Psychoprofilaktyka

Psychoprofilaktyka

Psychoprofilaktyka

09.02.2022

Psychoprofilaktyka – Uniwersytet Humanistyczno- Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie 2022

Studia na kierunku psychoprofilaktyka na Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym w Częstochowie to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia na kierunku psychoprofilaktyka w UHP
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym). Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku psychoprofilaktyka znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • andragogika
 • biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania
 • metodyka pracy psychoprofilaktycznej
 • psychologia ogólna
 • warsztat integracyjny
 • diagnostyka społeczna
 • dydaktyka
 • komunikacja społeczna

 

W jaki sposób budować poprawne relacje? Jak prawidłowo komunikować się z drugim człowiekiem? Jaka jest recepta na zdrowie fizyczne i psychiczne? Odpowiedzią na te pytania zajmuje się kierunek Psychoprofilaktyka na Uniwersytecie Humanistyczno- Przyrodniczym w Częstochowie, który wyróżnia się innowacyjnością w skali całego kraju.

 

Nabywane umiejętności

Kierunek Psychoprofilaktyka na Uniwersytecie Humanistyczno- Przyrodniczym w Częstochowie realizowany jest na Wydziale Nauk Społecznych. Założeniem kształcenia jest pozyskanie szerokiej, interdyscyplinarnej wiedzy obejmującej między innymi: psychologię, pedagogikę, socjologię i filozofię, a także ekonomię i promocję zdrowia. Istotą jest zrozumienie mechanizmów, które otaczają człowieka w skali globalnej i interpersonalnej. Warto wspomnieć, że Psychoprofilaktyka to kierunek skierowany do osób otwartych, twórczych, komunikatywnych, jak również gotowych do pracy z ludźmi.

Studia na kierunku Psychoprofilaktyka na Uniwersytecie Humanistyczno- Przyrodniczym w Częstochowie charakteryzują się bogatym programem nauczania, w którym znajdują się, między innymi takie przedmioty jak: andragogika, biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania, metodyka pracy psychoprofilaktycznej, psychologia ogólna, warsztat integracyjny, diagnostyka społeczna, dydaktyka, komunikacja społeczna, organizacja czasu wolnego, pedagogika społeczna, psychologia rozwojowa, warsztat twórczości, planowanie i zarządzanie karierą zawodową, podstawy języka migowego, problematyka współczesnej rodziny, psychologia kliniczna i zdrowia.

Zajęcia prowadzone w toku studiów na kierunku Psychoprofilaktyka mają otworzyć późniejszym  absolwentom możliwości prowadzenia różnorodnych działań na rzecz jednostki i całych grup społecznych. Działania te mogą prowadzić w poradniach psychologiczno- pedagogicznych, centrach psychoprofilaktyki i psychoedukacji, świetlicach socjoterapeutycznych czy środowiskowych, klubach profilaktyki środowiskowej, instytucjach wsparcia osób zmarginalizowanych, punktach konsultacyjno- doradczych, instytucjach pomocy osobom doświadczającym kryzysu, domach pomocy społecznej.

 

Opinie

Studia w Częstochowie to interesująca oferta dla tych, którzy chcą zdobyć wyższe wykształcenie, również w dziedzinach artystycznych. Chcąc rozwijać umiejętności w omawianym przez nas zakresie warto przyjrzeć się opisywanej uczelni. Jakie ma Uniwersytet Humanistyczno- Przyrodniczy w Częstochowie opinie? Agnieszka, studentka Psychoprofilaktyki mówi:

„Na studiach powinno poznawać się ciekawych ludzi, rozwijać zainteresowania, odkrywać w sobie nowe pasje. Studiować powinno się w odpowiednim miejscu. Takim, które rzeczywiście sprzyja rozwojowi. Dlatego polecam UJD. To świetna uczelnia dla ludzi pasją.”

 

 

STUDIA W CZĘSTOCHOWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Częstochowie

Studia w Częstochowie

 

 

PSYCHOPROFILAKTYKA - ważne informacje

Psychoprofilaktyka studia Częstochowa

Psychoprofilaktyka studia

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Psychoprofilaktykę na Uniwersytecie Humanistyczno- Przyrodniczym

Absolwent kierunku Psychoprofilaktyka na Uniwersytecie Humanistyczno- Przyrodniczym w Częstochowie posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • diagnozowania i wspomagania procesów rozwojowych człowieka,
 • rozwoju człowieka w cyklu życia,
 • funkcjonowania instytucji edukacyjnych i wychowawczych,
 • zasad promocji zdrowia,
 • interpretowania informacji na temat zjawisk psychologicznych i społecznych,
 • prawidłowej komunikacji,
 • planowania działań animacyjnych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Psychoprofilaktyka:

Absolwent kierunku Psychoprofilaktyka na Uniwersytecie Humanistyczno- Przyrodniczym w Częstochowie znajdzie zatrudnienie w:

 • poradniach psychologiczno- pedagogicznych,
 • centrach psychoprofilaktyki i psychoedukacji,
 • świetlicach socjoterapeutycznych i środowiskowych,
 • klubach profilaktyki środowiskowej,
 • instytucjach wsparcia osób zmarginalizowanych,
 • punktach konsultacyjno- doradczych,
 • instytucjach pomocy osobom doświadczającym kryzysu,
 • domach pomocy społecznej.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku psychoprofilaktyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

język obcy, język polski, przedmiot do wyboru

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Humanistyczno - Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

Komentarze (0)