Bezpieczeństwo narodowe

Bezpieczeństwo narodowe

Bezpieczeństwo narodowe

03.02.2022

Bezpieczeństwo narodowe – Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie 2022

Bezpieczeństwo jest jedną z najważniejszych wartości w sferze społecznej i indywidualnej. Stanowi podstawę rozwoju zarówno jednostek, jak i państwa rozumianego jako zorganizowana grupa osób. Czy to szeroka grupa zagadnień? Jak najbardziej tak. Chcąc dokładnie poznać przestrzeń jaką jest bezpieczeństwo narodowe najlepiej jest wybrać studia o takim profilu. A gdzie? Na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie, w ofercie którego widnieje Bezpieczeństwo narodowe, prowadzone na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Studia na kierunku bezpieczeństwo narodowe w UWM
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Nabywane umiejętności

Założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy z obszaru nauk społecznych oraz teoretyczną i praktyczną wiedzę z zakresu bezpieczeństwa narodowego oraz umiejętności skutecznego zachowania się w warunkach realnych zagrożeń. Studenci uczą się analizować i stosować zasady prawne oraz procedury bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego w skali globalnej, regionalnej, narodowej i lokalnej. Poznają istotę bezpieczeństwa oraz jego uwarunkowania, zasady funkcjonowania podmiotów bezpieczeństwa, jak również zasady negocjacji i podejmowania decyzji w sytuacjach kryzysowych. Bezpieczeństwo narodowe na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie to kierunek prowadzony zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym.

Jakie przedmioty składają się na program nauczania? Między innymi: wiedza o państwie i prawie, historia, prawa człowieka, teoria bezpieczeństwa, geografia, międzynarodowe stosunki wojskowe, geopolityczne uwarunkowania bezpieczeństwa Polski, organizacja i zarządzanie, strategia bezpieczeństwa, polityka bezpieczeństwa Unii Europejskiej, bezpieczeństwo informacyjne, zarządzanie kryzysowe, prawo międzynarodowe publiczne, metodologia badań bezpieczeństwa, wojsko i obronność państwa, międzynarodowe bezpieczeństwo energetyczne.

Wiedza i umiejętności uzyskane w toku studiów dają solidne przygotowanie do pracy w gminnych zespołach reagowania, powiatowych i wojewódzkich Centrach Zarządzania Kryzysowego oraz odpowiednich komórkach organizacyjnych zarządzania kryzysowego w przedsiębiorstwach, firmach, instytucjach użyteczności publicznej, jednostkach bezpieczeństwa i porządku publicznego, edukacji z przysposobienia obronnego. Co jeszcze? Absolwenci Bezpieczeństwa narodowego w UWM będą przygotowani do objęcia stanowisk przewidzianych dla cywilnych pracowników Sił Zbrojnych, w tym dla instytucji centralnych, gdzie potrzebna jest profesjonalna wiedza i kwalifikacje, a także pracowników pionów dyplomacji w tej części, gdzie potrzebne są kwalifikacje wojskowe oraz administracji specjalnej.

 

Opinie

Kierunki studiów w Olsztynie tworzą razem długą listę interesujących dyscyplin i jedną z nich jest na pewno Bezpieczeństwo narodowe. Dla tych, którzy zastanawiają się nad obraniem właśnie tego kierunku kształcenia odpowiadamy na pytanie: jakie ma Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie opinie? Paweł, student Bezpieczeństwa narodowego mówi:

„Zależało mi na otrzymaniu wysokiej jakości wykształcenia. Wykształcenia specjalistycznego, opartego na praktycznych umiejętnościach. Dlatego wybrałem studia na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim. To świetna uczelnia, którą mogę polecić każdemu.”

 

 

STUDIA W OLSZTYNIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Olsztynie

Studia w Olsztynie

 

 

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE - ważne informacje

Bezpieczeństwo narodowe studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Bezpieczeństwo narodowe na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim:

Absolwent kierunku Bezpieczeństwo narodowe na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • interpretacji mapy fizycznej, gospodarczej i politycznej,
 • interpretacji zjawisk ekonomicznych i procesów gospodarczych,
 • procesów zachodzących w organizacji i funkcjonowaniu współczesnych państw,
 • zasad organizacji administracji publicznej,
 • współczesnych systemów politycznych,
 • analizy i oceny przyczynowo- skutkowej procesów zachodzących w obszarze bezpieczeństwa,
 • polityki i strategii bezpieczeństwa,
 • systemu bezpieczeństwa narodowego,
 • zarządzania kryzysowego,
 • międzynarodowych stosunków politycznych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Bezpieczeństwo narodowe:

Absolwent kierunku Bezpieczeństwo narodowe na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie może znaleźć zatrudnienie w:

 • gminnych zespołach reagowania,
 • powiatowych i wojewódzkich Centrach Zarządzania Kryzysowego,
 • Siłach Zbrojnych,
 • dyplomacji,
 • administracji publicznej.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku bezpieczeństwo narodowe brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

geografia, historia, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Kryterium kwalifikacji kandydatów na studia drugiego stopnia jest ranking ostatecznego wyniku studiów bez wyrównania do pełnej oceny, w ramach określonej liczby miejsc.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Komentarze (0)