Turystyka i rekreacja

Turystyka i rekreacja

Turystyka i rekreacja

Artykuł archiwalny

Kierunek może nie być dostępny w ofercie uczelni. Informację należy zweryfikować na stronie uczelni: Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

Turystyka i rekreacja – Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

Wszyscy dobrze wiedzą, że podróże kształcą. Ale żeby rzeczywiście tak było, muszą być one dobrze zaplanowane i zrealizowane. Turystyka oraz rekreacja to dziedziny, które wymagają konkretnej wiedzy i różnych umiejętności, aby dla klientów i odbiorców usług kojarzyły się wyłącznie pozytywnie. Warto zaznaczyć, że turystyka i rekreacja to obszar, który wciąż się powiększa. Nie skupia w sobie tylko wycieczek i podróży prywatnych, rodzinnych, czy też usług hotelowych. To znacznie więcej, jak chociażby organizowanie konferencji, wyjazdów biznesowych, czy też badania mające określić zachowania i sympatie klientów. Chcąc poznać tę dyscyplinę jak najlepiej należy wybrać kierunek Turystyka i rekreacja, w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi, gdzie prowadzony jest na studiach pierwszego stopnia.

Kierunek Turystyka i rekreacja w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi zakłada pozyskanie wiedzy, która stanowi połączenie nauk ekonomicznych, społecznych i przyrodniczych. Studenci nabywają umiejętności organizowania pracy oraz podejmowania przedsięwzięć w sferze turystyki i rekreacji, zarządzania zespołem, projektem i przedsiębiorstwem turystycznym, obsługi ruchu turystycznego w oparciu o najnowsze trendy i rozwiązania, nawiązywania kontaktów i efektywnego komunikowania.

W programie nauczania zawarte są następujące przedmioty: geografia turystyczna Polski i świata, historia kultury i sztuki, prawo w turystyce i rekreacji, organizacja i logistyka masowych imprez turystyczno- rekreacyjnych i sportowych, marketing usług turystycznych, e- biznes i grafika komputerowa w turystyce, informatyczne systemy zarządzania hotelem i przedsiębiorstwem turystycznym, organizacja i logistyka kongresów i konferencji, samorząd terytorialny i administracja państwowa w turystyce, projektowanie przedsięwzięć turystycznych, metody oceny atrakcyjności obszarów dla inwestycji turystycznych.

Zajęcia realizowane w ramach kierunku Turystyka i rekreacja w SAN mają na celu nie tylko przekazanie wiedzy i umiejętności, które umożliwiają karierę zawodową w biznesie turystycznym i rekreacyjnym, ale także na stanowiskach związanych z zarządzaniem turystyką i rekreacją w administracji państwowej i samorządowej. Absolwenci omawianego przez nas kierunku znajdą zatrudnienie w biurach podróży, liniach lotniczych, hotelach, ośrodkach wypoczynkowych, ośrodkach sportowo- rekreacyjnych, centrach odnowy biologicznej, administracji rządowej i samorządowej.

Studia w Łodzi to temat długi i szeroki. Edukacyjna mapa miasta jest niezwykle obszerna i dlatego niektórzy kandydaci na studia miewają kłopoty z podjęciem ostatecznej decyzji związanej ze swoim kształceniem.

 

Jakie ma Społeczna Akademia Nauk w Łodzi opinie?

Dawid, student Turystyki i rekreacji mówi:

„Studia w Społecznej Akademii Nauk to strzał w dziesiątkę. Atmosfera jest idealna do nauki i rozwijania zainteresowań, a na każdym kroku można spotkać prawdziwych pasjonatów.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Turystykę i rekreację w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi:

Absolwent kierunku Turystyka i rekreacja w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • zasad funkcjonowania podmiotów rynkowych,
 • problemów współczesnej turystyki,
 • geografii turystycznej,
 • organizowania ruchu turystycznego,
 • obsługiwania turystów na poszczególnych etapach podróży turystycznej,
 • rozpoznawania mierzalnych i niemierzalnych efektów rozwoju turystyki,
 • klasyfikowania i charakteryzowania obiektów i usług hotelarskich,
 • marketingu usług turystycznych.

 

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Turystyka i rekreacja:

Absolwent kierunku Turystyka i rekreacja w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi może znaleźć zatrudnienie w:

 • biurach podróży,
 • liniach lotniczych,
 • hotelach,
 • ośrodkach wypoczynkowych,
 • ośrodkach sportowo- rekreacyjnych,
 • centrach odnowy biologicznej,
 • administracji rządowej i samorządowej.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

Komentarze (0)