Zdrowie publiczne

Zdrowie publiczne

Zdrowie publiczne – Uniwersytet Medyczny w Lublinie 2021

Studia na kierunku zdrowie publiczne na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie to studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym). Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku zdrowie publiczne znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • metodologia badań
 • pedagogika
 • psychologia
 • biostatystyka
 • epidemiologia ogólna
 • komunikacja interpersonalna
 • międzynarodowa terminologia w zdrowiu publicznym

 

Zdrowie publiczne to złożone zagadnienie. To wiedza, nauka, a także działalność publiczna, której celem jest zapobieganie chorobom, przedłużanie życia oraz poprawianie jego jakości. Jednak różni się ono od szeroko rozumianej medycyny, ponieważ dotyczy także wymiaru środowiskowego i społecznego. Na tych, którzy interesują się medycyną, ochroną zdrowia, a także zarządzaniem i administracją czeka kierunek Zdrowie publiczne, który na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie prowadzony jest na studiach drugiego stopnia.

Założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy z obszaru nauk społecznych i medycznych oraz umiejętności włączenia się w realizację zadań profilaktyki i ochrony zdrowia instytucji państwowych, samorządowych, społecznych i prywatnych funkcjonujących w systemie ochrony zdrowia w zakresie: opieki społeczno-medycznej, promocji zdrowia, edukacji prozdrowotnej, nadzoru sanitarno- epidemiologicznego, organizowania i administrowania opieki zdrowotnej i pomocy społecznej. Studenci kształtują postawy w zakresie zdrowia publicznego, zdrowia środowiskowego, w profilaktyce i promocji zdrowia w środowisku lokalnym, prawie ochrony zdrowia, komunikacji społecznej, polityce zdrowotnej i społecznej oraz w administrowaniu zdrowiem publicznym. Zdrowie publiczne na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie to kierunek prowadzony wyłącznie w trybie studiów stacjonarnych.

Studia na kierunku Zdrowie publiczne na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie posiadają bogaty program nauczania, w którym widnieją między innymi takie przedmioty jak: metodologia badań, pedagogika, psychologia, biostatystyka, epidemiologia ogólna, komunikacja interpersonalna, międzynarodowa terminologia w zdrowiu publicznym, polityka społeczna i zdrowotna, profilaktyka chorób cywilizacyjnych i społecznych, propedeutyka medycyny, teoria zdrowia publicznego, zagrożenia zdrowia psychicznego, choroba w ujęciu interdyscyplinarnym, nowe technologie w zdrowiu publicznym, edukacja zdrowotna, ekonomia i finansowanie w ochronie zdrowia, zdrowie środowiskowe.

A co po studiach? Absolwenci Zdrowia publicznego znajdą zatrudnienie w instytucjach i jednostkach administracji rządowej wszystkich szczebli zajmujących się problematyką zdrowia i szeroko rozumianym zdrowiem publicznym, jednostkach nadzoru sanitarnego, instytucjach ubezpieczeń zdrowotnych i społecznych oraz badawczych.

Studia w Lublinie to temat długi i szeroki. Edukacyjna mapa miasta jest niezwykle obszerna i dlatego niektórzy kandydaci na studia miewają kłopoty z podjęciem ostatecznej decyzji związanej ze swoim kształceniem. Aby ułatwić zadanie tym, którzy zdecydowali się studiować Zdrowie publiczne, sprawdzimy jakie ma Uniwersytet Medyczny w Lublinie opinie? Ewelina, studentka Zdrowia publicznego mówi:

„Studia na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie to czas wykorzystany w stu procentach. Ciekawe zajęcia, ciekawi ludzie, atmosfera sprzyjająca pogłębianiu wiedzy. To uczelnia dla ludzi z pasją.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Zdrowie publiczne na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie:

Absolwent kierunku Zdrowie publiczne na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • anatomicznych i fizjologicznych podstaw funkcjonowania organizmu ludzkiego,
 • demografii,
 • organizacji pracy oddziałów szpitalnych, poradni specjalistycznych i poradni podstawowej opieki zdrowotnej,
 • promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej,
 • organizacji i zarządzania usługami zdrowotnymi,
 • podstaw nadzoru sanitarno- epidemiologicznego,
 • podstaw ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych,
 • problemów zdrowia w skali międzynarodowej.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Zdrowie publiczne:

Absolwent kierunku Zdrowie publiczne na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie może znaleźć zatrudnienie w:

 • instytucjach i jednostkach administracji rządowej,
 • jednostkach nadzoru sanitarnego,
 • instytucjach ubezpieczeń zdrowotnych i społecznych,
 • instytucjach badawczych.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Medyczny w Lublinie

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia medyczne wybrać

Studia na kierunku Zdrowie publiczne - wszystko co musisz wiedzieć

Studia medyczne w Lublinie

Uniwerystet Medyczny w Lublinie kierunki

Jakie są kierunki medyczne w Lublinie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Nauk o Zdrowiu

Komentarze (0)