Administracja i cyfryzacja

Administracja i cyfryzacja

Administracja i cyfryzacja – Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie

Administracja i cyfryzacja jest dziedziną, którą określić można jako efekt postępującego rozwoju. Łączenie zagadnień i dyscyplin już dzisiaj nikogo nie dziwi, a interdyscyplinarność traktowana jest jako oczywistość. Co ważne, warto być częścią tego rozwoju i aby do niego dołączyć wystarczy wybrać odpowiedni kierunek kształcenia. Jest nim Administracja i cyfryzacja, który oferuje Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie i który prowadzony jest na studiach pierwszego stopnia.

Założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy, będącej połączeniem zagadnień z obszaru nauk o administracji oraz informatyki. Studenci poznają założenia systemu prawa w państwie, podstawowe założenia struktur i instytucji społecznych, w tym także struktur międzynarodowych i ponadnarodowych, jak również podstawowe pojęcia z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego. Administracja i cyfryzacja na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie to kierunek prowadzony wyłącznie w trybie studiów stacjonarnych.

Studia na kierunku Administracja i cyfryzacja na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie charakteryzują się bogatym programem nauczania, na który składają się następujące przedmioty: historia administracji, logika prawnicza, makro i mikroekonomia, podstawy prawoznawstwa, prawo cywilne z umowami w administracji, prawo karne dla urzędników, programy użytkowe, etyka urzędnika, nauka o administracji, prawo Unii Europejskiej, prawo wyznaniowe, samorząd terytorialny w Polsce i na świecie, technologie teleinformatyczne, budowa i zarządzanie projektów teleinformatycznych, konstytucyjny system organów państwa, praca i zabezpieczenia społeczne, prawo administracyjne, bezpieczeństwo teleinformatyczne, ochrona własności intelektualnej, ochrona danych informatycznych, prawo finansowe i finanse publiczne.

Kierunek Administracja i cyfryzacja na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie wyraźnie wpisuje się w potrzebę rozwoju technologicznego państwa i kształcenia kadry urzędniczej świadomie wykorzystującej technologie teleinformatyczne. Istotą nauki są nie tylko realizowane w toku studiów zajęcia, lecz także obowiązkowe praktyki, realizowane w znacznym wymiarze godzin w sądach, prokuraturze, kancelariach prawnych, organach administracji publicznej, czy przedsiębiorstwach państwowych i prywatnych. Czym wyróżnia się absolwent? Osoby, które ukończyły Administrację i cyfryzację przygotowane są do pracy urzędniczej w organach administracji rządowej i samorządowej, stosowania prawa w instytucjach niepublicznych, jak również samodzielnego podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej.

Kierunki studiów w Olsztynie tworzą razem długą listę ciekawych dyscyplin, a Administracja i cyfryzacja znajduje się na jej początku. Wiemy, że kształcenie w tym obszarze oferuje jedna szkoła wyższa, zatem myśląc poważnie o studiach warto dowiedzieć się jeszcze – jakie ma Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie opinie? Natalia, studentka Administracji i cyfryzacji mówi:

„Chciałam studiować kierunek, który wychodzi naprzeciw oczekiwaniom rzeczywistości; kierunek, który jest odpowiedzią na obecne potrzeby. Znalazłam go tutaj, na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurski, najlepszej uczelni w najlepszym mieście.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Administrację i cyfryzację na UWM:

Absolwent kierunku Administracja i cyfryzacja na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

  • założeń systemu prawa w państwie,
  • ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego,
  • instytucji prawa administracyjnego,
  • instytucji prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
  • zasad tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości,
  • metod, technik i narzędzi cyfrowych wykorzystywanych w administracji,
  • specyfiki gospodarki finansowej państwa i rachunkowości,
  • interpretacji zjawisk społecznych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Administracja i cyfryzacja:

Absolwent kierunku Administracja i cyfryzacja na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie może znaleźć zatrudnienie w:

  • administracji rządowej i samorządowej,
  • instytucjach niepublicznych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku administracja i cyfryzacja brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

chemia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, historia, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie# MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia prawnicze i administracyjne wybrać

Studia na kierunku Administracja i cyfryzacja - wszystko co musisz wiedzieć

Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie kierunki

Jakie są kierunki administracyjne w Olsztynie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Prawa i Administracji UWM Olsztyn

 

 

Komentarze (0)