Administracja i cyfryzacja

Administracja i cyfryzacja

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Województwo
  Miejscowość
   Status uczelni
    Typ uczelni
     Więcej filtrów
     Poziom studiów
      Forma studiów
       Czas trwania

        Nie znaleziono uczelni spełniających kryteria wyszukiwania

        Administracja i cyfryzacja studia - kierunek studiów

        Studia na kierunku administracja i cyfryzacja to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

        Opis kierunku

        Administracja i cyfryzacja to kierunek, który charakteryzuje interdyscyplinarny program kształcenia. Jego studenci poznają zagadnienia związane nie tylko z prawem i administracją, lecz również z informatyką, która pozwoli wdrażać nowoczesne rozwiązania w sektorze instytucji publicznych. Studenci nauczą się też między innymi, jak rozpoznawać zapotrzebowanie na zdobycze współczesnej cyfryzacji nie tylko w urzędach oraz innych placówkach użyteczności publicznej.

         

        Wymagania

        W procesie rekrutacji na studia na kierunku administracja i cyfryzacja najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: chemia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, historia, język obcy, język polski, matematyka, widza o społeczeństwie.

         

        Praca po studiach

        Absolwenci kierunku takiego jak administracja i cyfryzacja będą mogli ubiegać się o zatrudnienie na stanowiskach urzędniczych. To jednak nie koniec – po zakończeniu nauki można również ubiegać się o pracę w firmach o różnorodnych profilach działalności, które na co dzień czerpią ze zdobyczy cyfryzacji.

        Jakie przedmioty zdawać na maturze?

        Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku administracja i cyfryzacja:

        • chemia,
        • fizyka,
        • fizyka i astronomia,
        • geografia,
        • historia,
        • język obcy,
        • język polski,
        • matematyka,
        • widza o społeczeństwie.

        *Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

        Administracja i cyfryzacja - zasady rekrutacji

        • Terminy rekrutacji

        • Czas trwania

        • Przedmioty maturalne

        • Limity

        • Progi

        Wiedza, którą zdobędziesz, studiując administrację i cyfryzację

        Program studiów i przedmioty

        Studia na kierunku Administracja i cyfryzacja dają możliwość zdobycia wiedzy z zakresu prawa, a także informatyki. Obecne systemy administracji państwowej powszechnie wykorzystują technologie teleinformatyczne, dlatego też nikogo nie dziwi już połączenie tych dwóch, z pozoru różnych, dziedzin nauki. 

        Ważną rolę odgrywa we współczesnym świecie cyfryzacja mająca na celu upowszechnienie Internetu dla obywateli, a także wbudowanie mechanizmów elektronicznych w struktury administracji państwowej. Te studia świetnie przygotują Cię do pracy urzędnika spełniającego potrzeby technologicznego rozwoju państwa oraz kształcenia kadr administracji w tym aspekcie.

        W ramch studiów na kierunku Administracja i cyfryzacja nauczysz się posługiwać językiem prawnym oraz prawniczym przy jednoczesnym rozpoznawaniu cyfrowych potrzeb urzędów, w tym obługi systemów operacyjnych czy ich projektowania.

         

        W programie studiów na kierunku administracja i cyfryzacja znajdziesz takie przedmioty jak np.:

        • Makro i mikroekonomia
        • Prawo cywilne z umowami w administracji
        • Samorząd terytorialny w Polsce i na świecie
        • Prawo Unii Europejskiej
        • Technologie teleinformatyczne
        • Techniki negocjacji i mediacji
        • Prawo międzynarodowe publiczne
        • Zarządzanie kryzysowe w administracji
        • Gromadzenie danych w systemach teleinformatycznych
        • Polityka społeczna

         

        Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
        • administracji, informatyki oraz znajomości ich podstawowych pojęć,
        • struktur miedzynarodowych oraz państwowych w ujęciu politycznym, ekonomicznym oraz prawnym,
        • prawa administracyjnego, postępowania administracyjnego, a także wykorzystywania technologii cyfrowych w administracji,
        • społeczeństwa informacyjnego, wpływu cyfryzacji na administrację, wiedzy na temat insytucji administracyjnych, prawa pracy oraz ubiezpieczeń społecznych,
        • języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umiejętności posługiwania się specjalistycznym językiem angielskim z zakresu kierunku kształcenia
        • stosowania prawa oraz rozwiązywania problemów prawnych
        • prezentowania wyników prowadzonych badań w sposób przejrzysty, usystematyzowany, wykorzystując przy tym technologie informacyjne
        • dokonywania krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i oceniania istniejących rozwiązań technicznych
        • interpretowania zjawisk społecznyh i rozwiązywania problemów w zakresie właściwym

        Jak wyglądają studia na kierunku administracja i cyfryzacja?

         

        1. Tryb i typ studiów

        Program nauczania na kierunku administracja i cyfryzacja oscyluje wokół kwestii związanych z naukami prawnymi, społecznymi, ekonomicznymi, ale także informatycznymi. Studenci będą mieli okazję uczęszczać na wiele interesujących zajęć, na których rozwiną swoją wiedzę z historii administracji, prawoznawstwa czy prawa międzynarodowego.

        Co więcej, w czasie studiów, poznasz nowoczesne technologie informatyczne stosowane na co dzień w pracy administracyjnej. Oprócz wiedzy teoretycznej, wykształcisz także cenne kompetencje praktyczne, takie jak umiejętność obsługi elektronicznej administracji czy zarządzania projektami teleinformatycznymi.

        W programie przewidziano także bogatą ofertę zajęć fakultatywnych, kół naukowych czy międzynarodowych wymian studenckich. Integralną część studiów będą stanowić praktyki, dzięki którym poznasz branżę administracyjną i zyskasz doświadczenie, które bez wątpienia zaprocentuje w twojej przyszłej pracy zawodowej.

         

        Studia na kierunku administracja i cyfryzacja możemy podzielić na:

        1.  Poziom:

         

        2. Forma:

         

         

        2. Dla kogo ten kierunek

        Szukasz innowacyjnego kierunku, który wychodzi naprzeciw zapotrzebowaniom współczesnej gospodarki? Chcesz wyróżnić się na rynku pracy? Jeżeli tak to Administracja i cyfryzacja jest kierunkiem, który powinieneś wziąć pod uwagę podczas wyboru Twojej przyszłej ścieżki kariery! Przeczytaj nasz opis i dowiedz się więcej!

        Kierunek administracja i cyfryzacja możesz zrealizować w ramach studiów stacjonarnych. W praktyce oznacza to, że zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w ustalonych przez władze uczelni godzinach. Dzięki takiemu trybowi nauki, będziesz miał okazję w pełni poświęcić się zdobywaniu wykształcenia i doskonaleniu swojej wiedzy.

        Ile trwają studia?

        Studia na kierunku administracja i cyfryzacja trwają 3 lata (studia I stopnia).

        Podpisanie deklaracji bolońskiej zapoczątkowało trzystopniowy podział studiów, w skład którego wchodzą studia licencjackie/inżynierskie, magisterskie oraz jednolite magisterskie i doktoranckie. Na realizacje kierunku administracja i cyfryzacja w ramach studiów pierwszego stopnia, będziesz musiał poświęcić trzy lata, czyli sześć semestrów. Po upływie tego czasu i obronie pracy dyplomowej uzyskasz tytuł licencjata, który będzie przepustką do dalszej nauki lub kariery zawodowej.

        Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku administracja i cyfryzacja

        Praca po studiach

        Gdzie znajdziesz zatrudnienie jako absolwent Administracji i cyfryzacji? Po ukończeniu studiów będziesz mógł pracować jako urzędnik na stanowiskach związanych z zastosowaniem prawa lub na stanowiskach biurowych.

        Twoim miejscem pracy mogą być także instytucje kulturowe oraz prywatne firmy wykorzystujące wyższe kompetencje teleinformatyczne. Nic nie stoi także na przeszkodzie do założenia własnej działalności gospodarczej, dzięki umiejętnościom z zakresu prowadzenia firmy oraz korzystania z nowoczesnych technologii.

        Jeżeli zatem widzisz siebie w jednym z powyższych zawodów to Administracja i cyfryzacja może być kierunkiem, który rozwinie Twoje zainteresowania i jednocześnie przygotuje do podjęcia ciekawej pracy w zawodzie!

        Absolwent kierunku administracja i cyfryzacja znajdzie zatrudnienie w/jako:

        • urzędnik na stanowiskach związanych z zastosowaniem prawa
        • pracownik administracji państwowej,
        • pracownik instytucji kulturowych,
        • pracownik firm wykorzystującej wyższe kompetencje teleinformatyczne,
        • pracownik biurowy,
        • podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej,
        • pracownik na stanowisku związanym ze stosowaniem i stanowieniem prawa,
        • pracownik na stanowisku biurowym wymagającym wyższych kompetencji teleinformatycznych.

        Zobacz inne kierunki ekonomiczne

        Filtrowanie
        Województwo
         Poziom studiów

         Zobacz inne kierunki ekonomiczne - podyplomowe

         Filtrowanie
         Województwo
          Poziom studiów

          W jakich firmach możesz pracować po kierunku administracja i cyfryzacja

          Miasta, które oferują studia na kierunku Administracja i cyfryzacja

          Teraz najważniejsze

          matura 2024

          zmiany na maturze 2024

          arkusze maturalne

          wyniki matur 2023

          rekrutacja na studia

          studia

          kierunki studiów

          studia podyplomowe

           

          Ciekawe

           


          gdzie studiować

           

           

          Nadchodzące wydarzenia

          Komentarze (0)