Administracja i cyfryzacja

Administracja i cyfryzacja

Administracja i cyfryzacja studia - kierunek studiów

Szukasz innowacyjnego kierunku, który wychodzi naprzeciw zapotrzebowaniom współczesnej gospodarki? Chcesz wyróżnić się na rynku pracy? Jeżeli tak to Administracja i cyfryzacja jest kierunkiem, który powinieneś wziąć pod uwagę podczas wyboru Twojej przyszłej ścieżki kariery! Przeczytaj nasz opis i dowiedz się więcej!

Studia na kierunku Administracja i cyfryzacja dają możliwość zdobycia wiedzy z zakresu prawa, a także informatyki. Obecne systemy administracji państwowej powszechnie wykorzystują technologie teleinformatyczne, dlatego też nikogo nie dziwi już połączenie tych dwóch, z pozoru różnych, dziedzin nauki. Ważną rolę odgrywa we współczesnym świecie cyfryzacja mająca na celu upowszechnienie Internetu dla obywateli, a także wbudowanie mechanizmów elektronicznych w struktury administracji państwowej. Te studia świetnie przygotują Cię do pracy urzędnika spełniającego potrzeby technologicznego rozwoju państwa oraz kształcenia kadr administracji w tym aspekcie. W ramch studiów na kierunku Administracja i cyfryzacja nauczysz się posługiwać językiem prawnym oraz prawniczym przy jednoczesnym rozpoznawaniu cyfrowych potrzeb urzędów, w tym obługi systemów operacyjnych czy ich projektowania.

Gdzie znajdziesz zatrudnienie jako absolwent Administracji i cyfryzacji? Po ukończeniu studiów będziesz mógł pracować jako urzędnik na stanowiskach związanych z zastosowaniem prawa lub na stanowiskach biurowych. Twoim miejscem pracy mogą być także instytucje kulturowe oraz prywatne firmy wykorzystujące wyższe kompetencje teleinformatyczne. Nic nie stoi także na przeszkodzie do założenia własnej działalności gospodarczej, dzięki umiejętnościom z zakresu prowadzenia firmy oraz korzystania z nowoczesnych technologii. Jeżeli zatem widzisz siebie w jednym z powyższych zawodów to Administracja i cyfryzacja może być kierunkiem, który rozwinie Twoje zainteresowania i jednocześnie przygotuje do podjęcia ciekawej pracy w zawodzie!

WAŻNE TEMATY

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Żeby dostać się na studia na kierunku administracja i cyfryzacja, na większości uczelni przy rekrutacji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: Chemia, Fizyka i astronomia, Geografia, Historia, Język polski, Język obcy nowożytny, Matematyka, Wiedza o społeczeństwie.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK ADMINISTRACJA I CYFRYZACJA

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

CZĘSTO WYBIERANE

Miasto
SORTOWANIE:

Zobacz inne kierunki Ekonomiczne i Administracyjne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując administrację i cyfryzację

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
  • administracji, informatyki oraz znajomości ich podstawowych pojęć,
  • struktur miedzynarodowych oraz państwowych w ujęciu politycznym, ekonomicznym oraz prawnym,
  • prawa administracyjnego, postępowania administracyjnego, a także wykorzystywania technologii cyfrowych w administracji,
  • społeczeństwa informacyjnego, wpływu cyfryzacji na administrację, wiedzy na temat insytucji administracyjnych, prawa pracy oraz ubiezpieczeń społecznych,
  • języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umiejętności posługiwania się specjalistycznym językiem angielskim z zakresu kierunku kształcenia.

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku administracja i cyfryzacja

Absolwent kierunku administracja i cyfryzacja znajdzie zatrudnienie w/jako:
  • urzędnik na stanowiskach związanych z zastosowaniem prawa
  • pracownik administracji państwowej,
  • pracownik instytucji kulturowych,
  • pracownik firm wykorzystującej wyższe kompetencje teleinformatyczne,
  • pracownik biurowy.

W JAKICH FIRMACH MOŻESZ PRACOWAĆ PO KIERUNKU ADMINISTRACJA I CYFRYZACJA

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU ADMINISTRACJA I CYFRYZACJA

Komentarze (0)