Studia ekonomiczne Częstochowa

Studia ekonomiczne Częstochowa

Studia ekonomiczne Częstochowa

Największy wybór studiów

ekonomicznych w Częstochowie

Odkryj kierunki ekonomiczne i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

Studia ekonomiczne Częstochowa | woj. śląskie

Studia ekonomiczne w Częstochowie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym). Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

STUDIA EKONOMICZNE W CZĘSTOCHOWIE - KIERUNKI STUDIÓW

Uczelnia
Typ studiów
Tryb studiów
Czas trwania
Kierunki studiów Typ studiów Tryb studiów
Ekonomia stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia
Finanse i rachunkowość w biznesie stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia
Rachunkowość i podatki stacjonarne, niestacjonarne I stopnia
Zarządzanie jakością i produkcją stacjonarne, niestacjonarne I stopnia

Zobacz, na jakich uczelniach w Częstochowie są studia ekonomiczne

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA - KIERUNKI EKONOMICZNE W CZĘSTOCHOWIE

SORTOWANIE:

Rekrutacja i wymagania na studia ekonomiczne

Aby znaleźć się na liście przyjętych na studia ekonomiczne w Częstochowie należy przejść przez kilkustopniowy proces rekrutacji. Pierwszym z nich jest konkurs świadectw maturalnych. Wymagane przez uczelnię przedmioty są przeliczane na punkty, po czym ustalane zostają progi punktowe, powyżej których zostają przyjmowani kandydaci na studia.

Co najbardziej interesuje przyszłych studentów to przedmioty maturalne, które będą liczyć się podczas rekrutacji. W przypadku ekonomii są to przede wszystkim matematyka oraz język obcy. Trzeci wymagany przedmiot ustalany jest w zależności od konkretnych uczelni, dlatego warto sprawdzić, jakie przedmioty znajdują się na liście opcjonalnych przedmiotów maturalnych wybranego przez nas wydziału.

Najczęściej są to: geografia, historia, informatyka, WOS  lub język polski, choć czasami uznawane są również inne: fizyka z astronomią, chemia, biologia, filozofia albo łacina i kultura antyczna.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Studia ekonomiczne niestacjonarne w Częstochowie

Kandydaci na studia zastanawiają się nie tylko nad wyborem konkretnej dyscypliny kształcenia, lecz także nad formą zdobywania wiedzy. W przypadku studiów ekonomicznych w Częstochowie ma to uzasadnienie, ponieważ realizowane są zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. Jakie różnice występują między nimi?

Czy warto podjąć naukę w niestacjonarnej formule? Należy zacząć od wyjaśnienia, że studia niestacjonarne dzielą się na wieczorowe i zaoczne. Z tego względu kandydaci powinni niezwykle uważnie czytać opisy kierunków i zasady studiowania, ponieważ studia wieczorowe występują znacznie rzadziej. Zdarza się także tak, że uczelnie rozumieją studia niestacjonarne wyłącznie jako studia zaoczne, co sprawia, że pomimo oficjalnego podziału wybór nie jest dostępny.

Czym zatem charakteryzują się ekonomiczne studia niestacjonarne? Przede wszystkim, są to studia płatne, nawet jeśli planujemy naukę w uczelni publicznej. Co jeszcze? Warte zaznaczenia jest, że w aspekcie merytorycznym studia zaoczne nie różnią się od studiów dziennych, ponieważ realizowany program jest identyczny, a nauka prowadzić ma do osiągnięcia tych samych efektów i założeń.

Gdzie tkwi zatem różnica? W częstotliwości zajęć, ponieważ studia zaoczne prowadzone są w weekendy, w ramach tzw. zjazdów. Zjazdy te czasami organizowane są w soboty i niedziele, a czasami także w piątki, soboty i niedziele – to już zależy od konkretnej uczelni. Czy studia zaoczne są trudniejsze? Nie.

Wymagają tylko nieco innego podejścia. W pewnej mierze opierają się na samodzielności studentów, którzy bez znacznego wsparcia wykładowcy muszą posiąść określoną wiedzę i przygotować się do kolejnych zajęć. Ale fakt, iż studia ekonomiczne dostępne są w formule zaocznej najlepiej świadczy o tym, iż są do zrealizowania bez większych kłopotów.

czytaj dalej studia ekonomiczne niestacjonarne (zaoczne) w Częstochowie

KIERUNKI EKONOMICZNE W CZĘSTOCHOWIE

STUDIA EKONOMICZNE W CZĘSTOCHOWIE - PODYPLOMOWE

Jak wyglądają studia ekonomiczne w Częstochowie?

Studia ekonomiczne w Częstochowie od wielu lat niezmiennie cieszą się dużą popularnością wśród kandydatów na studia. Wszystko dzięki temu, że kierunki ekonomiczne są bardzo rozwojowe, dopasowane do sytuacji na rynku i pozwalają nie tylko na odbycie ciekawych, rozwojowych studiów, ale przede wszystkim na znalezienie pracy w zawodzie.

Wszystkie studia ekonomiczne oparte są na wiedzy o tym, jak wykorzystywane są zasoby w celu wytworzenia dóbr i ich konsumpcji, oraz na tym jak poprawnie przeprowadzana jest analiza produkcji. Kierunki ekonomiczne stworzone są dla ludzi bardzo uniwersalnych i wszechstronnych, takich, którzy połączą ścisłe obliczenia i analityczne dane z umiejętnością logicznego i przyszłościowego prognozowania wydarzeń i działań ludzkich.

Dlatego warto zdawać sobie sprawę, iż studia ekonomiczne w Częstochowie to nie tylko czysta ekonomia, ale także chociażby analityka gospodarcza, ekonometria, europeistyka, towaroznawstwo, finanse i rachunkowość, gospodarka nieruchomości, inwestycje i ubezpieczenia, metody ilościowe i systemy informacyjne, prawo w biznesie, podatki i doradztwo podatkowe, rachunkowość czy controlling.

 

Praca po studiach ekonomicznych

Studia ekonomiczne w Częstochowie to jedne z tych studiów, po których nie ma większych problemów ze znalezieniem pracy w zawodzie wyuczonym. Po ekonomii lub jednym z kierunków rodzimych można rozwijać karierę w  księgowości, rachunkowości zarządczej, controllingu, biurach rachunkowych, firmach doradczych, urzędach skarbowych, biurach maklerskich, biurach konsultingowych lub rachunkowych, firmach sektora prywatnego i korporacjach, bankach i instytucjach sektora finansowego, organizacjach trzeciego sektora,  firmach zajmujących się doradztwem personalnym, działach HR, administracji rządowej i samorządowej czy organizacjach administracji publicznej i samorządowej.

Przykładowe zawody po studiach ekonomicznych to: dyrektor ds. finansowych, kierownik oddziału, księgowy, kontroler finansowy, specjalista ds. podatków, specjalista ds. rozwoju, senior accountant, asystent ds. księgowości, specjalista ds. ekonomicznych, junior lease analyst, analityk biznesowy korporacyjny, ekspert ds. zarządzania kosztami ryzyka, specjalista ds. konsolidacji, bilansista, analityk danych, kierownik działu kontroli wewnętrznej i audytu, statystyk, pracownik obsługi produktów finansowych, doradca finansowy, doradca emerytalny albo inspektor w departamencie inspekcji bankowych.

POZOSTAŁE UCZELNIE W CZĘSTOCHOWIE NA KTÓRYCH SĄ STUDIA EKONOMICZNE

MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

UNIWERSYTET HUMANISTYCZNO PRZYRODNICZY

UHP im. Jana Długosza w Częstochowie prowadzi zajęcia z przedmiotów ekonomicznych na poniższych kierunkach:

  • Rachunkowość i podatki - studia licencjackie I stopnia
  • Zarządzanie - studia licencjackie I stopnia, ze specjalizacjami: Zarządzanie przedsiębiorstwem, Zarządzanie w ochronie zdrowia, Zarządzenie finansami przedsiębiorstw, Zarządzanie sprzedażą i dystrybucją, Zarządzanie potencjałem ludzkim oraz Przedsiębiorczość i rozwój własnego przedsiębiorstwa.

UHP im. Jana Długosza w Częstochowie organizuje również nabór na studia ekonomiczne podyplomowe, na kierunki: Kontrola, audyt i zarządzania bezpieczeństwem informacji, Podatki i doradztwo podatkowe, Psychologia w biznesie, Zamówienia publiczne w teorii i praktyce, Zarządzanie placówką oświatową oraz Zarządzanie podmiotami leczniczymi.

 

GÓRNOŚLĄSKA WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego zaprasza na studia ekonomiczne na kierunki:

  • Finanse i rachunkowość - studia licencjackie (studia I stopnia), stacjonarne (dzienne) oraz niestacjonarne (zaoczne), ze specjalnościami: Rachunkowość i podatki, Rachunkowość i rewizja finansowa oraz Rachunkowość małych i średnich przedsiębiorstw.,
  • Zarządzanie - studia licencjackie (studia I stopnia), stacjonarne (dzienne) oraz niestacjonarne (zaoczne), ze specjalnościami: Zarządzanie firmą, Logistyka i spedycja, Psychologia w zarządzaniu zasobami ludzkimi, BHP - bezpieczeństwo i higiena pracy oraz Marketing i zarządzanie sprzedażą.
  • Zarządzanie - studia magisterskie (studia II stopnia), stacjonarne (dzienne) oraz niestacjonarne (zaoczne), ze specjalnościami: Logistyka i spedycja, Psychologia w biznesie, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Finanse i rachunkowość w biznesie (specjalność adresowana głównie do absolwentów studiów I stopnia - kierunek Finanse i Rachunkowość), Zarządzanie w administracji publicznej (specjalność adresowana głównie do absolwentów studiów I stopnia - kierunek Administracja oraz kierunek Gospodarka Przestrzenna), Zarządzanie i wycena nieruchomości (specjalność adresowana głównie do absolwentów studiów I stopnia - kierunek Administracja oraz Gospodarka Przestrzenna), Zarządzanie w środowisku korporacyjnym, Marketing i zarządzanie sprzedażą oraz Architektura krajobrazu i rewitalizacja środowiska.

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego prowadzi także nabór na ekonomiczne studia podyplomowe, na kierunki: Kadry i Płace - Prawo i Praktyka Gospodarcza, Szkoła Trenerów Biznesu, Coaching for Life and Business, Studia menedżerskie, Psychologia Biznesu, Zarządzanie Jednostkami Służby Zdrowia, Zarządzanie Strategiczne Organizacją, E-mail marketing w praktyce, Zarządzanie Nieruchomościami i pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, Nowoczesna Administracja Samorządowa, Rachunkowość, Audyt (kontrola), Compliance i rachunkowość przedsiębiorstwa, Master of Business Administration.

 

AKADEMIA POLONIJNA

Akademia Polonijna w Częstochowie prowadzi nabór na studia ekonomiczne, na kierunki: Administracja europejska (studia licencjackie), Administracja nieruchomościami (studia licencjackie), Administracja publiczna (studia licencjackie), Administracja samorządowa (studia licencjackie), Zarządzanie kadrami w administracji (studia licencjackie), Zarządzanie projektami w administracji (studia licencjackie), Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw (studia licencjackie), Międzynarodowe stosunki biznesowe (studia licencjackie), Podatki i finanse publiczne (studia licencjackie), Prawo i ekonomia MŚP (studia licencjackie), Zabezpieczenia i windykacje w obrocie gospodarczym (studia licencjackie), Doradztwo prawno-podatkowe (studia licencjackie), Język Biznesu (studia licencjackie), Dziennikarstwo biznesowo-polityczne (studia licencjackie), Business Administration (studia licencjackie w języku angielskim), Business Management (studia licencjackie w języku angielskim), Accounting and corporate finance (studia licencjackie w języku angielskim), International Relations in Economics (studia licencjackie w języku angielskim), Business Integrated Environmental Management, Podatki i finanse publiczne (studia magisterskie), Rachunkowość i doradztwo finansowe (studia magisterskie), Międzynarodowe stosunki gospodarczo-prawne (studia magisterskie), Język biznesu i mediów (studia magisterskie), Business Financial and Banking (studia magisterskie w języku angielskim), International Economic and Legal Relations (studia magisterskie w języku angielskim), Business Human Resources Management (studia magisterskie w języku angielskim), Diplomacy and Negotiations in Business (studia magisterskie w języku angielskim) oraz Interdisciplinary Environment Management (studia magisterskie w języku angielskim).

Akademia Polonijna w Częstochowie organizuje także nabór na ekonomiczne studia podyplomowe, na kierunki: Kadry i place w praktyce, Kontrola i audyt wewnętrzny w administracji publicznej i gospodarce, Audyt wewnętrzny w administracji i gospodarce, Koordynator kontroli zarządczej w administracji publicznej, Kontroler wewnętrzny, Kontroler finansowy, Biegły do spraw zapobiegania i wykrywania przestępstw gospodarczych i korupcji, Audyt systemów informatycznych, Zarządzanie bezpieczeństwem informacji, Zarządzanie ryzykiem informacji, Administracja publiczna, Kadry i płace w praktyce, Zamówienia publiczne, Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, Zarządzanie w ochronie zdrowia, Zarządzanie nieruchomościami, Zarządzanie oświatą oraz Zintegrowane systemy zarządzania: Jakość, Środowisko, BHP.

 

Komentarze (0)