Energetyka

Energetyka

Energetyka – Uniwersytet Zielonogórski

Inżynier energetyk jest specjalistą, który zajmuje się aspektami wytwarzania, przetwarzania, przesyłania, gromadzenia i wykorzystywania różnych rodzajów energii. Aby zostać takim specjalistą potrzebne są umiejętności zarządcze, solidna wiedza, a także zamiłowanie do nowinek technicznych. Zbierając to wszystko w jedną całość otrzymujemy specjalistyczne studia na kierunku Energetyka, które można podjąć na Uniwersytecie Zielonogórskim.

Kierunek Energetyka na Uniwersytecie Zielonogórskim zakłada pozyskanie dogłębnej wiedzy z zakresu szeroko rozumianej energetyki i najnowszych technologii energetycznych. Studenci zapoznają się z zagadnieniami zrównoważonego rozwoju kraju i rosnącej roli problemów związanych z ekologicznym wytwarzaniem, przesyłaniem i dystrybucją energii, a także zaznajamiają się z zagadnieniami mechaniki technicznej, termodynamiki technicznej, wykorzystania nowoczesnych maszyn energetycznych, techniki cieplnej, nowoczesnych technologii wytwarzania energii elektrycznej wraz z problemami ochrony środowiska i oczyszczania spalin. Energetyka na Uniwersytecie Zielonogórskim jest kierunkiem prowadzonym zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym.

Studia na kierunku Energetyka na Uniwersytecie Zielonogórskim posiadają szeroki program nauczania, który składa się między innymi z takich przedmiotów jak: matematyka, fizyka, grafika inżynierska, chemia, komputerowo wspomagane projektowanie, elektrotechnika, metrologia elektryczna, elementy techniki cyfrowej, elementy programowania, miernictwo w energetyce, mechanika techniczna, mechanika płynów, materiały konstrukcyjne i eksploatacyjne, technika sensorowa, podstawy automatyki, podstawy projektowania maszyn i urządzeń, termodynamika techniczna, ochrona środowiska w energetyce, budownictwo energooszczędne i pasywne, maszyny elektryczne, urządzenia i napędy elektryczne, gospodarka energetyczna, technologia maszyn energetycznych, energetyka odnawialna, efektywność energetyczna, systemy monitorowania w energetyce, ciepłownictwo, materiałoznawstwo elektrotechniczne.

Absolwenci omawianego kierunku posiadają szeroką, specjalistyczną wiedzę pozwalającą na wykonywanie obowiązków i zadań w firmach o różnym profilu, od elektrociepłowni aż po małe i średnie przedsiębiorstwa działające w szeroko pojętej energetyce, oraz firmy prowadzące właściwą gospodarkę energetyczną. Miejscem pracy absolwentów mogą być również samorządy, gdzie sprawy związane z planowaniem i rozwojem energetyki, w tym energetyki rozproszonej odgrywają coraz większą rolę.

Dziedziny związane z pozyskiwaniem czy przetwarzaniem energii stają się coraz istotniejsze i popularniejsze, zatem nauka w ich zakresie może być dobrą inwestycją. Ale w której szkole wyższej się uczyć? Podpowiedzią niechaj będzie odpowiedź na pytanie: Jakie ma Uniwersytet Zielonogórski opinie? Marcin, student Energetyki mówi:

„Uniwersytet Zielonogórski to najlepsza uczelnia pod każdym względem. Ciekawe zajęcia, nowoczesne specjalności, wspaniali wykładowcy. Czego chcieć więcej od uczelni?”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Energetykę na Uniwersytecie Zielonogórskim:

Absolwent kierunku Energetyka na Uniwersytecie Zielonogórskim może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • zjawisk i procesów fizycznych,
 • posługiwania się procedurami numerycznymi,
 • modelowania układów mechanicznych,
 • pomiaru i określania parametrów funkcjonalnych urządzeń elektrycznych oraz wielkości nieelektrycznych,
 • projektowania,
 • ochrony środowiska i oczyszczania spalin,
 • nowoczesnych technologii wytwarzania energii elektrycznej,
 • wykonywania audytów energetycznych,
 • zarządzania ryzykiem w energetyce,
 • wykorzystywania niekonwencjonalnych źródeł energii.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Energetyka:

Absolwent kierunku Energetyka na Uniwersytecie Zielonogórskim może znaleźć zatrudnienie w:

 • elektrowniach,
 • elektrociepłowniach,
 • przemyśle wytwórczym,
 • zakładach przemysłowych,
 • przemyśle wydobywczym,
 • administracji.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku energetyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

chemia, fizyka, informatyka, język obcy, język polski, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Zielonogórski# MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia inżynierskie wybrać

Studia na kierunku Energetyka - wszystko co musisz wiedzieć

Uniwersytet Zielonogórski kierunki

Jakie są kierunki inżynierskie w Zielonej Górze

Co zdawać na maturze

Studia w Filii UZ w Sulechowie

Komentarze (0)