Inżynieria materiałowa

Inżynieria materiałowa

Inżynieria materiałowa

Inżynieria materiałowa – Politechnika Lubelska 2021

Studia na kierunku inżynieria materiałowa na Politechnice Lubelskiej to studia magisterskie, kończą się uzyskaniem dyplomu (magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku inżynieria materiałowa znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • grafika inżynierska
 • inżynieria ekologiczna
 • matematyka
 • inżynierskie techniki komputerowe
 • fizyka
 • chemia
 • technologia maszyn

 

Wszystko co nas otacza, to materiały, a inżynieria materiałowa to dyscyplina zajmująca się ich tworzeniem, obróbką i wykorzystywaniem w niemal każdej dziedzinie życia. Na studiach z jej zakresu można dowiedzieć się wszystkiego na temat struktury, właściwości, technologii wytwarzania i zastosowania materiałów. A gdzie studiować? Na Politechnice Lubelskiej, czyli uczelni, w której Inżynieria materiałowa prowadzona jest na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Założeniem kształcenia jest pozyskanie szerokiej wiedzy, będącej połączeniem takich dyscyplin jak: fizyka, chemia i informatyka, a także nauk o materiałach inżynierskich metalowych, ceramicznych, polimerowych i kompozytowych. Studenci poznają zasady doboru materiałów inżynierskich do różnych zastosowań, technologii wytwarzania, przetwórstwa i recyklingu materiałów, a także zgłębiają metody kształtowania i badania struktury i własności materiałów oraz formułowania racjonalnych wniosków dotyczących stosowania materiałów inżynierskich w różnych produktach. Inżynieria materiałowa na Politechnice Lubelskiej to kierunek prowadzony zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym.

Jakie przedmioty składają się na program nauczania? Na przykład: grafika inżynierska, inżynieria ekologiczna, matematyka, inżynierskie techniki komputerowe, fizyka, chemia, technologia maszyn, wytrzymałość materiałów, materiały ceramiczne, obróbka ubytkowa, technologie łączenia materiałów, podstawy projektowania inżynierskiego, metody doboru materiałów, komputerowe wspomaganie w inżynierii materiałowej, metody badania materiałów, modelowanie procesów obróbki plastycznej, dyfuzja i przemiany fazowe, kompozyty funkcjonalne, ceramika inżynierska.

Inżynieria materiałowa na Politechnice Lubelskiej jest kierunkiem dostarczającym różnorodnych umiejętności. Studenci rozwijają zdolności korzystania z informacji technicznej, obsługi specjalistycznego oprogramowania komputerowego, jak również zarządzania i kierowania zespołami ludzkimi w przemyśle. Nauka stanowi solidne przygotowanie do udziału w projektowaniu materiałów oraz do współpracy z użytkownikami materiałów inżynierskich, konstruktorami i specjalistami z zakresu projektowania, wytwarzania, przetwórstwa i zastosowania materiałów inżynierskich. Z szerokim wachlarzem umiejętności absolwenci omawianego kierunku znajdą zatrudnienie w przedsiębiorstwach przemysłowych, jednostkach doradczych, jednostkach projektowych, zapleczu badawczo- rozwojowym przemysłu, czy też przedsiębiorstwach obrotu materiałami inżynierskimi i aparaturą do ich badania.

Studia w Lublinie oferują wiele możliwości kształcenia w najpopularniejszych dyscyplinach, a inżynieria materiałowa na pewno do tego grona należy. Ale którą uczelnię wybrać? Na jakiej podstawie zdecydować się na szkołę wyższą? Aby ułatwiać podejmowanie decyzji, warto dowiedzieć się czegoś o uczelni, która proponuje kandydatom ten kierunek. Jakie ma Politechnika Lubelska opinie? Bartek, student Inżynierii materiałowej mówi:

„Lublin to miejsce, do którego każdego roku zjeżdża ogromna grupa kandydatów na studia. Większość z nich planuje naukę na Politechnice Lubelskiej i nie ma się czemu dziwić, ponieważ to jedna z najlepszych uczelni w kraju, z której wychodzą niezwykle utalentowani ludzie.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Inżynierię materiałową na Politechnice Lubelskiej:

Absolwent kierunku Inżynieria materiałowa na Politechnice Lubelskiej może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • rozwiązywania zagadnień technicznych w oparciu o prawa fizyki,
 • korzystania z komputerowego wspomagania do rozwiązywania zadań technicznych,
 • doboru materiałów inżynierskich,
 • doboru procesów technologicznych do wytwarzania i przetwórstwa materiałów,
 • projektowania materiałowego produktów o założonej strukturze i własnościach użytkowych,
 • obsługi specjalistycznej aparatury naukowo- badawczej,
 • projektowania i wdrażania technik recyklingu materiałów,
 • wykonywania analiz wytrzymałościowych elementów maszyn i układów mechanicznych,
 • termodynamiki technicznej,
 • kształtowania struktury i własności materiałów inżynierskich przez dobór właściwego procesu technologicznego.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Inżynieria materiałowa:

Absolwent kierunku Inżynieria materiałowa na Politechnice Lubelskiej może znaleźć zatrudnienie w:

 • przedsiębiorstwach przemysłowych,
 • jednostkach doradczych,
 • jednostkach projektowych,
 • zapleczu badawczo- rozwojowym przemysłu,
 • przedsiębiorstwach obrotu materiałami inżynierskimi i aparaturą do ich badania.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Lubelska# MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia inżynierskie wybrać

Studia na kierunku Inżynieria materiałowa - wszystko co musisz wiedzieć

Politechnika Lubelska kierunki

Jakie są kierunki inżynierskie i techniczne w Lublinie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Mechanicznym Politechniki Lubelskiej
 

Komentarze (0)