Ratownictwo medyczne

Ratownictwo medyczne

Ratownictwo medyczne – Uniwersytet Medyczny w Lublinie 2021

Studia na kierunku ratownictwo medyczne na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym). Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku ratownictwo medyczne znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • anatomia
 • biochemia z elementami chemii
 • biologia i mikrobiologia
 • pierwsza pomoc
 • zdrowie publiczne
 • etyka zawodu ratownika medycznego

 

Ratownictwo medyczne jest dyscypliną medyczną obejmującą różne działania w sytuacjach nagłego zagrożenia zdrowia lub życia. Nietrudno odgadnąć, że działania te mogą wykonywać wyłącznie osoby wykwalifikowane, posiadające konkretną wiedzę i umiejętności, ale także zorganizowane, odpowiedzialne i potrafiące wykonywać obowiązki pod presją czasu. Chcąc nieść pomoc należy najpierw ukończyć specjalne studia. Jakie? Na kierunku Ratownictwo medyczne. A gdzie? Na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie, gdzie omawiany kierunek prowadzony jest na studiach pierwszego stopnia.

Założeniem kształcenia jest profesjonalne przygotowanie do wykonywania zawodu ratownika medycznego udzielającego skutecznej pomocy ratowniczej w sytuacjach nagłego zagrożenia zdrowia lub życia. Studenci pozyskują dogłębną wiedzę i praktyczne umiejętności w zakresie nauk medycznych, w szczególności w zakresie medycznych czynności ratunkowych wykonywanych w stanach nagłych u dorosłych i dzieci niezależnie od ich przyczyny. Uczą się rozpoznawania stanów zagrożenia życia o różnej etiologii oraz przeprowadzania resuscytacji krążeniowo- oddechowej bez użycia przyrządów. Ponadto, nabywają uprawnienia do prowadzenia szkoleń z zakresu pierwszej pomocy medycznej, kwalifikowanej pomocy medycznej oraz medycznych czynności ratunkowych. Ratownictwo medyczne na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie to kierunek prowadzony wyłącznie w formie studiów stacjonarnych.

Studia na kierunku Ratownictwo medyczne na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie oferują szeroki program kształcenia, na który składają się następujące przedmioty: anatomia, biochemia z elementami chemii, biologia i mikrobiologia, pierwsza pomoc, zdrowie publiczne, etyka zawodu ratownika medycznego, prawo medyczne, socjologia medycyny, podstawowe zabiegi medyczne, fizjologia, patologia, farmakologia z toksykologią, komunikacja interpersonalna, ekonomia i zarządzanie w ochronie zdrowia, choroby wewnętrzne z elementami onkologii, medycyna ratunkowa, dydaktyka medyczna, techniki zabiegów medycznych, chirurgia.

A co po studiach? Absolwenci Ratownictwa medycznego na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie znajdą zatrudnienie w szpitalnych oddziałach ratunkowych, zespołach ratownictwa medycznego, Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym, Centrum Powiadamiania Ratunkowego, różnych służbach ratowniczych oraz jednostkach ratowniczych działających przy policji, wojsku, czy straży pożarnej.

Studia w Lublinie to temat długi i szeroki. Edukacyjna mapa miasta jest niezwykle obszerna i dlatego niektórzy kandydaci na studia mają kłopoty z podjęciem ostatecznej decyzji związanej ze swoim kształceniem. Jeśli postanowimy studiować Ratownictwo medyczne, to musimy skierować swoją uwagę na uczelnię medyczną w mieście. Jakie ma Uniwersytet Medyczny w Lublinie opinie? Seweryn, student Ratownictwa medycznego mówi:

„Studia na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie dają gwarancję pozyskania najwyższych umiejętności i ogromnej wiedzy. Co równie istotne, program studiów zawiera ciekawe praktyki, bez których trudno wyobrazić sobie pracę w ratownictwie. Jeśli miałbym raz jeszcze wybierać uczelnię, wybrałbym Uniwersytet Medyczny w Lublinie. To uczelnia dla najlepszych.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Ratownictwo medyczne na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie:

Absolwent kierunku Ratownictwo medyczne na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • anatomii,
 • fizjologii,
 • rozpoznawania stanu nagłego zagrożenia zdrowotnego,
 • resuscytacji poszkodowanych w urazach,
 • niepożądanego działania leków,
 • kwalifikowanej pierwszej pomocy,
 • medycyny ratunkowej,
 • medycznych czynności ratunkowych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Ratownictwo medyczne:

Absolwent kierunku Ratownictwo medyczne na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie może znaleźć zatrudnienie w:

 • szpitalnych oddziałach ratunkowych,
 • zespołach ratownictwa medycznego,
 • Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym,
 • Centrum Powiadamiania Ratunkowego,
 • różnych służbach ratowniczych,
 • jednostkach ratowniczych działających przy policji, wojsku, czy straży pożarnej.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku ratownictwo medyczne brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

biologia, język obcy, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Medyczny w Lublinie

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia medyczne wybrać

Studia na kierunku Ratownictwo medyczne - wszystko co musisz wiedzieć

Studia medyczne w Lublinie

Uniwerystet Medyczny w Lublinie kierunki

Jakie są kierunki medyczne w Lublinie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Nauk o Zdrowiu

Komentarze (0)