Animacja pamięci społecznej

Animacja pamięci społecznej

Animacja pamięci społecznej

Artykuł archiwalny

Kierunek może nie być dostępny w ofercie uczelni. Informację należy zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Animacja pamięci społecznej – Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie

Chyba każdy zgodzi się z przekonaniem, że historia to skarb, a pielęgnowanie jej to szczególny obowiązek. Jak wiele jest kierunków kształcenia rozwijających umiejętności dbania, czy propagowania przeszłości? Jeden, a jest nim Animacja pamięci społecznej. To studia realizujące unikalny w Polsce program kształcenia z zakresu historii publicznej, dyscypliny rozwijanej dziś na wielu światowych uczelniach. Chcąc rozpocząć je w naszym kraju wystarczy udać się do Olsztyna, na Uniwersytet Warmińsko- Mazurski, gdzie Animacja pamięci społecznej prowadzona jest na studiach drugiego stopnia.

Założeniem kształcenia jest pozyskanie interdyscyplinarnej wiedzy w zakresie organizacji i zarządzania praktykami związanymi z gromadzeniem, popularyzacją i wykorzystaniem wiedzy o przeszłości w przestrzeni publicznej. Studenci nabywają umiejętności w obszarze wykorzystania nowoczesnych technik komunikacji społecznej oraz wykorzystania dostępnych zasobów wiedzy w animacji i zarządzaniu zróżnicowanymi formami aktywności kulturalnej, edukacyjnej, turystyczno-rekreacyjnej. Studia stanowią przygotowanie do podjęcia zatrudnienia w szerokim spektrum dynamicznie rozwijających się zajęć zawodowych związanych ze sferą historii publicznej. Animacja pamięci społecznej na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie jest kierunkiem prowadzonym wyłącznie w trybie studiów stacjonarnych.

Studia na kierunku Animacja pamięci społecznej na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie charakteryzują się bogatym programem nauczania, na który składają się następujące przedmioty: teorie pamięci społecznej, teoria kultury późnej nowoczesności, historia wiedzy o przeszłości, przeszłość w kulturowej reprezentacji, mity i stereotypy w historii, dziedziny historii publicznej, polityka historyczna i pamięć instytucjonalna, współczesna turystyka historyczna, elementy edukacji historycznej, historie lokalne i obywatelskie, historia mówiona, publicystyka i edytorstwo historyczne, archiwa i biblioteki w społeczeństwie informacyjnym, zarządzanie archiwami społecznymi i kolekcjami, kreowanie i zarządzanie zasobami historii cyfrowej, elementarz technik badań terenowych, media lokalne i środowiskowe.

Program kierunku Animacja pamięci społecznej na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie odpowiada na potrzeby i dynamikę zmian współczesnego rynku pracy, w tym na trendy rozwojowe w sferze szeroko pojętej działalności społeczno- kulturalnej oraz usługowej związanej z mediami, edukacją, turystyką i rekreacją. W jej ramach wykorzystywane są elementy historii w roli tworzywa nowych produktów ze sfery social entertainment oraz biznesu. Co się z tym wiąże, absolwenci omawianego kierunku znajdą zatrudnienie w instytucjach kultury, bibliotekach, archiwach lokalnych, stowarzyszeniach społeczno- kulturalnych, mediach, branży turystycznej.

Animacja pamięci społecznej jest kierunkiem unikatowym, dostępny w ofercie edukacyjnej jednej uczelni. Warto zatem wiedzieć nieco więcej o szkole wyższej proponującej tę dyscyplinę. Jakie ma Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie opinie? Basia, studentka Animacji pamięci społecznej mówi:

„Uniwersytet Warmińsko- Mazurski to wyjątkowa uczelnia działająca w wyjątkowym mieście. Olsztyn to stolica studentów i nauka tutaj wygląda inaczej. Jak dokładnie? O tym trzeba przekonać się samemu.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Animację pamięci społecznej na UWM:

Absolwent kierunku Animacja pamięci społecznej na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • historii politycznej, społeczno- gospodarczej i kulturowej,
 • sposobów reprezentacji przeszłości w różnych dziedzinach kultury popularnej,
 • specyfiki i odmian publikacji historiograficznych,
 • praktyk i metod gromadzenia i ochrony świadectw przeszłości,
 • metod analizy złożonych tekstów kultury,
 • planowania i realizowania projektów animacyjnych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Animacja pamięci społecznej:

Absolwent kierunku Animacja pamięci społecznej na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie może znaleźć zatrudnienie w:

 • instytucjach kultury,
 • bibliotekach,
 • archiwach lokalnych,
 • stowarzyszeniach społeczno- kulturalnych,
 • mediach,
 • branży turystycznej.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Komentarze (0)