Stosunki międzynarodowe

Stosunki międzynarodowe

Stosunki międzynarodowe

Artykuł archiwalny

Kierunek może nie być dostępny w ofercie uczelni. Informację należy zweryfikować na stronie uczelni: Społeczna Akademia Nauk w Krakowie

Stosunki międzynarodowe – Społeczna Akademia Nauk w Krakowie

Stosunki międzynarodowe to zagadnienie, które posiada dwa znaczenia. Pierwsze określa tę dziedzinę jako rzeczywiste relacje między różnymi uczestnikami, a drugie oznacza gałąź nauki o międzynarodowych stosunkach. Łącząc je w jedną całość, możemy stwierdzić, że jest to dyscyplina mówiąca o rzeczywistości. Podmiotami stosunków międzynarodowych są przede wszystkim państwa, ale mogą też być inne podmioty prawa międzynarodowego oraz uczestnicy życia międzynarodowego, nie mający osobowości międzynarodowej, którzy odgrywają samodzielną rolę w takich stosunkach, wchodząc bezpośrednio w relacje na płaszczyźnie międzynarodowej. Czy bazując na powyższym opisie można zadeklarować, że nie jest to najłatwiejsza dziedzina? Rzeczywiście, wszelakie relacje między państwami bywają zawiłe, lecz zawiłość ta sprawia, że nauka o nich może być bardzo ciekawa. Zainteresowani tym tematem powinni zwrócić uwagę na kierunek Stosunki międzynarodowe w Społecznej Akademii Nauk w Krakowie, gdzie prowadzony jest na studiach pierwszego stopnia.

Kierunek Stosunki międzynarodowe w Społecznej Akademii Nauk w Krakowie zakłada pozyskanie wiedzy, będącej połączeniem zagadnień z obszaru nauk ekonomicznych, społecznych, prawnych i politycznych, dzięki której możliwe jest zrozumienie mechanizmów funkcjonowania stosunków międzynarodowych oraz gospodarki światowej. Stosunki międzynarodowe to studia dla tych, którzy swoją przyszłość widzą w szeroko pojętej służbie zagranicznej lub dyplomatycznej oraz chcą pracować w instytucjach krajowych i międzynarodowych związanych z polityką zagraniczną i współczesnymi relacjami europejskimi i światowymi, w tym administracji państwowej i samorządowej, a także w biznesie.

Jakie przedmioty składają się na program nauczania? Na przykład: komunikacja międzykulturowa, systemy polityczne państw europejskich, instytucje i procesy decyzyjne w Unii Europejskiej, kulturowe, historyczne i polityczne konteksty funkcjonowania zjednoczonej Europy, polityka zagraniczna i bezpieczeństwo UE oraz Polski, funkcjonowanie Unii Europejskiej i procesy związane z integracją europejską, społeczeństwa i kultury Europy, polityki wspólnotowe, przygotowywanie i realizacja projektów finansowanych z UE.

A co po studiach? Absolwenci Stosunków międzynarodowych w Społecznej Akademii Nauk w Krakowie mogą znaleźć zatrudnienie w charakterze specjalisty na różnych poziomach administracji publicznej: od szczebla samorządowego przez państwowy po unijny, jak również w organizacjach pozarządowych, placówkach kulturalnych, środkach masowego przekazu oraz w przedsiębiorstwach krajowych, europejskich i światowych, a także instytucjach uczestniczących w pozyskiwaniu i wykorzystywaniu funduszy strukturalnych i pomocowych.

Studia w Krakowie to temat, o którym można długo dyskutować, a miejsca pozyskiwania wiedzy wymieniać bez końca. Dlatego niektórzy kandydaci na studia mogą poczuć się zagubieni i zdezorientowani i podjęcie decyzji o wyborze uczelni stanie się twardym orzechem do zgryzienia. Co robić? Po pierwsze, zdecydować się na kierunek kształcenia. Jeśli takowy został wybrany i padło na Stosunki międzynarodowe, to warto prześwietlić szkołę wyższą, która w swojej ofercie dydaktycznej przedstawia obraną przez nas dziedzinę, na dodatek w szerszym jej rozumieniu.

 

Jakie ma Społeczna Akademia Nauk w Krakowie opinie?

Sylwia, studentka Stosunków międzynarodowych mówi:

„SAN w Krakowie to idealne miejsce dla tych, którzy chcą dobrze wystartować w dorosłym życiu. „

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Stosunki międzynarodowe w Społecznej Akademii Nauk w Krakowie:

Absolwent kierunku Stosunki międzynarodowe w Społecznej Akademii Nauk w Krakowie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • interpretacji i stosowania prawa w praktyce,
 • interpretacji zjawisk ekonomicznych i procesów gospodarczych,
 • kulturowych, historycznych i politycznych kontekstów funkcjonowania zjednoczonej Europy,
 • geografii politycznej i ekonomicznej,
 • oceny zjawisk kulturalnych w aspekcie międzynarodowym,
 • realizacji projektów finansowych przez Unię Europejską,
 • zasad prowadzenia polityki handlowej,
 • prawa międzynarodowego publicznego,
 • funkcjonowania przedsiębiorstw europejskich na rynku światowym.

 

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Stosunki międzynarodowe:

Absolwent kierunku Stosunki międzynarodowe w Społecznej Akademii Nauk w Krakowie może znaleźć zatrudnienie w:

 • administracji publicznej,
 • organizacjach i instytucjach Unii Europejskiej,
 • organizacjach pozarządowych,
 • placówkach kulturalnych,
 • środkach masowego przekazu,
 • służbach dyplomatycznych.

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Społeczna Akademia Nauk w Krakowie

Komentarze (0)