Studia humanistyczne Lublin

Studia humanistyczne Lublin

Studia humanistyczne Lublin

Największy wybór studiów

humanistycznych w Lublinie

Odkryj kierunki humanistyczne i sprawdź gdzie możesz studiować 

Studia humanistyczne Lublin | woj. lubelskie

Bycie humanistą to trudne zadanie. Wymagające samozaparcia i cierpliwości. Najczęściej niedoceniane, a tak ważne. Humaniści nadają naszemu życiu sens. Badają przeszłość, wyrokują przyszłość, zadają pytania, o to, co w życiu ważne. Humaniści cechują się niezwykłą erudycją, oczytaniem, wszechstronnością i otwartością na wiedzę.

Są szczególnie głodni wiedzy - potrzebują kontekstu do tworzenia idei, poszukiwania odpowiedzi, odkrywania kolejnych zakamarków ludzkiego życia. Studenci studiów humanistycznych często zostają pisarzami, publicystami, badaczami życia ludzkiego. Jeśli chcesz oddać całe swoje życie humanistyce, to już dziś sprawdź kierunki studiów humanistycznych, na jakie możesz się wybrać w Lublinie.

ZOBACZ, NA JAKICH UCZELNIACH W LUBLINIE SĄ STUDIA HUMANISTYCZNE

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA - KIERUNKI HUMANISTYCZNE W LUBLINIE

SORTOWANIE:

KIERUNKI HUMANISTYCZNE W LUBLINIE

Rozwiń

Rekrutacja i wymagania na studia humanistyczne w Lublinie

Jeśli chcesz dostać się na studia humanistyczne w Lublinie, na maturze zdaj jak najwięcej przedmiotów humanistycznych - możesz wybrać historię, wiedzę o społeczeństwie, bądź i religię czy muzykę. Sprawdź wymagania rekrutacyjne kierunku, jaki najbardziej Cię interesuje i działaj. Ucz się, czytaj, rozmawiaj z ludźmi, a ze wszystkich swoich działań wyciągaj wnioski. Aby dostać się na studia humanistyczne musisz przejść organizowany rokrocznie rekrutacyjny konkurs świadectw.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Studia humanistyczne niestacjonarne w Lublinie

Studia humanistyczne zdają się być ogromną przestrzenią kształcenia, w której każdy zainteresowany zdobyciem wiedzy bez trudu odnajdzie swoje miejsce. Tak rzeczywiście jest, lecz należy zwrócić uwagę, że pomimo wielkości wspomnianej przestrzeni jest ona dość niewielka w przypadku studiów niestacjonarnych. Większość kierunków humanistycznych realizowana jest jedynie formie stacjonarnej, pozostawiając mały wybór tym, którzy chcieliby poprowadzić swoją drogę kształcenia w innym trybie. Jedno jest pewne. Jeśli już uda się odnaleźć dziedzinę humanistyczną z możliwością zgłębiania jej na studiach niestacjonarnych, to warto się zdecydować, gdyż nauka w takim trybie ma sporo zalet.

Należy zacząć od tego, że kierunek niestacjonarny posiada taki sam program jak kierunek stacjonarny. Nauka prowadzi do osiągnięcia takich samych efektów i rozwinięcia takich samych umiejętności. O rozbieżności edukacyjne nie ma się zatem co martwić. Fundamentalną różnicą, choć nie w aspekcie merytorycznym, jest to, iż studia niestacjonarne są płatne. Kolejną różnicą jest intensywność zajęć. Studia niestacjonarne można podzielić na wieczorowe i zaoczne, choć ta druga forma w ofertach edukacyjnych pojawia się znacznie częściej. Studia zaoczne prowadzone są w ramach weekendowych zjazdów, zazwyczaj co dwa tygodnie. Zajęcia posiadają skondensowany charakter, dlatego nierzadko brakuje czasu, aby podczas wykładów dogłębnie pochylić nad danym zagadnieniem. Wymaga to od studentów innego podejścia, bardziej samodzielnego, co również posiada zalety. Studia zaoczne uczą zarządzania czasem, selekcji informacji, a także większego skupienia.

POPULARNE KIERUNKI HUMANISTYCZNE NIESTACJONARNE W LUBLINIE

STUDIA HUMANISTYCZNE W LUBLINIE - PODYPLOMOWE

A
E
F
H
I
J
L
M
N
P
S
Rozwiń

Praca po studiach humanistycznych

Gdzie znajdują pracę humaniści? Co mogą robić po swoich studiach? Oczywiście wszystko zależy od wybranego kierunku. Możemy jedynie podpowiedzieć, że wiedzę i postawę humanistyczną możesz wykorzystać w pracy politycznej, twórczej czy nauczycielskiej. Humaniści to publicyści, pisarze, redaktorzy i prowadzący programy telewizyjne, to także pracownicy administracji wysokiego szczebla - często znajdują zatrudnienie w ambasadach, jako atache kulturowi za granicą, bądź jako politycy samorządowi.

Humaniści to także badacze przeszłości, animatorzy kultury, czy nauczyciele sztuki i wiedzy o kulturze. To społecznicy, pracujący w organizacjach pozarządowych. Humaniści odnajdują się w naprawdę wielu miejscach i w wielu specjalnościach. Wszystko zależy od Waszych wewnętrznych potrzeb i energii, jaką poświęcicie w swoje działania.

WARTO TO WIEDZIEĆ

 


UNIWERSYTET MARIE CURIE SKŁODOWSKIEJ STUDIA HUMANISTYCZNE

Studia humanistyczne prowadzi w Lublinie przede wszystkim Uniwersytet Marie Curie Skłodowskiej na Wydziale Humanistycznym, na którym to możecie zrealizować kierunki:

 • archeologia - studia I i II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne
 • architektura książki - projektowanie i edycja - studia podyplomowe
 • archiwistyka - studia I i II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne
 • archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi - studia I i II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne
 • bałkanistyka - studia I i II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne
 • e-edytorstwo i techniki redakcyjne - studia podyplomowe
 • genealogia i biografistyka - studia podyplomowe
 • iberystyka - studia I i II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne
 • informacja naukowa i bibliotekoznawstwo - studia podyplomowe
 • językoznawstwo i literaturoznawstwo (neofilologiczne) - studia doktoranckie
 • kulturoznawstwo - studia I i II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne
 • lingwistyka stosowana - studia I i II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne
 • muzealnictwo - studia podyplomowe
 • nowe technologie dla kultury i administracji - studia podyplomowe
 • technologie cyfrowe w animacji kultury - studia podyplomowe
 • tradycyjne i elektroniczne zarządzanie dokumentami - studia podyplomowe
 • translatoryka - studia podyplomowe
 • turystyka historyczna - studia I i II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne
 • turystyka historyczna w społecznościach lokalnych - studia podyplomowe
 • tworzenie kolekcji cyfrowych - studia podyplomowe
 • wiedza o kulturze - studia podyplomowe

Dowiedz się więcej>


KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI STUDIA HUMANISTYCZNE

Studia humanistyczne prowadzi również Katolicki Uniwersytet Lubelski, który zaprasza na kierunki:

 • edytorstwo - studia I i II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne
 • europeistyka - studia I i II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne
 • filozofia - studia I i II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne
 • filozofia - studia w języku angielskim
 • hispanistyka - studia I i II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne
 • kulturoznawstwo - studia I i II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne
 • międzyobszarowe indywidualne studia humanistyczno-społeczne - studia I i II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne

Dowiedz się więcej>

 TEMATY POWIĄZANE

 

Jakie studia humanistyczne wybrać

 

Komentarze (0)