Geodezja i kartografia

Geodezja i kartografia

Geodezja i kartografia

18.03.2022

Geodezja i kartografia – Społeczna Akademia Nauk w Łodzi rekrutacja 2022/2023

Studia na kierunku geodezja i kartografia na Spoołecznej Akademii Nauk w Łodzi to studia inżynierskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera).

Studia na kierunku geodezja i kartografia w SAN ŁÓDŹ
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3,5 roku (studia I stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnymSpecyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku geodezja i kartografia znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • Geodezyjne instrumenty pomiarowe
 • Geometria analityczna w geodezji
 • Geodezyjne pomiary szczegółowe
 • Kartografia
 • Informatyka w geodezji i kartografii
 • Planowanie przestrzenne i podstawy urbanistyki
 • Fotogrametria i teledetekcja w zastosowaniach
 • Systemy informacji o terenie
 • Geodezja inżynieryjna

 

Geodezja i kartografia to dziedziny, które zazwyczaj występują w duecie. Dla niewtajemniczonych warto przypomnieć, że geodezja jest dziedziną zajmującą się wyznaczaniem kształtu i rozmiarów Ziemi, pomiarami całej planety lub dowolnych jej części. Kartografia zaś obejmuje teorię oraz metody sporządzania i użytkowania map, a także atlasów, globusów, czy modeli plastycznych. Połączenie tych dziedzin oraz dokładne ich zgłębienie prowadzi przede wszystkim do wykonywania obowiązków geodety, czyli osoby zajmującej się pomiarami działek i gruntów pod wszelkiego rodzaju budowy, na przykład dróg i autostrad. Wykonują także mapy do celów projektowych, sporządzają niezbędną dokumentację, mogą też urządzać tereny rolne lub leśne. Zakres zawodowy geodetów jest nieco szerszy, a dowiedzieć się o tym można wybierając kierunek Geodezja i kartografia. A w której uczelni? W Społecznej Akademii Nauk w Łodzi, gdzie prowadzony jest na studiach pierwszego stopnia.

 

Nabywane Umiejętności

Kierunek Geodezja i kartografia w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi zakłada pozyskanie wiedzy z zakresu matematyki, nauk przyrodniczych i nauk technicznych oraz wiedzy specjalistycznej z obszaru geodezji i kartografii. Największy nacisk kładziony jest na dyscypliny inżynierskie, związane między innymi z pomiarami geodezyjnymi, metodami i techniki pomiarowymi, systemami informatycznymi, systemami informacji przestrzennej, czy też geodezyjną obsługą gospodarki nieruchomościami. Ponadto, studenci poznają prawne podstawy funkcjonowania służb geodezyjnych i kartograficznych, działalności geodezyjnej w zakresie wykonawstwa geodezyjnego oraz zdobywają wiedzę prawną i ekonomiczną niezbędną do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Jakie przedmioty składają się na program nauczania? Na przykład: analiza matematyczna, grafika inżynierska, algebra liniowa i statystyka, geodezyjne instrumenty pomiarowe, geometria w geodezji, zajęcia terenowe, rachunek wyrównawczy, planowanie przestrzenne i urbanistyka, systemy informacji przestrzennej, geodezyjna obsługa inwestycji, zarys budownictwa, monitoring geodezyjny, ewidencja gruntów i budynków, prawo geodezyjne i budowlane, projektowanie pomiarów w geodezji inżynierskiej, geodezyjne pomiary szczegółowe, zastosowanie fotogrametrii i teledetekcji.

 

Sprawdź

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi kierunki studiów

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi rekrutacja

Rekrtuacja na studia w Łodzi

 

Patrząc na ilość zajęć zawartych w harmonogramie, można stwierdzić, że studia na omawianym przez nas kierunków do nudnych nie należą. Ale co robić po ich zakończeniu? Absolwenci Geodezji i kartografii w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi mogą znaleźć zatrudnienie w urzędach wojewódzkich, powiatowych, miejskich i gminnych, firmach geodezyjnych i kartograficznych, jak również posiadają umiejętności, dzięki którym z łatwością rozpoczną własną działalność gospodarczą.

„Dokąd na studia?” – to jedno z najczęściej pojawiających się pytań wśród kandydatów. Która uczelnia będzie najlepsza? Która szkoła wyższa zapewni najlepsze wykształcenie i start w dorosłe życie? Podobnych pytań może być znacznie więcej.

 

Jakie ma Społeczna Akademia Nauk w Łodzi opinie?

Tomek, student Geodezji i kartografii mówi:

„Dlaczego wybrałem studia w Społecznej Akademii Nauk? Ponieważ zapotrzebowanie na specjalistów w wybranej przeze mnie dziedzinie jest duże i tylko specjaliści mają szansę na dobrą pracę i dobre zarobki. Dlatego wybrałem naukę w SAN. Aby zostać specjalistą.”

 

 

STUDIA W ŁODZI - ważne informacje

kierunki studiów w Łodzi

studia w Łodzi

 

GEODEZJA I KARTOGRAFIA - ważne informacje

Geodezja i kartografia studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Geodezję i kartografię w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi:

Absolwent kierunku Geodezja i kartografia w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • pomiaru i określania podstawowych wielkości fizycznych,
 • projektowania z wykorzystaniem narzędzi CAD,
 • zasad analitycznego opisu Ziemi,
 • rachunku wyrównawczego,
 • wykonywania pomiarów geodezyjnych,
 • obsługi instrumentów elektronicznych w zakresie pomiaru, rejestracji i transmisji danych,
 • redagowania i opracowywania map z zastosowaniem narzędzi informatycznych,
 • fotogrametrii i teledetekcji,
 • katastru i gospodarki nieruchomościami,
 • systemów informacji przestrzennej.

 

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Geodezja i kartografia:

Absolwent kierunku Geodezja i kartografia w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi może znaleźć zatrudnienie w:

 • przedsiębiorstwach geodezyjnych,
 • firmach budowlanych,
 • jednostkach administracji rządowej i samorządowej,
 • biurach projektowych,
 • firmach otoczenia biznesu.

 

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

Komentarze (0)