Logistyka

Logistyka

Logistyka – Uniwersytet Zielonogórski

Być może niektórym logistyka wydaje się być stosunkowo młodą dyscypliną, lecz samo określenie można odnaleźć już w języku starogreckim, gdzie logistykę rozumiano jako sztukę liczenia i kalkulacji. Jednym z pierwszych reprezentantów pragmatycznego rozumienia problemów logistyki był cesarz bizantyjski Leontos VI, który uważał że jej zadaniem jest zaopatrywanie wojska, rozpoznaniem terenu i sił przeciwnika oraz odpowiednim przygotowaniem przemieszczenia własnych sił. A jaka jest współczesna logistyka? Definicji jest co najmniej kilka, choć wszystkie zgodne są do jednego, że polega przede wszystkim na planowaniu i realizowaniu sprawnego i efektywnego ekonomicznie przepływu surowców i towarów. Co ważne dla osób zastanawiających się nad wyborem tej dziedziny, będzie się ona rozwijać, biorąc pod uwagę rosnące zapotrzebowanie na usługi związane z szeroko pojętym transportem. Gdzie mogą studiować osoby zainteresowane tą dyscypliną? Na Uniwersytecie Zielonogórskim. Tam kierunek Logistyka prowadzony jest na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Kierunek Logistyka na Uniwersytecie Zielonogórskim zakłada pozyskanie gruntownej wiedzy z obszaru funkcjonowania nowoczesnych systemów logistycznych, zdobycie wiedzy z zakresu nauk ekonomicznych, organizacji i zarządzania, jak również rozwinięcie umiejętności menedżerskich. Studenci uczą się rozwiązywać problemy logistyczne przy użyciu metod i technik inżynierskich, czyli projektowania systemów logistycznych oraz procesów logistycznych, zarządzania specjalistycznymi funkcjami logistycznymi, zarządzania procesami, zarządzania kosztami, czy sprawnego posługiwania się systemami informatycznego wspomagania zarządzania logistycznego. Logistyka na Uniwersytecie Zielonogórskim jest kierunkiem prowadzonym zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym.

Studia na kierunku Logistyka na Uniwersytecie Zielonogórskim proponują bogaty program kształcenia, na który składają się następujące przedmioty: zarządzanie i przedsiębiorczość, historia gospodarcza, ekonomia, towaroznawstwo, ekonomika transportu, metody ilościowe w logistyce, zarządzanie produkcją i usługami, normalizacja i zarządzanie jakością w logistyce, zarządzanie łańcuchem dostaw, logistyka regionalna, systemy informatyczne w logistyce, projektowanie infrastruktury logistycznej, badania marketingowe, statystyka, rachunkowość i finanse, zarządzanie wartością, logistyka zaopatrzenia i produkcji, logistyka dystrybucji, ekonomia menedżerska, inżynieria systemów i analiza systemowa.

Z czego wynika popularność omawianego przez nas kierunku? Współczesność nastawiona na produkcję i handel musi posiadać dziedzinę, która spaja wszystkie elementy w jedną całość. A czym powinien charakteryzować się człowiek wchodzący na ten rynek? Nierzadko słychać opinie mówiące, że droga zawodowa rozpoczyna się jeszcze na studiach. Młody logistyk, świeżo upieczony absolwent, powinien charakteryzować się kilkoma cechami: znajomością teoretycznych podstaw logistyki, znajomością branży lub części branży, w której zamierza rozpocząć karierę, znajomością języka obcego, znajomością narzędzi informatycznych, jak również umiejętnością pracy w zespole. Kierunek realizowany na Uniwersytecie Zielonogórskim dostarcza jeszcze dodatkowych umiejętności, jak na przykład monitorowania procesów gospodarczych, czy podejmowania decyzji strategicznych i operacyjnych w zakresie funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstwa w warunkach konkurencji. Z tak szerokim zapleczem wiedzy absolwenci Logistyki znajdą zatrudnienie w przedsiębiorstwach produkcyjnych, przedsiębiorstwach logistycznych, jednostkach projektowych i doradczych, jednostkach administracyjnych.

Kierunki studiów w Zielonej Górze to niemała lista dyscyplin, którymi można się zająć. Naturalnie, logistyka także na niej figuruje i cieszy się dużym zainteresowaniem. Ale niezwykle istotnym elementem rozpoczynania kształcenia jest wybór odpowiedniej uczelni. Jak to zrobić? Na którą się zdecydować? Aby ułatwić sobie podejmowanie decyzji, warto wiedzieć – jakie ma Uniwersytet Zielonogórski opinie? Weronika, studentka Logistyki mówi:

„Uniwersytet Zielonogórski jest uczelnią, która oferuje studentom pozyskanie nowoczesnej wiedzy, na dodatek w praktycznym wymiarze. Na studiach przygotowujemy się do wejścia na rynek, który charakteryzuje się zmiennością i dużym dynamizmem. Z dyplomem UZ wiem, że dam sobie radę.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Logistykę na Uniwersytecie Zielonogórskim:

Absolwent kierunku Logistyka na Uniwersytecie Zielonogórskim może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • matematyki i statystyki,
 • analizowania i interpretacji świata organizacji i procesów zarządzania,
 • ekonomii,
 • zarządzania procesem produkcyjnym oraz usługami z wykorzystaniem narzędzi komputerowego wspomagania,
 • analizy procesów logistycznych i funkcji zarządzania logistycznego,
 • infrastruktury logistycznej,
 • logistyki zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji,
 • normalizacji i zarządzania jakością w logistyce,
 • projektowania procesów gospodarczych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Logistyka:

Absolwent kierunku Logistyka na Uniwersytecie Zielonogórskim może znaleźć zatrudnienie w:

 • przedsiębiorstwach produkcyjnych,
 • przedsiębiorstwach logistycznych,
 • jednostkach projektowych i doradczych,
 • jednostkach administracyjnych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku logistyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

język obcy, język polski, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Kandydaci przyjmowani są według kolejności na liście rankingowej, sporządzonej na podstawie punktacji za: przeliczony wynik ukończenia studiów wpisany do dyplomu, zgodność albo pokrewieństwo kierunku ukończonych studiów z wybranym kierunkiem studiów drugiego stopnia.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Zielonogórski# MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia logistyczne wybrać

Studia na kierunku Logistyka - wszystko co musisz wiedzieć

Uniwersytet Zielonogórski kierunki

Jakie są kierunki logistyczne w Zielonej Górze

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Ekonomii i Zarządzania UZ

Komentarze (0)