Kultura w mediach i komunikacji

Kultura w mediach i komunikacji

Kultura w mediach i komunikacji

Artykuł archiwalny

Kierunek może nie być dostępny w ofercie uczelni. Informację należy zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Humanistyczno - Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

Kultura w mediach i komunikacji – Uniwersytet Humanistyczno- Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

Studia na kierunku kultura w mediach i komunikacji na Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym w Częstochowie to studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

Chociaż coraz więcej osób przyznaje, że kultura w mediach zanika, bądź dojrzeć ją coraz trudniej, to istnieją kierunki kształcenia mające na celu zahamowanie tej tendencji. Istotne jest nie tylko zwracanie uwagi na kulturę jako poprawną formę obyczajów, lecz także jako przestrzeń działań artystycznych. W jaki sposób promować kulturę i sztukę? Czy inaczej funkcjonują one w mediach, a inaczej w komunikacji? Tego wszystkiego można się dowiedzieć wybierając kierunek Kultura w mediach i komunikacji. A w której uczelni? Na Uniwersytecie Humanistyczno- Przyrodniczym w Częstochowie, gdzie prowadzony jest na studiach drugiego stopnia.

 

Nabywane umiejętności

Kierunek Kultura w mediach i komunikacji na Uniwersytecie Humanistyczno- Przyrodniczym w Częstochowie realizowany jest na Wydziale Humanistycznym. Założeniem kształcenia jest pozyskanie dogłębnej wiedzy o praktykach kulturowych, ze szczególnym uwzględnieniem mediów i ich roli w komunikacji, o sposobie budowania wizerunku publicznego, stereotypu, mitu kulturowego, jak również przygotowanie do prowadzenia badań naukowych. Istotnym celem nauki jest nabycie kompetencji społecznych, które dotyczą aktywnego uczestnictwa w kulturze, efektywnego współdziałania z różnymi środowiskami na rzecz kształtowania tożsamości lokalnej i narodowej oraz zachowania dziedzictwa kulturalnego regionu, kraju i całego kontynentu. Kultura w mediach i komunikacji to kierunek, który prowadzony jest wyłącznie w trybie stacjonarnym.

Studia na kierunku Kultura w mediach i komunikacji na Uniwersytecie Humanistyczno- Przyrodniczym w Częstochowie dzielą się na dwie specjalności: Film i nowe media w komunikacji kulturowej, Teatr i promocja kultury widowisk.

Specjalność Film i nowe media w komunikacji kulturowej zakłada poszerzenie wiedzy z obszaru kultury filmowej, mediów audiowizualnych i nowych mediów. Studenci poznają terminologię z zakresu kultury i technologii, zasady interpretacji zjawisk filmowych i medialnych, jak również mechanizmy kulturowe w tekstach medialnych.

Specjalność Teatr i promocja kultury widowisk ma na celu pozyskanie szerokiej wiedzy z zakresu kultury widowisk, antropologii widowisk, performansu oraz teatrologii. Studenci poznają reguły analizy i interpretacji współczesnych zjawisk teatralnych i performatywnych oraz tworzących je mechanizmów kulturowych.

Studenci omawianego przez nas kierunku dokładnie poznają specjalistyczną terminologię kulturoznawczą, szczególnie w odniesieniu do mediów i procesów komunikacyjnych funkcjonujących w kulturze, oraz zaawansowane metody badawcze tekstów i instytucji kultury, przekazów i instytucji medialnych. Na tej podstawie możliwe jest zrozumienie oraz analizowanie zjawisk i różnych procesów kulturowych występujących w mediach, jak również w szeroko pojętym dyskursie publicznym. Absolwenci Kultury w mediach i komunikacji na Uniwersytecie Humanistyczno- Przyrodniczym znajdą zatrudnienie w ośrodkach kultury, administracji publicznej i instytucjach samorządowych, mediach, biurach promocji, biurach public relations, czy też w sektorze promocji form teatralnych.

 

Opinie

Zdana matura i co dalej? Dokąd na studia? Podobnych pytań, osoby które poważnie zastanawiają się nad wyższą edukacją, zadają sobie setki. Oferty dydaktyczne rodzimych uczelni powiększają się, stają się coraz ciekawsze i niektórym niełatwo jest wybrać jedną, ostateczną przestrzeń kształcenia.  Jeśli chcemy poznać światy mediów i kultury, to warto dowiedzieć się czegoś o uczelni, która oferuje taką dyscyplinę. Jakie ma Uniwersytet Humanistyczno- Przyrodniczy w Częstochowie opinie? Klaudia, studentka Kultury w mediach i komunikacji mówi:

„Wybrałam studia wciągające, które nie pozwalają na nudę i bezczynność. W dodatku uczę się w ważnej uczelni, w której zajęcia prowadzą uznane nazwiska. Moja ocena to piątka z plusem.”

 

 

STUDIA W CZĘSTOCHOWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Częstochowie

Studia w Częstochowie

 

 

KULTURA W MEDIACH I KOMUNIKACJI - ważne informacje

Kultura w mediach i komunikacji studia

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Kulturę w mediach i komunikacji na Uniwersytecie Humanistyczno-

Absolwent kierunku Kultura w mediach i komunikacji na Uniwersytecie Humanistyczno- Przyrodniczym w Częstochowie posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • roli mediów w komunikacji,
 • analizy zjawisk i procesów kulturowych,
 • interpretacji zjawisk teatralnych,
 • metod badawczych tekstów i instytucji kultury.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Kultura w mediach i komunikacji:

Absolwent kierunku Kultura w mediach i komunikacji na Uniwersytecie Humanistyczno- Przyrodniczym w Częstochowie znajdzie zatrudnienie w:

 • ośrodkach kultury,
 • administracji publicznej i instytucjach samorządowych,
 • prasie,
 • radiu,
 • telewizji,
 • serwisach internetowych, 
 • biurach promocji,
 • biurach public relations,
 • fundacjach i stowarzyszeniach kulturalnych.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Humanistyczno - Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

Komentarze (0)