Pedagogika specjalna

Pedagogika specjalna

Pedagogika specjalna – Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie

Misją pedagogiki specjalnej jest zwracanie uwagi na człowieka wymagającego wsparcia i pomocy w przekraczaniu różnorakich trudności. Nietrudno domyślić się, że nie jest to dziedzina łatwa, ponieważ wymaga nie tylko wiedzy o drugiej osobie, lecz także konkretnych umiejętności i kompetencji. Można je nabyć i rozwinąć wyłącznie na studiach, w ramach kierunku Pedagogika specjalna. Jest on prowadzony na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim, na jednolitych studiach magisterskich.

Założeniem kształcenia jest pozyskanie interdyscyplinarnej wiedzy dotyczącej prawidłowości rozwojowych człowieka, odchyleń organicznych, psychicznych i społecznych oraz możliwości edukacyjnych, rehabilitacyjnych i resocjalizacyjnych. Studenci rozwijają umiejętność rozpoznawania i samodzielnego rozwiązywania problemów edukacyjnych, rehabilitacyjnych i resocjalizacyjnych, co stanowi przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela, do nauczania, wychowania i rehabilitacji dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami. Pedagogika specjalna na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie jest kierunkiem prowadzonym zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym.

Jakie przedmioty widnieją w programie nauczania? Między innymi: biomedyczna podstawy rozwoju, historia wychowania i myśli pedagogicznej, psychologia ogólna, socjologia, teoretyczne podstawy wychowania, anatomia i fizjologia człowieka, diagnostyka pedagogiczna, podstawowe problemy pedagogiki specjalnej, psychologia kliniczna z psychopatologią, psychologia rozwoju i osobowości, metody wczesnej interwencji i stymulacji rozwoju, pedagogika osób z niepełnosprawnością intelektualną, podstawy komunikacji w wychowaniu, psychologia rehabilitacji, pedagogika społeczna.

Realizowane specjalności, jak również prowadzone w toku nauki zajęcia mają przygotować studentów do pracy na stanowiskach wychowawcy, nauczyciela, specjalisty współorganizującego kształcenie integracyjne, pedagoga specjalnego, terapeuty, czy rehabilitanta. Absolwenci Pedagogiki specjalnej będą mogli znaleźć zatrudnienie w placówkach oświatowo- wychowawczych, poradniach specjalistycznych, placówkach opieki, placówkach wychowania, placówkach rehabilitacji, placówkach resocjalizacyjnych.

Studia w Olsztynie dają wiele możliwości edukacyjnych, dlatego w stolicy województwa warmińsko- mazurskiego każdy zainteresowany zdobyciem wiedzy znajdzie coś dla siebie. W zakresie omawianej przez nas dziedziny także. Wybierając Pedagogikę specjalną warto wiedzieć, która uczelnia zapewni najlepsze przygotowanie zawodu w jej zakresie. Jakie ma Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie opinie? Sandra, studentka Pedagogiki specjalnej mówi:

„Uniwersytet Warmińsko- Mazurski to jedna z najlepszych uczelni w kraju, która może poszczycić się zacnym gronem wykładowców, wybitnymi absolwentami i fantastycznymi studentami. Wszyscy, którzy tutaj studiują otrzymują świetne warunki do rozwijania swoich pasji i zainteresowań, dlatego każdemu polecam to miejsce.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Pedagogikę specjalną na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim:

Absolwent kierunku Pedagogika specjalna na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • rozpoznawania indywidualnych potrzeb i możliwości człowieka w poszczególnych etapach ontogenezy,
 • oceny neurochirurgicznej organizmu człowieka uwzględniającej budowę i funkcję układu nerwowego,
 • czynników wspomagających rozwój człowieka,
 • przejawów różnych zaburzeń zdrowia psychicznego,
 • diagnozowania psychopedagogicznego w zależności od stopnia i rodzaju zaburzenia,
 • organizowania środowiska dla potrzeb edukacyjnych, rehabilitacyjnych i społecznych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Pedagogika specjalna:

Absolwent kierunku Pedagogika specjalna na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie może znaleźć zatrudnienie w:

 • placówkach oświatowo- wychowawczych,
 • poradniach specjalistycznych,
 • placówkach opieki,
 • placówkach wychowania,
 • placówkach rehabilitacji,
 • placówkach resocjalizacyjnych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Kryterium kwalifikacji kandydatów na studia drugiego stopnia jest ranking ostatecznego wyniku studiów bez wyrównania do pełnej oceny, w ramach określonej liczby miejsc.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie# MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia pedagogiczne wybrać

Studia na kierunku Pedagogika specjalna - wszystko co musisz wiedzieć

Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie kierunki

Jakie są kierunki pedagogiczne w Olsztynie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Nauk Społecznych UWM Olsztyn

 

 

Komentarze (0)