Prawo w biznesie

Prawo w biznesie

Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie - kierunki studiów

Prawo w biznesie – Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie 2021

Studia na kierunku prawo w biznesie w Wyższej Szkole Bankowej w Chorzowie to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku prawo w biznesie znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • techniki mediacyjne
 • metody rozwiązywania konfliktów
 • elementy psychologii
 • postępowanie przed sądem arbitrażowym
 • organizacja sądu polubownego i pracy arbitrów
 • finanse międzynarodowe
 • procedury pozyskiwania funduszy wspólnotowych
 • ochrona danych osobowych i informacji niejawnych

 

Funkcjonowanie w przestrzeni gospodarczej bywa skomplikowane. Oprócz umiejętności sprawnego zarządzania, przewidywania i kontrolowania, trzeba jeszcze odnaleźć się w różnorodnych przepisach, regulacjach, zasadach, regułach. Egzystencja w przestrzeni biznesowej może nie być usłana różami jeśli nie znamy choć podstawowych zagadnień prawnych. W jaki sposób prowadzić obsługę prawną, finansową, rachunkową i zarządczą? Na czym polega prawo spółek handlowych oraz prawa zobowiązań? Jak prowadzić skuteczne negocjacje? Tego wszystkiego można dowiedzieć się wybierając kierunek Prawo w biznesie. A w której uczelni? W Wyższej Szkole Bankowej w Chorzowie, gdzie prowadzony jest na studiach pierwszego stopnia.

Kierunek Prawo w biznesie w Wyższej Szkole Bankowej w Chorzowie to dyscyplina, której program polega na połączeniu wiedzy na temat prawnych aspektów prowadzenia działalności biznesowej z umiejętnościami skutecznego zarządzania firmą. Studenci zdobywają wiedzę z obszaru regulacji prawnych obrotu gospodarczego oraz organizacji i funkcjonowania przedsiębiorstw, uczą się pozyskiwać fundusze na prowadzenie działalności gospodarczej, optymalizować koszty, jak również dokonywać właściwej interpretacji i zastosowania przepisów prawa z obszarów powiązanych z biznesem, takich jak: prawo działalności gospodarczej, prawo zobowiązań, prawo spółek handlowych, prawo podatkowe czy też prawo pracy i ubezpieczeń społecznych.

Jakie przedmioty składają się na program nauczania? Na przykład: techniki mediacyjne, metody rozwiązywania konfliktów, elementy psychologii, postępowanie przed sądem arbitrażowym, organizacja sądu polubownego i pracy arbitrów, finanse międzynarodowe, procedury pozyskiwania funduszy wspólnotowych, ochrona danych osobowych i informacji niejawnych, prawo karne gospodarcze, zarządzanie aktywami i pasywami banku, kierowanie zespołem, zarządzanie międzynarodowe, kultura organizacyjna firmy, alternatywne metody zabezpieczania należności, zabezpieczenie wierzytelności, postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne, psychologiczne aspekty procesu windykacji.

Kierunek Prawo w biznesie przygotowuje praktycznie do pracy w konkretnej branży gospodarki, dlatego studenci otrzymują niemały wybór ścieżek kształcenia. Dzięki nim rozwijają umiejętności negocjacyjne, poznają zasady wykonywania pracy mediatora i arbitra, zgłębiają regulacje prawne z zakresu prawa cywilnego, handlowego, administracyjnego i finansowego i prawa pracy, uczą się przygotowywać umowy w obrocie gospodarczym. Z tak bogatym bagażem wiedzy absolwenci omawianego przez nas kierunku znajdą zatrudnienie w roli asystenta radcy prawnego, specjalisty do spraw administracji, specjalisty do spraw windykacji, specjalisty do spraw płynności finansowej, mediatora.

„Dokąd na studia?” – to jedno z najczęściej pojawiających się pytań wśród kandydatów. Która uczelnia będzie najlepsza? Która szkoła wyższa zapewni najlepsze wykształcenie i start w dorosłe życie? Podobnych pytań może być znacznie więcej.

 

Jakie ma Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie opinie?

Agnieszka, studentka Prawa w biznesie mówi:

„Działalność w sferze biznesowej bez znajomości prawa wydaje się niezwykle trudne, dlatego każdy przedsiębiorca potrzebuje wsparcia w tym zakresie. Kierunek, który studiuję to pewna i ciekawa praca. Gwarantuje mi to wyjątkowa uczelnia, jaką jest Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Prawo w biznesie w Wyższej Szkole Bankowej w Chorzowie:

Absolwent kierunku Prawo w biznesie w Wyższej Szkole Bankowej w Chorzowie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • psychologicznych aspektów negocjowania i mediowania,
 • przepisów prawnych dotyczących prowadzenia rachunkowości w przedsiębiorstwie,
 • interpretowania regulacji prawnych dotyczących finansów przedsiębiorstwa,
 • obsługi spółek prawa handlowego i organów tych spółek,
 • windykacji sądowej i pozasądowej.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Prawo w biznesie:

Absolwent kierunku Prawo w biznesie w Wyższej Szkole Bankowej w Chorzowie może znaleźć zatrudnienie jako:

 • specjalista ds. windykacji,
 • asystent radcy prawnego,
 • asystent w kancelarii prawnej,
 • specjalista ds. administracji,
 • specjalista ds. zamówień publicznych,
 • specjalista ds. pozyskiwania funduszy,
 • pracownik biura rachunkowego,
 • mediator.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie

 

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia prawnicze wybrać

Studia na kierunku Prawo w biznesie - wszystko co musisz wiedzieć

Studia prawnicze w Katowicach

Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie kierunki

Jakie są kierunki prawnicze w Katowicach

Co zdawać na maturze

Komentarze (0)