Studia humanistyczne Lublin

Studia humanistyczne Lublin

Studia humanistyczne Lublin

Największy wybór studiów

humanistycznych w Lublinie

Odkryj kierunki humanistyczne i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

Studia humanistyczne Lublin | woj. lubelskie

Studia humanistyczne w Lublinie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) lub 5 lat (studia jednolite magisterskie) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym, wieczorowym). Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

STUDIA HUMANISTYCZNE W LUBLINIE - KIERUNKI STUDIÓW

Uczelnia
Typ studiów
Tryb studiów
Czas trwania
Kierunki studiów Typ studiów Tryb studiów
Anglistyka stacjonarne I stopnia, II stopnia
Applied anthropology stacjonarne I stopnia
Archeologia stacjonarne I stopnia, II stopnia
Archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi stacjonarne I stopnia, II stopnia
Doradztwo kariery i doradztwo zawodowe stacjonarne I stopnia
Edytorstwo stacjonarne I stopnia
Filozofia stacjonarne I stopnia, II stopnia
Humanistyka cyfrowa stacjonarne II stopnia
Intercultural communication in education and the workplace stacjonarne II stopnia
Kognitywistyka stacjonarne I stopnia, II stopnia
Logopedia z audiologią stacjonarne I stopnia, II stopnia
Międzyobszarowe indywidualne studia humanistyczno-społeczne stacjonarne I stopnia, II stopnia
Philosophy stacjonarne I stopnia, II stopnia
Politologia stacjonarne I stopnia, II stopnia
Produkcja medialna stacjonarne I stopnia, II stopnia
Psychologia stacjonarne jednolite
Retoryka stosowana stacjonarne I stopnia, II stopnia
Sociology stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia
Socjologia stacjonarne, niestacjonarne, online I stopnia, II stopnia
Socjologia - studia online online I stopnia, II stopnia
Technologie cyfrowe w animacji kultury stacjonarne I stopnia, II stopnia
Turystyka kulturowa stacjonarne II stopnia

Zobacz, na jakich uczelniach w Lublinie są studia humanistyczne

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA - KIERUNKI HUMANISTYCZNE W LUBLINIE

SORTOWANIE:

Rekrutacja i wymagania na studia humanistyczne w Lublinie

Jeśli chcesz dostać się na studia humanistyczne w Lublinie, na maturze zdaj jak najwięcej przedmiotów humanistycznych - możesz wybrać historię, wiedzę o społeczeństwie, bądź i religię czy muzykę. Sprawdź wymagania rekrutacyjne kierunku, jaki najbardziej Cię interesuje i działaj.

Ucz się, czytaj, rozmawiaj z ludźmi, a ze wszystkich swoich działań wyciągaj wnioski. Aby dostać się na studia humanistyczne musisz przejść organizowany rokrocznie rekrutacyjny konkurs świadectw.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Studia humanistyczne niestacjonarne w Lublinie

Studia humanistyczne zdają się być ogromną przestrzenią kształcenia, w której każdy zainteresowany zdobyciem wiedzy bez trudu odnajdzie swoje miejsce. Tak rzeczywiście jest, lecz należy zwrócić uwagę, że pomimo wielkości wspomnianej przestrzeni jest ona dość niewielka w przypadku studiów niestacjonarnych.

Większość kierunków humanistycznych realizowana jest jedynie formie stacjonarnej, pozostawiając mały wybór tym, którzy chcieliby poprowadzić swoją drogę kształcenia w innym trybie. Jedno jest pewne. Jeśli już uda się odnaleźć dziedzinę humanistyczną z możliwością zgłębiania jej na studiach niestacjonarnych, to warto się zdecydować, gdyż nauka w takim trybie ma sporo zalet.

Należy zacząć od tego, że kierunek niestacjonarny posiada taki sam program jak kierunek stacjonarny. Nauka prowadzi do osiągnięcia takich samych efektów i rozwinięcia takich samych umiejętności. O rozbieżności edukacyjne nie ma się zatem co martwić. Fundamentalną różnicą, choć nie w aspekcie merytorycznym, jest to, iż studia niestacjonarne są płatne.

Kolejną różnicą jest intensywność zajęć. Studia niestacjonarne można podzielić na wieczorowe i zaoczne, choć ta druga forma w ofertach edukacyjnych pojawia się znacznie częściej. Studia zaoczne prowadzone są w ramach weekendowych zjazdów, zazwyczaj co dwa tygodnie.

Zajęcia posiadają skondensowany charakter, dlatego nierzadko brakuje czasu, aby podczas wykładów dogłębnie pochylić nad danym zagadnieniem. Wymaga to od studentów innego podejścia, bardziej samodzielnego, co również posiada zalety. Studia zaoczne uczą zarządzania czasem, selekcji informacji, a także większego skupienia.

czytaj dalej studia humanistyczne niestacjonarne (zaoczne) w Lublinie

POPULARNE KIERUNKI NIESTACJONARNE W LUBLINIE POLECANE DLA CIEBIE

KIERUNKI HUMANISTYCZNE W LUBLINIE

Rozwiń

STUDIA HUMANISTYCZNE W LUBLINIE - PODYPLOMOWE

Jak wyglądają studia humanistyczne w Lublinie?

Bycie humanistą to trudne zadanie. Wymagające samozaparcia i cierpliwości. Najczęściej niedoceniane, a tak ważne. Humaniści nadają naszemu życiu sens. Badają przeszłość, wyrokują przyszłość, zadają pytania, o to, co w życiu ważne. Humaniści cechują się niezwykłą erudycją, oczytaniem, wszechstronnością i otwartością na wiedzę. 

Są szczególnie głodni wiedzy - potrzebują kontekstu do tworzenia idei, poszukiwania odpowiedzi, odkrywania kolejnych zakamarków ludzkiego życia. Studenci studiów humanistycznych często zostają pisarzami, publicystami, badaczami życia ludzkiego. Jeśli chcesz oddać całe swoje życie humanistyce, to już dziś sprawdź kierunki studiów humanistycznych, na jakie możesz się wybrać w Lublinie.

 

Studia humanistyczne w Lublinie możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia i jednolite (licencjackie, jednolite magisterskie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Studia humanistyczne w Lublinie możesz realizować zarówno na pierwszym, jak i drugim stopniu, jednakże zdarzają się wciąż takie kierunki, na których kształcenie odbywa się w formie jednolitych studiów magisterskich (psychologia). Studia jednolite trwają pięć lat, czyli dziesięć semestrów. Pierwszy stopień to studia licencjackie, trwające trzy lata, natomiast stopień drugi to dwuletnie studia magisterskie.

Lubelskie uczelnie mają także bogatą ofertę studiów podyplomowych jak na przykład filozofia i etyka, edukacja muzealna czy języki skandynawskie dla rynku pracy. Podyplomowo możesz kształcić się w formie niestacjonarnej najczęściej w trakcie dwóch semestrów.

Kierunki podyplomowe przeznaczone są dla osób, które mają już dyplom poświadczający wykształcenie wyższe. Możesz studiować stacjonarnie i niestacjonarnie. Studia dzienne odbywają się od poniedziałku do piątku, natomiast w trakcie studiów zaocznych kształcenie przebiega w weekendy. To Ty decydujesz o tym, w jakim trybie chcesz zdobywać edukację.

czytaj dalej studia w Lublinie

 

Kierunki studiów humanistycznych w Lublinie

Do kategorii studiów humanistycznych zaliczyć możemy bardzo różne kierunki studiów. Wśród propozycji przedstawianych przez lubelskie uczelnie znajdziemy anglistykę, archeologię, edytorstwo, humanistykę cyfrową, logopedię z audiologią, technologię cyfrową w animacji kulturowej, doradztwo kariery i doradztwo zawodowe. Kierunków jest bardzo wiele, a wśród nich znajdziemy zarówno te historyczne, jak i filologiczne, medialne, społeczne, psychologiczne.

Uczelnie w Lublinie proponują edukację w języku polskim, ale i w języku angielskim. Anglojęzyczne kierunki, takie jak, chociażby intercultural communication in education and the workplace czy philosophy pozwalają wkroczyć na międzynarodowy rynek pracy i z łatwością się na nim odnaleźć.

Oferta studiów humanistycznych jest bardzo szeroka i z pewnością każdy znajdzie tutaj coś dla siebie, zwłaszcza że poszczególne kierunki tworzone są w interdyscyplinarny sposób i pozwalają zdobyć wiedzę i umiejętności w różnych dziedzinach nauki i techniki.

 

Najpopularniejsze kierunki studiów humanistycznych:

 • applied anthropology
 • archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi
 • doradztwo kariery i doradztwo zawodowe
 • humanistyka cyfrowa
 • informatologia stosowana
 • intercultural communication in education and the workplace
 • lingwistyka stosowana
 • logopedia z audiologią
 • międzyobszarowe indywidualne studia humanistyczno-społeczne
 • technologie cyfrowe w animacji kultury

czytaj dalej kierunki studiów w Lublinie

 

Gdzie studiować kierunki humanistyczne w Lublinie?

Szeroką ofertę kierunkową przedstawia Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, na którego Wydziale Humanistycznym znajdziesz takie kierunki jak, na przykład archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi, intercultural communication in education and the workplace czy technologie cyfrowe w animacji kultury.

Wiele do powiedzenia w dziedzinie humanistyki ma także Katolicki Uniwersytet Lubelski, na którym znajdziesz, chociażby turystykę kulturową, edytorstwo bądź socjologięStudia humanistyczne znajdziesz zarówno na uczelniach publicznych, jak i prywatnych. Poszczególne placówki akademickie w Lublinie są przystosowane technicznie i merytorycznie do prowadzenia kształcenia w tym zakresie.

Pamiętaj, że każda z nich odznacza się unikatowym sposobem kształcenia, nawet jeśli dane kierunki studiów powielają się w przedstawianej ofercie. Zapoznaj się z propozycjami edukacyjnymi uczelni w Lublinie.

 

Uczelnie, na których można studiować kierunki humanistyczne w Lublinie:

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

czytaj dalej uczelnie w Lublinie

 

Jak wybrać studia humanistyczne w Lublinie, aby mieć dobrą pracę?

Studia humanistyczne przez niektórych uznawane są za nieopłacalne. Nic bardziej mylnego. Współczesne kierunki tworzone są w sposób interdyscyplinarny, co oznacza, że humaniści są na tyle elastyczni, by odnaleźć się w różnych branżach i dziedzinach nauki i techniki. Aktualny rynek pracy ma coraz więcej propozycji dla absolwentów studiów humanistycznych. Niemniej jednak warto weryfikować, jakich specjalistów poszukują pracodawcy w danym momencie.

 

Możliwe ścieżki Twojej przyszłej kariery zawodowej:

 • dziennikarz
 • tłumacz
 • redaktor
 • etnolog
 • politolog
 • ekspert ds. stosunków międzynarodowych
 • archiwista
 • antropolog
 • filmoznawca
 • recenzent
 • nauczyciel języka polskiego
 • specjalista ds. Public Relations

 

Absolwenci studiów humanistycznych zatrudniani są w serwisach i portalach internetowych, biurach prasowych, wydawnictwach, działach marketingu, wydziałach promocji i komunikacji instytucji publicznych i samorządowych, biurach tłumaczeń, turystyce, redakcjach czasopism, ośrodkach kultury, firmach, które mają międzynarodowe kontakty biznesowe, instytucjach, wymagających zaawansowanej znajomości języków obcych. Wszystko uzależnione jest od realizowanego kierunku bądź specjalizacji.

Warto wybrać kierunek, który naprawdę nas interesuje, ponieważ dużo chętniej będziemy zdobywać wiedzę w jego zakresie. Zwiększy to także satysfakcję zawodową i parcie na sukces. Sprawdź również, jakie zawody są popularne w Twoim rodzinny mieście bądź w mieście akademickim, w którym zamierzasz studiować.

czytaj dalej jakie studia wybrać

 

Jak wybrać uczelnię wyższą w Lublinie?

Wybór uczelni wyższej bardzo często uwarunkowany jest kierunkiem kształcenia, który chcesz realizować. Pamiętaj, że uczelnie przedstawiają oryginalną ofertę kształcenia, która nie zawsze się powiela. Jeśli chcesz studiować archiwistykę i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi, znajdziesz ją na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej.

Natomiast humanistykę cyfrową ma w swojej ofercie Katolicki Uniwersytet Lubelski. To Ty decydujesz o tym, na jakiej uczelni i jaki kierunek będziesz studiować. Zweryfikuj, jak wygląda kształcenie na danej uczelni. Ośrodki akademickie odznaczają się unikatowym charakterem, jeśli chodzi o edukację.

Zapoznaj się z proponowanymi programami studiów, a także sprawdź, czy masz szansę na stypendium, praktyki, wymiany krajowe i międzynarodowe. Istotne są zajęcia realizowane na uczelni, ale i poza nią. Poszczególne elementy składają się w dydaktyczną całość, która zapewni Ci interdyscyplinarne wykształcenie i wiele możliwości rozwoju.

czytaj dalej jak wybrać uczelnię

 

Czy warto iść na studia humanistyczne w Lublinie?

Studiowanie to bardzo ważny etap w życiu rozwijającego się człowieka. To czas zawierania ważnych znajomości, zdobywania życiowych doświadczeń, rozwijania pasji. Studia humanistyczne to także okres dyskusji, poznawania świata, czytania ważnych pozycji literackich. W Lublinie znajdziesz wiele uczelni i miejsc kultury i nauki, które pozwolą Ci rozwijać się w zakresie najbardziej fascynujących dla Ciebie zagadnień.

Lublin dba o studentów i zapewnia im wiele atrakcji, które umilają studenckie lata. Szereg wydarzeń sportowych, kulturalnych, festiwali naukowych to tylko nieliczne możliwości, z których możesz skorzystać. Władze miasta chętnie współpracują z władzami uczelni i różnego rodzaju firmami i instytucjami, dzięki czemu powstają programy stypendialne i stażowe, a także ciekawe oferty praktyk. Uczelnie organizują także wymiany krajowe i międzynarodowe, co sprawia, że studenci mają szansę rozwijać się kulturowo i zdobywać dodatkowe doświadczenia zawodowe i egzystencjalne.

Uczelnie wspierają wszelkiego rodzaju inicjatywy, to znaczy koła naukowe, konferencje, granty badawcze, ale także chętnie organizują spotkania z ludźmi ze świata kultury, sztuki, polityki. Lublin jest miastem historycznym, ale nie ucieka od innowacji. Tworzy się w nim coraz więcej miejsc pracy. Z pewnością znajdziesz tu coś dla siebie, dlatego śmiało aplikuj na kierunki humanistyczne na lubelskich uczelniach.

czytaj dalej czy warto iść na studia

 

Praca po studiach humanistycznych

Gdzie znajdują pracę humaniści? Co mogą robić po swoich studiach? Oczywiście wszystko zależy od wybranego kierunku. Możemy jedynie podpowiedzieć, że wiedzę i postawę humanistyczną możesz wykorzystać w pracy politycznej, twórczej czy nauczycielskiej. Humaniści to publicyści, pisarze, redaktorzy i prowadzący programy telewizyjne, to także pracownicy administracji wysokiego szczebla - często znajdują zatrudnienie w ambasadach, jako atache kulturowi za granicą, bądź jako politycy samorządowi.

Humaniści to także badacze przeszłości, animatorzy kultury, czy nauczyciele sztuki i wiedzy o kulturze. To społecznicy, pracujący w organizacjach pozarządowych. Humaniści odnajdują się w naprawdę wielu miejscach i w wielu specjalnościach. Wszystko zależy od Waszych wewnętrznych potrzeb i energii, jaką poświęcicie w swoje działania.

WARTO TO WIEDZIEĆ

 


UNIWERSYTET MARIE CURIE SKŁODOWSKIEJ STUDIA HUMANISTYCZNE

Studia humanistyczne prowadzi w Lublinie przede wszystkim Uniwersytet Marie Curie Skłodowskiej na Wydziale Humanistycznym, na którym to możecie zrealizować kierunki:

 • archeologia - studia I i II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne
 • architektura książki - projektowanie i edycja - studia podyplomowe
 • archiwistyka - studia I i II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne
 • archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi - studia I i II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne
 • bałkanistyka - studia I i II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne
 • e-edytorstwo i techniki redakcyjne - studia podyplomowe
 • genealogia i biografistyka - studia podyplomowe
 • iberystyka - studia I i II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne
 • informacja naukowa i bibliotekoznawstwo - studia podyplomowe
 • językoznawstwo i literaturoznawstwo (neofilologiczne) - studia doktoranckie
 • kulturoznawstwo - studia I i II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne
 • lingwistyka stosowana - studia I i II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne
 • muzealnictwo - studia podyplomowe
 • nowe technologie dla kultury i administracji - studia podyplomowe
 • technologie cyfrowe w animacji kultury - studia podyplomowe
 • tradycyjne i elektroniczne zarządzanie dokumentami - studia podyplomowe
 • translatoryka - studia podyplomowe
 • turystyka historyczna - studia I i II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne
 • turystyka historyczna w społecznościach lokalnych - studia podyplomowe
 • tworzenie kolekcji cyfrowych - studia podyplomowe
 • wiedza o kulturze - studia podyplomowe

Dowiedz się więcej>


KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI STUDIA HUMANISTYCZNE

Studia humanistyczne prowadzi również Katolicki Uniwersytet Lubelski, który zaprasza na kierunki:

 • edytorstwo - studia I i II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne
 • europeistyka - studia I i II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne
 • filozofia - studia I i II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne
 • filozofia - studia w języku angielskim
 • hispanistyka - studia I i II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne
 • kulturoznawstwo - studia I i II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne
 • międzyobszarowe indywidualne studia humanistyczno-społeczne - studia I i II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne

Dowiedz się więcej>

 TEMATY POWIĄZANE

 

Jakie studia humanistyczne wybrać

 

Komentarze (0)