Studia teologiczne

Studia teologiczne

Studia teologiczne

Największy wybór studiów

teologicznych w Polsce

Odkryj ponad 20 kierunków teologicznych i sprawdź gdzie możesz studiować 

 

 

2024/2025

Dodaj do ulubionych

Studia teologiczne 2024

Studia teologiczne w Polsce to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) lub 5 lat (studia jednolite magisterskie) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnymSpecyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. 

W procesie rekrutacji na studia teologiczne w roku akademickim 2024/2025 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: historia, filozofia, geografia, język polski, język łaciński i kultura antyczna, język obcy, matematyka oraz wiedza o społeczeństwie.

*Wymagania mogą się różnić w zależności od kierunku, uczelni oraz trybu studiów. 

Studia teologiczne to przede wszystkim głęboka wiedza humanistyczno- społeczna oraz wiedza dotycząca chrześcijaństwa- zwłaszcza wiary katolickiej, od strony historycznej, biblijnej, dogmatycznej, moralnej, duchowej, liturgicznej, prawno- kanonicznej i pastoralnej. To także umiejętności wiązania ze sobą indywidualnych tematów z zakresu poszczególnych dyscyplin teologicznych na podstawie zdobytej wiedzy z dziedzin etyki, filozofii i teologii, jak również oceny nowych i rozwijających się form religijnych przekonań i praktyk.

Najpopularniejsze kierunki teologiczne: teologia, prawo kanoniczne, teologia kanoniczna, teologia kapłańska, religioznawstwo, teologia katolicka.

Studia teologiczne dzielą się na studia dla alumnów oraz studia dla świeckich. Co ten podział oznacza? Studia dla alumnów przygotowują do pełnienia posługi: prezbitera, brata zakonnego lub posługi duszpasterskiej, natomiast studia dla świeckich przygotowują do pracy w roli nauczyciela religii, pracy w redakcjach portali, czasopism, rozgłośni radiowych i telewizji, organizacjach, fundacjach i stowarzyszeniach, czy też działalności w organizacjach społecznych.

Fascynuje cię różnorodność wierzeń różnych narodów i grup etnicznych? Pragniesz poznać filozoficzne aspekty religii? Chciałbyś zgłębić tajniki prawa kanonicznego? Możliwe, że zainteresować może cię jeden z trzech, naprawdę niszowych kierunków: teologia, religioznawstwo, prawo kanoniczne.

 

KIERUNKI TEOLOGICZNE

Miasto
Uczelnia
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwaniaKierunki studiów Poziom studiów Forma studiów
Chrześcijańska turystyka religijna I stopnia stacjonarne
Dialog i doradztwo społeczne I stopnia, II stopnia stacjonarne
Familiologia I stopnia, II stopnia stacjonarne
Nauki o rodzinie I stopnia, II stopnia stacjonarne
Orientalistyka chrześcijańska I stopnia stacjonarne
Prawo kanoniczne jednolite stacjonarne, niestacjonarne
Religioznawstwo I stopnia, II stopnia stacjonarne
Religioznawstwo - interdyscyplinarne studia nad religiami i kulturami świata I stopnia, II stopnia stacjonarne
Specjalistyczne studia teologiczne II stopnia stacjonarne
Studia nad buddyzmem I stopnia stacjonarne
Studia nad buddyzmem współczesnym II stopnia stacjonarne
Teologia I stopnia, II stopnia, jednolite stacjonarne, niestacjonarne
Teologia kanoniczna II stopnia stacjonarne
Teologia kapłańska jednolite stacjonarne
Theological studies jednolite stacjonarne
Bioetyka - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Doradztwo sądowo – administracyjne w kościele katolickim - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Doskonalenie specjalistyczne z teologii - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Duszpasterstwo rodzin - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Formacja biblijna - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Hagiologia kulturowa - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Katecheza przedszkolna - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Kierownictwo duchowe - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Studia teologia dla nowej ewangelizacji - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Studia teologiczno - katechetyczne - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Studia teologiczno-katechetyczne - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Studia teologiczno-katechetyczne dla nauczycieli - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Studia teologii apostolstwa - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Studia w zakresie teologiczno-katechetycznym - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Studium katechezy przedszkolnej - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Teologia - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Teologia pastoralna - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Teologia praktyczna - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Teologiczno - katechetyczne - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Teologiczno-katechetyczne studia dla nauczycieli - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Teololgia duchowości katolickiej - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Zarządzanie parafią - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA - KIERUNKI TEOLOGICZNE

Miasto
SORTOWANIE:

ZOBACZ, NA JAKICH UCZELNIACH SĄ STUDIA TEOLOGICZNE

Miasto
SORTOWANIE:

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Kierunki teologiczne:

NAUKI O RODZINIE
PRAWO KANONICZNE
TEOLOGIA

Pokaż więcej

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Kierunki teologiczne:

TEOLOGIA

Uniwersytet Gdański

Kierunki teologiczne:

RELIGIOZNAWSTWO

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Kierunki teologiczne:

DIALOG I DORADZTWO SPOŁECZNE
TEOLOGIA

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Kierunki teologiczne:

NAUKI O RODZINIE
TEOLOGIA

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Uniwersytet Szczeciński

Kierunki teologiczne:

FAMILIOLOGIA
TEOLOGIA

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Kierunki teologiczne:

NAUKI O RODZINIE
TEOLOGIA

STUDIA TEOLOGICZNE - PODYPLOMOWE

Miasto
SORTOWANIE:

Grupa kierunków podyplomowych na uczelniach

 

Trzeba wiedzieć

.

Teologia to dyscyplina wiedzy, która, za pomocą metod filozoficznych stara wyjaśnić się relację między światem a Bogiem. Będąc absolwentem tego kierunku studiów, pracy szukać możesz w kościelnych i świeckich instytucjach zajmujących się działalnością edukacyjno-kulturową oraz profilaktyką społeczną.

 

Studia teologiczne możemy podzielić w zależności od typu na:

1. Typ:

  • Studia I stopnia i jednolite (licencjackie, jednolite magisterskie)
  • Studia II stopnia (magisterskie)
  • Studia podyplomowe

 

2. Tryb:

 

  • studia stacjonarne
  • studia niestacjonarne

 

Po ukończeniu specjalności nauczycielskiej będziesz przygotowany do nauczania religii. Podczas rekrutacji na tym kierunku pod uwagę brane są wyniki z matury z języka polskiego, języka obcego, wiedzy o społeczeństwie, języka łacińskiego, filozofii. Kandydat musi również przejść rozmowę kwalifikacyjną.

Studia religioznawcze pozwalają zrozumieć, w jaki sposób religie kształtują inne kultury i cywilizacje. Absolwenci tego kierunku przygotowani są do pracy w instytucjach kultury, organach administracji państwowej, organizacjach rządowych i pozarządowych zajmujących się sprawami uchodźców czy mniejszości religijnych i narodowych. Podczas rekrutacji na studia teologiczne pod uwagę brane są wyniki z matury z języka polskiego, języka obcego nowożytnego, wiedzy o społeczeństwie, historii.

Studiując prawo kanoniczne, poznasz system norm prawnych, który określa funkcjonowanie Kościoła. Absolwent prawa kanonicznego jest przygotowany do podjęcia pracy w administracji kościelnej i sądownictwie kościelnym (nie mylić z sądownictwem świeckim!)  w zawodach takich jak: radca prawno-kanoniczny, sędzia, rzecznik sprawiedliwości, obrońca węzła, notariusz, pełnomocnik, adwokat. Podczas rekrutacji na prawo kanoniczne pod uwagę brane są wyniki z matury z języka polskiego, języka obcego nowożytnego, wiedzy o społeczeństwie, historii, geografii, matematyki.
 
 
Popularne uczelnie gdzie można studiować kierunki teologiczne:

 

 

 

Komentarze (0)