Doradztwo kariery i doradztwo zawodowe

Doradztwo kariery i doradztwo zawodowe

Doradztwo kariery i doradztwo zawodowe

11.04.2022

Doradztwo kariery i doradztwo zawodowe – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II 2022

Studia na kierunku doradztwo kariery i doradztwo zawodowe na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia na kierunku doradztwo kariery i doradztwo zawodowe w KUL
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym)Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku doradztwo kariery i doradztwo zawodowe znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • logika
 • zarządzanie karierą we współczesnym społeczeństwie
 • doradztwo kariery w systemie edukacji
 • doradztwo kariery w sieciach regionalnych
 • partnerstwa społeczne
 • relacje pracownicze
 • analiza i opis pracy i zawodów
 • przedsiębiorczość

 

Na czym opiera się doradztwo personalne i doradztwo kariery? Na psychologii? Na socjologii? A może na ekonomii? Odpowiedź nie powinna zaskoczyć, gdyż dyscyplina ta opiera się na wymienionych naukach, a czerpie ze znacznie większych obszarów. Jedno jest pewne. Zawody związane z doradztwem stają się coraz popularniejsze, zatem studia przygotowujące do ich wykonywania śmiało można określić przyszłościowymi. Studia te skierowane są do osób zainteresowanych pracą w instytucjach rynku pracy oraz w organizacjach i podmiotach gospodarczych świadczących usługi HR. W związku z tym studia mają charakter interdyscyplinarny w ramach nauk społecznych. Zainteresowani nauką powinni przyjrzeć się bliżej kierunkowi Doradztwo kariery i doradztwo personalne, który oferuje Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II.

 

Nabywane umiejętności

Kierunek Doradztwo kariery i doradztwo personalne oferowany przez Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II to profesjonalne przygotowanie do pracy związanej z takimi zawodami jak doradca zawodowy, doradca personalny, czy pracownik działu HR. W toku nauki studenci pozyskują kwalifikacje w zarządzaniu personelem w ramach danej organizacji, gwarantującym zarówno rozwój organizacji jak i pracowników, rozwijają umiejętność udzielania porad w zakresie doradztwa kariery i doradztwa personalnego, uwzględniając różne kwestie współczesnego rynku pracy, a także na bieżąco aktualizują swoje wiadomości na temat polskiego i europejskiego prawa pracy.

W celu pozyskania największej na ich temat wiedzy realizowane są następujące przedmioty: logika, zarządzanie karierą we współczesnym społeczeństwie, doradztwo kariery w systemie edukacji, doradztwo kariery w sieciach regionalnych, partnerstwa społeczne, relacje pracownicze, analiza i opis pracy i zawodów, przedsiębiorczość, europejskie i światowe inicjatywy zarządzania karierą, wprowadzenie do teorii osobowości, polityka rynku pracy i kreowanie stosunków pracowniczych, międzynarodowe sieci doradztwa kariery, psychologia pracy i organizacji w kontekście zarządzania personelem, społeczno- polityczne czynniki mają wpływ na doradztwo kariery, profesjonalne i etyczne zachowanie doradcy, zarządzanie jakością w usługach.

Chcąc opisać absolwenta kierunku Doradztwo kariery i doradztwo personalne, możemy stwierdzić, iż posiada on różnorodne kompetencje, które można podzielić na grupy: kompetencje zawodowe, kompetencje komunikacyjne, kompetencje przedsiębiorcze, kompetencje analityczno- informatyczne, kompetencje naukowo- badawcze. Skąd tak wiele grup? Ponieważ wszystkie wydają się niezbędne do pracy zawodowej w obszarze szeroko rozumianego doradztwa. Wśród nabytych kompetencji absolwenci mogą pochwalić się umiejętnościami pozwalającymi podejmować decyzje i rozwiązywać problemy związane z wyborem ścieżek kariery, umiejętnościami zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji na różnych poziomach zarządzania, czy wykorzystywania klasycznych narzędzi diagnostycznych stosowanych w planowaniu kariery. Z tak szerokim wachlarzem wiedzy i umiejętności absolwenci omawianego przez nas kierunku znajdą zatrudnienie w roli doradców zawodowych, doradców personalnych, pracowników działu HR, indywidualnych opiekunów osób uczących się, osób bezrobotnych, osób pracujących czy będących na emeryturze.

 

Opinie

Lublin to przestrzeń nowoczesnego kształcenia, w której odnaleźć można kierunki kształcące w coraz popularniejszych dyscyplinach. Przykładem takiego kierunku jest Doradztwo kariery i doradztwo personalne. Chcąc ubiegać się o przyjęcie na ten kierunek warto choć trochę poznać uczelnię, która go oferuje. Jakie ma Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II opinie? Aneta, studentka Doradztwa kariery i doradztwa personalnego mówi:

„KUL to uczelnia, która dostosowuje swoją ofertę dydaktyczną do warunków panujących we współczesnym świecie i obecnym rynku. Dlatego zdobywana wiedza jest aktualna, a studenci mają gwarancję, że rozwinięte na studiach umiejętności zostaną przez nich wykorzystane na drodze zawodowej.”

 

 

STUDIA W LUBLINIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Lublinie

Studia w Lublinie

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Doradztwo kariery i doradztwo personalne na KUL:

Absolwent kierunku Doradztwo kariery i doradztwo personalne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • polskiego i europejskiego prawa pracy,
 • zasad planowania kariery,
 • zasad zarządzania informacją,
 • zarządzania jakością w doradztwie kariery,
 • rekrutacji i selekcji pracowników,
 • programów rozwoju zawodowego,
 • psychologicznych mechanizmów wyboru zawodu i ścieżek kariery,
 • zarządzania w obszarze służb publicznych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Doradztwo kariery i doradztwo personalne:

Absolwent kierunku Doradztwo kariery i doradztwo personalne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim może znaleźć zatrudnienie jako:

 • doradca personalny,
 • doradca zawodowy,
 • pracownik działu HR,
 • indywidualny opiekun osoby uczącej się, pracującej, bezrobotnej i będącej na emeryturze.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku doradztwo kariery i doradztwo zawodowe brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

fizyka, geografia, historia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Komentarze (0)