Rachunkowość i podatki

Rachunkowość i podatki

Rachunkowość i podatki – Uniwersytet Humanistyczno- Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie 2021

Studia na kierunku rachunkowość i podatki na Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym w Częstochowie to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku rachunkowość i podatki znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • elementy matematyki
 • organy administracji skarbowej i celnej
 • podstawy ekonomii
 • podstawy finansów
 • wstęp do prawa podatkowego
 • podstawy prawa pracy
 • elementy prawa cywilnego

 

Mawia się, że podatki są jedną z tych rzeczy w życiu, których możemy być pewni. To sprawia, że warto posiadać choć minimalną wiedzę w ich zakresie. Niestety, stanowią one zagadnienie, które niejednej osobie sprawia dość spore problemy. Dlatego potrzebni są specjaliści. Gdzie mogą oni się kształcić? Na Uniwersytecie Humanistyczno- Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie.

Kierunek Rachunkowość i podatki na Uniwersytecie Humanistyczno- Przyrodniczym w Częstochowie realizowany jest na Wydziale Prawa i Ekonomii. Założeniem kształcenia jest pozyskanie dogłębnej wiedzy z zakresu rachunkowości i podatków podmiotów prowadzących działalność komercyjną oraz organizacji non - profit. Studenci nabywają umiejętności ujmowania zjawisk gospodarczych w systemie rachunkowości z równoczesną analizą ich skutków w zakresie obciążeń publicznoprawnych, jak również przygotowują się do samodzielnego wykonywania podstawowych obowiązków podatnika i płatnika, również w ramach usługowego prowadzenia rachunkowości.

Studia na kierunku Rachunkowość i podatki na Uniwersytecie Humanistyczno- Przyrodniczym w Częstochowie charakteryzują się bogatym programem nauczania, na który składają się następujące przedmioty: elementy matematyki, organy administracji skarbowej i celnej, podstawy ekonomii, podstawy finansów, wstęp do prawa podatkowego, podstawy prawa pracy, elementy prawa cywilnego, informatyczne systemy rachunkowości, postępowanie podatkowe, programy kadrowo- płacowe, zamówienia publiczne, statystyka, rachunkowość finansowa, organizacja i zarządzanie w przedsiębiorstwie, prawne formy prowadzenia działalności gospodarczej, prawo ubezpieczeń społecznych, podatki dochodowe w działalności gospodarczej, rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza.

Największy nacisk w toku studiów kładziony jest na zagadnienia systemu podatkowego oraz systemu ubezpieczeń społecznych, zasad, procedur gromadzenia i przetwarzania oraz przekazywania zbiorów informacji w zakresie rachunkowości oraz obciążeń publicznoprawnych małych i średnich podmiotów gospodarczych. Ponadto, studenci Rachunkowości i podatków poznają zasady rozliczania podatków, polskie i międzynarodowe standardy rachunkowości oraz eksponowania skutków sprawozdawczych przyjętej przez podmiot polityki rachunkowości. Posiadając tak bogaty bagaż wiedzy, będąc już absolwentami znajdą oni zatrudnienie w roli księgowego prowadzącego ewidencję  podatkową małych i średnich podmiotów gospodarczych, samodzielnego księgowego w małych przedsiębiorstwach, pracownika służb finansowo- księgowych, czy też specjalisty w podmiotach świadczących usługi w zakresie doradztwa podatkowego.

Kierunki kształcenia poruszające omawiany przez nas temat należą do najczęściej występujących w ofertach dydaktycznych. W Częstochowie również ich nie brakuje. W której szkole wyższej zdobywać wiedzę? Zbierając wszystkie pytania, warto dowiedzieć się – jakie ma Uniwersytet Humanistyczno- Przyrodniczy w Częstochowie opinie? Ewelina, studentka Rachunkowości i podatków mówi:

„Rozpoczęcie studiów w UJD to jedna z najlepszych moich decyzji. W tej chwili jestem na drugim roku i wiem, że gdybym miała ponownie wybierać dla siebie uczelnię, to raz jeszcze wybrałabym właśnie Uniwersytet Humanistyczno- Przyrodniczy.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Rachunkowość i podatki na Uniwersytecie Humanistyczno- Przyrodni

Absolwent kierunku Rachunkowość i podatki na Uniwersytecie Humanistyczno- Przyrodniczym w Częstochowie posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • praw i obowiązków podatnika i płatnika w zakresie rozliczeń publicznoprawnych,
 • systemu podatkowego oraz systemu ubezpieczeń społecznych,
 • ustalania i rozliczania podatków,
 • konsekwencji sprawozdawczych i podatkowych  specyficznych transakcji gospodarczych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Rachunkowość i podatki:

Absolwent kierunku Rachunkowość i podatki na Uniwersytecie Humanistyczno- Przyrodniczym w Częstochowie znajdzie zatrudnienie w:

 • małych i średnich przedsiębiorstwach,
 • organizacjach non- profit,
 • organach podatkowych i skarbowych,
 • podmiotach świadczących usługi w zakresie doradztwa podatkowego.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku rachunkowość i podatki brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Humanistyczno - Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia ekonomiczne wybrać

Studia na kierunku rachunkowość i podatki - wszystko co musisz wiedzieć

Studia ekonomiczne w Częstochowie

Uniwersytet Humanistyczno- Przyrodniczy w Częstochowie kierunki

Jakie są kierunki ekonomiczne w Częstochowie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Prawa i Ekonomii na Uniwersytecie Humanistyczno- Przyrodniczym w Częstochowie

 

 

Komentarze (0)