Studia teologiczne

Studia teologiczne

Dodaj do ulubionych

Studia teologiczne 2023

Studia teologiczne w Polsce to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) lub 5 lat (studia jednolite magisterskie) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnymSpecyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. 

W procesie rekrutacji na studia teologiczne w roku akademickim 2023/2024 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: historia, język obcy, język polski, język łaciński i kultura antyczna, filozofia, geografia, matematyka oraz wiedza o społeczeństwie.

*Wymagania mogą się różnić w zależności od kierunku, uczelni oraz trybu studiów. 

Studia teologiczne to przede wszystkim głęboka wiedza humanistyczno- społeczna oraz wiedza dotycząca chrześcijaństwa- zwłaszcza wiary katolickiej, od strony historycznej, biblijnej, dogmatycznej, moralnej, duchowej, liturgicznej, prawno- kanonicznej i pastoralnej. To także umiejętności wiązania ze sobą indywidualnych tematów z zakresu poszczególnych dyscyplin teologicznych na podstawie zdobytej wiedzy z dziedzin etyki, filozofii i teologii, jak również oceny nowych i rozwijających się form religijnych przekonań i praktyk.

Najpopularniejsze kierunki teologiczne: teologia, teologia kanoniczna, teologia kapłańska, teologia katolicka.

Studia teologiczne dzielą się na studia dla alumnów oraz studia dla świeckich. Co ten podział oznacza? Studia dla alumnów przygotowują do pełnienia posługi: prezbitera, brata zakonnego lub posługi duszpasterskiej, natomiast studia dla świeckich przygotowują do pracy w roli nauczyciela religii, pracy w redakcjach portali, czasopism, rozgłośni radiowych i telewizji, organizacjach, fundacjach i stowarzyszeniach, czy też działalności w organizacjach społecznych.

Fascynuje cię różnorodność wierzeń różnych narodów i grup etnicznych? Pragniesz poznać filozoficzne aspekty religii? Chciałbyś zgłębić tajniki prawa kanonicznego? Możliwe, że zainteresować może cię jeden z trzech, naprawdę niszowych kierunków: teologia, religioznawstwo, prawo kanoniczne.

 

KIERUNKI TEOLOGICZNE

Miasto
Uczelnia
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwaniaKierunki studiów Poziom studiów Forma studiów
Chrześcijańska turystyka religijna I stopnia stacjonarne
Dialog i doradztwo społeczne I stopnia, II stopnia stacjonarne
Familiologia I stopnia, II stopnia stacjonarne
Nauki o rodzinie I stopnia, II stopnia stacjonarne
Orientalistyka chrześcijańska I stopnia stacjonarne
Prawo kanoniczne jednolite stacjonarne, niestacjonarne
Religioznawstwo I stopnia, II stopnia stacjonarne
Religioznawstwo - interdyscyplinarne studia nad religiami i kulturami świata I stopnia, II stopnia stacjonarne
Specjalistyczne studia teologiczne II stopnia stacjonarne
Studia nad buddyzmem I stopnia stacjonarne
Studia nad buddyzmem współczesnym II stopnia stacjonarne
Teologia I stopnia, II stopnia, jednolite stacjonarne, niestacjonarne
Teologia kanoniczna II stopnia stacjonarne
Teologia kapłańska jednolite stacjonarne
Theological studies jednolite stacjonarne

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA - KIERUNKI TEOLOGICZNE

Miasto
SORTOWANIE:

ZOBACZ, NA JAKICH UCZELNIACH SĄ STUDIA TEOLOGICZNE

Miasto
SORTOWANIE:

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Kierunki teologiczne:

NAUKI O RODZINIE
PRAWO KANONICZNE
TEOLOGIA

Pokaż więcej

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Kierunki teologiczne:

TEOLOGIA

Uniwersytet Gdański

Kierunki teologiczne:

RELIGIOZNAWSTWO

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Kierunki teologiczne:

DIALOG I DORADZTWO SPOŁECZNE
TEOLOGIA

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Kierunki teologiczne:

NAUKI O RODZINIE
TEOLOGIA

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Uniwersytet Szczeciński

Kierunki teologiczne:

FAMILIOLOGIA
TEOLOGIA

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – Oddział w Bydgoszczy

Kierunki teologiczne:

TEOLOGIA

POPULARNE KIERUNKI TEOLOGICZNE

Miasto
SORTOWANIE:

STUDIA TEOLOGICZNE - PODYPLOMOWE

Miasto
SORTOWANIE:

Grupa kierunków podyplomowych na uczelniach

 

Trzeba wiedzieć

.

Teologia to dyscyplina wiedzy, która, za pomocą metod filozoficznych stara wyjaśnić się relację między światem a Bogiem. Będąc absolwentem tego kierunku studiów, pracy szukać możesz w kościelnych i świeckich instytucjach zajmujących się działalnością edukacyjno-kulturową oraz profilaktyką społeczną.

 

Studia teologiczne możemy podzielić w zależności od typu na:

1. Typ:

  • Studia I stopnia i jednolite (licencjackie, jednolite magisterskie)
  • Studia II stopnia (magisterskie)
  • Studia podyplomowe

 

2. Tryb:

 

  • studia stacjonarne
  • studia niestacjonarne

 

Po ukończeniu specjalności nauczycielskiej będziesz przygotowany do nauczania religii. Podczas rekrutacji na tym kierunku pod uwagę brane są wyniki z matury z języka polskiego, języka obcego, wiedzy o społeczeństwie, języka łacińskiego, filozofii. Kandydat musi również przejść rozmowę kwalifikacyjną.

Studia religioznawcze pozwalają zrozumieć, w jaki sposób religie kształtują inne kultury i cywilizacje. Absolwenci tego kierunku przygotowani są do pracy w instytucjach kultury, organach administracji państwowej, organizacjach rządowych i pozarządowych zajmujących się sprawami uchodźców czy mniejszości religijnych i narodowych. Podczas rekrutacji na studia teologiczne pod uwagę brane są wyniki z matury z języka polskiego, języka obcego nowożytnego, wiedzy o społeczeństwie, historii.

Studiując prawo kanoniczne, poznasz system norm prawnych, który określa funkcjonowanie Kościoła. Absolwent prawa kanonicznego jest przygotowany do podjęcia pracy w administracji kościelnej i sądownictwie kościelnym (nie mylić z sądownictwem świeckim!)  w zawodach takich jak: radca prawno-kanoniczny, sędzia, rzecznik sprawiedliwości, obrońca węzła, notariusz, pełnomocnik, adwokat. Podczas rekrutacji na prawo kanoniczne pod uwagę brane są wyniki z matury z języka polskiego, języka obcego nowożytnego, wiedzy o społeczeństwie, historii, geografii, matematyki.
 
 
Popularne uczelnie gdzie można studiować kierunki teologiczne:

 

 

 

Komentarze (0)