Logistyka - Zielonej Górze

Logistyka - Zielonej Górze

Dodaj do ulubionych

Logistyka studia Zielona Góra| woj. lubuskie

Dla kogo ten kierunek?

Zapewne lubisz pączki, a gdy chorujesz tak jak inni, potrzebujesz leków. Kiedy udajesz się do cukierni, apteki czy jakiegokolwiek innego sklepu, oczekujesz, że towar czy dobra, których potrzebujesz, będą czekały na Ciebie na miejscu. Otrzymujesz je na czas dzięki logistykom, którzy planują, realizują i kontrolują poszczególne dostawy w celu zaspokojenia konsumentów. Logistycy obmyślają cały plan działania, a ich mali pomocnicy go realizują.
Kierunek logistyka w Zielonej Górze poszukuje umysłów analitycznych i dobrze zorganizowanych, które potrafią planować różne działania i kierować personelem. Przydatne będą także umiejętności językowe, jak również zdolności matematyczne. Zawód logistyka wiąże się także z poprawną komunikacją oraz pracą w zespole, ponieważ tylko dzięki porozumieniu i współpracy wielu ludzi jest możliwe, by poszczególne plany zakończyły się sukcesem.

Program studiów i gdzie studiować

Studia logistyczne w Zielonej Górze możesz realizować na Wydziale Ekonomii i Zarządzania na Uniwersytecie Zielonogórskim. Uczelnia pragnie zapewnić interdyscyplinarne wykształcenie w szerokim zakresie, dlatego swoim studentom przedstawia bogatą ofertę najbardziej interesujących kierunków studiów.
Program kształcenia opiera się na zajęciach, których podłożę stanowią matematyka, informatyka czy język obcy nowożytny. W siatce zajęć znajdziesz na przykład takie przedmioty jak: teorie rynku i konkurencji, koncepcje zarządzania w logistyce, zarządzanie produkcją i usługami, zarządzanie łańcuchem dostaw, metody ilościowe w logistyce, historia techniki, logistyka odzysku, logistyka produkcji, controlling logistyczny, projektowanie procesów i systemów logistycznych, inżynieria systemów i analiza systemowa i wiele innych.

Praca po studiach

Studia w Zielonej Górze na kierunku logistyka zapewniają absolwentom możliwość zatrudnienia w przedsiębiorstwach logistycznych, przedsiębiorstwach produkcyjnych, jednostkach projektowych i doradczych, które zajmują się logistyką, w jednostkach gospodarczych i administracyjnych, wymagających wiedzy logistycznej, technicznej, ekonomicznej i informatycznej, a także umiejętności organizacyjnych.
Studenci są przygotowywani do pracy w firmach komunikacyjnych, firmach transportowych, firmach spedycyjnych, firmach i sklepach internetowych, instytucjach rządowych i samorządowych, zajmujących się branżą TSL (Transport/Spedycja/Logistyka), w centrach usług logistycznych. Studia logistyczne oferują bardzo wiele możliwości pracy i rozwoju, dlatego tak wielu kandydatów rozważa kształcenie się w kierunku logistyki.

czytaj dalej wszystko o Logistyka - Zielonej Górze

Zobacz, na jakich uczelniach w Zielonej Górze jest kierunek logistyka

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Zielonogórski

Uniwersytet Zielonogórski

Jednostka prowadząca

Logistyka stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek logistyka w Zielonej Górze?

Kierunki studiów w Zielonej Górze takie jak logistyka cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem wśród przyszłych studentów. Logistyka to bardzo popularna i niezwykle potrzebna dziedzina nauki. Logistycy usprawniają handel, działanie przedsiębiorstw, a nawet działanie wojsk. Na jedno miejsce jest bardzo wielu chętnych, dlatego musisz postarać się o najwyższe wyniki z egzaminów maturalnych. Prócz przedmiotów obowiązkowych dla wszystkich takich jak matematyka, język obcy nowożytny czy język polski, warto zdawać wybrane przedmioty na poziomie rozszerzonym, na przykład matematykę, język obcy nowożytny czy fizykę.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Logistyka w Zielonej Górze - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania na uczelniach

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

 • Opłaty

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

LOGISTYKA ZIELONA GÓRA STUDIA I STOPNIA

LOGISTYKA ZIELONA GÓRA STUDIA II STOPNIA


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

LOGISTYKA ZIELONA GÓRA STUDIA STACJONARNE

LOGISTYKA ZIELONA GÓRA STUDIA NIESTACJONARNE

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku logistyka w Zielonej górze

Jak wyglądają studia na kierunku logistyka w Zielonej Górze?

Uczelnie w Zielonej Górze dążą do komfortu studentów. Oznacza to, że studia logistyczne możesz realizować zarówno w stopniu stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. Jeśli bardziej odpowiada Ci regularny tryb studiowania i systematyczna nauka, warto wybrać studia dzienne. Jeśli jednak nie masz czasu na studia w tygodniu, możesz wybrać spotkania weekendowe i tryb zaoczny studiów. Pamiętaj jednak, że nawet na uczelniach publicznych studia niestacjonarne są płatne.
 

 

Program kształcenia opiera się na przedmiotach z zakresu matematyki, fizyki czy języków obcych nowożytnych. W siatce zajęć znajdziesz na przykład:

 • projektowanie procesów i systemów logistycznych,
 • inżynierię systemów i analizę systemową,
 • controlling logistyczny,
 • logistykę dystrybucji,
 • metody ilościowe w logistyce,
 • zarządzanie produkcją i usługami,
 • zarządzanie łańcuchem dostaw,
 • teorie rynku i konkurencji,
 • koncepcje zarządzania w logistyce
 • i wiele innych.
Kierunek logistyka w Zielonej Górze przewiduje także szereg ciekawych specjalności, na przykład: logistyka miejska, zarządzanie i logistyka w przedsiębiorstwie, zarządzanie procesami i projektami logistycznymi, menedżer ds. logistyki, logistyka w biznesie. Oferty specjalizacyjne są zmienne i zależą od zainteresowań studentów. Warto śledzić poszczególne listy profili kierunkowych na stronach internetowych uczelni w Zielonej Górze.
Absolwenci studiów logistycznych mają wiedzę odnoszącą się do funkcjonowania nowoczesnych systemów logistycznych, podstaw nauk ekonomicznych, organizacji i zarządzania, kwestii menedżerskich. Zdobyte umiejętności odnoszą się do rozwiązywania problemów logistycznych, pracy w grupie, posługiwania się systemami informatycznego wspomagania zarządzania logistycznego i tym podobne. Ważne są zdolności komunikacyjne i językowe, a także zarządzanie czasem, pracą i pracownikami.

Ile trwają studia na kierunku logistyka w Zielonej Górze?

Kierunki studiów w Zielonej Górze takie jak logistyka podzielone są na dwa komplementarne cykle kształcenia. Oznacza to, że studia tego typu możesz realizować zarówno na stopniu pierwszym, jak i drugim. Studia pierwszego stopnia to studia inżynierskie, które trwają siedem semestrów, czyli trzy i pół roku. Po uzyskaniu tytułu inżyniera umożliwiają podjęcie pracy w zawodzie oraz otwierają drogę do dalszej edukacji na stopniu drugim.
Studia drugiego stopnia to półtoraroczne studia magisterskie. Po trzech semestrach kończą się egzaminem magisterskim i zapewniają tytuł magistra inżyniera. Studia drugiego stopnia uzupełniają wiedzę zdobytą na studiach pierwszego stopnia. Warto zaznaczyć, że studia magisterskie może realizować absolwent nie tylko kierunku logistyka, ale także innych pokrewnych, ukończonych z tytułem inżyniera bądź magistra inżyniera.

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek logistyka w Zielonej Górze?

Logistyka to bardzo ważna nauka, która działa na korzyść całej gospodarki krajowej i międzynarodowej w różnych sektorach prywatnych i publicznych. Nie jest to jednak kierunek idealny dla wszystkich. Aby uniknąć rozczarowań w przyszłości, zastanów się:
 • Czy nauka przedmiotów ścisłych nie sprawia Ci problemów?
 • Czy masz predyspozycje kierownicze i zdolności organizacyjne?
 • Czy potrafisz pracować w grupach i większych zespołach?
Jeśli opowiedz na te pytania są twierdzące, ten kierunek może być właśnie dla Ciebie. Pamiętaj jednak, że chętnych jest bardzo wielu, ale liczba miejsc jest ograniczona. Postaraj się o jak najwyższe wyniki z egzaminów maturalnych. Prócz przedmiotów obowiązkowych dla wszystkich takich jak matematyka, język polski czy język obcy nowożytny, warto zdawać przedmioty dodatkowe na poziomie rozszerzonym bądź podstawowym. Zwróć uwagę na matematykę rozszerzoną, język obcy nowożytny rozszerzony, chemię, informatykę, geografię czy fizykę. Wysokie miejsce na listach przyjętych oraz dużą ilość punktów zapewni Ci także udział w olimpiadach i konkursach przedmiotowych. Laureaci i finaliści cieszą się zawsze przywilejami. Spróbuj swoich sił w Olimpiadzie Fizycznej, Olimpiadzie Chemicznej, Olimpiadzie Geograficznej czy Olimpiadzie Innowacji Technicznych.
Po internetowej rejestracji i dokonaniu opłaty rekrutacyjnej pamiętaj o terminowym dostarczeniu potrzebnych dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Komisja oczekuje przede wszystkim świadectwa dojrzałości, świadectwa ukończenia szkoły do wglądu, zdjęć do legitymacji, podania i oświadczenia, dowodu osobistego do wglądu, zaświadczeń potwierdzających wysokie wyniki w konkursach i olimpiadach, jeśli brałeś w nich udział. Szczegółowe informacje odnoszące się do postępowania kwalifikacyjnego znajdziesz na stronach uczelni w Zielonej Górze.

Jaka praca po kierunku logistyka w Zielonej Górze?

Studia logistyczne w Zielonej Górze przygotowują absolwentów do pracy w jednostkach projektowych i doradczych, które zajmują się logistyką, w jednostkach gospodarczych i administracyjnych, wymagających wiedzy logistycznej, technicznej, ekonomicznej i informatycznej oraz umiejętności organizacyjnych, w przedsiębiorstwach produkcyjnych oraz w przedsiębiorstwach logistycznych.
Abiturienci są zatrudniani w firmach transportowych, firmach i sklepach internetowych, firmach komunikacyjnych, firmach spedycyjnych, centrach usług logistycznych, instytucjach rządowych i samorządowych, które zajmują się funkcjonowaniem branży TSL (Transport/Spedycja/Logistyka).
Abiturienci posługują się nowoczesnymi narzędziami informatycznymi, które wykorzystuje się w logistyce przedsiębiorstw, zarządzają procesami i systemami logistycznymi, magazynem, organizują dostawy, analizują koszty i jakości w działalności logistycznej, organizują usługi transportowe. Obejmują stanowiska kierownicze i eksperckie w gospodarce kraju i na arenie międzynarodowej, w przedsiębiorstwach w obszarze TSL, w przedsiębiorstwach produkcyjnych, usługowych, handlowych, prowadzą również własną działalność gospodarczą.
Absolwenci zajmują się biznesem, usługami, doradztwem, infrastrukturą, produkcją, przemysłem, dystrybucją. Pracują w firmach transportowych, instytucjach administracji publicznej, instytucjach państwowych i prywatnych, w firmach logistycznych lub jako operatorzy logistyczni.
Studia w Zielonej Górze na kierunku logistyka tworzą specjalistów do spraw procesów magazynowych, specjalistów do spraw spedycji, specjalistów do spraw zakupów, specjalistów do spraw logistyki magazynowej. Możliwości pracy i rozwoju jest bardzo wiele, dlatego kierunek logistyka jest jednym z najczęściej wybieranych kierunków studiów.

Jakie opinie mają studia na kierunku logistyka w Zielonej Górze?

Kierunek logistyka w Zielonej Górze to jeden z najpopularniejszych kierunków studiów ostatnich lat.

Bartosz, student trzeciego roku studiów inżynierskich, stwierdził:

Zawsze lubiłem planować wyjazdy i rozpracowywać logicznie programy wycieczek. Logistyka ułatwia codzienne działanie ludzi, sprawia, że wszystko dzieje się sprawniej i szybciej. Jedno jest pewne, jesteśmy potrzebni. Studia logistyczne są bardzo ciekawe. Polecam.

Kierunki logistyka i transport w Zielonej Górze


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia logistyczne wybrać

Co zdawać na maturze

Komentarze (0)