Nauki o rodzinie

Nauki o rodzinie

Nauki o rodzinie

03.02.2022

Nauki o rodzinie – Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie 2022

Chyba każdy słyszał zdanie mówiące, że „rodzina to jest siła”. Ale być może nie każdy wie, co należy robić, by rodzina tę siłę posiadała? Rodziny, niezależnie od czasów i otaczającej rzeczywistości, zawsze zmagały się z pewnymi problemami i szukały pomocy w ich rozwiązaniu. Aby nieść profesjonalną pomoc należy dokładnie zbadać strukturę, funkcje, potrzeby rodziny, a także poznać ewentualne zagrożenia stojące na jej drodze. Służy temu kierunek Nauki o rodzinie, na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie, który prowadzony jest na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Studia na kierunku nauki o rodzinie w UWM
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Nabywane umiejętności

Założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy z obszarów, które są istotne dla rozpoznawania psychologicznych, pedagogicznych czy społecznych problemów związanych z funkcjonowaniem rodziny i życiem rodzinnym. Studenci przygotowują się do podejmowania działań wspierających, profilaktycznych oraz skutecznego rozwiązywania trudności, przed którymi stają współczesne rodziny. Przygotowują się ponadto do inicjowania oraz wspierania działalności rodzin, społeczności lokalnych, podmiotów społecznych lub określonych instytucji w zakresie tworzenia, promowania i upowszechniania rodzinnych projektów kulturalnych, artystycznych lub edukacyjno- wychowawczych. Nauki o rodzinie na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie to kierunek prowadzony zarówno w formie studiów stacjonarnych, jak i niestacjonarnych.

Jakie przedmioty widnieją w programie nauczania? Na przykład: etyka, filozofia, pedagogika, psychologia rodziny, psychologia rozwojowa, socjologia rodziny, małżeństwo i rodzina w kulturach i religiach, teologiczno- moralne aspekty życia rodzinnego, anatomia i filozofia człowieka, fizjologia płodności, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, dziecko i dzieciństwo w zmieniającym się społeczeństwie, współczesne koncepcje wychowania w rodzinie, małżeństwo i rodzina w prawie kanonicznym, diagnoza i terapia pedagogiczna.

Nauki o rodzinie to kierunek, którego zamierzeniem jest rozwijanie u studentów wielu różnych umiejętności i kompetencji. Między innymi uczą się udzielać wsparcia rodzinom, a także poszczególnym osobom, które zmagają się z różnymi trudnościami, w szczególności takimi jak: uzależnienia, konflikty rodzinne, niepełnosprawność, starość, przewlekła lub nieuleczalna choroba. A co po studiach? Absolwenci omawianego kierunku znajdą zatrudnienie w rolach asystenta rodziny, animatora kultury, kuratora rodzinnego, mediatora, referenta do spraw pomocy społecznej, nauczyciela.

 

Opinie

Studia w Olsztynie to szeroka przestrzeń, w której każdy zainteresowany pozyskaniem wysokiej jakości wykształcenia odnajdzie swoje miejsce. Planując podjęcie studiów na kierunku Nauki o rodzinie, warto zapytać o szkołę wyższą, która go oferuje. Jakie ma Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie opinie? Agnieszka, studentka Nauk o rodzinie mówi:

„Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie to uczelnia prestiżowa. To także uczelnia różnorodna, ponieważ każdy student otrzymuje świetne warunki do rozwijania swoich zainteresowań, nabywania nowych umiejętności, pogłębiania wiedzy. Zdecydowanie polecam.”

 

 

STUDIA W OLSZTYNIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Olsztynie

Studia w Olsztynie

 

 

NAUKI O RODZINIE - ważne informacje

Nauki o rodzinie studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Nauki o rodzinie na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim:

Absolwent kierunku Nauki o rodzinie na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • nurtów psychologii i koncepcji człowieka,
 • identyfikowania procesów psychicznych i mechanizmów funkcjonowania człowieka,
 • problemów współczesnej pedagogiki,
 • zagrożeń, zaburzeń i kryzysów w rozwoju człowieka,
 • analizy struktury i funkcji rodziny,
 • diagnozowania życia rodzinnego.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Nauki o rodzinie:

Absolwent kierunku Nauki o rodzinie na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie może znaleźć zatrudnienie jako:

 • asystent rodziny,
 • mediator,
 • animator kultury,
 • kurator rodzinny,
 • kurator sądowy dla dorosłych,
 • organizator życia społeczno- rodzinnego,
 • referent do spraw pomocy społecznej,
 • nauczyciel.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku nauki o rodzinie brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

filozofia, geografia, historia, język łaciński i kultura antyczna, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Kryterium kwalifikacji kandydatów na studia drugiego stopnia jest ranking ostatecznego wyniku studiów – bez wyrównania do pełnej oceny, w ramach określonego limitu miejsc.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Komentarze (0)