Logistyka - Katowice i woj. śląskie

Logistyka - Katowice i woj. śląskie

Logistyka - Katowice i woj. śląskie

Studia na Śląsku

Logistyka

Odkryj kierunek Logistyka w Katowicach i Gliwicach i sprawdź gdzie możesz studiować

Dodaj do ulubionych

Logistyka studia Katowice | woj. śląskie

Studia na kierunku logistyka w Katowicach to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra lub magistra inżyniera).

Studia możesz podjąć na uczelniach publicznych - Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, Politechnice Śląskiej w Gliwicach oraz kilku niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku logistyka, w roku akademickim 2021/2022, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach oferuje 125 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych.

Bezpłatne nauczanie oferuje również Politechnika Śląska w Gliwicach. Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na UE w Katowicach, PŚ oraz na uczelniach niepublicznych. Ceny wahają się od 1440 zł do 4600 zł za pierwszy rok studiów.

 

Logistyka to bardzo chętnie wybierany kierunek studiów, który daje także wiele perspektyw na zatrudnienie. Studenci w trakcie zdobywanego wykształcenia mają okazję poznać trendy, które występują na rynku transportowym. Dowiedzą się, jak organizować transporty na skalę międzynarodową przez optymalizację działań w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach, a także jak zarządzać ośrodkami miejskimi. 

Absolwenci zajmują się planowaniem, organizacją, realizacją działań logistycznych. Zatrudniani są w krajowych i zagranicznych przedsiębiorstwach produkcyjnych, przedsiębiorstwach logistycznych, jednostkach projektowych i doradczych, które zajmują się logistyką, jednostkach gospodarczych i administracyjnych, które wymagają wiedzy logistycznej, technicznej, ekonomicznej i informatycznej.

czytaj dalej wszystko o Logistyka - Katowice i woj. śląskie

Zobacz, na jakich uczelniach w Katowicach i woj. śląskim jest kierunek logistyka

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej

Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej

Jednostka prowadząca

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach

Jednostka prowadząca

Logistyka stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Politechnika Śląska w Gliwicach

Politechnika Śląska w Gliwicach

Jednostka prowadząca

Logistyka stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Jednostka prowadząca

Logistyka stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie

Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie

Jednostka prowadząca

Uczelnie, gdzie logistyka jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej

Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej

Jednostka prowadząca

Transport stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku lub 2 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku transport

Pokaż więcej
Politechnika Śląska w Gliwicach

Politechnika Śląska w Gliwicach

Jednostka prowadząca

Zarządzanie i inżynieria produkcji stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji

Pokaż więcej
Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie

Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie

Jednostka prowadząca

Zarządzanie stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne, online

Specjalności na kierunku zarządzanie

Pokaż więcej

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek logistyka w Katowicach i Gliwicach?

Kierunek logistyka w Katowicach i woj. śląskim jest kierunkiem cieszącym się nieustannym zainteresowaniem ze strony przyszłych studentów. Z tego powodu na jedno miejsce jest zawsze wielu chętnych, dlatego warto jak najlepiej przygotować się do egzaminów maturalnych.
 
W procesie rekrutacji na studia na kierunku logistyka w Katowicach najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
 • matematyka, 
 • fizyka,
 • informatyka
 
Szczególnie cenione są pomyślne wyniki z egzaminów zdawanych na poziomie rozszerzonym. W procesie rekrutacyjnym uwzględnia się takie przedmioty jak na przykład: fizyka, informatyka, matematyka. Nie zwlekaj! Już teraz rozpocznij przygotowania i zawalcz o swoją przyszłość.
*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Logistyka w Katowicach i woj. śląskim - zasady rekrutacji

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

LOGISTYKA KATOWICE I WOJ. ŚLĄSKIE STUDIA I STOPNIA

LOGISTYKA KATOWICE I WOJ. ŚLĄSKIE STUDIA II STOPNIA


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

LOGISTYKA KATOWICE I WOJ. ŚLĄSKIE STUDIA STACJONARNE

LOGISTYKA KATOWICE I WOJ. ŚLĄSKIE STUDIA NIESTACJONARNE

Jak wyglądają studia na kierunku logistyka w Katowicach?

Studia logistyczne w Katowicach można realizować zarówno dziennie, jak i zaocznie. Tryb stacjonarny to idealne rozwiązanie dla osób, które nastawione są na regularne spotkania i systematyczną naukę. Jeśli jednak myślisz o pracy i obawiasz się, że na studia zabraknie Ci czasu, warto rozważyć tryb niestacjonarny, podczas którego zajęcia odbywają się w weekend. Spotkania weekendowe uniemożliwiają zrealizowanie całego program kształcenia, dlatego wiąże się on z dodatkową pracą własną. Studia niestacjonarne są także odpłatne.
 
 

 

1. Dla kogo ten kierunek?

Jeśli myślałeś o zawodzie logistyka, powinieneś mieć rozwinięte umiejętności dobrego planowania, ponieważ jest to główne zadanie, które prowadzi do poprawnego procesu związanego z realizacją i kontrolowaniem przepływu surowców, produktów czy materiałów z punktu A do punktu B. Logistyk zajmuje się głównie planowaniem transportu i dba o to, by cały proces przebiegł bez zakłóceń. Niejednokrotnie jego obowiązki związane są także z obsługą klienta, przepływem informacji, kontrolowaniem zapasów, realizacją zamówień czy prognozowaniem popytu.
Osoby, które chciałyby w przyszłości zajmować się logistyką, powinny cechować się doskonałym zorganizowaniem, a także posiadać rozwinięte zdolności komunikacyjne również w zakresie języków obcych. Niezbędne będą także umiejętności kierownicze i kreatywne myślenie. Jeśli posiadasz te cechy, jest to kierunek idealny dla Ciebie!
 

2. Typ i tryb studiów:


Studia na kierunku logistyka możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Studia na kierunku logistyka w Katowicach realizowane są zarówno w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia inżynierskie, które trwają 3,5 roku. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające od 1,5 roku do 2 lat. 

Uczelnie w Katowicach umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku.

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

3. Program studiów i gdzie studiować

Studia logistyczne w erze narastającej globalizacji są niezwykle popularną i atrakcyjną ofertą dla przyszłych kandydatów na studia. Bardzo interesująca jest także kwestia zarobków, które dla zawodu logistyka są niezwykle korzystne. Ze względu na to, że kierunek logistyka uchodzi na renomowany, wiele uczelni śląskich przewiduje go w swojej ofercie. Logistykę studiować można na na uczelniach, które znajdziesz w dziale poniżej
Ze względu na różnorodną specyfikę uczelni program kształcenia mogą się nieco różnić. Wśród najważniejszych przedmiotów z pewnością odnaleźć można prawo transportowe, ekonomię, marketing, zarządzanie, języki obce, statystykę, podstawy finansów czy podstawy logistyki i wiele innych. Studia logistyczne w Katowicach i woj. śląskim kształcą najlepszych specjalistów w swojej dziedzinie.
 

4. Praca po studiach

Kierunek logistyka zapewnia stabilną pozycję na rynku pracy w różnych sektorach usług. Eksperci nieustannie są potrzebni, dlatego tak duże zapotrzebowanie na logistyków w dzisiejszych czasach.
Absolwenci studiów logistycznych znajdują zatrudnienie w przedsiębiorstwach produkcyjnych, logistycznych, jednostkach projektowych i doradczych zajmujących się logistyką czy instytucjach administracji, w których wiedza logistyczna jest niezbędna.
Gruntowna wiedza z zakresu działalności logistycznej, związanej na przykład ze środkami finansowymi, zasobami ludzkimi i materialnymi, organizacją operacyjną działalności, a także podstawy nauk ekonomicznych, organizacji i zarządzania uatrakcyjnią pozycję kandydata w oczach przyszłych pracodawców. Możliwości jest bardzo wiele, ponieważ umiejętności logistyczne w XXI wieku są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania zwłaszcza różnych gałęzi przemysłu i administracji.
 

5. Program studiów i przedmioty

Program kształcenia może być zróżnicowany, ponieważ zróżnicowana jest także specyfika, którą wypracowują uczelnie w Katowicach. Różnice dotyczą nie tylko przedmiotów, ale i oferowanych specjalności. Studenci mogą wykwalifikować się w różnych dziedzinach, na przykład w:
 • logistyce transport,
 • logistyce procesów magazynowych, 
 • usługach logistycznych.

 

Utworzenie konkretnej specjalizacji zależy od zainteresowania studentów, dlatego oferta ta może się zmieniać. Warto śledzić aktualności na stronach poszczególnych uczelni.
Wśród najważniejszych przedmiotów znajdują się na przykład: matematyka, geografia społeczna i ekonomiczna, statystyka, podstawy logistyki, podstawy finansów, magazynowanie, kształtowanie relacji z klientami, marketing zakupów i wiele innych. Studia logistyczne kładą nacisk przede wszystkim na zajęcia praktyczne, ale gruntowna wiedza przekazywana jest także podczas wykładów.
Wiedza z zakresu optymalizacji systemów logistycznych i systemów podejmowania decyzji, funkcjonowania rynków i podmiotów gospodarczych, koncepcji zarządzania, a także teorii negocjacji, komunikacji i kierowania zespołami ludzkimi okazuje się dla przyszłych pracodawców bardzo cenna, a dla absolwentów jest niezbędna, by jak najlepiej odnaleźć się w zawodzie logistyka. Studenci zdobywają bądź rozwijają także umiejętności w zakresie projektowania i optymalizacji systemów i procesów logistycznych, zarządzania zespołem ludzi, a także zdolność rozwiązywania konfliktów. 
Ile trwają studia na kierunku logistyka w Katowicach?

Ile trwają studia na kierunku logistyka w Katowicach?

Studia na kierunku logistyka w Katowicach, w zależności od typu studiów trwają 3,5 roku (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia).

Studia w Katowicach na kierunku logistyka można realizować zarówno na pierwszym, jak i drugim stopniu. Pierwszy stopień, zależnie od uczelni, może trwać sześć semestrów i kończyć się tytułem licencjata lub można go także realizować w trakcie siedmiu semestrów, które kończą się tytułem inżyniera. Stopień drugi trwa cztery semestry, a jego zwieńczeniem jest egzamin magisterski.
Podział na dwa komplementarne cykle kształcenia umożliwia podjęcie pracy w zawodzie już po pierwszym etapie studiów. Etap drugi stanowi dopełnienie podstawowej wiedzy zdobytej na stopniu pierwszym. Rozwinięcie umiejętności i uzupełnienie wiadomości w stopniu zaawansowanym zwiększa zakres wyspecjalizowania przyszłych studentów i umacnia ich pozycję na rynku pracy.

Gdzie studiować na kierunku logistyka w Katowicach?

 

Uczelnie na których można studiować kierunek logistyka w Katowicach:

czytaj dalej uczelnie w Katowicach

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek logistyka w Katowicach?

Zawód logistyka to bardzo odpowiedzialna, ale i interesująca praca. Nie każdy jednak ma predyspozycje do tego, by w tym kierunku się rozwijać. Nim zdecydujesz, że studia logistyczne w Katowicach są właśnie dla 
 
Proces rekrutacji i przedmioty
Jeśli odpowiadasz twierdząco, być może to dobra ścieżka kariery, na której odnajdziesz się bez problemu. Pamiętaj jednak, że kierunki studiów takie jak logistyka są niezwykle prestiżowe, dlatego wzbudzają duże zainteresowanie wśród przyszłych kandydatów. By zapewnić sobie miejsce na liście osób zakwalifikowanych, przygotuj się jak najlepiej do egzaminów maturalnych, najlepiej z przedmiotów zdawanych na poziomie rozszerzonym. Pod uwagę weź zwłaszcza:
 • matematykę,
 • geografię,
 • język obcy,
 • wiedzę o społeczeństwie,
 • informatykę,
 • fizykę,
 • chemię.

 

Warto rozważyć także udział w olimpiadach i konkursach. Finaliści i laureaci niejednokrotnie są zwolnieni ze zdawania konkretnych przedmiotów na maturze, zapewniając sobie tym samym najwyższe wyniki. Pod uwagę weź na przykład Olimpiadę Matematyczną, Olimpiadę Geograficzną bądź Olimpiadę z języka obcego.
Postępowanie rekrutacyjne przebiega podobnie na każdej uczelni.
Po internetowej rejestracji i uzupełnieniu wymaganych danych osobowych oraz wyników maturalnych oraz dokonaniu opłaty rekrutacyjnej, pamiętaj o terminowym dostarczeniu wymaganych dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Najważniejsze są: podanie i oświadczenie, świadectwo dojrzałości, zdjęcia do legitymacji, zaświadczenia o osiągnięciach w konkursach lub olimpiadach, jeśli takowe posiadasz. Szczegóły rekrutacyjne znajdują się na stronie poszczególnych uczelni.
Jaka praca po kierunku logistyka w Katowicach?

Jaka praca po kierunku logistyka w Katowicach?

Możliwości pracy po studiach logistycznych w Katowicach i Gliwicach jest bardzo wiele. Absolwenci znajdują zatrudnienie w różnych przedsiębiorstwach produkcyjnych, logistycznych, transportowych i spedycyjno-transportowych, jednostkach projektowych i doradczych zajmujących się logistyką, przedsiębiorstwach komunalnych i instytucjach administracji, w przypadku zapotrzebowania na wiedzę logistyczną. Absolwenci pełnią bardzo różne stanowiska. 
Pracują na przykład jako specjaliści ds. spedycji, specjaliści ds. transport, specjaliści ds. procesów magazynowych, specjaliści ds. logistyki magazynowej, specjaliści ds. zakupów, a także jako koordynatorzy kierowców, kierownicy magazynów czy inżynierowie procesu.
Wyspecjalizowani absolwenci odpowiadają za proces planowania, realizowania i kontrolowania poprawnego i efektywnego pod względem ekonomicznym przepływu surowców, materiałów, wyrobów gotowych. Do ich zadań należy także odpowiednia komunikacja z klientem. Studenci po ukończeniu kierunku logistyka w Katowicach i Gliwicach zrządzają magazynami, zajmują się zaopatrzeniem, planowaniem produkcji i transportem. Zakres obowiązków uzależniony jest od specyfiki przedsiębiorstwa.
Rynek pracy nieustannie czuje zapotrzebowanie na ekspertów w dziedzinie logistyki, stąd przedstawia korzystne propozycje zatrudnienia w sektorze przemysłu i usług w firmach, przedsiębiorstwach czy korporacjach w kraju lub za granicą. Jeśli myślisz o karierze logistyka, rozpocznij przygotowania do egzaminu dojrzałości już dziś.

Jakie opinie mają studia na kierunku logistyka w Katowicach?

Kierunek logistyka cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem.

Dawid, student trzeciego roku studiów inżynierskich, wyznaje:

Jest bardzo ciekawie. Mamy wiele zajęć praktycznych, które pomagają zrozumieć specyfikę zawodu logistyka. Dużo planujemy, uczymy się o transporcie i finansach. Mnie się bardzo podoba!

Kierunki logistyka i transport w Katowicach i woj. śląskim

Popularne kierunki logistyka i transport niestacjonarne w Katowicach i woj. śląskim

19 Uczelni w Katowicach i woj. śląskim

W samych Katowicach studiuje około 80 tys., osób, a w całej metropolii nawet 200 tys. Oprócz Uniwersytetu Ekonomicznego i Politechniki Śląskiej (czyli dwóch najlepiej rozwijających się szkół w regionie) studenci mogą wybierać spośród renomowanych publicznych uczelni o innych profilach: Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Akademii Muzycznej, Uniwersytetu Śląskiego, Akademii Sztuk Pięknych oraz uczelni niepublicznych.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują śląskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Katowicach

 
 

Komentarze (0)