Fizjoterapia

Fizjoterapia

Fizjoterapia – Społeczna Akademia Nauk w Łodzi 2021

Studia na kierunku fizjoterapia na Społecznej Akademii Nauk w Łodzi to studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 5 lat (studia jednolite magisterskie) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku fizjoterapia znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • Anatomia 
 • Biologia medyczna 
 • Genetyka 
 • Biochemia 
 • Fizjologia 
 • Farmakologia w fizjoterapii 
 • Biofizyka 
 • Metody specjalne fizjoterapii 
 • Adaptowana aktywność fizyczna i sport osób z niepełnosprawnością
 • Wyroby medyczne (zaopatrzenie ortopedyczne), protetyka i ortotyka 
 • Fizjoprofilaktyka i promocja zdrowia
 • Fizjoterapia kliniczna w dysfunkcjach układu ruchu: w ortopedii i traumatologii i medycynie sportowej, w reumatologii, w neurologii i neurochirurgii, w wieku rozwojowym 

 

Fizjoterapia to dział medycyny, który skupia w sobie różnorodne działania terapeutyczne. Zajmuje się metodami leczenia różnymi środkami naturalnymi, które oparte są na wszelakich formach energii fizycznej, występującej w środowisku człowieka, takich jak ruch, bodźce termiczne, kinetyczne, mechaniczne, elektryczne, świetlne oraz chemiczne. Dawniej pacjenci trafiali do fizjoterapeuty na zalecenie lekarza ortopedy, neurologa, reumatologa. Współcześnie, coraz częściej z problemem zdrowotnym zwracają się bezpośrednio do fizjoterapeutów, którzy pracują indywidualnie, bądź stanowią część zespołu terapeutycznego razem z lekarzami, pracownikami socjalnymi i przedstawicielami innych grup zawodowych, pracujących w ramach służby zdrowia. Na tych, którzy chcieliby zostać profesjonalnymi fizjoterapeutami czeka kierunek Fizjoterapia. A w której uczelni? W Społecznej Akademii Nauk w Łodzi, gdzie prowadzony jest na studiach drugiego stopnia.

Kierunek Fizjoterapia w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi zakłada przygotowanie zawodowe do pracy z osobami chorymi i niepełnosprawnymi, przede wszystkim w zakresie stosowania czynników fizykalnych w profilaktyce oraz w celach leczniczych. Studenci pozyskują dogłębną wiedzę i umiejętności niezbędne do kształtowania, podtrzymywania i przywracania sprawności i wydolności osób w różnym wieku utraconej lub obniżonej wskutek różnych chorób bądź urazów, wykonywania zabiegów fizjoterapeutycznych, jak i kontrolowania efektywności procesu fizjoterapii.

Studia na kierunku Fizjoterapia w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi prowadzone są w oparciu o liczne zajęcia praktyczne i zapewniają dużą liczbę godzin praktyk między innymi w szpitalach, klinikach i prywatnych ośrodkach leczniczych, które pozwalają zdobyć niezbędne doświadczenie zawodowe już w trakcie studiów. Jakie przedmioty składają się na program nauczania? Na przykład: genetyka, farmakologia, psychologia kliniczna i psychoterapia, pedagogika specjalna, socjologia niepełnosprawności i rehabilitacji, zdrowie publiczne, metody specjalne fizjoterapii, aktywność ruchowa adaptacyjna, protetyka i ortotyka, fizjoterapia w odnowie biologicznej, fizjoterapia w sporcie wyczynowym, komunikacja w ochronie zdrowia, psychologia zdrowia, ekonomia i systemy ochrony zdrowia.

Osoby kończące kształcenie na kierunku Fizjoterapia w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi są w pełni przygotowani do wykonywania zawodu fizjoterapeuty, który jest samodzielnym zawodem medycznym. Zdobywają wykształcenie oraz uprawnienia zawodowe, zgodnie z wymaganiami obowiązującymi w ochronie zdrowia, do wykonywania zabiegów wykorzystujących czynniki naturalne w profilaktyce oraz celach leczniczych. Absolwenci znajdą zatrudnienie w przychodniach, szpitalach, niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, gabinetach rehabilitacyjnych, ośrodkach wypoczynkowych, sanatoriach, gabinetach odnowy biologicznej, ośrodkach sportowo – rekreacyjnych, klubach sportowych.

Kierunki studiów w Łodzi to bardzo długa lista dziedzin, a Fizjoterapia zajmuje na niej istotne miejsce, zatem należy wiedzieć o niej jak najwięcej zanim rozpocznie się naukę. Gdzie studiować? Która uczelnia będzie dla nas najlepsza?

 

Jakie ma Społeczna Akademia Nauk w Łodzi opinie?

Grzesiek, student Fizjoterapii mówi:

„Wybrałem studia w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi, aby zostać prawdziwym specjalistą w swojej dziedzinie. Nie można obierać dróg na skróty, zwłaszcza w tak ważnych dyscyplinach, jak fizjoterapia. Trzeba uczyć się na sto procent, a taką możliwość dają właśnie studia w SAN.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Fizjoterapię w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi:

Absolwent kierunku Fizjoterapia w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • anatomii prawidłowej człowieka,
 • funkcjonowania poszczególnych układów człowieka, zwłaszcza związanych z poruszaniem się, sterowaniem ruchami i wysiłkiem fizycznym,
 • interpretacji biochemicznych mechanizmów funkcjonowania organizmu,
 • metodyki nauczania ruchu,
 • fizjoterapii klinicznej w dysfunkcjach narządu ruchu,
 • fizjoterapii klinicznej w chorobach narządów wewnętrznych,
 • zasad działania przedmiotów ortopedycznych stosowanych w rehabilitacji,
 • zdrowia publicznego.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Fizjoterapia:

Absolwent kierunku Fizjoterapia w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi może znaleźć zatrudnienie w:

 • przychodniach,
 • szpitalach,
 • niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej,
 • gabinetach rehabilitacyjnych,
 • ośrodkach wypoczynkowych,
 • sanatoriach,
 • gabinetach odnowy biologicznej,
 • ośrodkach sportowo – rekreacyjnych,
 • klubach sportowych.

 

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia medyczne wybrać

Studia na kierunku Fizjoterpia - wszystko co musisz wiedzieć

Studia medyczne w Łodzi

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi kierunki

Jakie są kierunki medyczne w Łodzi

Co zdawać na maturze

Komentarze (0)