Dietetyka i ekologiczna żywność

Dietetyka i ekologiczna żywność

Dodaj do ulubionych

Dietetyka i ekologiczna żywność studia – kierunek studiów

Studia na kierunku dietetyka i ekologiczna żywność to studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym, wieczorowym)

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Dietetyka i ekologiczna żywność to kierunek, który stanowi odpowiedź na konsumenckie zainteresowanie naturalnymi, jak najmniej przetworzonymi produktami. Studenci w trakcie kształcenia otrzymają najważniejsze umiejętności przygotowujące do pracy dyplomowanego dietetyka. Poznają również rozszerzone zagadnienia związane z psychologią społeczną czy epidemiologią żywienia.

Studia przygotowują do oceny sposobu odżywiania i analizowaniu go w oparciu o różnorodne czynniki. Studenci uczą się również, jak prawidłowo dopasowywać zasady żywienia oraz jakie postępowanie dietetyczne wdrażać w przypadku różnorodnych chorób. Absolwenci tego kierunku znajdą zatrudnienie w szpitalach, specjalistycznych ośrodkach opieki zdrowotnej czy też w gabinetach dietetycznych.

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Rekrutacja na kierunek dietetyka i ekologiczna żywność wymaga złożenia wymaganych dokumentów we wskazanym przez uczelnię terminie. Najważniejsza jest ocena uzyskana na dyplomie studiów pierwszego stopnia z dietetyki, technologii żywności bądź pokrewnych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK DIETETYKA I EKOLOGICZNA ŻYWNOŚĆ

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia

Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia

Jednostka prowadząca

Dietetyka i ekologiczna żywność stopień: (II), czas trwania: 2 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku dietetyka i ekologiczna żywność

Dietetyka i ekologiczna żywność - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i tryb studiów

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

DIETETYKA I EKOLOGICZNA ŻYWNOŚĆ STUDIA NIESTACJONARNE

DIETETYKA I EKOLOGICZNA ŻYWNOŚĆ STUDIA STACJONARNE

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

DIETETYKA I EKOLOGICZNA ŻYWNOŚĆ STUDIA II STOPNIA

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku dietetyka i ekologiczna żywność

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Studia II stopnia

WIEDZA, JAKĄ ZDOBĘDZIESZ PODCZAS STUDIÓW NA KIERUNKU DIETETYKA I EKOLOGICZNA ŻYWNOŚĆ:

W programie studiów na kierunku dietetyka i ekologiczna żywność znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • Psychologia Kliniczna
 • Demografia i epidemiologia żywienia
 • Zarządzanie jakością i marketing
 • Fizjologiczne i biochemiczne aspekty żywności
 • Edukacja i poradnictwo żywieniowe i dietetyczne
 • Przemysłowa produkcja żywności i potraw
 • Polityka żywieniowa
 • Zasady i organizacja żywienia w szpitalach i sanatoriach
 • Jakość i bezpieczeństwo żywności
 • Diety niekonwencjonalne

 

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • planowania żywienia indywidualnego i zbiorowego dla różnych grup ludności,
 • fizjologii żywienia,
 • kontrolowania jakości produktów spożywczych i warunków ich przechowywania zgodnie z zasadami systemów jakości,
 • regulacji prawnych i ustawodawstwa żywnościowego i żywieniowego,
 • profilaktyki i wdrażania leczenia dietetycznego w różnego rodzaju chorobach,
 • dobierania produktów spożywczych i preparatów dietetycznych,
 • przygotowywania potraw,
 • kierowania zespołem badawczym czy terapeutycznym.

Jak wyglądają studia na kierunku dietetyka i ekologiczna żywność?

XXI wiek to raj dla osób, które interesują się zdrowym żywieniem i stawiają na ekologizm. Kierunek dietetyka i ekologiczna żywność to interdyscyplinarna propozycja kształcenia, która umożliwi zajmowanie się pacjentem w zakresie jego żywienia, a także postawi na stan samej żywności.

Fascynujące i oryginalne studia medyczne w zakresie dietetyki i ekologicznej żywności stawiają na fizjologię żywienia, toksykologię żywności, demografię i epidemiologię żywienia, a także ogólną psychologię społeczną.

Kierunek jest idealny dla osób, które faktycznie interesują się zdrowym trybem życia i odpowiednim dla organizmu odżywianiem. Zawodowo przecież będziesz planował/a żywienie dla różnych osób, zajmiesz się aktywnością fizyczną i stanem fizjologicznym konsumentów i pacjentów.

Dzisiejszy pęd świata potrzebuje specjalistów, którzy zdiagnozują żywieniowe i psychologiczne mechanizmy wywołujące zaburzenia odżywiania, a także stosownie zajmą się problemem jakości produktów spożywczych i warunków, w których są te produkty przechowywane.

 

1. Tryb i typ studiów

Kierunek dietetyka i ekologiczna żywność uprawnia absolwentów do wykonywania zawodu dietetyka, który doskonale rozumie potrzeby społeczne w zakresie żywienia i potrafi przestrzegać praw konsumenta.

Intrygujące i oryginalne studia realizowane są zarówno w formie stacjonarnej, jak i niestacjonarnej. Kształcenie na studiach dziennych odbywa się bezpłatnie od poniedziałku do piątku.

Z kolei na studiach niestajonarnych zaocznych w weekendy, a na niestacjonanrych wieczorowych od poniedziałku do piątku. Na stronie internetowej wybranej uczelni znajdziesz wysokość obowiązujących opłat za semestr kształcenia, a także w jakiej formie się odbywają zaocznej czy wieczorowej.

 

Studia na kierunku dietetyka i ekologiczna żywność możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Studia stacjonarne tzw. dzienne realizowane są bezpłatnie (w uczelniach publicznych), a program kształcenia realizowany jest od poniedziałku do piątku w siedzibie uczelni.

Studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym (one czasami tylko z nazwy są wieczorowe, ale w praktyce zajęcia odbywają się przez cały dzień) realizowane są od poniedziałku do piątku.

Zanim wybierzesz jednak studia niestacjonarne, pamiętaj, że wiążą się one z uiszczaniem opłat za czesne, oraz przed rekrutacją sprawdź w jakiej formie realizowane są studia zaocznej czy wieczorowej.

 

2. Program studiów i przedmioty

Rozbudowany program kształcenia składa się z przedmiotów podstawowych, kierunkowych, obieralnych, a przede wszystkim specjalnościowych.

 

Studenci uczęszczają na takie zajęcia jak:

 • ustawodawstwo żywnościowe i żywieniowe,
 • edukacja i poradnictwo żywieniowe i dietetyczne,
 • towaroznawstwo żywności,
 • fizjologia człowieka i żywienie w sporcie,
 • aspekty mikrobiologiczne żywności i żywienia.

 

Studenci podejmują także obowiązkowe praktyki zawodowe między innymi w stacji epidemiologicznej, poradni dietetycznej bądź w żłobku i przedszkolu.

Studenci zdobywają potrzebną wiedzę i umiejętności, które pozwolą im: planować żywienie indywidualne i zbiorowe dla różnych grup ludzi, zająć się oceną sposobu żywienia i stanu odżywiania lub oceną aktywności fizycznej pacjentów.

Poprzez prawidłowy dobór produktów spożywczych i preparatów dietetycznych oraz poznane technologie żywienia w poprawny sposób przygotowują zlecone potrawy. Wykształcają umiejętności diagnostyczne, analityczne i interpretacyjne.

 

3. Nabywane umiejśtności

Program kształcenia kierunku dietetyka i ekologiczna żywność konstruowany jest z przedmiotów ogólnych, obieralnych, a przede wszystkim specjalizacyjnych. W porozumieniu z ekspertami do spraw zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej, a także przyszłymi pracodawcami uczelnie wybierają najpotrzebniejszą wiedzę, która umożliwi studentom pracę w zawodzie.

Z pewnością będziesz uczęszczał/a na takie przedmioty jak na przykład: ustawodawstwo żywnościowe i żywieniowe, edukacja i poradnictwo żywieniowe i dietetyczne, przechowalnictwo żywności, przemysłowa produkcja żywności i potraw, żywienie w chorobach alergicznych i dermatologicznych, metody statystyczne w żywieniu. Nie zabraknie przedmiotów z zakresu zarządzania bądź diagnostyki laboratoryjnej.

 

4. Gdzie studiować dietetykę i ekologiczną żywność

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek dietetyka i ekologiczna żywność:

Ile trwają studia na kierunku dietetyka i ekologiczna żywność?

Studia na kierunku dietetyka i ekologiczna żywność trwają 2 lata (studia II stopnia).

Studia medyczne realizowane są w zróżnicowany sposób – niektóre w ramach pierwszego i/lub drugiego stopnia kształcenia, inne w formie jednolitych studiów magisterskich. Kierunek dietetyka i ekologiczna żywność oferowany jest w formie studiów magisterskich (studia drugiego stopnia), które trwają dwa lata, czyli cztery semestry, i umożliwiają zdobycie tytułu magistra.

Studia drugiego stopnia uzupełniają wiedzę zdobytą na studiach licencjackich pokrewnych kierunków medycznych.

JAKA PRACA, CZYLI GDZIE BĘDZIESZ PRACOWAŁ PO UKOŃCZENIU STUDIÓW NA KIERUNKU DIETETYKA I EKOLOGICZNA ŻYWNOŚĆ:

Praca po studiach

Absolwenci dietetyki i ekologicznej żywności z pewnością nie będą narzekali na brak zatrudnienia. Kluczem do sukcesu mogą stać się już praktyki zawodowe, które będziecie odbywać, chociażby w żłobku i przedszkolu, poradni dietetycznej, szpitalu dla dorosłych na oddziale szpitalnym w kuchni ogólnej oraz dziale żywienia, w szpitalu dziecięcym, na oddziale szpitalnym, w kuchni ogólnej i niemowlęcej, w stacji epidemiologicznej bądź w domu opieki społecznej. 

Praktyki z pewnością przyczynią się do zdobycia potrzebnych zawodowych kontaktów, ale przede wszystkim niezwykle użytecznych umiejętności. Studia medyczne tego typu umożliwiają pracę w organizacjach konsumenckich, zakładach żywienia zbiorowego, placówkach sportowych i turystyczno-rekreacyjnych, w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej. 

Absolwenci stawiają także na karierę stricte naukową, stąd ich zainteresowanie zatrudnieniem w placówkach oświatowych, które zajmują się kształceniem w zakresie nauk o żywności i żywieniu, w instytutach naukowo-badawczych bądź w ośrodkach badawczo-rozwojowych.

 

Absolwent kierunku analityka weterynaryjna znajdzie zatrudnienie w:

 • organizacjach konsumenckich,
 • zakładach żywienia zbiorowego,
 • placówkach sportowych i turystyczno-rekreacyjnych,
 • publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej,
 • instytutach naukowo-badawczych,
 • ośrodkach badawczo-rozwojowych,
 • placówkach oświatowych zajmujących się kształceniem w zakresie nauk o żywności i żywieniu.

Zobacz inne kierunki Medyczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU DIETETYKA I EKOLOGICZNA ŻYWNOŚĆ

Komentarze (0)