Wojskoznawstwo

Wojskoznawstwo

Wojskoznawstwo

04.02.2022

Wojskoznawstwo – Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie 2022

Wojskoznawstwo jest dyscypliną, która szeroko porusza zagadnienie wojskowości, zarówno w aspekcie historycznym, jak i współczesności. To także dziedzina, która rozwija umiejętność analizowania zjawisk i procesów w skali globalnej, regionalnej, państwowej i lokalnej. Wszyscy zainteresowani tą dyscypliną powinno zwrócić uwagę na Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie, gdzie Wojskoznawstwo prowadzone jest na studiach pierwszego stopnia.

Studia na kierunku wojskoznawstwo w UWM
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Nabywane umiejętności

Założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy w zakresie międzynarodowej problematyki politycznej, ekonomicznej, społecznej, prawnej, historycznej i kulturalnej. W toku nauki następuje kształtowanie fachowych kompetencji opiekuńczo- wychowawczych przez zapoznanie się ze specyfiką jednostki wojskowej, instytucji lub placówki, w której odbywana jest praktyka, w szczególności poznanie realizowanych przez nią zadań na rzecz bezpieczeństwa kraju oraz regionu, sposobu funkcjonowania, organizacji pracy, pracowników, uczestników systemu zabezpieczenia szeroko rozumianego bezpieczeństwa oraz prowadzonej dokumentacji. Wojskoznawstwo na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie jest kierunkiem prowadzonym wyłącznie w trybie studiów stacjonarnych.

Studia na kierunku Wojskoznawstwo na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie charakteryzują się bogatym programem nauczania, na który składają się następujące przedmioty: antropologiczne i etyczne zagadnienia wojny, geografia wojenna, historia porównawcza ustrojów państwowych, historyczno- wojskowe studia terenowe, kartografia wojenna, społeczno- demograficzne aspekty wojny, sztuka wojenna nowożytna, sztuka wojenna starożytności i średniowiecza, współczesne doktryny i teorie militarne, wybrane problemy myśli wojskowej, dzieje ochrony granic Polski, dzieje wojskowe Polski, fizjografia w działaniach wojennych, organizacja i zarządzanie w administracji wojskowej, współczesna broń wojskowa, źródła i ochrona informacji niejawnych, dzieje i współczesność architektury militarnej i inżynierii, międzynarodowe stosunki wojskowe, terroryzm międzynarodowy.

A co po studiach? Absolwenci omawianego przez nas kierunku znajdą zatrudnienie w instytucjach i jednostkach Wojska Polskiego, administracji rządowej i samorządowej, wydawnictwach, środkach masowego przekazu, placówkach muzealnych, placówkach oświatowych, placówkach kulturalnych, obsłudze turystyki militarnej w Polsce, jak i krajach europejskich.

 

Opinie

Studia w Olsztynie to szeroki wachlarz edukacyjnych możliwości. Osoby zainteresowane zdobyciem solidnego wykształcenia bez trudu odnajdą dyscyplinę dla siebie. Chcąc studiować Wojskoznawstwo należy przypatrzeć się uczelni, która oferuje ten kierunek. Jakie ma Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie opinie? Damian, student Wojskoznawstwa mówi:

„Wojskoznawstwo to szalenie ciekawy kierunek, który wciągnie każdego, nawet jeśli nie posiada się zbyt dużej wiedzy na temat militariów. Wszystko zależy od programu i zajęć, jakie prowadzone są w toku studiów. Ja wybrałem Uniwersytet Warmińsko- Mazurski, bo program tej uczelni przekonał mnie najbardziej. „

 

 

STUDIA W OLSZTYNIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Olsztynie

Studia w Olsztynie

 

 

WOJSKOZNAWSTWO - ważne informacje

Wojskoznawstwo studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Wojskoznawstwo na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim:

Absolwent kierunku Wojskoznawstwo na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • dziejów wojskowych dawnej i współczesnej Polski,
 • systemu obronności i bezpieczeństwa państwa,
 • funkcjonowania sił zbrojnych,
 • historii integracji europejskiej,
 • międzynarodowych stosunków wojskowych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Wojskoznawstwo:

Absolwent kierunku Wojskoznawstwo na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie może znaleźć zatrudnienie w:

 • instytucjach i jednostkach Wojska Polskiego,
 • administracji rządowej i samorządowej,
 • wydawnictwach,
 • środkach masowego przekazu,
 • placówkach muzealnych,
 • placówkach oświatowych,
 • placówkach kulturalnych,
 • obsłudze turystyki militarnej

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku wojskoznawstwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

geografia, historia, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Komentarze (0)