Gastronomia- sztuka kulinarna

Gastronomia- sztuka kulinarna

Gastronomia- sztuka kulinarna – Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie

Już samo pojęcie „sztuka kulinarna” wyraźnie podpowiada, że proces tworzenia potraw to nie zwykłe zajęcie, lecz wysoka umiejętność wymagająca wiedzy, poczucia smaku i wyobraźni. Czy można zdobyć umiejętności, dzięki którym powstanie na talerzu coś wyjątkowego? Tak! Wystarczy wybrać kierunek Gastronomia- sztuka kulinarna. A w której uczelni? Na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie, gdzie prowadzony jest na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Założeniem kształcenia jest pozyskanie szerokiej wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu technologii gastronomicznej oraz działalności gastronomicznej z elementami działalności hotelarskiej. Studenci poznają zasady komponowania potraw, planowania racjonalnego żywienia poszczególnych grup ludności, metody oceny wpływu surowców i procesu technologicznego na jakość potraw i produktów spożywczych. Ponadto, zaznajamiają się z technikami wykorzystywanymi w zarządzaniu przedsiębiorstwem oraz organizacji usług gastronomicznych, jak również uwarunkowania prawnymi, ekonomicznymi i etycznymi w zakresie działalności gastronomiczno- hotelarskiej. Gastronomia- sztuka kulinarna na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie to kierunek prowadzony wyłącznie w formie studiów stacjonarnych.

Studia na kierunku Gastronomia- sztuka kulinarna na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie charakteryzują się bogatym programem nauczania, na który składają się następujące przedmioty: chemia, chemia żywności, geografia społeczno- ekonomiczna, hodowla roślin i nasiennictwo, podstawy matematyki finansowej i statystyki, prowadzenie działalności gospodarczej, biochemia żywności, historia żywności i żywienia, mikrobiologia, podstawy sztuki, podstawy żywienia człowieka i dietetyka, pozyskiwanie i ocena ryb oraz bezkręgowców wodnych, pozyskiwanie i ocena surowców zwierzęcych, analiza sensoryczna, ogólna technologia żywności, towaroznawstwo artykułów pochodzenia zwierzęcego, towaroznawstwo napojów alkoholowych i bezalkoholowych, towaroznawstwo produktów pochodzenia roślinnego, aparatura gastronomiczna, catering, geografia turystyczna Polski, organizacja i zarządzanie w gastronomii.

Gastronomia- sztuka kulinarna to kierunek kształcenia nastawiony głównie na zdobycie umiejętności organizacji usług gastronomicznych zgodnie z zasadami bezpieczeństwa żywności, higieny pracy, ergonomii, ochrony środowiska oraz kodeksem etyki zawodowej. Studenci i absolwenci mają wykazywać się zdolnością planowania i wprowadzania nowych produktów i usług w działalności gastronomicznej z uwzględnieniem dostosowania ich do trendów rynkowych oraz indywidualnych potrzeb odbiorców, a także zdolnością zarządzania zasobami ludzkimi w przestrzeni gastronomicznej i hotelarskiej. Jak może wyglądać ich droga zawodowa? Bez trudu odnajdą się w roli kucharza, bądź menedżera różnych obiektów gastronomicznych.

Kierunki studiów w Olsztynie tworzą razem długą listę ciekawych dyscyplin, a Gastronomia- sztuka kulinarna zajmuje na niej istotne miejsce. Warto wybrać ten kierunek i tę uczelnię? Jakie ma Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie opinie? Wiktor, student Gastronomii- sztuki kulinarnej mówi:

„Uniwersytet Warmińsko- Mazurski to nowoczesna uczelnia, która oferuje swoim studentom wiele innowacyjnych dyscyplin. Tutaj każdy może się kształcić, ponieważ zakres dyscyplin jest bardzo szeroki. „

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Gastronomię- sztukę kulinarną na UWM:

Absolwent kierunku Gastronomia- sztuka kulinarna na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • matematyki finansowej i statystyki potrzebnych do planowania i funkcjonowania zakładów gastronomicznych,
 • surowców i produktów pochodzenia roślinnego, zwierzęcego, napojów alkoholowych i bezalkoholowych oraz metod ich oceny,
 • metod i narzędzi stosowanych do analizy i monitorowania zmian jakości żywności,
 • żywienia człowieka i dietetyki oraz metod określania wartości energetycznej żywności,
 • metod hodowli i uprawy w celu pozyskiwania surowców do produkcji żywności,
 • technologii produkcji i serwowania wybranych potraw, ciast i deserów oraz napojów alkoholowych i bezalkoholowych,
 • projektowania ciągów technologicznych w gastronomii,
 • zasad tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości w gastronomii.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Gastronomia- sztuka kulinarna:

Absolwent kierunku Gastronomia- sztuka kulinarna na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie może znaleźć zatrudnienie w:

 • restauracjach,
 • hotelach,
 • barach,
 • stołówkach.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie# MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia humanistyczne wybrać

Studia na kierunku Gastronomia- sztuka kulinarna - wszystko co musisz wiedzieć

Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie kierunki

Jakie są kierunki humanistyczne w Olsztynie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Nauk o Żywności UWM Olsztyn

 

 

Komentarze (0)