeniowych.

 

Po ukończeniu studiów na kierunku administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne będziesz mógł pracować w:
 • służbach mundurowych (policja, straż miejska, straż pożarna)
 • agencjach detektywistycznych
 • specjalista do spraw ochrony danych osobowych
 • urzędach
 • biurach poselskich
 • Agencjach Bezpieczeństwa Wewnętrznego
 • Biurze Ochrony Rządu
 • służbie celnej
 • służbie więziennej
 • zespołach reagowania kryzysowego

Poziom i forma studiów

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne

Filtrowanie
Województwo
Miasto
Poziom studiów
Forma studiów

Zobacz inne kierunki ekonomiczne

Filtrowanie
Województwo
Poziom studiów

Zobacz inne kierunki ekonomiczne - podyplomowe

Filtrowanie
Województwo
Poziom studiów

Miasta, które oferują studia na kierunku ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

Komentarze (1)

Ida odpowiedz

Ja się akurat zdecydowałam na WSKZ, bo po opiniach wiedziałam, że poziom materiałów jest wysoki, no i tryb online mi bardziej odpowiadał. Co do specjalizacji, to jeszcze nie wiem, na którą się zdecyduje, ale na bezpieczeństwie wewnętrznym do wyboru mam ich 2. Myślę też, czy nie zdecydować się na obie, bo wiadomo, to zawsze dodatkowa wiedza i dla pracodawcy jest się atrakcyjniejszym kandydatem.