Logistyka

Logistyka

Logistyka

22.06.2022

Logistyka – Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie 2022

Studia na kierunku logistyka w Wyższej Szkole Bankowej w Chorzowie to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra).

Studia na kierunku logistyka w WSB CHORZÓW
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lub 3,5 roku (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Ceny - rekrutacja 2022/2023 (pierwszy rok studiów)

studia stacjonarne: od 4700 zł

studia niestacjonarne: od 4700 zł

*Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek należy sprawdzić na stronie internetowej uczelni.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku logistyka znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • transport technologiczny
 • międzynarodowe sieci i łańcuchy logistyczne
 • projektowanie usług logistycznych
 • rozliczenia w handlu i spedycji międzynarodowej
 • infrastruktura transportu

 

Nie od wczoraj logistyka staje się jedną z najchętniej obieranych dziedzin kształcenia. W dzisiejszych czasach niezwykle istotne jest przesyłanie informacji, ale nie tylko – towary, produkty; bez profesjonalnego zarządzania nimi trudno wyobrazić sobie ład i porządek w przestrzeni gospodarczej. Osoba działająca w obszarze logistyki musi charakteryzować się jasno określonymi cechami. Musi wskazywać priorytetowe cele, aby jak najlepiej nadzorować działania w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych. Powinien sprawnie posługiwać się narzędziami niezbędnymi do zarządzania zasobami ludzkimi i materiałowymi, jak również władać technikami negocjacji i sprzedaży. Gdzie się tego wszystkiego nauczyć? W Wyższej Szkole Bankowej w Chorzowie, w której kierunek Logistyka prowadzony jest na studiach pierwszego stopnia.

 

Nabywane umiejętności

Kierunek Logistyka w Wyższej Szkole Bankowej w Chorzowie zakłada przygotowanie do wykonywania obowiązków w przedsiębiorstwach logistycznych, produkcyjnych, projektowych i doradczych, a także jednostkach gospodarczych i administracyjnych. Założeniem kształcenia jest pozyskanie gruntownej wiedzy z obszaru funkcjonowania nowoczesnych systemów logistycznych, zdobycie wiedzy z zakresu nauk ekonomicznych, organizacji i zarządzania, jak również rozwinięcie umiejętności menedżerskich. Studenci uczą się rozwiązywać problemy logistyczne przy użyciu metod i technik inżynierskich, czyli projektowania systemów logistycznych oraz procesów logistycznych, zarządzania specjalistycznymi funkcjami logistycznymi, zarządzania procesami, zarządzania kosztami, czy sprawnego posługiwania się systemami informatycznego wspomagania zarządzania logistycznego.

Jakie przedmioty znajdują się w programie nauczania? Na przykład: transport technologiczny, międzynarodowe sieci i łańcuchy logistyczne, projektowanie usług logistycznych, rozliczenia w handlu i spedycji międzynarodowej, infrastruktura transportu, usługi logistyczne w działalności handlowej, informatyka w zarządzaniu logistycznym, zarządzanie zapasami i gospodarka magazynowa w dystrybucji, eksploatacja techniczna systemów logistycznych.

W jaki sposób można wykorzystać pozyskaną na studiach wiedzę? Absolwenci Logistyki w Wyższej Szkole Bankowej w Chorzowie będą mogli znaleźć zatrudnienie w roli spedytorów krajowych, spedytorów międzynarodowych, dyspozytorów transportu, analityków do spraw planowania dystrybucji, specjalistów do spraw eksportu, koordynatorów projektów logistycznych.

Studia w Chorzowie sukcesywnie otwierają się na nowe obszary kształcenia. Przykładem jest omawiany przez nas kierunek. W której uczelni najlepiej go poznać?

 

Jakie ma Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie opinie?

Ewelina ,studentka Logistyki mówi:

„Studia w Wyższej Szkole Bankowej w Chorzowie to dla mnie możliwość pozyskania wysokiej jakości wykształcenia, bez przymusu opuszczania rodzinnego miasta. Nie trzeba już wyjeżdżać do większych ośrodków akademickich. Wystarczy wybrać studia w WSB.”

 

 

STUDIA W KATOWICACH - ważne informacje

Kierunki studiów w Katowicach

Studia w Katowicach

 

 

LOGISTYKA - ważne informacje

Logistyka studia Katowice

Logistyka studia

Logistyka studia online

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Logistykę w Wyższej Szkole Bankowej w Chorzowie:

Absolwent kierunku Logistyka w Wyższej Szkole Bankowej w Chorzowie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • zasad organizacji transportu intermodalnego,
 • zarządzania flotą pojazdów,
 • projektowania usług logistycznych,
 • kształtowania systemu logistycznego przedsiębiorstwa,
 • zarządzania cyklem życia wyrobów,
 • zasad funkcjonowania centrów logistycznych,
 • sterowania przepływem informacji.

 

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Logistyka:

Absolwent kierunku Logistyka w Wyższej Szkole Bankowej w Chorzowie może znaleźć zatrudnienie jako:

 • spedytor krajowy,
 • spedytor międzynarodowy,
 • specjalista ds. celnych,
 • specjalista ds. planowania,
 • specjalista ds. eksportu.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie

Komentarze (0)