Filologia angielska z językiem chińskim

Filologia angielska z językiem chińskim

Filologia angielska z językiem chińskim

Artykuł archiwalny

Kierunek może nie być dostępny w ofercie uczelni. Informację należy zweryfikować na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

Filologia angielska z językiem chińskim – Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

Chyba nikt nie ma wątpliwości co do tego, że język angielski od lat pełni funkcję języka uniwersalnego na całym świecie. Językiem tym posługuje się niejedna branża i dziedzina naukowa. Stwierdzenie więc, że warto posługiwać się językiem angielskim w jak najlepszym stopniu wyda się dość banalne, lecz jak najbardziej prawdziwe. Trudno wyobrazić sobie, że język Beatlesów spadnie kiedyś z piedestału, lecz istnieje inny, który od lat rośnie na znaczeniu, zwłaszcza z powodów gospodarczych. Tym językiem jest język chiński. Niegdyś uznawany za jeden z najbardziej egzotycznych i trudnych do opanowania, dzisiaj postrzegany jest jako istotny, przydatny, a niekiedy nawet fundamentalny. Idealnym więc połączeniem byłaby nauka dwóch wymienionych języków. Umiejętności z ich zakresu stanowiłyby mocną podstawę ciekawego i przyszłościowego życia zawodowego. Ale jak to zrobić? To nic prostszego. Wystarczy wybrać kierunek Filologia angielska z językiem chińskim. A gdzie? W Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, która proponuje naukę na studiach pierwszego stopnia.

Kierunek Filologia angielska z językiem chińskim w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie to odpowiedź na wymagania stawiane przez współczesny rynek. Kształcenie zakłada pozyskanie wiedzy o języku angielskim, literaturze, i kulturze angielskiej wraz z nabyciem umiejętności z obszaru chińskiego. Warto zaznaczyć, że za ten element nauki odpowiadają specjalnie wybrani lektorzy chińscy z Anshan Normal University, czyli uczelni z miasta Anshan, z prowincji Liaoning. Oprócz wiedzy, studenci otrzymują szansę wyjazdu na semestr lub rok do uczelni partnerskiej na intensywny kurs języka chińskiego, kończący się otrzymaniem dyplomu i szansą uzyskania certyfikatu. Filologia angielska z językiem chińskim w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania jest kierunkiem realizowanym wyłącznie w trybie stacjonarnym.

Studia na kierunku Filologia angielska z językiem chińskim w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie posiadają bogaty program kształcenia. Obejmuje on między innymi takie zagadnienia jak: domeny tłumacza, ekwiwalencja w tłumaczeniu, tłumaczenie tekstów użytkowych formalnych, tłumaczenie tekstów ogólnoużytkowych, przekład ustny.

Jak już wspomnieliśmy znajomość takich języków jak angielski i chiński może stanowić fundament interesującej kariery zawodowej, ponieważ umiejętności nabyte podczas studiów mogą otworzyć drzwi do pracy w niemal każdej branży, na dodatek w dowolnym miejscu na świecie. Absolwenci omawianego przez nas kierunku powinni znaleźć zatrudnienie w charakterze tłumacza języka chińskiego i angielskiego w firmach realizujących wystawy, targi, konferencje i szkolenia międzynarodowe oraz w wydawnictwach publikujących literaturę anglojęzyczną lub chińską.

Studia w Rzeszowie to marzenie niejednego kandydata. Miasto, jako istotny na mapie ośrodek akademicki, charakteryzuje się dużą otwartością na studentów, którym stwarza jak najlepsze warunki do nauki. Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, iż nie wszystkie rzeszowskie uczelnie mogą oferować nam kierunek taki jak Filologia angielska z językiem chińskim. Na szczęście odnajdziemy go w omawianej przez nas szkole wyższej. Jakie ma Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie opinie? Sylwia, studentka Filologii angielskiej z językiem chińskim mówi:

„Zawsze chciałam studiować taki kierunek, który otworzy przede mną wachlarz możliwości zawodowych. Planowałam zdobyć wykształcenie, dzięki któremu sama będę mogła wybierać w jakiej branży chcę pracować i w którym miejscu na świecie. Dlatego wybrałam Filologię angielską z językiem chińskim. A dlaczego akurat w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania? Ponieważ to nowoczesna uczelnia, której oferta dydaktyczna odpowiada rzeczywistym wymaganiom współczesnego rynku pracy. Nauka tutaj daje mi gwarancję dobrej i ciekawej pracy.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Filologię angielską z językiem chińskim w WSiZ:

Absolwent kierunku Filologia angielska z językiem chińskim w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

  • poprawnego wykorzystywania języka w zakresie różnych rodzajów komunikacji,
  • analizy tekstu,
  • tłumaczenia tekstów użytkowych formalnych,
  • tłumaczenia tekstów ogólnoużytkowych,
  • zasad przekładu ustnego.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Filologia angielska z językiem chińskim:

Absolwent kierunku Filologia angielska z językiem chińskim w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie może znaleźć zatrudnienie w:

  • wydawnictwach,
  • biurach tłumaczeń,
  • firmach szkoleniowych,
  • firmach realizujących wystawy, targi i konferencje.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

Komentarze (0)