Administracja i cyfryzacja

Administracja i cyfryzacja

Administracja i cyfryzacja studia - kierunek studiów

 

Dla kogo ten kierunek

Szukasz innowacyjnego kierunku, który wychodzi naprzeciw zapotrzebowaniom współczesnej gospodarki? Chcesz wyróżnić się na rynku pracy? Jeżeli tak to Administracja i cyfryzacja jest kierunkiem, który powinieneś wziąć pod uwagę podczas wyboru Twojej przyszłej ścieżki kariery! Przeczytaj nasz opis i dowiedz się więcej!

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Administracja i cyfryzacja dają możliwość zdobycia wiedzy z zakresu prawa, a także informatyki. Obecne systemy administracji państwowej powszechnie wykorzystują technologie teleinformatyczne, dlatego też nikogo nie dziwi już połączenie tych dwóch, z pozoru różnych, dziedzin nauki. Ważną rolę odgrywa we współczesnym świecie cyfryzacja mająca na celu upowszechnienie Internetu dla obywateli, a także wbudowanie mechanizmów elektronicznych w struktury administracji państwowej. Te studia świetnie przygotują Cię do pracy urzędnika spełniającego potrzeby technologicznego rozwoju państwa oraz kształcenia kadr administracji w tym aspekcie. W ramch studiów na kierunku Administracja i cyfryzacja nauczysz się posługiwać językiem prawnym oraz prawniczym przy jednoczesnym rozpoznawaniu cyfrowych potrzeb urzędów, w tym obługi systemów operacyjnych czy ich projektowania.

 

Praca po studiach

Gdzie znajdziesz zatrudnienie jako absolwent Administracji i cyfryzacji? Po ukończeniu studiów będziesz mógł pracować jako urzędnik na stanowiskach związanych z zastosowaniem prawa lub na stanowiskach biurowych. Twoim miejscem pracy mogą być także instytucje kulturowe oraz prywatne firmy wykorzystujące wyższe kompetencje teleinformatyczne. Nic nie stoi także na przeszkodzie do założenia własnej działalności gospodarczej, dzięki umiejętnościom z zakresu prowadzenia firmy oraz korzystania z nowoczesnych technologii. Jeżeli zatem widzisz siebie w jednym z powyższych zawodów to Administracja i cyfryzacja może być kierunkiem, który rozwinie Twoje zainteresowania i jednocześnie przygotuje do podjęcia ciekawej pracy w zawodzie!

WAŻNE TEMATY

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Żeby dostać się na studia na kierunku administracja i cyfryzacja, na większości uczelni przy rekrutacji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: Chemia, Fizyka i astronomia, Geografia, Historia, Język polski, Język obcy nowożytny, Matematyka, Wiedza o społeczeństwie.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK ADMINISTRACJA I CYFRYZACJA

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

CZĘSTO WYBIERANE

Miasto
SORTOWANIE:

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU ADMINISTRACJA I CYFRYZACJA

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Zobacz inne kierunki Ekonomiczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując administrację i cyfryzację

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
  • administracji, informatyki oraz znajomości ich podstawowych pojęć,
  • struktur miedzynarodowych oraz państwowych w ujęciu politycznym, ekonomicznym oraz prawnym,
  • prawa administracyjnego, postępowania administracyjnego, a także wykorzystywania technologii cyfrowych w administracji,
  • społeczeństwa informacyjnego, wpływu cyfryzacji na administrację, wiedzy na temat insytucji administracyjnych, prawa pracy oraz ubiezpieczeń społecznych,
  • języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umiejętności posługiwania się specjalistycznym językiem angielskim z zakresu kierunku kształcenia.

Jak wyglądają studia na kierunku administracja i cyfryzacja?

Kierunek administracja i cyfryzacja możesz zrealizować w ramach studiów stacjonarnych. W praktyce oznacza to, że zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w ustalonych przez władze uczelni godzinach. Dzięki takiemu trybowi nauki, będziesz miał okazję w pełni poświęcić się zdobywaniu wykształcenia i doskonaleniu swojej wiedzy.

Program nauczania na kierunku administracja i cyfryzacja oscyluje wokół kwestii związanych z naukami prawnymi, społecznymi, ekonomicznymi, ale także informatycznymi. Studenci będą mieli okazję uczęszczać na wiele interesujących zajęć, na których rozwiną swoją wiedzę z historii administracji, prawoznawstwa czy prawa międzynarodowego. Co więcej, w czasie studiów, poznasz nowoczesne technologie informatyczne stosowane na co dzień w pracy administracyjnej. Oprócz wiedzy teoretycznej, wykształcisz także cenne kompetencje praktyczne, takie jak umiejętność obsługi elektronicznej administracji czy zarządzania projektami teleinformatycznymi.

W programie przewidziano także bogatą ofertę zajęć fakultatywnych, kół naukowych czy międzynarodowych wymian studenckich. Integralną część studiów będą stanowić praktyki, dzięki którym poznasz branżę administracyjną i zyskasz doświadczenie, które bez wątpienia zaprocentuje w twojej przyszłej pracy zawodowej.

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

ADMINISTRACJA I CYFRYZACJA STUDIA STACJONARNE

Ile trwają studia?

Podpisanie deklaracji bolońskiej zapoczątkowało trzystopniowy podział studiów, w skład którego wchodzą studia licencjackie/inżynierskie, magisterskie oraz jednolite magisterskie i doktoranckie. Na realizacje kierunku administracja i cyfryzacja w ramach studiów pierwszego stopnia, będziesz musiał poświęcić trzy lata, czyli sześć semestrów. Po upływie tego czasu i obronie pracy dyplomowej uzyskasz tytuł licencjata, który będzie przepustką do dalszej nauki lub kariery zawodowej.

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

ADMINISTRACJA I CYFRYZACJA STUDIA I STOPNIA

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku administracja i cyfryzacja

Absolwent kierunku administracja i cyfryzacja znajdzie zatrudnienie w/jako:
  • urzędnik na stanowiskach związanych z zastosowaniem prawa
  • pracownik administracji państwowej,
  • pracownik instytucji kulturowych,
  • pracownik firm wykorzystującej wyższe kompetencje teleinformatyczne,
  • pracownik biurowy.

W JAKICH FIRMACH MOŻESZ PRACOWAĆ PO KIERUNKU ADMINISTRACJA I CYFRYZACJA

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU ADMINISTRACJA I CYFRYZACJA

Komentarze (0)