Dietetyka i ekologiczna żywność

Dietetyka i ekologiczna żywność

Dietetyka i ekologiczna żywność

Dietetyka i ekologiczna żywność – Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia 2021

Studia na kierunku dietetyka i ekologiczna żywność w Krakowskiej Wyższej Szkole Promocji Zdrowia to studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnymSpecyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku dietetyka i ekologiczna żywność znajdziesz takie przedmioty jak np.:

  • psychologia kliniczna
  • demografia i epidemiologia żywienia
  • fizjologiczne i biochemiczne aspekty żywności
  • polityka żywieniowa
  • przemysłowa produkcja żywności i potraw
  • toksykologia żywności
  • towaroznawstwo żywności

 

Nietrudno zauważyć, że coraz częściej zwracamy baczniejszą uwagę na to, w jaki sposób się odżywiamy i jakie wartości dostarczamy swojemu organizmowi. Kupując produkty spożywcze sprawdzamy ich skład i zastanawiamy się, czy produkty te będą dobre nie tylko pod względem smaku. Coraz większym zainteresowaniem cieszą się również produkty ekologiczne, chociaż czasami nie wiemy czym dokładnie takie produkty powinny się charakteryzować. Chcąc zostać specjalistą w zakresie żywienia oraz żywności ekologicznej należy wybrać kierunek Dietetyka i ekologiczna żywność. Jest on prowadzony w Krakowskiej Wyższej Szkole Promocji Zdrowia, na studiach drugiego stopnia.

Kierunek Dietetyka i ekologiczna żywność oferowany przez Krakowską Wyższą Szkołę Promocji Zdrowia zakłada profesjonalne przygotowanie do wykonywania zawodu dyplomowanego dietetyka, charakteryzującego się orientacją w zakresie potrzeb społecznych w temacie żywienia, znajomością praw konsumenta i pacjenta oraz umiejętnością współpracy z innymi specjalistami. Studenci poznają zasady planowania żywienia indywidualnego i zbiorowego dla różnych grup ludności, oceny sposobu żywienia i stanu odżywienia w zależności od wieku, aktywności fizycznej i stanu fizjologicznego konsumenta i pacjenta, jak również technologię przygotowywania potraw. Ponadto, pozyskują rozszerzoną wiedzę w zakresie fizjologii żywienia, toksykologii żywności, nutrigenomiki, immunologii, a także roli ziół i bioaktywnych składników żywności. Dietetyka i ekologiczna żywność w Krakowskiej Wyższej Szkole Promocji Zdrowia jest kierunkiem realizowanym zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym.

Studia na kierunku Dietetyka i ekologiczna żywność w Krakowskiej Wyższej Szkole Promocji Zdrowia proponują szeroki program nauczania, w którym odnaleźć można między innymi takie przedmioty jak: psychologia kliniczna, demografia i epidemiologia żywienia, fizjologiczne i biochemiczne aspekty żywności, polityka żywieniowa, przemysłowa produkcja żywności i potraw, toksykologia żywności, towaroznawstwo żywności, diety niekonwencjonalne, diagnostyka laboratoryjna, żywienie kliniczne, aspekty mikrobiologiczne żywności i żywienia, jakość i bezpieczeństwo żywności, edukacja i poradnictwo żywieniowe i dietetyczne, metody statystyczne w żywieniu, żywienie w chorobach rzadkich i genetycznych, zasady i organizacja żywienia w szpitalach i sanatoriach.

Dietetyka i ekologiczna żywność jest kierunkiem stanowiącym odpowiedź na wymagania i potrzeby współczesnego pacjenta i konsumenta. Na tej podstawie studenci pozyskują szeroką wiedzę i rozwijają różnorodne umiejętności niezbędne do diagnozowania żywieniowych i psychologicznych czynników oraz mechanizmów sprzyjających zaburzeniom odżywiania. Czym charakteryzuje się absolwent Dietetyki i ekologicznej żywności? Przede wszystkim solidnym przygotowaniem do kontrolowania jakości produktów spożywczych i warunków ich przechowywania zgodnie z zasadami odpowiednich systemów jakości, podejmowania działań w zakresie zdrowia publicznego oraz ochrony środowiska i dietoprofilaktyki chorób niezakaźnych. Dzięki zdobytym kompetencjom może znaleźć zatrudnienie w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, zakładach żywienia zbiorowego, organizacjach konsumenckich, placówkach sportowych, placówkach turystyczno- rekreacyjnych, ośrodkach badawczo- rozwojowych, instytutach naukowo- badawczych.

Studia w Krakowie każdego roku przyciągają niezliczoną rzeszę kandydatów. Nauka w mieście nad Wisłą jest spełnieniem marzeń wielu osób, a rozpoczęcie kształcenia powodem do dumy. Studia w zakresie nauk medycznych są specyficznym zagadnieniem. Z jednej strony uznawane są za najbardziej wymagające, a z drugiej strony cieszą się niesłabnącą popularnością. Ale gdzie się kształcić? Gdzie rozwijać umiejętności? Czy omawiana przez nas uczelnia będzie słusznym wyborem? Jakie ma Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia opinie? Karolina, studentka Dietetyki i ekologicznej żywności mówi:

„Wybrałam naukę w Krakowskiej Wyższej Szkole Promocji Zdrowia, ponieważ oferuje szersze spojrzenie na temat dietetyki i całego obszaru związane z odżywianiem. Po prostu, to uczelnia dla tych, którzy chcą wiedzieć więcej.”

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia medyczne wybrać

Studia na kierunku Dietetyka - wszystko co musisz wiedzieć

Studia medyczne w Krakowie

Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia kierunki

Jakie są kierunki medyczne w Krakowie

Co zdawać na maturze

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia

Komentarze (0)