Praca socjalna

Praca socjalna

Praca socjalna – Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie

Termin „praca socjalna” oficjalnie funkcjonuje od 1917 roku, kiedy to pojawił się on w nazwie amerykańskiego stowarzyszenia National Conference of Social Work. Definiowany był wtedy jako działalność służąca niesieniu pomocy ludziom potrzebującym. Od tamtego czasu fundament dziedziny nie zmienił się, lecz obszar badań i przede wszystkim problemów zdecydowanie tak. Chcąc poważnie zgłębić zagadnienie jakim jest praca socjalna należy wybrać kierunek studiów o tej samej nazwie. A gdzie? Na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie. 

Założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy z obszaru pracy socjalnej, budowaną w oparciu o kontekst interdyscyplinarny, czyli podstawy filozofii, pedagogiki społecznej, socjologii, psychologii, polityki oraz prawa. Studenci nabywają umiejętności niezbędnych do działania w polu pracy socjalno-wychowawczej i opiekuńczej, organizacji pomocy oraz aktywizacji społecznej na rzecz różnych jednostek i grup wykluczanych lub narażonych na wykluczenie. Praca socjalna na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie to kierunek prowadzony wyłącznie w trybie stacjonarnym.

Studia na kierunku Praca socjalna na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie posiadają bogaty program kształcenia. W jego skład wchodzą następujące przedmioty: etykieta, gerontologia społeczna, komunikacja interpersonalna w pracy socjalnej, pedagogika rodziny, psychologia społeczna, socjologia, wiedza o rozwoju człowieka w cyklu życia, wprowadzenie do pracy socjalnej, andragogika, prawo rodzinne i opiekuńcze, psychologia rozwoju i osobowości, struktura i organizacja pomocy społecznej w Polsce, animacja społeczno- kulturalna, interwencja kryzysowa na rzecz dorosłych, interwencja kryzysowa w rodzinie, metodologia badań społecznych, metodyka pracy socjalnej, polityka społeczna, środowiskowa praca socjalna, psychologia kliniczna, resocjalizacja.

Oprócz realizowania założonych w programie przedmiotów studenci zobligowani są do odbycia praktyk, które służą ugruntowaniu nabytej wiedzy, kompetencji i umiejętności. Są to praktyki śródroczne i ciągłe, jak również zajęcia hospitacyjno- praktyczne oraz wolontariat w instytucjach pomocy społecznej lub organizacjach. A co po studiach? Absolwenci Pracy socjalnej na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie znajdą zatrudnienie w placówkach administracji i instytucjach pomocy społecznej, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, domach pomocy społecznej, ośrodkach wsparcia dla dorosłych, rodzin i dzieci, organizacjach pozarządowych lub środowiskach lokalnych.

Studia w Olsztynie to dobry pomysł na wyższe kształcenie. Ale którą uczelnię wybrać? Planując studiować Pracę socjalną warto zorientować się co może zaproponować omawiana przez nas szkoła wyższa. Jakie ma Uniwersytet Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie opinie? Patrycja, studentka Pracy socjalnej mówi:

„Studiując Pracę socjalną na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim poznaję ludzi, od których wiele się uczę. To studia stanowiące powiązanie różnych dyscyplin i obszarów wiedzy i każdego kto chce pomagać ludziom zachęcam to wyboru tego kierunku i tej uczelni.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Pracę socjalną na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim:

Absolwent kierunku Praca socjalna na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • pedagogiki,
 • procesów i zjawisk psychicznych kierujących zachowaniem ludzi,
 • metodyki pracy socjalnej,
 • procesów społeczno- ekonomicznych,
 • rozwoju człowieka w cyklu życia,
 • współczesnej polityki społecznej.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Praca socjalna:

Absolwent kierunku Praca socjalna na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie może znaleźć zatrudnienie w:

 • placówkach administracji i instytucjach pomocy społecznej,
 • placówkach opiekuńczo- wychowawczych,
 • domach pomocy społecznej,
 • ośrodkach wsparcia dla dorosłych, rodzin i dzieci,
 • organizacjach pozarządowych,
 • środowiskach lokalnych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku praca socjalna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

filozofia, geografia, historia, język obcy, język polski, język łaciński i kultura antyczna, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Kryterium kwalifikacji kandydatów na studia drugiego stopnia jest ranking ostatecznego wyniku studiów bez wyrównania do pełnej oceny, w ramach określonej liczby miejsc.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie# MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia społeczne wybrać

Studia na kierunku Praca socjalna - wszystko co musisz wiedzieć

Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie kierunki

Jakie są kierunki pedagogiczne w Olsztynie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Nauk Społecznych UWM Olsztyn

 

 

Komentarze (0)