Filologia klasyczna z kulturą śródziemnomorską

Filologia klasyczna z kulturą śródziemnomorską UŁ

Filologia klasyczna z kulturą śródziemnomorską – Uniwersytet Łódzki 2021

Studia na kierunku filologia klasyczna z kulturą śródziemnomorską na Uniwersytecie Łódzkim to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnymSpecyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku filologia klasyczna z kulturą śródziemnomorską znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • Język łaciński
 • Język starogrecki lub język włoski
 • Literatura grecka i łacińska
 • Historia starożytna obszaru Śródziemnomorza
 • Filozofia starożytna
 • Religioznawstwo
 • Mitologia
 • Sztuka antyczna
 • Teatr antyczny
 • Recepcja antyku

 

Niektóre kierunki kształcenia zdają się być interesującą podróżą w przeszłość. Takim kierunkiem jest Filologia klasyczna, ponieważ odsyła do początków europejskiej cywilizacji, dając możliwość dogłębnego poznania greki i łaciny, czyli języków klasycznych dla naszej kultury. Co oczywiste, Filologia klasyczna jest najstarszą z nauk filologicznych. Zapoczątkowana przez renesansowych humanistów, została opracowana jako odrębna gałąź nauk humanistycznych w XVIII wieku, przez niemieckiego filologia Fryderyka Augusta Wolfa. Obok zagadnień czysto językowych, omawiana przez nas dyscyplina zajmuje się wszystkimi elementami historii, kultury i sztuki, jak również zagadnieniami politycznymi i socjologicznymi związanymi z obszarem i zakresem oddziaływań języków klasycznych. Brzmi interesująco? Jeśli tak, to warto zwrócić uwagę na kierunek Filologia klasyczna z kulturą śródziemnomorską, który oferowany jest przez Uniwersytet Łódzki i prowadzony na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane Umiejętności

Celem kształcenia jest pozyskanie wiedzy w zakresie języków, literatury i kultury starożytnej Grecji i Rzymu, a także języka nowożytnego z obszaru śródziemnomorskiego. Studenci zagłębiają się w aspekty językowe i literackie, jak również historyczne, kulturowe i polityczne. Kierunek kształci specjalistów odznaczających się wysokim poziomem wykształcenia ogólnego, humanistycznego, posiadających nie tylko wiedzę z zakresu filologii, ale również znajomość europejskich procesów cywilizacyjnych i kulturowych.

W programie nauczania zawarte są, między innymi takie przedmioty jak: język łaciński, literatura grecka i łacińska, historia starożytna obszaru śródziemnomorza, filozofia starożytna, mitologia, sztuka antyczna, język starogrecki, religioznawstwo, teatr antyczny, recepcja antyku, translatoria łacińskie, starożytne korzenie współczesnej Europy, łacina średniowieczna i nowożytna, teoria przekładu tekstów starożytnych.

Należy przyznać, że kierunki takie jak filologia klasyczna nie należą do najłatwiejszych, szczególnie dla osób, które nigdy nie spotkały się z łaciną i greką. Jeśli podczas nauki w szkole nie mieliśmy zajęć związanych z tymi językami, jedynym sposobem aby je poznać są kursy, bądź korepetycje – inaczej będzie ciężko odnaleźć się na tym kierunku, który może być naprawdę bardzo ciekawy. A co można robić po zakończeniu nauki? Należy nadmienić, że absolwenci omawianego przez nas kierunku posiadają znajomość języków klasycznych i języka włoskiego oraz wiedzę o literaturze, kulturze i historii obszaru językowego starożytnej Grecji i Rzymu, jak również umiejętności filologiczne w zakresie analizy i interpretacji dzieła literackiego. Co za tym idzie osoby, które ukończyły kierunek Filologia klasyczna z kulturą śródziemnomorską na Uniwersytecie Łódzkim będą mogły znaleźć zatrudnienie w wydawnictwach, bibliotekach, muzeach, archiwach, środkach masowego przekazu, instytucjach kultury oraz instytucjach oświatowych.

Łódź jest miastem, które może bardzo wiele zaoferować studentom. Co ciekawe, niektórzy miewają kłopoty ze studiami jeszcze przed ich rozpoczęciem, a wynika to z niezdecydowania. Jeśli kierunek kształcenia jest już wybrany, to pojawią się pytania związane z uczelnią.

 

Jakie ma Uniwersytet Łódzki opinie?

Kornelia, studentka Filologii klasycznej z kulturą śródziemnomorską mówi:

„Przyjechałam do Łodzi na studia i od razu poczułam, że podjęłam najlepszą decyzję. Wspaniałe miasto i świetna uczelnia, która oferuje bardzo wiele kierunków, których próżno szukać w innych szkołach wyższych. „

 

 

STUDIA W ŁODZI - ważne informacje

kierunki studiów w Łodzi

studia w Łodzi

 

FILOLOGIA KLASYCZNA Z KULTURĄ ŚRÓDZIEMNOMORSKĄ - ważne informacje

Filologia klasyczna z kulturą śródziemnomorską studia

 

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Filologię klasyczną z kulturą śródziemnomorską na Uniwersytecie Łódzkim:

Absolwent kierunku Filologia klasyczna z kulturą śródziemnomorską na Uniwersytecie Łódzkim posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • literatury greckiej,
 • literatury łacińskiej,
 • gramatyki opisowej języka greckiego,
 • sztuki antycznej,
 • języka włoskiego,
 • teorii przekładu tekstów starożytnych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Filologia klasyczna z kulturą śródziemnomorską:

Absolwent kierunku Filologia klasyczna z kulturą śródziemnomorską na Uniwersytecie Łódzkim znajdzie zatrudnienie w:

 • wydawnictwach,
 • bibliotekach,
 • muzeach,
 • archiwach,
 • środkach masowego przekazu,
 • instytucjach kultury,
 • instytucjach oświatowych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

W procesie rekrutacji na kierunek Filologia klasyczna z kulturą śródziemnomorską na Uniwersytecie Łódzkim obowiązują następujące przedmioty: język polski, język obcy, historia, wiedza o społeczeństwie, język łaciński i kultura antyczna, historia sztuki, filozofia, geografia, matematyka.

*wymagania rekrutacyjne czasem się zmieniają, dokładne informacje znajdziesz tutaj

 

 


 

# MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia filologiczne wybrać

Studia na kierunku Filologia klasyczna z kulturą śródziemnomorską - wszystko co musisz wiedzieć

Studia filologiczne w Łodzi

Uniwersytet Łódzki kierunki

Jakie są kierunki filologiczne w Łodzi

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku filologia klasyczna z kulturą śródziemnomorską brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

drugi język obcy, filozofia, geografia, historia, historia sztuki, język obcy, język polski, język łaciński i kultura antyczna, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Kryteria przyjęcia kandydata będącego absolwentem studiów licencjackich specjalności filologia klasyczna: kandydaci przyjmowani będą na podstawie złożonych dokumentów (dyplom studiów licencjackich).Kryteria przyjęcia kandydata nie będącego absolwentem studiów licencjackich specjalności filologia klasyczna: kandydaci przyjmowani będą na podstawie dyplomu ukończenia studiów licencjackich, magisterskich lub inżynierskich dowolnego kierunku lub specjalności; kandydat zobowiązany jest do uzupełnienia wiedzy potrzebnej dla osiągnięcia efektów kształcenia przewidzianych dla kierunku na poziomie licencjatu.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Łódzki

Komentarze (0)