Studia humanistyczne Lublin

Studia humanistyczne Lublin

Studia humanistyczne Lublin

Największy wybór studiów

humanistycznych w Lublinie

Odkryj kierunki humanistyczne i sprawdź gdzie możesz studiować 

Studia humanistyczne Lublin | woj. lubelskie

Bycie humanistą to trudne zadanie. Wymagające samozaparcia i cierpliwości. Najczęściej niedoceniane, a tak ważne. Humaniści nadają naszemu życiu sens. Badają przeszłość, wyrokują przyszłość, zadają pytania, o to, co w życiu ważne. Humaniści cechują się niezwykłą erudycją, oczytaniem, wszechstronnością i otwartością na wiedzę. Są szczególnie głodni wiedzy - potrzebują kontekstu do tworzenia idei, poszukiwania odpowiedzi, odkrywania kolejnych zakamarków ludzkiego życia. Studenci studiów humanistycznych często zostają pisarzami, publicystami, badaczami życia ludzkiego. Jeśli chcesz oddać całe swoje życie humanistyce, to już dziś sprawdź kierunki studiów humanistycznych, na jakie możesz się wybrać w Lublinie.

KIERUNKI HUMANISTYCZNE W LUBLINIE

Rozwiń

ZOBACZ, NA JAKICH UCZELNIACH W LUBLINIE SĄ STUDIA HUMANISTYCZNE

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Rekrutacja na studia humanistyczne w Lublinie

Jeśli chcesz dostać się na studia humanistyczne w Lublinie, na maturze zdaj jak najwięcej przedmiotów humanistycznych - możesz wybrać historię, wiedzę o społeczeństwie, bądź i religię czy muzykę. Sprawdź wymagania rekrutacyjne kierunku, jaki najbardziej Cię interesuje i działaj. Ucz się, czytaj, rozmawiaj z ludźmi, a ze wszystkich swoich działań wyciągaj wnioski. Aby dostać się na studia humanistyczne musisz przejść organizowany rokrocznie rekrutacyjny konkurs świadectw.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Praca po studiach humanistycznych

Gdzie znajdują pracę humaniści? Co mogą robić po swoich studiach? Oczywiście wszystko zależy od wybranego kierunku. Możemy jedynie podpowiedzieć, że wiedzę i postawę humanistyczną możesz wykorzystać w pracy politycznej, twórczej czy nauczycielskiej. Humaniści to publicyści, pisarze, redaktorzy i prowadzący programy telewizyjne, to także pracownicy administracji wysokiego szczebla - często znajdują zatrudnienie w ambasadach, jako atache kulturowi za granicą, bądź jako politycy samorządowi. Humaniści to także badacze przeszłości, animatorzy kultury, czy nauczyciele sztuki i wiedzy o kulturze. To społecznicy, pracujący w organizacjach pozarządowych. Humaniści odnajdują się w naprawdę wielu miejscach i w wielu specjalnościach. Wszystko zależy od Waszych wewnętrznych potrzeb i energii, jaką poświęcicie w swoje działania.

STUDIA HUMANISTYCZNE W LUBLINIE - PODYPLOMOWE

WARTO TO WIEDZIEĆ

 


UNIWERSYTET MARIE CURIE SKŁODOWSKIEJ STUDIA HUMANISTYCZNE

Studia humanistyczne prowadzi w Lublinie przede wszystkim Uniwersytet Marie Curie Skłodowskiej na Wydziale Humanistycznym, na którym to możecie zrealizować kierunki:

 • archeologia - studia I i II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne
 • architektura książki - projektowanie i edycja - studia podyplomowe
 • archiwistyka - studia I i II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne
 • archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi - studia I i II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne
 • bałkanistyka - studia I i II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne
 • e-edytorstwo i techniki redakcyjne - studia podyplomowe
 • genealogia i biografistyka - studia podyplomowe
 • iberystyka - studia I i II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne
 • informacja naukowa i bibliotekoznawstwo - studia podyplomowe
 • językoznawstwo i literaturoznawstwo (neofilologiczne) - studia doktoranckie
 • kulturoznawstwo - studia I i II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne
 • lingwistyka stosowana - studia I i II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne
 • muzealnictwo - studia podyplomowe
 • nowe technologie dla kultury i administracji - studia podyplomowe
 • technologie cyfrowe w animacji kultury - studia podyplomowe
 • tradycyjne i elektroniczne zarządzanie dokumentami - studia podyplomowe
 • translatoryka - studia podyplomowe
 • turystyka historyczna - studia I i II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne
 • turystyka historyczna w społecznościach lokalnych - studia podyplomowe
 • tworzenie kolekcji cyfrowych - studia podyplomowe
 • wiedza o kulturze - studia podyplomowe

Dowiedz się więcej>


KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI STUDIA HUMANISTYCZNE

Studia humanistyczne prowadzi również Katolicki Uniwersytet Lubelski, który zaprasza na kierunki:

 • edytorstwo - studia I i II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne
 • europeistyka - studia I i II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne
 • filozofia - studia I i II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne
 • filozofia - studia w języku angielskim
 • hispanistyka - studia I i II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne
 • kulturoznawstwo - studia I i II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne
 • międzyobszarowe indywidualne studia humanistyczno-społeczne - studia I i II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne

Dowiedz się więcej>

 TEMATY POWIĄZANE

 

Jakie studia humanistyczne wybrać

 

Komentarze (0)