Elektrotechnika

Elektrotechnika

Elektrotechnika – Politechnika Lubelska 2021

Studia na kierunku elektrotechnika na Politechnice Lubelskiej to studia inżynierskie lub magisterskie, kończą się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarne (zaoczne)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku elektrotechnika znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • matematyka
 • fizyka
 • geometria i grafika inżynierska
 • elektrochemia
 • inżynieria materiałowa
 • teoria obwodów
 • sieci komputerowe
 • metody numeryczne

 

Elektrotechnika jest działem nauki i techniki zajmującym się podstawami teoretycznymi i zastosowaniami zjawisk fizycznych związanych z elektrycznością. Zagadnienia, które skupia w sobie elektrotechnika można podzielić na zagadnienia związane z wytwarzaniem, przesyłaniem i rozdzielaniem energii elektrycznej oraz zagadnienia związane z przetwarzaniem jej na inne rodzaje energii. Nie trudno odgadnąć, że elektrotechnika to także ciekawy i popularny kierunek kształcenia. A w której szkole wyższej można zgłębiać jej zasady? Na Politechnice Lubelskiej, gdzie Elektrotechnika prowadzona jest na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Założeniem kształcenia jest pozyskanie praktycznych umiejętności w zakresie projektowania, wytwarzania i eksploatacji urządzeń elektrycznych i elektronicznych, automatyki, napędu, komputerowych systemów pomiarowych oraz wytwarzania i przetwarzania energii elektrycznej w tym odnawialnych źródeł energii. Studenci przygotowują się do prowadzenia prac projektowych, badawczych i rozwojowych, a także do ubiegania się o uprawnienia Stowarzyszenia Elektryków Polskich w zakresie konserwacji, remontów, obsługi i montażu urządzeń elektrycznych, oraz aparatury kontrolno- pomiarowej do 1kV. Elektrotechnika na Politechnice Lubelskiej jest kierunkiem prowadzonym zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym.

Jakie przedmioty składają się na program nauczania kierunku Elektrotechnika? Między innymi: matematyka, fizyka, geometria i grafika inżynierska, elektrochemia, inżynieria materiałowa, teoria obwodów, sieci komputerowe, metody numeryczne, metrologia, technika światłowodowa, wprowadzenie do telekomunikacji, mechatronika, mechanika, teoria pola elektromagnetycznego, maszyny elektryczne, automatyka i regulacja automatyczna, elektroenergetyka, instalacje i oświetlenie, technika wysokich napięć, urządzenia elektryczne, technika mikroprocesorowa, ekonomika w energetyce.

Elektrotechnika na Politechnice Lubelskiej jest kierunkiem dostarczającym szerokiej wiedzy i różnorodnych umiejętności. Poprzez prowadzone specjalności oraz realizowane w toku studiów przedmioty studenci poznają zagadnienia z zakresu układów elektrycznych, analizy obwodów w stanach ustalonych i nieustalonych, projektowania i konstrukcji układów pomiarowych wielkości elektrycznych i magnetycznych, stosowania urządzeń elektronicznych i energoelektronicznych, czy też programowania mikroprocesorów. Z tak szerokim wachlarzem wiedzy absolwenci omawianego kierunku znajdą zatrudnienie w biurach projektowych, biurach konstrukcyjnych, laboratoriach, zakładach przemysłowych.

Lublin to niezwykle istotny ośrodek akademicki na mapie naszego kraju. Osoby zainteresowane pozyskaniem solidnego wykształcenia bez trudu znajdą dyscyplinę, w której chcieliby się rozwijać. Planując studiować Elektrotechnikę warto prześwietlić uczelnię, która oferuje ten właśnie kierunek. Jakie ma Politechnika Lubelska opinie? Wiktor, student Elektrotechniki mówi:

„Studiuję na Politechnice Lubelskiej już trzeci rok i dobrze wiem, że nie mogłem wybrać dla siebie lepszego miejsca. To uczelnia nowoczesna, która kładzie nacisk na zdobycie praktycznej wiedzy i rzeczywistych umiejętności. Jeśli ktoś zapyta mnie o to, którą uczelnię polecam do studiowania Elektrotechniki, bez wahania odpowiem, że Politechnikę Lubelską.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Elektrotechnikę na Politechnice Lubelskiej:

Absolwent kierunku Elektrotechnika na Politechnice Lubelskiej może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • programowania klasycznego i obiektowego,
 • programowej obsługi urządzeń w czasie rzeczywistym,
 • czytania dokumentacji technicznej,
 • stosowania metod numerycznych,
 • tworzenia modeli obwodowych oraz ich opisu matematycznego,
 • teorii pola elektromagnetycznego,
 • posługiwania się standardowymi przyrządami pomiarowymi analogowymi i cyfrowymi,
 • zasad działania układów elektronicznych i energoelektronicznych,
 • projektowania układów mikroprocesorowych pod kątem zastosowań przemysłowych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Elektrotechnika:

Absolwent kierunku Elektrotechnika na Politechnice Lubelskiej może znaleźć zatrudnienie w:

 • biurach projektowych,
 • biurach konstrukcyjnych,
 • laboratoriach,
 • zakładach przemysłowych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku elektrotechnika brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

fizyka, informatyka, język obcy, język polski, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Kwalifikację na pierwszy rok studiów drugiego stopnia przeprowadza się na podstawie: a)formalnego sprawdzenia składanych przez kandydatów wymaganych dokumentów oraz b) konkursu ocen z dyplomów ukończenia studiów wyższych i uzyskanej średniej ocen ze studiów, lub c) egzaminu wstępnego.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Lubelska# MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia inżynierskie wybrać

Studia na kierunku Elektrotechnika - wszystko co musisz wiedzieć

Politechnika Lubelska kierunki

Jakie są kierunki inżynierskie i techniczne w Lublinie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej

 

Komentarze (0)