Ochrona środowiska

Ochrona środowiska

Ochrona środowiska – Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie

Ochrona środowiska to wszystkie działania, które człowiek podejmuje na rzecz zachowania środowiska naturalnego w jak najlepszym stanie. Ochrona środowiska to zarówno naprawianie wyrządzonych już w tym obszarze szkód, jak i zaniechanie destrukcyjnych posunięć względem wszystkich ożywionych i nieożywionych elementów przyrody. Aby prawidłowo i sprawnie działać w obszarze ochrony środowiska należy posiadać szeroką wiedzę, nie tylko z zakresu biologii, ale również i prawa, czy ekonomii. Tę wiedzę można pozyskać wybierając kierunek Ochrona środowiska na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie, gdzie prowadzony jest na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Założeniem kształcenia jest pozyskanie interdyscyplinarnej wiedzy z zakresu nauk przyrodniczych, rolniczych i leśnych oraz nauk o środowisku. Studenci uczą się analizować procesy dokonujące się w przyrodzie oraz wpływ człowieka na środowisko. Dzięki kierunkowi nabywają również umiejętności pozwalających na samodzielne rozwiazywanie problemów z zakresu ochrony środowiska w ujęciu lokalnym, regionalnym, krajowym i globalnym, a także na wydawanie opinii na podstawie niekompletnych lub ograniczonych informacji z zachowaniem zasad prawnych, ekonomicznych i etycznych. Ochrona środowiska na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie jest kierunkiem prowadzonym wyłącznie w trybie studiów stacjonarnych.

Jakie przedmioty składają się na program nauczania? Na przykład: biologia, botanika, chemia, filozofia przyrody, zagrożenia cywilizacyjne i zrównoważony rozwój, zoologia, chemia organiczna, flora ekosystemów wodnych i lądowych, geologia i geomorfologia, limnologia fizyczna, matematyka i statystyka, meteorologia i klimatologia, ochrona przyrody, prawo w ochronie środowiska, biochemia, chemia ścieków, gospodarowanie wodą, grafika inżynierska, hydrologia i hydraulika, ochrona atmosfery, analiza instrumentalna, ekologia, genetyka, inżynieria procesowa, mikrobiologia.

Ochrona środowiska to kierunek dostarczający szerokiej wiedzy oraz różnorodnych umiejętności. Absolwenci wyróżniają się znajomością zagadnień technologicznych, rolniczych oraz leśnych, istotnych dla ochrony środowiska, a także prowadzeniem działań wedle zasad zrównoważonego rozwoju. Ponadto, dzięki realizowanemu programowi posiadają umiejętności aktywnego uczestniczenia w pracy grupowej, kierowania zespołami ludzkimi wykonującymi zadania zlecone oraz posługiwania się fachową literaturą, łącznie z przepisami prawnymi w zakresie działalności gospodarczej. Osoby, które ukończyły omawiany przez nas kierunek bez trudu odnajdą się w instytutach badawczych, instytucjach zintegrowanego zarządzania oraz ochrony środowiska, przemyśle, rolnictwie, administracji państwowej i samorządowej.

Studia w Olsztynie dają szerokie możliwości edukacyjne, dlatego w mieście tym każdy zainteresowany zdobyciem wiedzy powinien znaleźć coś dla siebie. W zakresie omawianej przez nas dziedziny także. Wybierając Ochronę środowiska warto wiedzieć, która uczelnia zapewni najlepsze przygotowanie do zawodów związanych z tą dyscypliną. Jakie ma Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie opinie? Oliwia, studentka Ochrony środowiska mówi:

„Dla mnie najważniejsze jest to, czy uczelnia posiada prestiż i tradycję. Zwracam uwagę także na grono wykładowców, programy nauczania i proponowane specjalności. Analizując wszystkie czynniki wybrałam Uniwersytet Warmińsko- Mazurski, czyli jedną z najlepszych szkół wyższych w kraju.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Ochronę środowiska na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim:

Absolwent kierunku Ochrona środowiska na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • biologii i mikrobiologii,
 • procesów ekologicznych i ewolucyjnych warunkujących różnorodność biologiczną,
 • zjawisk i procesów geologicznych, geomorfologicznych i glebowych zachodzących współcześnie i w geologicznej skali czasu,
 • zmian i zagrożeń środowiska spowodowanych działalnością człowieka,
 • oceny systemów ochrony zasobów wodnych i atmosfery,
 • organizowania monitoringu środowiska i interpretacji wyników,
 • technik odnowy środowiska,
 • technologii bioenergetycznych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Ochrona środowiska:

Absolwent kierunku Ochrona środowiska na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie może znaleźć zatrudnienie w:

 • instytutach badawczych,
 • instytucjach zintegrowanego zarządzania oraz ochrony środowiska,
 • przemyśle,
 • rolnictwie,
 • administracji państwowej i samorządowej.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku ochrona środowiska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, język obcy, język polski, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Kryterium kwalifikacji kandydatów na studia drugiego stopnia jest ranking ostatecznego wyniku studiów bez wyrównania do pełnej oceny, w ramach określonej liczby miejsc.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie# MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia biologiczne i przyrodnicze wybrać

Studia na kierunku Ochrona środowiska - wszystko co musisz wiedzieć

Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie kierunki

Jakie są kierunki biologiczne i przyrodnicze w Olsztynie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa UWM Olsztyn

 

 

Komentarze (0)