Pielęgniarstwo

Pielęgniarstwo

Pielęgniarstwo – Warszawski Uniwersytet Medyczny

Historia profesjonalnego pielęgniarstwa sięga XIX wieku i jest nierozerwalnie związana z rozwojem medycyny oraz przemianami społecznymi, politycznymi i ekonomicznymi. Szczególny nacisk należy położyć na wyraz „profesjonalizm”, gdyż nietrudno odgadnąć, że pomoc chorym była świadczona znacznie, znacznie wcześniej; wręcz od początków istnienia ludzkiego. Pielęgniarstwo to profesja szlachetna, budząca zaufanie i ogromną sympatię, lecz także dyscyplina niełatwa, wymagająca zarówno wiedzy, jak i konkretnych umiejętności. Na szczęście, aby zgłębić zasady tego zawodu wystarczy udać się na odpowiednie studia. Odpowiednie, czyli w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, gdzie Pielęgniarstwo prowadzone jest na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Absolwent kierunku Pielęgniarstwo przygotowany jest do samodzielnego  i profesjonalnego pełnienia roli pielęgniarki albo pielęgniarza i wykonywania obowiązków, w obszarze których powinien być przygotowany do świadczenia opieki pielęgniarskiej oraz zarządzania nią, promocji i edukacji zdrowotnej, działania w roli uczestnika zespołu opieki zdrowotnej, rozwoju praktyki pielęgniarskiej i badań naukowych. Kształcenie umożliwia pozyskanie wiedzy i umiejętności, które niezbędne są do pracy w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, czyli między innymi w: szpitalach, zakładach pielęgnacyjno- opiekuńczych, ośrodkach opieki paliatywno- hospicyjnej oraz domach opieki społecznej.

Studia w Warszawie dają wiele możliwości edukacyjnych, dlatego w stołecznym mieście każdy zainteresowany zdobyciem wiedzy znajdzie coś dla siebie. W zakresie omawianej przez nas dziedziny także. Jakie ma Warszawski Uniwersytet Medyczny opinie?

Kamila, studentka Pielęgniarstwa mówi:

„Studia w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym to co więcej niż nauka zawodu. To rozwijanie wrażliwości, empatii, odpowiedniego sposobu patrzenia na drugiego człowieka. „

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Pielęgniarstwo w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym:

Absolwent kierunku Pielęgniarstwo w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym może posiadać wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • anatomii i fizjologii,
 • psychologii,
 • interpretowania dostępnych wyników w badaniu fizykalnym,
 • czynników warunkujących zdrowie publiczne,
 • dokumentowania przeprowadzonego badania,
 • identyfikowania podstawowych procesów zachodzących w żywym organizmie,
 • rehabilitacji i pielęgnowania niepełnosprawnych,
 • pielęgniarstwa w zagrożeniu życia.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Pielęgniarstwo:

Absolwent kierunku Pielęgniarstwo w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym może znaleźć zatrudnienie między innymi w:

 • szpitalach,
 • zakładach pielęgnacyjno- opiekuńczych,
 • sanatoriach i uzdrowiskach,
 • ośrodkach opieki paliatywno-hospicyjnej,
 • domach opieki społecznej.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

W procesie rekrutacji na kierunek Pielęgniarstwo w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym brane pod uwagę są następujące przedmioty: język polski, język obcy nowożytny, biologia, chemia, fizyka i astronomia, fizyka, wiedza o społeczeństwie.


 

*Dokładne informacje na temat wymagań rekrutacyjnych znajdziesz tutaj.Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Warszawski Uniwersytet Medyczny

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia medyczne wybrać

Studia na kierunku Pielęgniarstwo - wszystko co musisz wiedzieć

Studia medyczne w Warszawie

Warszawski Uniwersytet Medyczny kierunki

Jakie są kierunki medyczne w Warszawie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Nauk o Zdrowiu WUM

Komentarze (0)