Dietetyka i ekologiczna żywność

Dietetyka i ekologiczna żywność

Dietetyka i ekologiczna żywność studia – kierunek studiów

 

Dla kogo ten kierunek?

XXI wiek to raj dla osób, które interesują się zdrowym żywieniem i stawiają na ekologizm. Kierunek dietetyka i ekologiczna żywność to interdyscyplinarna propozycja kształcenia, która umożliwi zajmowanie się pacjentem w zakresie jego żywienia, a także postawi na stan samej żywności. Fascynujące i oryginalne studia medyczne w zakresie dietetyki i ekologicznej żywności stawiają na fizjologię żywienia, toksykologię żywności, demografię i epidemiologię żywienia, a także ogólną psychologię społeczną.

Kierunek jest idealny dla osób, które faktycznie interesują się zdrowym trybem życia i odpowiednim dla organizmu odżywianiem. Zawodowo przecież będziesz planował/a żywienie dla różnych osób, zajmiesz się aktywnością fizyczną i stanem fizjologicznym konsumentów i pacjentów. Dzisiejszy pęd świata potrzebuje specjalistów, którzy zdiagnozują żywieniowe i psychologiczne mechanizmy wywołujące zaburzenia odżywiania, a także stosownie zajmą się problemem jakości produktów spożywczych i warunków, w których są te produkty przechowywane.

 

Program studiów

Program kształcenia kierunku dietetyka i ekologiczna żywność konstruowany jest z przedmiotów ogólnych, obieralnych, a przede wszystkim specjalizacyjnych. W porozumieniu z ekspertami do spraw zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej, a także przyszłymi pracodawcami uczelnie wybierają najpotrzebniejszą wiedzę, która umożliwi studentom pracę w zawodzie. Z pewnością będziesz uczęszczał/a na takie przedmioty jak na przykład: ustawodawstwo żywnościowe i żywieniowe, edukacja i poradnictwo żywieniowe i dietetyczne, przechowalnictwo żywności, przemysłowa produkcja żywności i potraw, żywienie w chorobach alergicznych i dermatologicznych, metody statystyczne w żywieniu. Nie zabraknie przedmiotów z zakresu zarządzania bądź diagnostyki laboratoryjnej.

 

Praca po studiach

Absolwenci dietetyki i ekologicznej żywności z pewnością nie będą narzekali na brak zatrudnienia. Kluczem do sukcesu mogą stać się już praktyki zawodowe, które będziecie odbywać, chociażby w żłobku i przedszkolu, poradni dietetycznej, szpitalu dla dorosłych na oddziale szpitalnym w kuchni ogólnej oraz dziale żywienia, w szpitalu dziecięcym, na oddziale szpitalnym, w kuchni ogólnej i niemowlęcej, w stacji epidemiologicznej bądź w domu opieki społecznej. Praktyki z pewnością przyczynią się do zdobycia potrzebnych zawodowych kontaktów, ale przede wszystkim niezwykle użytecznych umiejętności.

Studia medyczne tego typu umożliwiają pracę w organizacjach konsumenckich, zakładach żywienia zbiorowego, placówkach sportowych i turystyczno-rekreacyjnych, w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej. Abiturienci stawiają także na karierę stricte naukową, stąd ich zainteresowanie zatrudnieniem w placówkach oświatowych, które zajmują się kształceniem w zakresie nauk o żywności i żywieniu, w instytutach naukowo-badawczych bądź w ośrodkach badawczo-rozwojowych.

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Rekrutacja na kierunek dietetyka i ekologiczna żywność wymaga złożenia wymaganych dokumentów we wskazanym przez uczelnię terminie. Najważniejsza jest ocena uzyskana na dyplomie studiów pierwszego stopnia z dietetyki, technologii żywności bądź pokrewnych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK DIETETYKA I EKOLOGICZNA ŻYWNOŚĆ

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Specjalności na kierunku dietetyka i ekologiczna żywność

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU DIETETYKA I EKOLOGICZNA ŻYWNOŚĆ

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Studia II stopnia

Zobacz inne kierunki Medyczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

WIEDZA, JAKĄ ZDOBĘDZIESZ PODCZAS STUDIÓW NA KIERUNKU DIETETYKA I EKOLOGICZNA ŻYWNOŚĆ:

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • planowania żywienia indywidualnego i zbiorowego dla różnych grup ludności,
 • kontrolowania jakości produktów spożywczych i warunków ich przechowywania zgodnie z zasadami systemów jakości,
 • dobierania produktów spożywczych i preparatów dietetycznych,
 • przygotowywania potraw,
 • kierowania zespołem badawczym czy terapeutycznym.

Jak wyglądają studia na kierunku dietetyka i ekologiczna żywność?

Kierunek dietetyka i ekologiczna żywność uprawnia absolwentów do wykonywania zawodu dietetyka, który doskonale rozumie potrzeby społeczne w zakresie żywienia i potrafi przestrzegać praw konsumenta. Intrygujące i oryginalne studia medyczne realizowane są zarówno w formie stacjonarnej, jak i niestacjonarnej. Kształcenie na studiach dziennych odbywa się od poniedziałku do piątku, na studiach zaocznych zaś w weekendy. Na stronie internetowej wybranej uczelni znajdziesz wysokość obowiązujących opłat za semestr kształcenia.

Rozbudowany program kształcenia składa się z przedmiotów podstawowych, kierunkowych, obieralnych, a przede wszystkim specjalnościowych. Studenci uczęszczają na takie zajęcia jak, chociażby: ustawodawstwo żywnościowe i żywieniowe, edukacja i poradnictwo żywieniowe i dietetyczne, towaroznawstwo żywności, fizjologia człowieka i żywienie w sporcie, aspekty mikrobiologiczne żywności i żywienia. Studenci podejmują także obowiązkowe praktyki zawodowe między innymi w stacji epidemiologicznej, poradni dietetycznej bądź w żłobku i przedszkolu.

Studenci zdobywają potrzebną wiedzę i umiejętności, które pozwolą im: planować żywienie indywidualne i zbiorowe dla różnych grup ludzi, zająć się oceną sposobu żywienia i stanu odżywiania lub oceną aktywności fizycznej pacjentów. Poprzez prawidłowy dobór produktów spożywczych i preparatów dietetycznych oraz poznane technologie żywienia w poprawny sposób przygotowują zlecone potrawy. Wykształcają umiejętności diagnostyczne, analityczne i interpretacyjne.

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

DIETETYKA I EKOLOGICZNA ŻYWNOŚĆ STUDIA NIESTACJONARNE

DIETETYKA I EKOLOGICZNA ŻYWNOŚĆ STUDIA STACJONARNE

Ile trwają studia na kierunku dietetyka i ekologiczna żywność?

Studia medyczne realizowane są w zróżnicowany sposób – niektóre w ramach pierwszego i/lub drugiego stopnia kształcenia, inne w formie jednolitych studiów magisterskich. Kierunek dietetyka i ekologiczna żywność oferowany jest w formie studiów magisterskich (studia drugiego stopnia), które trwają dwa lata, czyli cztery semestry, i umożliwiają zdobycie tytułu magistra. Studia drugiego stopnia uzupełniają wiedzę zdobytą na studiach licencjackich pokrewnych kierunków medycznych.

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

DIETETYKA I EKOLOGICZNA ŻYWNOŚĆ STUDIA II STOPNIA

JAKA PRACA, CZYLI GDZIE BĘDZIESZ PRACOWAŁ PO UKOŃCZENIU STUDIÓW NA KIERUNKU DIETETYKA I EKOLOGICZNA ŻYWNOŚĆ:

Absolwent kierunku analityka weterynaryjna znajdzie zatrudnienie w:

 • organizacjach konsumenckich,
 • zakładach żywienia zbiorowego,
 • placówkach sportowych i turystyczno-rekreacyjnych,
 • publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej,
 • instytutach naukowo-badawczych,
 • ośrodkach badawczo-rozwojowych,
 • placówkach oświatowych zajmujących się kształceniem w zakresie nauk o żywności i żywieniu.

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU DIETETYKA I EKOLOGICZNA ŻYWNOŚĆ

Komentarze (0)