Dietetyka i ekologiczna żywność

Dietetyka i ekologiczna żywność

Dietetyka i ekologiczna żywność studia – kierunek studiów

XXI wiek to raj dla osób, które interesują się zdrowym żywieniem i stawiają na ekologizm. Kierunek dietetyka i ekologiczna żywność to interdyscyplinarna propozycja kształcenia, która umożliwi zajmowanie się pacjentem w zakresie jego żywienia, a także postawi na stan samej żywności.

Fascynujące i oryginalne studia medyczne w zakresie dietetyki i ekologicznej żywności stawiają na fizjologię żywienia, toksykologię żywności, demografię i epidemiologię żywienia, a także ogólną psychologię społeczną.

Kierunek jest idealny dla osób, które faktycznie interesują się zdrowym trybem życia i odpowiednim dla organizmu odżywianiem. Zawodowo przecież będziesz planował/a żywienie dla różnych osób, zajmiesz się aktywnością fizyczną i stanem fizjologicznym konsumentów i pacjentów. Dzisiejszy pęd świata potrzebuje specjalistów, którzy zdiagnozują żywieniowe i psychologiczne mechanizmy wywołujące zaburzenia odżywiania, a także stosownie zajmą się problemem jakości produktów spożywczych i warunków, w których są te produkty przechowywane.

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Rekrutacja na kierunek dietetyka i ekologiczna żywność wymaga złożenia wymaganych dokumentów we wskazanym przez uczelnię terminie. Najważniejsza jest ocena uzyskana na dyplomie studiów pierwszego stopnia z dietetyki, technologii żywności bądź pokrewnych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK DIETETYKA I EKOLOGICZNA ŻYWNOŚĆ

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Specjalności na kierunku dietetyka i ekologiczna żywność

Terminy rekrutacji na uczelniach 2020 / 2021

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.03.2020
do 26.09.2020
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.03.2020
do 26.09.2020
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU DIETETYKA I EKOLOGICZNA ŻYWNOŚĆ

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Studia II stopnia

Zobacz inne kierunki Medyczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

WIEDZA, JAKĄ ZDOBĘDZIESZ PODCZAS STUDIÓW NA KIERUNKU DIETETYKA I EKOLOGICZNA ŻYWNOŚĆ:

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • planowania żywienia indywidualnego i zbiorowego dla różnych grup ludności,
 • kontrolowania jakości produktów spożywczych i warunków ich przechowywania zgodnie z zasadami systemów jakości,
 • dobierania produktów spożywczych i preparatów dietetycznych,
 • przygotowywania potraw,
 • kierowania zespołem badawczym czy terapeutycznym.

Jak wyglądają studia na kierunku dietetyka i ekologiczna żywność?

Kierunek dietetyka i ekologiczna żywność uprawnia absolwentów do wykonywania zawodu dietetyka, który doskonale rozumie potrzeby społeczne w zakresie żywienia i potrafi przestrzegać praw konsumenta. Intrygujące i oryginalne studia medyczne realizowane są zarówno w formie stacjonarnej, jak i niestacjonarnej. Kształcenie na studiach dziennych odbywa się od poniedziałku do piątku, na studiach zaocznych zaś w weekendy. Na stronie internetowej wybranej uczelni znajdziesz wysokość obowiązujących opłat za semestr kształcenia.

Rozbudowany program kształcenia składa się z przedmiotów podstawowych, kierunkowych, obieralnych, a przede wszystkim specjalnościowych.

 

Studenci uczęszczają na takie zajęcia jak:

 • ustawodawstwo żywnościowe i żywieniowe,
 • edukacja i poradnictwo żywieniowe i dietetyczne,
 • towaroznawstwo żywności,
 • fizjologia człowieka i żywienie w sporcie,
 • aspekty mikrobiologiczne żywności i żywienia.

 

Studenci podejmują także obowiązkowe praktyki zawodowe między innymi w stacji epidemiologicznej, poradni dietetycznej bądź w żłobku i przedszkolu.

Studenci zdobywają potrzebną wiedzę i umiejętności, które pozwolą im: planować żywienie indywidualne i zbiorowe dla różnych grup ludzi, zająć się oceną sposobu żywienia i stanu odżywiania lub oceną aktywności fizycznej pacjentów. Poprzez prawidłowy dobór produktów spożywczych i preparatów dietetycznych oraz poznane technologie żywienia w poprawny sposób przygotowują zlecone potrawy. Wykształcają umiejętności diagnostyczne, analityczne i interpretacyjne.

 

Nabywane umiejśtności

Program kształcenia kierunku dietetyka i ekologiczna żywność konstruowany jest z przedmiotów ogólnych, obieralnych, a przede wszystkim specjalizacyjnych.

W porozumieniu z ekspertami do spraw zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej, a także przyszłymi pracodawcami uczelnie wybierają najpotrzebniejszą wiedzę, która umożliwi studentom pracę w zawodzie. Z pewnością będziesz uczęszczał/a na takie przedmioty jak na przykład: ustawodawstwo żywnościowe i żywieniowe, edukacja i poradnictwo żywieniowe i dietetyczne, przechowalnictwo żywności, przemysłowa produkcja żywności i potraw, żywienie w chorobach alergicznych i dermatologicznych, metody statystyczne w żywieniu. Nie zabraknie przedmiotów z zakresu zarządzania bądź diagnostyki laboratoryjnej.

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

DIETETYKA I EKOLOGICZNA ŻYWNOŚĆ STUDIA NIESTACJONARNE

DIETETYKA I EKOLOGICZNA ŻYWNOŚĆ STUDIA STACJONARNE

Ile trwają studia na kierunku dietetyka i ekologiczna żywność?

Studia medyczne realizowane są w zróżnicowany sposób – niektóre w ramach pierwszego i/lub drugiego stopnia kształcenia, inne w formie jednolitych studiów magisterskich. Kierunek dietetyka i ekologiczna żywność oferowany jest w formie studiów magisterskich (studia drugiego stopnia), które trwają dwa lata, czyli cztery semestry, i umożliwiają zdobycie tytułu magistra.

Studia drugiego stopnia uzupełniają wiedzę zdobytą na studiach licencjackich pokrewnych kierunków medycznych.

Czas trwania studiów na kierunku dietetyka i ekologiczna żywność na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia stac. I stopnia:
-
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

DIETETYKA I EKOLOGICZNA ŻYWNOŚĆ STUDIA II STOPNIA

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek dietetyka i ekologiczna żywność na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia Przedmioty:

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Orientacyjne limity miejsc na kierunku dietetyka i ekologiczna żywność na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia stac. I stopnia:
-
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek dietetyka i ekologiczna żywność na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia stac. I stopnia:
-
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

JAKA PRACA, CZYLI GDZIE BĘDZIESZ PRACOWAŁ PO UKOŃCZENIU STUDIÓW NA KIERUNKU DIETETYKA I EKOLOGICZNA ŻYWNOŚĆ:

Praca po studiach

Absolwenci dietetyki i ekologicznej żywności z pewnością nie będą narzekali na brak zatrudnienia. Kluczem do sukcesu mogą stać się już praktyki zawodowe, które będziecie odbywać, chociażby w żłobku i przedszkolu, poradni dietetycznej, szpitalu dla dorosłych na oddziale szpitalnym w kuchni ogólnej oraz dziale żywienia, w szpitalu dziecięcym, na oddziale szpitalnym, w kuchni ogólnej i niemowlęcej, w stacji epidemiologicznej bądź w domu opieki społecznej. Praktyki z pewnością przyczynią się do zdobycia potrzebnych zawodowych kontaktów, ale przede wszystkim niezwykle użytecznych umiejętności.

 

Studia medyczne tego typu umożliwiają pracę w organizacjach konsumenckich, zakładach żywienia zbiorowego, placówkach sportowych i turystyczno-rekreacyjnych, w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej.

Abiturienci stawiają także na karierę stricte naukową, stąd ich zainteresowanie zatrudnieniem w placówkach oświatowych, które zajmują się kształceniem w zakresie nauk o żywności i żywieniu, w instytutach naukowo-badawczych bądź w ośrodkach badawczo-rozwojowych.

 

Absolwent kierunku analityka weterynaryjna znajdzie zatrudnienie w:

 • organizacjach konsumenckich,
 • zakładach żywienia zbiorowego,
 • placówkach sportowych i turystyczno-rekreacyjnych,
 • publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej,
 • instytutach naukowo-badawczych,
 • ośrodkach badawczo-rozwojowych,
 • placówkach oświatowych zajmujących się kształceniem w zakresie nauk o żywności i żywieniu.

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU DIETETYKA I EKOLOGICZNA ŻYWNOŚĆ

Komentarze (0)