Filologia klasyczna i kultura śródziemnomorska

Filologia klasyczna i kultura śródziemnomorska

Filologia klasyczna i kultura śródziemnomorska studia - kierunek studiów

Język hiszpański – drugi na międzynarodowej liście pod względem używalności, język arabski – ponad ćwierć miliarda użytkowników na całym świecie. Liczby są imponujące, nie mniej fascynująca jest historia języka oraz pozostałe obszary kierunku, tj. kultura, literatura czy dzieje, które pozwolą na antropologiczno-etnologiczne dywagacje odnośnie do klasyki i kultury śródziemnomorskiej jako całości. To niezwykła podróż, która rozpoczyna się w starożytności, mknie przez średniowiecze, a metę pokonuje w czasach nowożytnych z bagażem kondensującym naukę języka greckiego i łacińskiego oraz w ramach wyboru języka nowogreckiego, włoskiego, hiszpańskiego lub arabskiego, jak również wiedzę o świecie współczesnym. Kultura śródziemnomorska oddaje szerokie spektrum specjalizacji, dzięki którym będziesz mógł spojrzeć na różne aspekty z wielu perspektyw. Możesz realizować kilka modułów, koncentrujących się na konkretnych regionach w aspekcie badań, tj. łaciński, grecki, starożytny Bliski Wschód, nowołaciński, biblijny, nowogrecki, arabski czy italski. Iloma dialektami posługują się dziś Arabowie? Jakie znaczenie w tradycji i symbolice europejskiej zyskała Biblia? Jak powstawały traktaty filozoficzne w starożytności i czego dotyczyły? Co wnosi mitologia grecka i dlaczego jest tak istotna w dyskursie literackim?

Jeśli w obrębie Twoich zainteresowań znajduje się kultura śródziemnomorska z całym pakietem historyczno-językowo-literackim, fascynuje Cię Bliski Wschód i jego wpływy na sąsiadujące obszary geograficzne, pragniesz zdobyć rzetelną wiedzę w zakresie zagadnień kulturowych i językowych danego regionu i mieć szansę na ogólnohumanistyczne przygotowanie na rozumienie oraz interpretację procesów zachodzących we współczesnej Europie, studia na kierunku filologia klasyczna i kultura śródziemnomorska to zdecydowanie najlepszy wybór dla Ciebie.

Jaką wiedzę zdobędziesz w toku studiów i jakimi umiejętnościami będziesz mógł pochwalić się jako absolwent tego kierunku? Poznasz specyfikę badań metodologicznych, będziesz poruszać się po najważniejszych kontekstach kulturowo-historycznych, aby w sposób kreatywny rozwijać swoje predyspozycje do pracy zawodowej. Nauczysz się terminologii z zakresu językoznawstwa oraz literaturoznawstwa. Przekonasz się, które aspekty kulturowe, językowe i historyczne miały największe znaczenie na współczesny wizerunek Starego Kontynentu. Będziesz mieć szansę wykorzystać metody interpretacji oraz hierarchizacji różnych tekstów kultury dotyczących języka, kultury, historii, historii sztuki i literatury danego regionu. Zdobędziesz szeroką wiedzę odnośnie do historycznej zmienności znaczeń języków klasycznych oraz nowożytnych, będziesz świetnie zorientowany we współczesnym życiu kulturalnym oraz staniesz się częścią procesów badawczych, które warunkują obecną kondycję języka, kultury, historii sztuki, literatury oraz historii poszczególnych regionów.

Co więcej, nauczysz się niezależnie interpretować teksty kultury, na podstawie których stworzysz krytyczne opinie. Zrozumiesz rolę kultury, języka, historii i twórczości literackiej, ich miejsca w kreowaniu komunikacji zarówno kulturowej, jak i interkulturowej. Ponadto zintegrowana wiedza interdyscyplinarna pozwoli Ci na jej wykorzystywanie w codziennej pracy zawodowej.

Jakie perspektywy zawodowe otworzą się przed Tobą kiedy ukończysz studia na kierunku filologia klasyczna i kultura śródziemnomorska? Jako interdyscyplinarny specjalista rozumiejący fenomen kultury śródziemnomorskiej znajdziesz zatrudnienie w takich obszarach, gdzie Twoje umiejętności oraz merytoryczna wiedza na temat języka, kultury, sztuki i historii poszczególnych regionów będą niezastąpione. Odnajdziesz się zarówno w roli opiniotwórczego dziennikarza współpracującego z dowolnym medium, krytyka sztuki lub pracownika instytucji kulturalnych, takich jak muzea, domy kultury czy galerie sztuki.  Doskonałą perspektywą jest także praca w strukturze uniwersyteckiej, natomiast jeśli w zasięgu Twoich zawodowych marzeń jest kariera polityczna lub pragniesz związać się na polu zawodowym z organizacjami pozarządowymi i fundacjami czy zostać animatorem kultury, a przy tym nie brakuje Ci charyzmy oraz konsekwencji w swoich działaniach, studia nad kulturą śródziemnomorską pozwolą Ci na ich realizację.

WAŻNE TEMATY

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Przy rekrutacji na kierunek filologia klasyczna i kultura śródziemnomorska na większości uczelni brane są pod uwagę następujące przedmioty: język obcy, jeden przedmiot do wyboru spośród: język polski, historia oraz dwa przedmioty do wyboru spośród: historia sztuki, język łaciński i kultura antyczna, język grecki i kultura antyczna, drugi język obcy nowożytny.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK FILOLOGIA KLASYCZNA I KULTURA ŚRÓDZIEMNOMORSKA

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Wrocławski

Uniwersytet Wrocławski

Uniwersytet Wrocławski

Kierunek filologia klasyczna i kultura śródziemnomorska prowadzony jest przez:

Wydział Filologiczny UWr

Zobacz inne kierunki Filologiczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując filologię klasyczną i kulturę śródziemnomorską?

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • terminologii, teorii, metodologii oraz procesów rozwojowych z zakresu badań nad językiem, historią, historią sztuki, kulturą oraz literaturą
 • swobodnego poruszania się po cywilizacyjnych, kulturowych oraz historycznych kontekstach
 • interdyscyplinarnych powiązań między badaniami językoznawczymi oraz literaturoznawczymi
 • komparatystyki literackiej, językowej lub kulturowej, rozumienia procesów wymiany kulturowej oraz ich znaczenia dla współczesnych procesów integracyjnych na Starym Kontynencie
 • interpretacji, wartościowania i problematyzacji różnych tekstów kultury
 • podstawowych pojęć i zasad prawa autorskiego oraz ochrony zasobów własności intelektualnej
 • historycznej zmienności znaczeń języka
 • współczesnego życia kulturalnego i społecznego
 • interdyscyplinarnej integracji tekstów kultury
 • formułowania krytycznych opinii o wytworach kultury i cywilizacji
 • biegłego i twórczego posługiwania się językiem
 • gromadzenia i wykorzystywania informacji
 • skutecznej argumentacji i perswazji

Gdzie będziesz pracował po kierunku filologia klasyczna i kultura śródziemnomorska?

Absolwent kierunku filologia klasyczna i kultura śródziemnomorska znajdzie zatrudnienie w/jako:

 • dziennikarz współpracujący z radiem, telewizją lub prasą
 • niezależnym magazynie internetowym
 • pracownik naukowy/akademicki
 • krytyk sztuki
 • pracownik instytucji kulturalnych (domów kultury, muzeów, galerii sztuki)
 • polityk
 • przewodnik turystyczny
 • pracownik agencji reklamowych i marketingowych
 • pracownik organizacji pozarządowych lub fundacji
 • animator kultury

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU FILOLOGIA KLASYCZNA I KULTURA ŚRÓDZIEMNOMORSKA

Komentarze (0)